Хлівнюк Тетяна Петрівна

hlivnuk

ORCID ID: 0000-0002-7636-9088

ResearcherID: I-8982-2020

Google Scholar

Посада на кафедрі: завідувачка кафедри соціальної роботи

Вчене звання і рік присудження: доцент кафедри соціальних теорій (2014рік)

Науковий ступінь: кандидат політичних наук (2008р)

Наукова спеціальність: 23.00.02 політичні інститути та процеси

Тема дисертації: «Вплив засобів масової інформації на політичний простір сучасної України»

Базова освіта:

 • 1999 – 2003рр. Південноукраїнський державний університет імені К.Д. Ушинського, напрям підготовки «Педагогічна освіта», кваліфікація «бакалавр педагогічної освіти, соціальний педагог»
 • 2003 – 2004рр. Південноукраїнський державний університет імені К.Д. Ушинського, спеціальність «Соціальна педагогіка», кваліфікація «соціальний педагог, вчитель початкових класів»
 • 2006 - 2010рр. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація «спеціаліст з обліку і аудиту»

Досвід роботи:

03.10.2006 р. – 02.04.2008 р. викладач кафедри соціальних теорій ОНУ імені І.І. Мечникова;
02.04.2008 р. – 03.11.2008р. старший викладач кафедри соціальних теорій ОНУ імені І.І. Мечникова;
03.11.2008 р. по 2016р.. доцент кафедри соціальних теорій ОНУ імені І.І. Мечникова
15.05.2016р. – 31.08.2022р Завідувач кафедрою соціальних теорій ОНУ імені І.І. Мечникова
01.09.2022 р по теперішній час Завідувач кафедри соціальної роботи

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Методи соціальної роботи
 • Соціальна робота з сім’ями та дітьми
 • Професійна комунікація у соціальній роботі
 • Соціальна педагогіка
 • Конфліктологія у соціальній роботі

Наукова робота: дослідження у області науково-дослідної роботи з теми кафедри соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова №340 «Збереження, відновлення та розвиток людського капіталу України в умовах Євроінтеграції».

Наукові та професійні інтереси: розробляє та публікує наукові роботи, які розкривають суспільно - політичний та соціальний розвиток України на сучасному етапі, а також вивчає проблеми соціальної роботи в українському суспільстві.

Стажування та підвищення кваліфікації

 • 2016 рік. Вища лінгвістична школа (м.Ченстохов, Польща), освітній проект «Інноваційні методи та технології: освітня практика» («Гуманітарні науки. Соціальна робота»);
 • 2018 рік. КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія Харківської обласної ради, програма курсу «Гендерно-чутливий підхід у роботі з вразливими верствами населення у соціально-правовій та освітній сферах», в рамках проекту «Гендерний відкритий університет: гендерна грамотність та культура працівників соціальної сфери»
 • 2021 рік. Центр підвищення кваліфікації ОНУ імені І.І. Мечникова програма курсу «Психосоцільна корекція наслідків травматичних подій»
 • 2021 рік. Фонд Зустріч, Центр розвитку кар'єри громадської організації «Соборність», Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Міжнародне підвищення кваліфікації за темою «Фандрайзинг та організація проектної діяльності в навчальних закладах: європейський досвід»
 • 2023 рік Центр підвищення кваліфікації ОНУ імені І.І. Мечникова програма курсу «Соціально – психологічна підтримка у процесі правосуддя дітей, які постраждали або стали свідками насильства» (180 год, 6 кредитів, 2023 рік)

Сертифікати про підвищення кваліфікації

 1. The Donor Foundraising Strategy Course in the framework of the Culture and Creativity Programme. (Організація - Сulture & Сreativity, British council). (2020р.)
 2. The proposal writing course in the framework of the Culture and Creativity Programme. (Організація Сulture & Сreativity, British council) (2020р.)
 3. Сертифікат учасниці онлайн - циклу «Проектний підхід та грантове фінансування в діяльності сучасного закладу освіти».
 4. Курс підвищення кваліфікації в сфері проектного підходу та організації міжсекторної/міжнародної співпраці (30год, 1 кредит ECTS). (Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC), Uczelnia Nauk Spolecznych (UNS) , ГО «Асоціація Проектних Менеджерів України», червень 2020).
 5. Сертифікат учасниці вебінарів «Проектний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР». Курс підвищення кваліфікації в сфері застосування проектного підходу та між секторальної співпраці (15год., 0.5 кредит ECTS). (Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC), ГО « Асоціація Проектних Менеджерів України», вересень 2020).
 6. Сертифікат онлайн курсу « Запобігання торгівлі людьми». (Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Координатор проектів в Україні, студія онлайн – освіти EdEra за підтримки уряду Канади та Місії США при ОБСЄ, онлайн курси Prometheus 31.05.2020).
 7. Сертифікат курсу «Наука про освіту: Що повинен знати лідер освітнього стартапа», (60 год., 2 кредита ЄКТС). (Платформа масових відкритих онлайн – курсів Prometheus, Prague Civil Society Centre, 28.05.2020). Сертифікат курсу «Наукова комунікація в цифрову епоху» ( 90 год., 3 кредита ЄКТС). (Платформа масових відкритих онлайн – курсів Prometheus, Національний університет «Києво-Могилянська Академія, 21.06.2020).
 8. Сертифікат курсу «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг» (Платформа масових відкритих онлайн – курсів Prometheus, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 17.10.2019).
 9. Сертифікат про успішне завершення навчання у Школі тренерів освітніх програм (освітня платформа «Критичне мислення», 2020 рік 45 год, 1,5 кредита ЄКТС)
 10. Сертифікат про міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Інноваційні ФОРМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ ПЛАТФОРМ GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM» (Educators an scholsrs international foundation, 2020 рік, 45 годин, 1,5 кредита ЄКТ
 11. Центр підвищення кваліфікації ОНУ імені І.І. Мечникова програма курсу «Соціально – психологічна підтримка у процесі правосуддя дітей, які постраждали або стали свідками насильства» (180 год, 6 кредитів, 2023 рік)
 12. Курс підвищення кваліфікації «Базові технології соціальної роботи фахівця із соціальної роботи в територіальній громаді (30год., 1 кредит ECTS). (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2023).
 13. Сертифікат базового курсу «Підтримка психічного здоров’я» (Американська асоціація професійної психології, 2023)
 14. Сертифікат про проходження курсу «Організація ефективної діяьності соціального педагога в закладі освіти» (30 годин, 1 кредит, Всеосвіта, 2023)
 15. Сертифікат про проходження практикуму «Системна сімейна терапія» (UPPRO SCHOOL, 2023)
 16. Сертифікат про проходження тренінгу для тренерів «Сексуальна освіта підлітків та молоді як запорука збереження репродуктивного здоров’я та запобігання гендерно зумовленому насильству» у рамках українсько-японського проекту «Пом’якшення наслідків сексуального та гендерна зумовленого насильства та полегшення доступу до основних послуг і комплексної сексуальної освіти для постраждалих від війни в Україні» (15 годин, 0,5 кредита, ІРРF, БФ «Здоров’я жінки та планування сім’ї)

Прийняла участь у круглому столі в онлайн форматі та отримала сертифікат круглого столу «Партнерство роботодавця та закладу вищої освіти: підготовка конкурентоспроможного фахівця в галузі соціальної роботи» ( організатор Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, кафедра реабілітації та соціальної педагогіки, 28.10.2020 року).

Прийняла участь у вебінарі за дистанційною формою навчання та отримала сертифікат курсу «Внутрішня дитина. Причини боулінгу, прокрастинації та саботажу у дітей та дорослих», загальна кількість годин курсу: 2) (ТОВ «ІТ Дата Центр», 16.11.2020)

Прийняла участь у VII Міжвузівському науково-практичному семінарі «Професійна мобільність як чинник соціальної адаптації і творчої самореалізації особистості в умовах суспільних трансформацій», (4 академічні години) (Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, кафедра соціальної роботи; Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка , кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи; 29.04.2020).

СЕРТИФІКАТИ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ – Google Диск

Членство в експертних радах і професійних об'єднаннях:

 • з 2020 року по теперішній час член ГО «Ліга соціальних працівників України»
 • з 2020 року Голова ПО «Милосердя» Київської РО м.Одеси ТЧХУ
 • з 2020 року по теперішній час Член Товариства Червоного Хреста України
 • з 2023 року член ГО «Прогресильні»
 • з 2018 року по теперішній час з консультант з соціально-політичних питань правління Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сіті-менеджерів України»
 • з 2016 року по теперішній час здійснює наукове консультування у ТОВ «САГ Системз Консалтинг» з питань соціальної відповідальності підприємств, соціальної економіки, соціальної екології, участі бізнесу у вирішенні соціальних проблем та питань соціономічного спрямування.

Нагороди: 

 • грамоти ректорів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Почесна грамота Ради ректорів (2020р)

Публікації:

 • Наукові публікації у фахових виданнях

  1. Хлівнюк Т.П. Стан, особливості та перспективи перехідних демократизаційних процесів у пострадянських країнах// Перспективи. 2004. № 4(28). С. 78-81.
  2. Хлівнюк Т.П. Місце і роль засобів масової інформації в політичному конфлікті сучасної України// Перспективи. 2005. № 4 (32). С. 134-137.
  3. Хлівнюк Т.П. ЗМІ як багатофункціональний соціально-політичний інститут // Перспективи. 2006. №4(36). С.148-153.
  4. Хлівнюк Т.П. Залежність функціонування засобів масової інформації від вибору моделі демократії // Перспективи. 2006. № 3(35). С. 122-129.
  5. Хлівнюк Т.П. Аналіз основних теоретико-методологічних підходів до вивчення соціально-політичних особливостей функціонування ЗМІ в сучасному суспільстві // Перспективи. 2007. №2(38) С.102-107.
  6. Хлівнюк Т.П. Свобода преси як показник демократизації суспільства// Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2007. Вип. 9. С. 237-244.
  7. Хлівнюк Т.П. Роль засобів масової інформації у сучасному виборчому процесі// Держава і право. 2008. №42. С.708-716.
  8. Хлівнюк Т.П. Об’єктивні та суб’єктивні фактори посилення політизації ЗМІ в Україні// Науковий вісник. 2008. №19(75). С.106-116.
  9. Хлівнюк Т.П. Нормативно – правове забезпечення свободи слова в Україні: теорія та практика питання / Т.П.Хлівнюк // Науковий вісник. 2009. №6(84). С.144-155
  10. Хлівнюк Т.П., Карагіоз Р.С. Суспільно-політична згода як соціальний феномен та її роль: основні складові// Освіта регіону. 2013. №2(32) С.71-75
  11. Хлівнюк Т.П. Сучасна система мас – медіа як умова досягнення соціального консенсусу// Актуальні проблеми політики. 2013. №49. С.119-126
  12. Хлівнюк Т.П. Мас-медіа як реальний і дієвий посередник між владою та народом//Перспективи. 2013 . №1 (55) С.117-121.
  13. Хлівнюк Т.П. Основні визначення терміна «політичний активізм» у сучасному політичному дискурсі//Політикус. 2016.Вип.1. С.60-63.
  14. Булавіна О.С., Хлівнюк Т.П. Нормативно-правове забезпечення інформаційної політики в Україні: особливості та суперечливості// Політикус. 2018. Вип.4. С.21-23.
  15. Панасенко О., Хлівнюк Т. Технології створення сталих політичних зв’язків з громадськістю та ідей за допомогою соціальних мереж// ГРАНІ.Науково-теоретичний альманах . 2021. Т24.№1.С.27-35.
  16. Хлівнюк Т. П. «Вікна можливостей» держав в умовах глобальної пандемії COVID-19// «Політичне життя» №1, 2021, С.134-140.
  17. Хлівнюк Т. П. Відмінності у реагуванні на соціальні наслідки пандемії COVID-19: порівняння класичних моделей соціальної держави. Evropsky politicky a pravni diskurz,2021, 8 (5), 59-68. (Фахове видання)
  18. Хлівнюк Т. П. Вплив пандемії Covid-19 на перспективу інституту соціальної держави. Політикус, 2021, 4, 64-71. (Фахове видання)
  19. Хлівнюк, Т. П. Платформа економіка як чинник модернізації соціальної держави. Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences, 2021, №4 (1), С.123-131. (Фахове видання)
  20. Хлівнюк, Т. П. Технологічний чинник деформації класичних моделей соціальної держави. Філософія та політологія в контексті сучасної культури, 2021, №13 (1), С.104-112. (Фахове видання)
  21. Хлівнюк Т. П. Економіко-технологічні фактори модернізації соціальної держави. Держава і право, 2021, №89, С.269-277. (Фахове видання)
  22. Хлівнюк Т. П. Оцінка впливу імміграції на соціальну державу: концептуальні підходи та практичний вимір. Літопис Волині, 2021, №25, С.126-130. (Фахове видання)
  23. Хлівнюк Т. П. Міграційний чинник зниження стійкості інституту соціальної держави. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 2021, №3 (11), С.256-270 (Фахове видання)
  24. Хлівнюк, Т. П. Соціальний захист мігрантів в умовах синхронного впливу глобальних викликів та кризи інституту соціальної держави. Держава і право, 2021. №90, 179-189. (Фахове видання)
  25. Хлівнюк Т., Кулава К. Методи соціального консультування різних категорій сімей та осіб. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. 2021. Випуск 67. С.122-127. (Фахове видання)
  26. Maryna PREPOTENSKA, Inna PRONOZA, Svitlana NAUMKINA, Tetiana KHLIVNIUK, Olha MARMILOVA, Oksana PATLAICHUK. Totalitarian and Democratic hetoric as an Indicator of the Relations of Power in the Contemporary Information Society. Postmodern Openings 2022, Volume 13, Issue 1Sup1, pages: xx-xx| (Web of Science)
  27. Хлівнюк Т. П. Модернізація соціальної держави шляхом цифровізації в умовах старіння населення. Політичне життя. 2022.№2.С.78-85 (Фахове видання)
  28. Хлівнюк Т.П. Функціонування та модернізація соціальної держави в умовах другого демографічного переходу.2022.Вип.1.С.82-87 (Фахове видання) 31. Хлівнюк Т., Кулава К., Горпиненко Н.. Впровадження гендерно-чутливого та конфліктологічного підходів у соціальній роботі з різними клієнтами на рівні територіальних громад. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2023.№1. С.26-33. (Фахове видання)
 • Монографії

  1. Tetiana Khlivniuk. Зміна завдань соціальної політики на тлі викликів глобальної пандемії COVID-19/ Społeczność międzynarodowa w obliczu przemian: ujęcie wieloa-spektowe, Tom 4, A. Kordonska, R. Kordonski (red.), Instytut Nauk Poli-tycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn–Lwów 2020, S.191-202.
  2. Tetiana Khlivniuk. Соціальний вплив COVID-19: видозміна громадсько-політичного активізму/ Społeczność międzynarodowa w obliczu przemian: ujęcie wielo-aspektowe, Tom 2, A. Kordonska, R. Kordonski (red.), Instytut Nauk Poli-tycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn–Lwów 2020. S.10-20.
 • Навчальні та навчально - методичні видання

  1. Довідник з соціальної роботи / [Кол. авторів, за ред. Л.М.Дунаєвої]. – О.: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2015. 402с.
  2. Долгов О.В., Хлівнюк Т.П. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Соціальна робота з сім’ями та дітьми» для студентів напряму «Соціальна робота». Одеса, 2013. 38с.
  3. Методичні рекомендації з організації й проведення практики студентів, що навчаються за напрямом 6.030102 «Соціальна робота» / Л.М. Дунаєва, О.О.Нікогосян, О.В. Долгов, Т.П. Хлівнюк. Одеса, 2013. 60с.
  4. Методичні рекомендації до впровадження практики студентів напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» / Л. М. Дунаєва, О. В. Долов., О. О. Нікогосян, Т. П. Хлівнюк. О.: ВМВ, 2012. 75 с.
  5. Методичні рекомендації до написання дипломних робіт ОКР «магістр» спеціальності «Соціальна робота» / Л.М.Дунаєва, У.В.Варнава, Т.П.Хлівнюк, М.І.Брагар. О.: ВМВ, 2015. 30 с.
  6. Нікогосян О.О., Піщевська Е.В., Хлівнюк Т.П. Методичні рекомендації з підготовки та захисту кваліфікаційної роботи за напрямом «Соціальна допомога» за ОКР «бакалавр». Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. О.: ВМВ, 2009. 32 с.
  7. Хлівнюк Т.П. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Соціальна робота з людьми які постраждали в наслідок АТО» для студентів спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота». О.:Вид-во «ВМВ», 2015. 32с.
  8. Хлівнюк Т.П. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Прогнозування, проектування й моделювання у соціальній роботі» для студентів галузі знань 1301 «Соціальне забезпечення» спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» Інституту інноваційної та післядипломної освіти Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. О.: Вид-во «ВМВ», 2013. 62с.
  9. Хлівнюк Т.П. Методичні рекомендації щодо проходження стажерської (педагогічної) практики студентами-магістрами спеціальності «Соціальна робота» . О.:Вид-во «ВМВ», 2013. 36с.
  10. Хлівнюк Т. П. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Методи соціальної роботи» для студентів напряму «Соціальна робота». О.:ВМВ,2012. 56с.
  11. Хлівнюк Т. П. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Соціальна робота з сім’ями та дітьми» для студентів напряму «Соціальна робота». О.: Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2012. 98с.
  12. Методичні рекомендації до написання дипломних робіт для здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти спеціальності 231 «Соціальна робота» Факультету психології та соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова/ Л.М.Дунаєва, Т.П.Хлівнюк. К.О Кулава. Одеса: «Видавництво Чорномор’я», 2019. 45с.
  13. Протидія торгівлі людьми : методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота /уклад.: Т. П. Хлівнюк, К. О. Кулава. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2023. 31 с.
  14. Соціальна робота з різними категоріями клієнтів: методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота / уклад.: Хлівнюк Т.П., К.О. Кулава, - Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2023. 79 с.
  15. Ділове спілкування та культура мовлення: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота /уклад.: Т. П. Хлівнюк – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2022. – 25 с.
  16. Соціальна робота з сім’ями та дітьми: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота /уклад.: Т. П. Хлівнюк, К. О. Кулава. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2023. – 60 с.
  17. Методи соціальної роботи: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота /уклад.: Т. П. Хлівнюк, К. О. Кулава. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2023. – 40 с.
  18. Конфліктологія в соціальній роботі: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота /уклад.: Т. П. Хлівнюк – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2023. – 30 с.
  19. Професійна комунікація у соціальній роботі: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота /уклад.: Т. П. Хлівнюк. Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2023. – 30 с.
  20. Соціальна педагогіка: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота /уклад.: Т. П. Хлівнюк, К. О. Кулава. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2023. – 30 с.
  21. Навчальна практика: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота /уклад.: Т. П. Хлівнюк, К. О. Кулава. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2023. – 25 с.
  22. Методичні рекомендації до написання курсових робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота /уклад.: Т. П. Хлівнюк, К. О. Кулава. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2023. – 30 с.
  23. Хлівнюк Т.П. Методичні рекомендації до проходження асистентської практики для здобувачів спеціальності 231 «соціальна робота» галузі знань 23 «Соціальна робота» другого (магістерського) рівня вищої освіти Факультету психології та соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова/ Т.П. Хлівнюк, Одес. нац. ун-т імені І.І.Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. – Одеса : ОНУ, 2023. - 26с.
  24. Хлівнюк Т.П. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота Факультету психології та соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова/ Т.П. Хлівнюк, Л.М.Дунаєва, К.О. Кулава. - Одеса, 2023. 32с.
 • Наукові статті та тези у нефахових виданнях

  1. Хлівнюк Т.П. Революція в освіті: глобалізація та індивідуалізація – погляд у майбутнє. Одеса, 2007 р. (тези)
  2. Хлівнюк Т.П. Соціальна робота до надання допомоги особам, які постраждали внаслідок АТО // Програма 70-ї звітньої наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників. ОНУ. О.:Одеський національний університет, 2015. С. 45.
  3.  Хлівнюк Т.П. Соціальні аспекти психології здоров’я // Науково-практична конференція «Соціальне та психологічне здоров'я: нові підходи до профілактики». м.Одеса, 2013р. С.36-37
  4. Хлівнюк Т.П. Соціально-економічні, політичні і культурні оцінки та прогнози на рубежі двох тисячоліть // Тернопіль, 2006 р. (тези)
  5. Хлівнюк Т.П. Соціально-політична взаємодіяв сучасній Україні: вибір шляхів державного розвитку // Одеса, 2007 р. (тези)
  6. Хлівнюк Т.П. Україна в системі сучасних цивілізацій: трансформації держави і громадянського суспільства // Одеса, 2006 р. (тези)
  7. Хлівнюк Т.П. Управління адміністративно-політичною діяльністю у сфері захисту прав і свобод громадян та забезпечення правопорядку // м. Одеса, 2005 р. (тези)
  8. Хлівнюк Т.П. Формування державної сімейної політики України //Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми військової і соціальної психології та соціальної роботи».м.Одеса, 2013р. С.20-21
  9.  Дунаєва Л.М., Хлівнюк Т.П. Основні аспекти професійної практичної підготовки студентів спеціальності «соціальна робота» в умовах ВНЗ//Соціальна робота в контексті соціокультурних змін: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 9 15-16 квітня 2016 року, Київ)за ред.О.В.Чуйко. Дніпропетровськ:ТОВ «ІМА-прес», 2016. С.54-60. (тези)
  10.  Ломанова К.О., Хлівнюк Т.П. Торгівля людьми як проблема національної безпеки // Матеріали Другої Всеукраїнської курсантської – студентської науково – практичної конференції . 2016. С.191-193.
  11. Хлівнюк Т. П., Гладченко С.В., Кучеренко І. Соціальна профілактика суїцидальної поведінки серед підлітків/Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи// Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково - практичної конференції 16-17 травня 2017 року м.Одеса . Одесса:Бондаренко М.О., 2017 . С.285-288
  12.  Хлівнюк Т. П., Петрусенко А.В. Особливості формування соціальної компетентності у підлітків//Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково - практичної конференції 16-17 травня 2017 року м.Одеса . Одесса:Бондаренко М.О., 2017 . С.290-293
  13. Хлівнюк Т. П., Ломанова К.О. Трудова міграція в Україні: сучасні тенденції/Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан т народної науково - практичної конференції 16-17 травня 2017 року м.Одеса . Одесса:Бондаренко М.О., 2017 . С.288-290.
  14. Брашко Є.С., Хлівнюк Т.П. Соціальна відповідальність бізнесу: українські реалії і проблеми// Збірник тез доповідей 74-ї щорічної студентської конференції Одеського національного університету імені І.І.Мечникова 26-27 квітня 2018 р. Одеса . О.: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2018. С.119-120.
  15. Петрусенко А.В., Хлівнюк Т.П. Соціальне підприємництво та його роль у соціально – економічному розвитку суспільства// Збірник тез доповідей 74-ї щорічної студентської конференції Одеського національного університету імені І.І.Мечникова 26-27 квітня 2018 р. Одеса. О.: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2018. С.147-149.
  16. Стайкова Т.Ю., Хлівнюк Т.П. Проблеми та перспективи розвитку прийомних та патронатних сімей// Збірник тез доповідей 74-ї щорічної студентської конференції Одеського національного університету імені І.І.Мечникова 26-27 квітня 2018 р. Одеса . О.: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2018. С.134-136.
  17. Русанов М.В., Хлівнюк Т.П. Аналіз понять ціннісних орієнтацій та соціальних установок// Збірник тез доповідей 74-ї щорічної студентської конференції Одеського національного університету імені І.І.Мечникова 26-27 квітня 2018 р. Одеса . О.: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2018. С.147-149.
  18. Брагар М.І., Хлівнюк Т. П. Особливості соціальної взаємодії різних поколінь // Матеріали до 75-ї студентської наукової конференції. Секція «Факультету психологіі та соціальної роботи». Підсекції «Соціальна робота та соціальні теорії», «Психологія», 25-27 квітня 2019 р. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019. С.16-18
  19. Бочевар І.М., Хлівнюк Т. П. Вплив соціально – психологічної безпеки освітнього середовища на підлітків// Матеріали до 75-ї студентської наукової конференції. Секція «Факультету психологіі та соціальної роботи». Підсекції «Соціальна робота та соціальні теорії», «Психологія», 25-27 квітня 2019 р. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019. С. 16-18
  20. Запорожець А.О., Хлівнюк Т.П. Гендерний аспект торгівлі людьми в Україні// Гендерна конструкція соціуму : історія і сучасність : зб. матеріал. всеукраїнської наук.-практич.конф. (Одеса, 15-16 травня 2019 р.). Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019 . С.141-144.
  21. Богдан М. І., Хлівнюк Т. П. Причини виникнення та розвитку течії чайлдфрі в Україні та за кордоном // Міжнародна науково-практична конференція «Гендерна конструкція соціуму : історія і сучасність» 20-21 травня 2020 року м. Одеса.
  22. Тишкевич Є., Хлівнюк Т. Вплив камінг-ауту дитини на дитячо-батьківські відносини// Міжнародна науково-практична конференція «Гендерна конструкція соціуму : історія і сучасність» 20-21 травня 2020 року м. Одеса. С.139-143.
  23. Михайлова К.О., Хлівнюк Т.П. Розвиток системи сімейного патронату у процесі де інституалізації інтернатних закладів // Збірник матеріалів до 76-ї звітної студентської наукової конференції, 2020 р. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2020 . С.18-22.
  24. Гавриленко В., Хлівнюк Т.П. Виховання і формування сімейних цінностей в умовах сучасної школи// Збірник матеріалів до 76-ї звітної студентської наукової конференції, 2020 р. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2020. С.49-53.
  25. Буряченко Д, Хлівнюк Т. Формування усвідомленого батьківства як технологія соціальної роботи// Збірник матеріалів до 76-ї звітної студентської наукової конференції, 2020 р. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2020. С.11-15.
  26.  Якименко Д., Хлівнюк Т. Емоційний інтелект у професії соціального працівника// Збірник матеріалів до 76-ї звітної студентської наукової конференції, 2020 р. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2020. С.98-102.
  27.  Михайлова А., Хлівнюк Т. Сімейні кризи та шляхи їх подолання// Збірник матеріалів до 76-ї звітної студентської наукової конференції, 2020 р. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2020. С.66-70.
  28. Панасенко О.І., Хлівнюк Т.П Особливості політичної самодетермінації людей в умовах інформаційної епохи// Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: Збірник матеріалів міжнародної наук. – практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І.І.Мечникова, 1 листопада 2020 р. / Редкол.: Л.М. Дунаєва, О.І. Кононенко, Л.С. Смокова . Одеса: ОНУ, 2020. С.266-269.
  29. Хлівнюк Т.П., Іванова І.В. Формування конфліктологічної компетентності майбутнього фахівця соціальної сфери// Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: Збірник матеріалів міжнародної наук. – практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І.І.Мечникова, 1 листопада 2020 р. / Редкол.: Л.М. Дунаєва, О.І. Кононенко, Л.С. Смокова . Одеса: ОНУ, 2020. С.98-101.
  30. Хлівнюк Т.П., Запорожець А.О. Соціальна підтримка, як напрям соціальної роботи ВІЛ-позитивних жінок// Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: Збірник матеріалів міжнародної наук. – практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І.І.Мечникова, 1 листопада 2020 р. / Редкол.: Л.М. Дунаєва, О.І. Кононенко, Л.С. Смокова . Одеса: ОНУ, 2020. С.326-330.
  31. Хлівнюк Т.П. Компетентісний підхід до підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери// Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: Збірник матеріалів міжнародної наук. – практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І.І.Мечникова, 1 листопада 2020 р. / Редкол.: Л.М. Дунаєва, О.І. Кононенко, Л.С. Смокова . Одеса: ОНУ, 2020. С.361-366.
  32. Хлівнюк, Т. П. «Шовінізм добробуту» як новітня тенденція держав соціального типу. In Topical issues of modern science, society and education: Proceedings of VI International Scientific and Practical Conference (26-28 December 2021, Kharkiv). Kharkiv: SPC – Sci-conf.com.ua, 2021. рр. 1239-1245.
  33. Хлівнюк, Т. П. Вплив імміграції на стійкість соціальної держави: кейс Швеції. In Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: матеріали II Міжнародної наукової конференції (10 вересня, 2021 р. м. Одеса). Вінниця: Міжнародний центр наукових досліджень, Європейська наукова платформа, 2021. рр. 140-142.
  34. Хлівнюк, Т. П. Дискусійні питання впливу імміграції на соціальну державу. In Наука, освіта, технології, інновації: світові тенденції та регіональний аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (30 серпня 2021 р., м. Полтава). Полтава: Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2021. С. 63-65.
  35. Хлівнюк, Т. П. Еволюція взаємовпливу імміграції та інституту соціальної держави. In Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень: матеріали II Міжнародної наукової конференції (27 серпня 2021 р., м. Київ). Вінниця: Міжнародний центр наукових досліджень, Європейська наукова платформа, 2021.С. 153-155.
  36. Хлівнюк, Т. П. Концепції впливу імміграції на стійкість інституту соціальної держави. In Теорія і практика сучасної науки: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 серпня 2021 р., м. Київ). Київ: Міжнародний центр науки і досліджень,2021.С. 25-27.
  37. Хлівнюк, Т. П. Оцінка впливу імміграції на інститут соціальної держави. In Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький (eds.), Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ХІ: Ґенеза та цінність досліджень у сфері суспільних відносин. Конін – Ужгород – Перемишль – Херсон: Посвіт, 2021.С.165-167.
  38. Хлівнюк, Т. П. Проблеми соціального захисту мігрантів та біженців: контекст ефективності соціальної держави. In Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень: матеріали II Міжнародної наукової конференції (24 вересня, 2021 р., м. Львів) (Vol. 2,2021. pp. 56-58). Вінниця: Міжнародний центр наукових досліджень, Європейська наукова платформа.
  39. Дудко А.В., Хлівнюк Т. П. Основні напрями соціальної роботи з дітьми, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Матеріали до 78-ї студентської наукової конференції. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекції, «Психологія», «Соціальна робота та соціальні теорії» 1-3 червня 2022 р. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022. С. 189-192.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top