Хлівнюк Тетяна Петрівна

hlivnuk

ORCID ID: 0000-0002-7636-9088

ResearcherID: I-8982-2020

Google Scholar

Посада на кафедрі: завідувачка кафедри соціальної роботи

Вчене звання і рік присудження: доцент

Науковий ступінь: кандидат політичних наук (2008р)

Наукова спеціальність: 23.00.02 політичні інститути та процеси

Тема дисертації: «Вплив засобів масової інформації на політичний простір сучасної України»

Базова освіта:

 • 1999 – 2003рр. Південноукраїнський державний університет імені К.Д. Ушинського, напрям підготовки «Педагогічна освіта», кваліфікація «бакалавр педагогічної освіти, соціальний педагог»
 • 2003 – 2004рр. Південноукраїнський державний університет імені К.Д. Ушинського, спеціальність «Соціальна педагогіка», кваліфікація «соціальний педагог, вчитель початкових класів»
 • 2006 – 2010рр. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація «спеціаліст з обліку і аудиту»

Досвід роботи:

03.10.2006 р. – 02.04.2008 р. викладач кафедри соціальних теорій ОНУ імені І.І. Мечникова;
02.04.2008 р. – 03.11.2008р. старший викладач кафедри соціальних теорій ОНУ імені І.І. Мечникова;
03.11.2008 р. по 2016р.. доцент кафедри соціальних теорій ОНУ імені І.І. Мечникова
2016 р по теперішній час Завідувач кафедрою соціальних теорій ОНУ імені І.І. Мечникова
Доцент кафедри соціальної роботи (в/в сумісництво)

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Соціальне проектування та фандрайзинг
 • Тренінгові технології у соціальній роботі
 • Ділове спілкування та культура мовлення

Наукова робота: дослідження у області держбюджетної науково-дослідної роботи дослідження у області науково-дослідної теми кафедри №182 Дослідження модифікацій розвитку українського суспільства в умовах Європейської інтеграції.

Наукові та професійні інтереси: розробляє та публікує наукові роботи, які розкривають суспільно - політичний та соціальний розвиток України на сучасному етапі, а також вивчає проблеми соціальної роботи в українському суспільстві.

Стажування та підвищення кваліфікації:

 • 2016 рік. Вища лінгвістична школа (м.Ченстохов, Польща);
 • 2018 рік. КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія Харківської обласної ради, програма курсу «Гендерно-чутливий підхід у роботі з вразливими верствами населення у соціально-правовій та освітній сферах», в рамках проекту «Гендерний відкритий університет: гендерна грамотність та культура працівників соціальної сфери»

Членство в експертних радах і професійних об'єднаннях:

 • 2016 рік. Вища лінгвістична школа (м.Ченстохов, Польща), освітній проект «Інноваційні методи та технології: освітня практика» («Гуманітарні науки. Соціальна робота»);
 • 2018 рік. КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія Харківської обласної ради, програма курсу «Гендерно-чутливий підхід у роботі з вразливими верствами населення у соціально-правовій та освітній сферах», в рамках проекту «Гендерний відкритий університет: гендерна грамотність та культура працівників соціальної сфери»
 • 2021 рік. Центр підвищення кваліфікації ОНУ імені І.І. Мечникова програма курсу «Психосоцільна корекція наслідків травматичних подій»
 • 2021 рік. Фонд Зустріч, Центр розвитку кар'єри громадської організації «Соборність», Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Міжнародне підвищення кваліфікації за темою «Фандрайзинг та організація проектної діяльності в навчальних закладах: європейський досвід»

Сертифікати про підвищення кваліфікації

 1. The Donor Foundraising Strategy Course in the framework of the Culture and Creativity Programme. (Організація - Сulture & Сreativity, British council). (2020р.)
 2. The proposal writing course in the framework of the Culture and Creativity Programme. (Організація Сulture & Сreativity, British council) (2020р.)
 3. Сертифікат учасниці онлайн - циклу «Проектний підхід та грантове фінансування в діяльності сучасного закладу освіти».
 4. Курс підвищення кваліфікації в сфері проектного підходу та організації міжсекторної/міжнародної співпраці (30год, 1 кредит ECTS). (Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC), Uczelnia Nauk Spolecznych (UNS) , ГО «Асоціація Проектних Менеджерів України», червень 2020).
 5. Сертифікат учасниці вебінарів « Проектний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР».
 6. Курс підвищення кваліфікації в сфері застосування проектного підходу та між секторальної співпраці (15годю., 0.5 кредит ECTS). (Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC), ГО « Асоціація Проектних Менеджерів України», вересень 2020).
 7. Сертифікат онлайн курсу «Запобігання торгівлі людьми». (Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Координатор проектів в Україні, студія онлайн – освіти EdEra за підтримки уряду Канади та Місії США при ОБСЄ, онлайн курси Prometheus 31.05.2020).
 8. Сертифікат курсу «Наука про освіту: Що повинен знати лідер освітнього стартапа», (60 год., 2 кредита ЄКТС). (Платформа масових відкритих онлайн – курсів Prometheus, Prague Civil Society Centre, 28.05.2020).
 9. Сертифікат курсу «Наукова комунікація в цифрову епоху» ( 90 год., 3 кредита ЄКТС). (Платформа масових відкритих онлайн – курсів Prometheus, Національний університет «Києво-Могилянська Академія, 21.06.2020).
 10. Сертифікат курсу «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг» (Платформа масових відкритих онлайн – курсів Prometheus, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 17.10.2019).
 11. Сертифікат про успішне завершення навчання у Школі тренерів освітніх програм (освітня платформа «Критичне мислення», 2020 рік 45 год, 1,5 кредита ЄКТС)
 12. Сертифікат про міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Інноваційні ФОРМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ ПЛАТФОРМ GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM» (Educators an scholsrs international foundation, 2020 рік, 45 годин, 1,5 кредита ЄКТ

Членство в експертних радах і професійних об'єднаннях:

 • з 2020 року по теперішній час член ГО «Ліга соціальних працівників України»
 • з 2020 року Голова ПО «Милосердя» Київської РО м.Одеси ТЧХУ
 • з 2020 року по теперішній час Член Товариства Червоного Хреста України
 • з 2020 року по теперішній час член міжнародної організації соціальних працівників
 • з 2018 року по теперішній час з консультант з соціально-політичних питань правління Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сіті-менеджерів України»
 • з 2016 року по теперішній час здійснює наукове консультування у ТОВ «САГ Системз Консалтинг» з питань соціальної відповідальності підприємств, соціальної економіки, соціальної екології, участі бізнесу у вирішенні соціальних проблем та питань соціономічного спрямування.

Нагороди: 

 • грамоти ректорів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Почесна грамота Ради ректорів (2020р)

Повний перелік публікацій:

   
 • Навчальні та навчально - методичні видання

  1. Хлівнюк Т.П., Кулава К.О. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Соціальне проектування та фандрайзинг» для здобувачів другого рівня вищої освіти (магістр) за спеціальністю 231 «Соціальна робота» / Т.П. Хлівнюк, К.О. Кулава. 2020. 24с.
  2. Хлівнюк Т.П., Кулава К.О. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни « Тренінгові технології у соціальній роботі» для здобувачів спеціальності 231 «соціальна робота» галузі знань 23 «Соціальна робота» другого (магістерського) рівня вищої освіти Факультету психології та соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова/ Т.П. Хлівнюк, К.О.Кулава. Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. Одеса : ОНУ, 2020. 24с.
  3. Хлівнюк Т.П., Кулава К.О. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Протидія торгівлі людьми» для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю 231 «Соціальна робота» / Т.П. Хлівнюк, К.О. Кулава. Одеса: «Видавництво Чорномор’я», 2020. 36 с.
  4. Дунаєва Л.М., Хлівнюк Т.П., Кулава К.О. Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт РВО «магістр» для здобувачів спеціальності 231 «Соціальна робота» галузі знань 23 «Соціальна робота» другого (магістерського) рівня вищої освіти Факультету психології та соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова / Л.М.Дунаєва, Т.П. Хлівнюк, К.О. Кулава Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. – Одеса : ОНУ, 2020. – 50с.
  5. Хлівнюк Т.П. Методичні рекомендації до проходження асистентської практики для здобувачів спеціальності 231 «соціальна робота» галузі знань 23 «Соціальна робота» другого (магістерського) рівня вищої освіти Факультету психології та соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова/ Т.П. Хлівнюк, Одес. нац. ун-т імені І.І.Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. – Одеса : ОНУ, 2020. 26с.
  6. Довідник з соціальної роботи / [Кол. авторів, за ред. Л.М.Дунаєвої]. – О.: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2015. 402с.
  7. Долгов О.В., Хлівнюк Т.П. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Соціальна робота з сім’ями та дітьми» для студентів напряму «Соціальна робота». Одеса, 2013. 38с.
  8. Методичні рекомендації з організації й проведення практики студентів, що навчаються за напрямом 6.030102 «Соціальна робота» / Л.М. Дунаєва, О.О.Нікогосян, О.В. Долгов, Т.П. Хлівнюк. Одеса, 2013. 60с.
  9. Методичні рекомендації до впровадження практики студентів напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» / Л. М. Дунаєва, О. В. Долов., О. О. Нікогосян, Т. П. Хлівнюк. О.: ВМВ, 2012. 75 с.
  10. Методичні рекомендації до написання дипломних робіт ОКР «магістр» спеціальності «Соціальна робота» / Л.М.Дунаєва, У.В.Варнава, Т.П.Хлівнюк, М.І.Брагар. О.: ВМВ, 2015. 30 с.
  11. Нікогосян О.О., Піщевська Е.В., Хлівнюк Т.П. Методичні рекомендації з підготовки та захисту кваліфікаційної роботи за напрямом «Соціальна допомога» за ОКР «бакалавр». Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. О.: ВМВ, 2009. 32 с.
  12. Хлівнюк Т.П. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Соціальна робота з людьми які постраждали в наслідок АТО» для студентів спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота». О.:Вид-во «ВМВ», 2015. 32с.
  13. Хлівнюк Т.П. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Прогнозування, проектування й моделювання у соціальній роботі» для студентів галузі знань 1301 «Соціальне забезпечення» спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» Інституту інноваційної та післядипломної освіти Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. О.: Вид-во «ВМВ», 2013. 62с.
  14. Хлівнюк Т.П. Методичні рекомендації щодо проходження стажерської (педагогічної) практики студентами-магістрами спеціальності «Соціальна робота» . О.:Вид-во «ВМВ», 2013. 36с.
  15. Хлівнюк Т. П. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Методи соціальної роботи» для студентів напряму «Соціальна робота». О.:ВМВ,2012. 56с.
  16. Хлівнюк Т. П. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Соціальна робота з сім’ями та дітьми» для студентів напряму «Соціальна робота». О.: Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2012. 98с.
  17. Методичні рекомендації до написання дипломних робіт для здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти спеціальності 231 «Соціальна робота» Факультету психології та соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова/ Л.М.Дунаєва, Т.П.Хлівнюк. К.О Кулава. Одеса: «Видавництво Чорномор’я», 2019. 45с.
  18. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Протидія торгівлі людьми» для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю 231 «Соціальна робота» / Т.П. Хлівнюк, К.О. Кулава .Одеса: «Видавництво Чорномор’я», 2020. 35с.
  19. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Конфліктологія у соціальній роботі» для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю 231 «Соціальна робота» / Т.П. Хлівнюк, К.О. Кулава. Одеса: «Видавництво Чорномор’я», 2020.37с.

  Монографії

  1. Tetiana Khlivniuk. Зміна завдань соціальної політики на тлі викликів глобальної пандемії COVID-19/ Społeczność międzynarodowa w obliczu przemian: ujęcie wieloa-spektowe, Tom 4, A. Kordonska, R. Kordonski (red.), Instytut Nauk Poli-tycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn–Lwów 2020, S.191-202.(монографія)
  2. Tetiana Khlivniuk. Соціальний вплив COVID-19: видозміна громадсько-політичного активізму/ Społeczność międzynarodowa w obliczu przemian: ujęcie wielo-aspektowe, Tom 2, A. Kordonska, R. Kordonski (red.), Instytut Nauk Poli-tycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn–Lwów 2020. S.10-20.(монографія)
 • Наукові публікації у фахових виданнях

  1. Хлівнюк Т.П. Стан, особливості та перспективи перехідних демократизаційних процесів у пострадянських країнах// Перспективи. 2004. № 4(28). С. 78-81.(фахове видання)
  2. Хлівнюк Т.П. Місце і роль засобів масової інформації в політичному конфлікті сучасної України// Перспективи. 2005. № 4 (32). С. 134-137. (фахове видання)
  3. Хлівнюк Т.П. ЗМІ як багатофункціональний соціально-політичний інститут // Перспективи. 2006. №4(36). С.148-153. (фахове видання)
  4. Хлівнюк Т.П. Залежність функціонування засобів масової інформації від вибору моделі демократії // Перспективи. 2006. № 3(35). С. 122-129. (фахове видання)
  5. Хлівнюк Т.П. Молодежь как социальный субъект и интеллектуальный потенциал общества // Перспективи. 2003. № 4 (24). С. 7-13. (фахове видання)
  6. Хлівнюк Т.П. Основные каналы взаимосвязи религии и политики// Виховання і культура. Міжнародний науково-практичний журнал. 2007. № 1-2 (11-12). С. 50-52. (фахове видання)
  7. Хлівнюк Т.П. Аналіз основних теоретико-методологічних підходів до вивчення соціально-політичних особливостей функціонування ЗМІ в сучасному суспільстві // Перспективи. 2007. №2(38) С.102-107. (фахове видання)
  8. Хлівнюк Т.П. Свобода преси як показник демократизації суспільства// Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2007. Вип. 9. С. 237-244. (фахове видання)
  9. Хлівнюк Т.П. Роль засобів масової інформації у сучасному виборчому процесі// Держава і право. 2008. №42. С.708-716. (фахове видання)
  10. Хлівнюк Т.П. Об’єктивні та суб’єктивні фактори посилення політизації ЗМІ в Україні// Науковий вісник. 2008. №19(75). С.106-116. (фахове видання)
  11. Хлівнюк Т.П. Нормативно – правове забезпечення свободи слова в Україні: теорія та практика питання / Т.П.Хлівнюк // Науковий вісник. 2009. №6(84). С.144-155. (фахове видання)
  12. Хлівнюк Т.П., Карагіоз Р.С. Суспільно-політична згода як соціальний феномен та її роль: основні складові// Освіта регіону. 2013. №2(32) С.71-75. (фахове видання)
  13. Хлівнюк Т.П. Сучасна система мас – медіа як умова досягнення соціального консенсусу// Актуальні проблеми політики. 2013. №49. С.119-126. (фахове видання)
  14. Хлівнюк Т.П. Мас-медіа як реальний і дієвий посередник між владою та народом//Перспективи. 2013 . №1 (55) С.117-121. (фахове видання)
  15. Хлівнюк Т.П. Демократия западного образца – «реалистические стандарты» и «туманный идеал»//Актуальні проблеми політики», 2015. Вип. 56 . С. 37-45. (фахове видання)
  16. Хлівнюк Т.П. Основні визначення терміна «політичний активізм» у сучасному політичному дискурсі//Політикус. 2016.Вип.1. С.60-63. (фахове видання)
  17. Булавіна О.С., Хлівнюк Т.П. Нормативно-правове забезпечення інформаційної політики в Україні: особливості та суперечливості// Політикус. 2018. Вип.4. С.21-23. (фахове видання)
  18. Панасенко О., Хлівнюк Т. Технології створення сталих політичних зв’язків з громадськістю та ідей за допомогою соціальних мереж// ГРАНІ.Науково-теоретичний альманах . 2021. Т24.№1.С.27-35. (фахове видання)
  19. Хлівнюк Т. П. «Вікна можливостей» держав в умовах глобальної пандемії COVID-19// «Політичне життя» №1, 2021, С.134-140. (фахове видання)
  20. Хлівнюк Т. П. Економіко-технологічні фактори модернізації соціальної держави. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 89 / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2021. C.269-277. (фахове видання)
  21. Хлівнюк Т.П. Революція в освіті: глобалізація та індивідуалізація – погляд у майбутнє. Одеса, 2007 р. (тези)
  22. Хлівнюк Т.П. Соціальна робота до надання допомоги особам, які постраждали внаслідок АТО // Програма 70-ї звітньої наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників. ОНУ. О.:Одеський національний університет, 2015. С. 45.
  23. Хлівнюк Т.П. Соціальні аспекти психології здоров’я // Науково-практична конференція «Соціальне та психологічне здоров'я: нові підходи до профілактики». м.Одеса, 2013р. С.36-37
  24. Хлівнюк Т.П. Соціально-економічні, політичні і культурні оцінки та прогнози на рубежі двох тисячоліть // Тернопіль, 2006 р. (тези)
  25. Хлівнюк Т.П. Соціально-політична взаємодіяв сучасній Україні: вибір шляхів державного розвитку // Одеса, 2007 р. (тези)
  26. Хлівнюк Т.П. Україна в системі сучасних цивілізацій: трансформації держави і громадянського суспільства // Одеса, 2006 р. (тези)
  27. Хлівнюк Т.П. Управління адміністративно-політичною діяльністю у сфері захисту прав і свобод громадян та забезпечення правопорядку // м. Одеса, 2005 р. (тези)
  28. Хлівнюк Т.П. Формування державної сімейної політики України //Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми військової і соціальної психології та соціальної роботи».м.Одеса, 2013р. С.20-21
  29. Дунаєва Л.М., Хлівнюк Т.П. Основні аспекти професійної практичної підготовки студентів спеціальності «соціальна робота» в умовах ВНЗ//Соціальна робота в контексті соціокультурних змін: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 9 15-16 квітня 2016 року, Київ)за ред.О.В.Чуйко. Дніпропетровськ:ТОВ «ІМА-прес», 2016. С.54-60. (тези)
  30. Ломанова К.О., Хлівнюк Т.П. Торгівля людьми як проблема національної безпеки // Матеріали Другої Всеукраїнської курсантської – студентської науково – практичної конференції . 2016. С.191-193.
  31. Хлівнюк Т. П., Гладченко С.В., Кучеренко І. Соціальна профілактика суїцидальної поведінки серед підлітків/Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи// Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково - практичної конференції 16-17 травня 2017 року м.Одеса . Одесса:Бондаренко М.О., 2017 . С.285-288
  32. Хлівнюк Т. П., Петрусенко А.В. Особливості формування соціальної компетентності у підлітків//Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково - практичної конференції 16-17 травня 2017 року м.Одеса . Одесса:Бондаренко М.О., 2017 . С.290-293
  33. Хлівнюк Т. П., Ломанова К.О. Трудова міграція в Україні: сучасні тенденції/Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи// Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково - практичної конференції 16-17 травня 2017 року м.Одеса . Одесса:Бондаренко М.О., 2017 . С.288-290
  34. Хромченко А. А. Хлевнюк Т. П. Формирование СМИ социальніх проблем общества // Матеріали десятої науково – практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері». 2017.С.60-64.
  35. Хлевнюк Т. П., Румянцева А. Н. Социальная мобильность как индикатор социального развития общества// Матеріали десятої науково – практичної конференції «Актуальні дослідження в соціальній сфері». 2017.С.54-59.
  36. Брашко Є.С., Хлівнюк Т.П. Соціальна відповідальність бізнесу: українські реалії і проблеми// Збірник тез доповідей 74-ї щорічної студентської конференції Одеського національного університету імені І.І.Мечникова 26-27 квітня 2018 р. Одеса . О.: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2018. С.119-120.
  37. Петрусенко А.В., Хлівнюк Т.П. Соціальне підприємництво та його роль у соціально – економічному розвитку суспільства// Збірник тез доповідей 74-ї щорічної студентської конференції Одеського національного університету імені І.І.Мечникова 26-27 квітня 2018 р. Одеса. О.: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2018. С.147-149.
  38. Стайкова Т.Ю., Хлівнюк Т.П. Проблеми та перспективи розвитку прийомних та патронатних сімей// Збірник тез доповідей 74-ї щорічної студентської конференції Одеського національного університету імені І.І.Мечникова 26-27 квітня 2018 р. Одеса . О.: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2018. С.134-136.
  39. Русанов М.В., Хлівнюк Т.П. Аналіз понять ціннісних орієнтацій та соціальних установок// Збірник тез доповідей 74-ї щорічної студентської конференції Одеського національного університету імені І.І.Мечникова 26-27 квітня 2018 р. Одеса . О.: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2018. С.147-149.
  40. Брагар М.І., Хлівнюк Т. П. Особливості соціальної взаємодії різних поколінь // Матеріали до 75-ї студентської наукової конференції. Секція «Факультету психологіі та соціальної роботи». Підсекції «Соціальна робота та соціальні теорії», «Психологія», 25-27 квітня 2019 р. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019. С.16-18
  41. Бочевар І.М., Хлівнюк Т. П. Вплив соціально – психологічної безпеки освітнього середовища на підлітків// Матеріали до 75-ї студентської наукової конференції. Секція «Факультету психологіі та соціальної роботи». Підсекції «Соціальна робота та соціальні теорії», «Психологія», 25-27 квітня 2019 р. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019. С. 16-18
  42. Запорожець А.О., Хлівнюк Т.П. Гендерний аспект торгівлі людьми в Україні// Гендерна конструкція соціуму : історія і сучасність : зб. матеріал. всеукраїнської наук.-практич.конф. (Одеса, 15-16 травня 2019 р.). Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019 . С.141-144.
  43. Богдан М. І., Хлівнюк Т. П. Причини виникнення та розвитку течії чайлдфрі в Україні та за кордоном // Міжнародна науково-практична конференція «Гендерна конструкція соціуму : історія і сучасність» 20-21 травня 2020 року м. Одеса.
  44. Тишкевич Є., Хлівнюк Т. Вплив камінг-ауту дитини на дитячо-батьківські відносини// Міжнародна науково-практична конференція «Гендерна конструкція соціуму : історія і сучасність» 20-21 травня 2020 року м. Одеса. С.139-143.
  45. Михайлова К.О., Хлівнюк Т.П. Розвиток системи сімейного патронату у процесі де інституалізації інтернатних закладів // Збірник матеріалів до 76-ї звітної студентської наукової конференції, 2020 р. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2020 . С.18-22.
  46. Гавриленко В., Хлівнюк Т.П. Виховання і формування сімейних цінностей в умовах сучасної школи// Збірник матеріалів до 76-ї звітної студентської наукової конференції, 2020 р. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2020. С.49-53.
  47. Буряченко Д, Хлівнюк Т. Формування усвідомленого батьківства як технологія соціальної роботи// Збірник матеріалів до 76-ї звітної студентської наукової конференції, 2020 р. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2020. С.11-15.
  48. Якименко Д., Хлівнюк Т. Емоційний інтелект у професії соціального працівника// Збірник матеріалів до 76-ї звітної студентської наукової конференції, 2020 р. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2020. С.98-102.
  49. Михайлова А., Хлівнюк Т. Сімейні кризи та шляхи їх подолання// Збірник матеріалів до 76-ї звітної студентської наукової конференції, 2020 р. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2020. С.66-70.
  50. Панасенко О.І., Хлівнюк Т.П Особливості політичної самодетермінації людей в умовах інформаційної епохи// Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: Збірник матеріалів міжнародної наук. – практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І.І.Мечникова, 1 листопада 2020 р. / Редкол.: Л.М. Дунаєва, О.І. Кононенко, Л.С. Смокова . Одеса: ОНУ, 2020. С.266-269.
  51. Хлівнюк Т.П., Іванова І.В. Формування конфліктологічної компетентності майбутнього фахівця соціальної сфери// Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: Збірник матеріалів міжнародної наук. – практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І.І.Мечникова, 1 листопада 2020 р. / Редкол.: Л.М. Дунаєва, О.І. Кононенко, Л.С. Смокова . Одеса: ОНУ, 2020. С.98-101.
  52. Хлівнюк Т.П., Запорожець А.О. Соціальна підтримка, як напрям соціальної роботи ВІЛ-позитивних жінок// Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: Збірник матеріалів міжнародної наук. – практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І.І.Мечникова, 1 листопада 2020 р. / Редкол.: Л.М. Дунаєва, О.І. Кононенко, Л.С. Смокова . Одеса: ОНУ, 2020. С.326-330.
  53. Хлівнюк Т.П. Компетентісний підхід до підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери// Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: Збірник матеріалів міжнародної наук. – практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І.І.Мечникова, 1 листопада 2020 р. / Редкол.: Л.М. Дунаєва, О.І. Кононенко, Л.С. Смокова . Одеса: ОНУ, 2020. С.361-366.
  54. Гарбузняк В.В., Хлівнюк Т.П. Участь релігійних організацій у реалізації соціальних проекті. Матеріали до 77-ї студентської наукової конференції. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекції, «Психологія», «Соціальна робота та соціальні теорії» 23-24 квітня 2021 р. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021. С.270-274.
  55. Запорожець А. О., Хлівнюк Т.П. Роль арт-технологій у наданні соціальних послуг віл-інфікованим жінкам. Матеріали до 77-ї студентської наукової конференції. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекції, «Психологія», «Соціальна робота та соціальні теорії» 23-24 квітня 2021 р. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021.С. 280-284.
  56. Дудко А.В., Хлівнюк Т.П. Обізнаність студентської молоді щодо усвідомленого батьківства. Матеріали до 77-ї студентської наукової конференції. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекції, «Психологія», «Соціальна робота та соціальні теорії» 23-24 квітня 2021 р. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021. С.277-280.
  57. Михайлова К.О.,Хлівнюк Т.П. Нормативно-правове регулювання надання соціальних послуг. Матеріали до 77-ї студентської наукової конференції. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекції, «Психологія», «Соціальна робота та соціальні теорії» 23-24 квітня 2021 р. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021.С.296-302.
  58. Чебанова К.М.,Хлівнюк Т.П. Попередження та протидія кібербулінгу серед дітей у XXI столітті. Матеріали до 77-ї студентської наукової конференції. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекції, «Психологія», «Соціальна робота та соціальні теорії» 23-24 квітня 2021 р. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021.С.313-316.
  59. Оре Х.А., Хлівнюк Т.П. Значення статевого виховання для подальшого планування сім’ї. Матеріали до 77-ї студентської наукової конференції. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекції, «Психологія», «Соціальна робота та соціальні теорії» 23-24 квітня 2021 р. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021.С.302-306.
  60. Якименко Д. О., Хлівнюк Т. П. Соціальна робота з дітьми розлучених сімей. Матеріали до 77-ї студентської наукової конференції. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекції, «Психологія», «Соціальна робота та соціальні теорії» 23-24 квітня 2021 р. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021.С.321-326.
  61. Хлівнюк Т.П. Проблеми соціального захисту мігрантів та біженців: контекст ефективності соціальної держави. Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень: матеріали II Міжнародної наукової конференції (Т. 2), м. Львів, 24 вересня, 2021 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. — Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021.С.- 56-58.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top