Кафедра механіки, автоматизації та інформаційних технологій

rachinska a l

Завідувач кафедрою, канд. ф.-м. н., доцент Рачинська Алла Леонідівна

Викладацький склад кафедри

 • Волков Віктор Едуардович, д.т.н., професор
  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  
 • Рачинська Алла Леонідівна, к.ф.-м.н., доцент 
  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
 • Косой Михайло Броніславович, к.т.н., доцент
  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Царенко Олексій Павлович, старший викладач
  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Косирева Ліаліна Анатоліївна, старший викладач
  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • Недєва Ольга Анатоліївна, викладач
  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
 • Палій Катерина Сергіївна, викладач
  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Про кафедру

Кафедра механіки, автоматизації та інформаційних технологій є спадкоємцем найкращих традицій кафедри теоретичної механіки, яка була  відкрита в 1865 році. Першим завідувачем кафедри механіки був ректор Новоросійського університету професор Соколов Іван Дмитрович. Понад 50 років кафедрою теоретичної механіки керував професор Асланов С.К. Викладацький склад кафедри механіки, автоматизації та інформаційних технологій – це випускники  кафедри теоретичної механіки.  

 • Історія кафедри

  Одночасно з зоснуванням Новоросійського університету була створена кафедра механіки (тоді - прикладної математики), яку очолив перший ректор університету І. Д. Соколов. На цю ж кафедру перейшов і професор математики Рішельевського ліцею К. И. Карастелев.

  І. Д. Соколов читав лекції з теоретичної механіки для студентів III і IV курси університету по "власних конспектах", в основі яких були роботи Остроградського, Лагранжа, Ейлера і інших учених. Особливо широко використовувався курс аналітичної механіки Остроградського.

  Після від'їзду І. Д. Соколова з Одеси курс механіки став читати, який в 1860 р. став магістром, а в 1865 р. - доктором прикладної математики. До. І. Карастельов також завідував кабінетом практичної механіки і був деканом фізико-математичного факультету.

  Учнем До. І. Карастельова був В. Н. Лігин (1846-1900), який закінчив Новоросійський університет в 1869 р. і неодноразово виїжджав за кордон з метою підвищення наукової кваліфікації. Йому належить провідна роль в розвитку механіки в Новоросійському університеті. Влітку 1872 р. він захистив магістерську дисертацію "Геометрична теорія абсолютного руху незмінної системи", а в 1874 р. в Харківському університеті - докторську дисертацію "Узагальнення деяких геометричних властивостей руху систем", після чого став професором Новоросійського університету. З 1884 по 1889 р. У. Н. Лігин був деканом фізико-математичного факультету. У. Н. Лігин працював в університеті до 1895 р. Впродовж своєї майже 25-річної діяльності він читав наступні курси: теоретичну механіку, практичну механіку, теорію механізмів, гідравліку, теорію теплових машин, механічну теорію тепла, елементарну механіку, накреслювальну геометрію. Крім того, В. Н. Лігин читав багато публічних лекцій, якийсь час був головою математичного відділення Новоросійського суспільства природознавців і Одеського обласного відділення Російського технічного суспільства, помічником опікуна Одеського учбового округу. Він був також членом Варшавського математичного суспільства.

  У. Н. Лігин опублікував близько 35 наукових робіт по механіці і математиці і видав декілька перекладів підручників. Він виховав ряд учених, зокрема, І. М. Занчевського, Д. М. Зейлігера. Х. И. Гохман (1851-1916) працював в університеті в 1887-1905 і 1915-1916 роках, читав лекції з теоретичної і практичної механіки, в 1888 р. захистив магістерську дисертацію "Теорія зачеплень, узагальнена і розвинена шляхом аналізу", а в 1890 р. - докторську дисертацію "Основи пізнання і творення пар і механізмів".

  Видатним учнем В. Н. Лігина був І. М. Занчевській (1861-1928), який закінчив фізико-математичний факультет Новоросійського університету в 1883 р., в 1889 р. одержав ступінь магістра, а в 1891 р. - доктори прикладної математики. Працював на кафедрі механіки з 1888 по 1909 р. і з 1917 по 1920 р.

  Магістерська дисертація І. М. Занчевського "Теорія гвинтів і додаток її до механіки" (1889) не просто присвячена важливому питанню механіки. Загальної теорії гвинтів (у розумінні її зв'язку з теорією лінійних комплексів) у той час не існувало, а він таку теорію створив. Він був також зразковим педагогом. Його літографований курс лекцій з механіки написаний на високому науковому рівні.

  З 1880 р. в університеті почав працювати видатний український механік-винахідник И. А. Тимченко (1852-1924). Народився на Харківщині в сім'ї кріпосного. Вчився в механічній майстерні при Харківському університеті. У 1873 р. переїхав до Одеси і працював на заводі Російського суспільства пароплавства і торгівлі. Механіком Новоросійського університету він працював з 1880 по 1920 рр. У 1886 р. на власні гроші побудував механічну майстерню при Новоросійському університеті; винайшов і виготовив велику кількість оригінальних приладів і моделей. Їм були оснащені кабінет механіки, астрономічна і геофизична обсерваторії. До приладів, виготовлених І. А. Тімченко, належать анеморумбограф, плювіограф, самописний ртутний барометр, різьблені сейсмографи, хронометри та інші. Після звільнення І. М. Занчевського з університету лекції з механіки не читалися (з 1909 по 1911 р.). У липні 1911 р. приват-доцентом кафедри механіки Новоросійського університету не стає учень І. М. Занчевського - М. С. Васильев.

  У травні 1915 р. посаду ординарного професора кафедри теоретичної і практичної механіки посів вихованець Київського університету Білімовіч, який працював в Одесі до весни 1920 р. У його роботах по аналітичній механіці, а саме - неголономній механіці, вивчалися рівняння руху неголономних систем, інтегруючі пристрої з ланками неголономного механізму.

  У 1923-1935 рр. науковою діяльністю одеських учених-механіків керував відомий професор Р. К. Суслов (1857-1935), який був ректором Одеського політехнічного інституту.

  У 30-х рр. 20-го сторіччя в університеті почала розроблятися теорія малих коливань. Що веде роль в цьому належить професору М. Р. Крейну, який зайнявся розробкою теорії малих гармонійних коливань лінійних пружних континиумов (поперечних коливань струн, стрижнів, багатопролітних балок, крутильних коливань валів і т.д.) і яку пізніше розвивав разом з Ф. Р. Гантмахером.

  У серпні 1944 р., з відновленням роботи університету в Одесі після евакуації, на кафедру механіки повернувся проф.М. С. Васильев, що завідував нею до 1953 р.

  З 1953 по 1960 рр. кафедра механіки існувала спільно з кафедрою астрономії. До 1956 року завідував об'єднаною кафедрою спочатку професор, а потім, до 1960г., - професор В. П. Цесевіч. У 1960 р., після розділення фізико-математичного факультету на механіко-математичний і фізичний, кафедра механіки знову почала існувати самостійно.

  Професор К. Н. Савченко (1910-1956) працював в університеті з 1944 по 1956 роки. Його науково-педагогічна діяльність зробила істотний вплив на розвиток механіки в університеті в післявоєнні роки. Він був автором багатьох цікавих робіт по небесній механіці і астрономії, які одержали позитивну оцінку відомих радянських учених - професора Барабашова, професора Воронцова-Вельямінова і ін. Основний напрям його робіт - це розробка окремих проблем небесної механіки у зв'язку з проблемами космогонии. Синтезуючою роботою, яка визначає цей напрям, є його докторська дисертація "Досвід якісного обгрунтування гіпотези космогонії Канта" (1948 р.), яка частково опублікована в роботах Одеського університету за 1953 рік.

  Істотну роль в підготовці науково-педагогічних кадрів по механіці зіграв і професор В. Ф. Котов (1905-1962) - керівник кафедри механіки Одеського інституту інженерів морського флоту. З 1954 по 1962 р. він працював за сумісництвом в університеті, де, разом з курсом загальної механіки, читав спецкурси: механіку змінних мас, динаміку твердого тіла, ракетодинаміку; вів семінар "Спеціальні глави теоретичної механіки", де приділяв багато уваги механіці Герца.

  Більшість робіт доцента А. А. Каспарьянца, що працював в університеті з 1950-х років, присвячене теорії звуку. Стаціонарну дифракцію коротких звукових хвиль на твердій перешкоді або на неоднорідності навколишнього середовища вивчав старший викладач В. М. Дреків. При знаходженні короткохвильової асимптотики рішення використовується метод стаціонарної фази, у зв'язку з чим цей метод розроблений для об'ємних інтегралів і декілька узагальнений для поверхневої геометричної акустики. Крім того, В. М. Дрековим розглядалися плоске і просторове завдання несталої фільтрації в горизонтальному шарі нескінченної і кінцевої глибин за наявності інфільтрації і випаровування.

  На кафедрі проводилися також дослідження по нестаціонарній теплопровідності і термопружності пластин і оболонок. Ними, зокрема, займався доцент П. І. Хрістіченко, який працював в університеті з 1958 по 1963 р.

Учбова робота

 • З 2016 року кафедра проводить навчальну роботу за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». Кафедра має випускників  на двох освітніх рівнях: бакалавр та магістр.
 • З 2020 року кафедра проводить навчальну роботу за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» на  двох освітніх рівнях: бакалавр та PhD.
 • З 2021 року кафедра проводить навчальну роботу за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» на освітньому рівні: бакалавр.

Учбові дисципліни, які викладаються кафедрою МАІТ:

 • Алгоритмізація та програмування
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Технології створення програмних засобів
 • Теоретична механіка та керування рухом
 • Комп’ютерна графіка
 • Структури даних та алгоритми
 • Методи моделювання інформаційних процесів в складних системах
 • Системи штучного інтелекту
 • Вебтехнології та вебдизайн
 • Обчислювальна математика
 • Математичні методи в задачах автоматизації
 • Управління ІТ проектами
 • Чисельні методи
 • Проблемно-орієнтовне програмування
 • Розробка компонентно-орієнтованого програмного забезпечення

Спеціальні курси, які викладаються кафедрою МАІТ:

 • Історія розвитку математичного моделювання
 • Геометричне моделювання 
 • Комп'ютерне моделювання механічних процесів
 • Математичне моделювання динамічних систем в умовах невизначеності
 • Аналіз часових рядів
 • Візуалізація механічних процесів
 • Візуалізація та синтез зображень за допомогою комп'ютерної графіки
 • Основи адаптивного вебдизайну
 • Клієнтське вебпрограмування мовою JavaScript
 • Введення у WPF
 • Використання мультимедійних можливостей WPF
 • Застосування теорії коливань в технічних системах
 • Математичне забезпечення систем керування механічними процесами
 • Чисельний експеримент

Теми кваліфікаційних робіт

 1. Наказ ОНУ № 1012-18 від 13.06.2023 «Про затвердження тем, закріплення наукових керівників та рецензентів кваліфікаційних робіт у 2022-2023 н.р здобувачів факультету МФІТ, які навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти денної та заочної форми навчання»
 2. Наказ ОНУ № 2034-18 від 08.11.2022 «Про затвердження тем, закріплення наукових керівників та рецензентів кваліфікаційних робіт у 2022-2023 н.р здобувачів факультету МФІТ (набору 2022 року), які навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти денної та заочної форми навчання»

Методичні посібники і вказівки

 1. Косирева Л.А. Конспект лекцій з дисципліни «Вебтехнології та вебдизайн» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Електронне видання. – Одеса: ОНУ, 2019. 
 2. Волков В.Е., Царенко О.П. Конспект лекцій з дисципліни "Чисельні Методи" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Електронне видання. — Одеса: ОНУ, 2019
 3. Рачинська А.Л. Конспект лекцій з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Електронне видання. – Одеса: ОНУ, 2021.
 4. Рачинська А.Л. Конспект лекцій з дисципліни «Комп’ютерна графіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Електронне видання. – Одеса: ОНУ, 2021.
 5. Косирева Л.А. Конспект лекцій з дисципліни «Алгоритмізація та програмування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Електронне видання. – Одеса: ОНУ, 2021.
 6. Рачинська А.Л., Царенко О.П. Конспект лекцій з дисципліни "Структури даних та Алгоритми" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Електронне видання. — Одеса: ОНУ, 2021.
 7. Рачинська А.Л. Конспект лекцій та лабораторні роботи з дисципліни «Методи моделювання інформаційних процесів в складних системах» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Електронне видання. – Одеса: ОНУ, 2022.
 8. Волков В.Е., Царенко О.П.  Теорія і практика чисельного експерименту для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Електронне видання. – Одеса: ОНУ, 2022.
 9. Рачинська А.Л. Конспект лекцій та лабораторні роботи з дисципліни «Аналіз часових рядів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Електронне видання. – Одеса: ОНУ, 2022.
 10. Волков В.Е.  Візуалізація механічних процесів для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Електронне видання. – Одеса: ОНУ, 2022.
 11. Царенко О.П., Недєва О.А. «Чисельні методи. Модуль 1. Елементарні обчислення». Методичний посібник до лабораторних робіт студентам ФМФІТ першого(бакалаврського) рівня освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи та технології». Електронне видання. – Одеса: ОНУ, 2023.

Наукова діяльність

Напрями наукових досліджень кафедри:

 • Теорія гідродинамічної стійкості.
 • Динаміка швидких процесів в інертних і хімічно активних середовищах.
 • Динаміка формування аерозолів.
 • Самоорганізація структури нерівноважних систем.
 • Керований та збурений рух твердого тіла.

Нині на кафедрі розробляються наукові проекти:

 • Теорія і практика застосування математичного моделювання та інформаційних технологій в технологічному та організаційному керуванні (наукові керівники: професор Волков В.Е., доцент Рачинська А.Л.).

Основні результати фундаментальних досліджень кафедри МАІТ

 • Побудована аналітична теорія ударних хвиль, які розповсюджуються з об'ємів різних вибухових речовин. Побудована теорія розпаду струменів рідини з позиції гідродинамічної нестійкості.
 • Побудована теорія детонації аерозольних систем.
 • Побудована теорія руйнування метеоритних тіл, які проникають в атмосферу.

Студенти періодично беруть участь в олімпіадах, різних конференціях, публікують свої наукові дослідження у відкритому друці.

Контактна інформація

e-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Адреса кафедри: м. Одеса, 65026, вул. Дворянська, 2, ауд. 50

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top