Кулава Катерина Олександрівна

kulava ko

 

ORCID ID: 0000-0002-5315-1828

Research ID

Google Scholar

Посада на кафедрі: Старший викладач 

Наукова спеціальність: 231 Соціальна робота

Тема дисертації: Соціальна профілактика торгівлі людьми серед студентської молоді в закладах вищої освіти.

Базова освіта (Вища): 

2011 – 2014 р. 

 • Коледж економіки та соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 
 • Спеціальність «Соціальна робота».
 • Диплом молодшого спеціаліста
 • Кваліфікація: Молодший спеціаліст з соціальної роботи

2014 - 2016 р. 

 • Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.
 • Напрям підготовки: «Соціальна робота».
 • Диплом бакалавра з відзнакою.
 • Кваліфікація: Бакалавр з соціальної роботи.

2016-2017 р. 

 • Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.
 • Спеціальність: «Соціальна робота»
 • Диплом магістра з відзнакою. 
 • Професійна кваліфікація: професіонал в галузі соціального захисту населення

2018 – 2022р.

 • Харківська гуманітарно - педагогічна академія.
 • Здобувач наукового ступеня доктора філософії з спеціальності 231 «Соціальна робота». 

Досвід роботи: 

 • 2018-2019 р - викладач кафедри соціальних теорій ОНУ імені І.І. Мечникова;
 • 2020- 2021р - старший викладач кафедри соціальних теорій ОНУ імені І.І. Мечникова;
 • 2022р - та по теперішній час -старший викладач кафедри соціальної роботи ОНУ імені І.І. Мечникова;

Навчальні дисципліни, які викладає: 

 • Соціальна робота з різними категоріями клієнтів.
 • Основи соціального консультування.
 • Протидія торгівлі людьми.
 • Основи соціального проектування. 
 • Вступ до спеціальності. 

Наукова робота: дослідження у області науково-дослідної роботи з теми кафедри №340 «Збереження, відновлення та розвиток людського капіталу України в умовах Євроінтеграції». 

Наукові та професійні інтереси: вивчає проблему торгівлі людьми в Україні та займається дослідженням соціальної профілактики торгівлі людьми серед студентської молоді.

Стажування та підвищення кваліфікації: 

 • КЗ «Харківська гуманітарно - педагогічна академія Харківської обласної ради, програма курсу « Гендерно-чутливий підхід у роботі з вразливими верствами населення у соціально-правовій та освітній сферах» (74 години), в рамках проекту «Гендерний відкритий університет: гендерна грамотність та культура працівників соціальної сфери», з 11.06 .2018- 24.06.2018, м. Одеса, наказ від 22.05.2019 №1091-18
 • Підвищення кваліфікації через платформу масових відкритих курсів (191 год/6,4 кред.) наказ ОНУ імені І.І. Мечникова № 1100-18 від 22.06.2023 року.

Сертифікати про підвищення кваліфікації

 • Сертифікат учасниці вебінарів « Проектний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР»;
 • Сертифікат онлайн курсу «Запобігання торгівлі людьми». (Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Координатор проектів в Україні, студія онлайн – освіти EdEra за підтримки уряду Канади та Місії США при ОБСЄ, онлайн курси Prometheus 17.05.2020).
 • Сертифікат курсу «Наука про освіту: Що повинен знати лідер освітнього стартапа», (60 год., 2 кредита ЄКТС). (Платформа масових відкритих онлайн – курсів Prometheus, Prague \Civil Society Centre, 27.05.2020);
 • Сертифікат курсу «Наукова комунікація в цифрову епоху» ( 90 год., 3 кредита ЄКТС). (Платформа масових відкритих онлайн – курсів Prometheus, Національний університет «Києво-Могилянська Академія, 19.06.2020);
 • Сертифікат курсу «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості», (15 год.,0.5 кредита ЄКТС). (Платформа масових відкритих онлайн –02.02.2022);
 • Сертифікат курсу «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» Платформа масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus» в обсязі 60 академічних годин (2 кредити ECTS);
 • Сертифікат курсу «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» Платформі масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus»  в обсязі 80 академічних годин (2,6 кредитів ECTS); 
 • Сертифікат курсу «Захист прав людей з інвалідністю» Платформа масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus» в обсязі 30 академічних годин (1 кредити ECTS);
 • Сертифікат курсу «Соціальне підприємництво та конкурентоспроможність» платформа масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus» в обсязі 6 академічних годин (0,2 кредиту ECTS);
 • Сертифікат курсу «Проєктний дизайн для соціальних ініціатив» платформа масових відкритих онлайн-курсів «ВУМ» в обсязі 4 академічних години (0,15 кредиту ECTS).

Сертифікати

Членство в експертних радах і професійних об'єднаннях: 

 • з 2016 року по теперішній час здійснює наукове консультування у ТОВ «САГ Системз Консалтинг» з питань соціальної відповідальності підприємств, соціальної економіки, соціальної екології, участі бізнесу у вирішенні соціальних проблем та питань соціономічного спрямування;
 • з 2020 року членкиня громадської організації «Ліга соціальних працівників України»;
 • Членкиня громадської організації викладачів ЗВО «Прогресильні» сертифікат № 0221/23.

Грамоти

 • Грамота від ректора ОНУ імені І.І. Мечникова за перемогу у конкурсі «Кращий викладач ОНУ Імені І.І. Мечникова в умовах воєнного стану». Освітня програма 231 Соціальна робота. 2023 рік;
 • Грамота від Декана ФПСР за високу методичну майстерність, сприяння високим досягненням в навчанні студентів, значний вклад в організацію навчального процесу і активну участь у суспільному житті ФПСР і ОНУ імені І.І. Мечникова;
 • Грамота за сумлінну працю у складі технічного секретаріату Приймальної комісії під час організації вступної кампанії у 2018 році. 

Повний перелік публікацій

 • Навчальні та навчально - методичні видання

  1. Протидія торгівлі людьми : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 231 Соціальна робота /уклад.: Т.П. Хлівнюк, К.О. Кулава. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2023. – 31 с. URL (onu.edu.ua)  
  2. Основи соціального консультування : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 231 Соціальна робота / уклад.: К. О. Кулава. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2023. – 44 с. URL   (onu.edu.ua) 
  3. Практикум з соціальної роботи: методичні рекомендації до навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота» / уклад.: К.О. Кулава. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2023. – 32 с. dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36780 
  4. Соціальна робота з різними категоріями клієнтів: методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота / уклад.: Хлівнюк Т.П., К.О. Кулава, - Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2023. – 79 с. URL dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36779 

  Наукові статті та тези у нефахових виданнях

  1. Kulava Kateryna. CONCEPTUALIZATION OF TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS AS A GLOBAL PROBLEM/ Modern Science. Moderní věda. Praha. Česká republika, Nemoros. 2021. № 6. С. 66–73. ISSN 2336-498Х. (Міжнародне періодичне наукове видання ISSN)
  2. Povidaychik, O., Lisovets, O., Bilyk, O., Onipchenko, O., Hrynyk, I., & Kulava, K. (2022). Relevant Factors in Research Activity of Ukrainian Social Workers: Postmodern Studies. Postmodern Openings, 13(4), 561-578. https://doi.org/10.18662/po/13.4/533 (Стаття Web of Sciences)
  3. Кулава К.О. Розвиток державної політики у сфері протидії торгівлі людьми Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2021. № 6. С.175-185 (Фахове видання)
  4. Кулава К.О. Торгівля людьми: основні поняття та види експлуатації Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2021. №7 С.180- 189 (Фахове видання)
  5. Хлівнюк Т.П., Кулава К.О. Методи соціального консультування різних категорій сімей та осіб. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Педагогіки і психології. 2021. № 67 – С. 122-127. ISSN 2415-7872 (Фахове видання)
  6. Кулава К.О. Впровадження гендерно-чутливого та конфліктологічного підходів у соціальній роботі з різними клієнтами на рівні територіальних громад /К. О. Кулава, Т. П. Хлівнюк, Н. М. Горпиненко. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2023. – №1. – С. 26–33. (Фахове видання)
  7. Кулава К.О, Сергієнко К.С.,  Жива бібліотека як інтерактивний захід для ефективної залученості молоді// Integration of scientific and modern ideas into practice. Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference. Stockholm, Sweden. 2022. Pp. 587-589 URL: https://cutt.ly/y0dktFH
  8. Сергієнко К.С., Кулава К.О. Ставлення соціуму до людей похилого віку // Мodern challenges to science and practice Abstracts of ІІІ International Scientific and Practical Conference Varna, Bulgaria. 2022. Pp. 367-369 О.URL: https://cutt.ly/z0dj6EO
  9. Кулава К.О., Сергієнко К.С. Недостатня обізнаність молоді у потребі соціальної роботи як професійної діяльності. Science and practice, actual problems, innovations: матеріали Міжнарод.інтернет-конф., м. Амстердам, 09-12 листопада, 2021 р. Амстердам. 2021. С. 361-363
  10. Кулава К.О. Особливості соціального консультування постраждалих від торгівлі людьми // К.О.Кулава. Х міжнародна науково-практична конференція «соціальна робота: виклики сьогодення» - Тернопіль, 2021 – С. 89-91
  11. Кулава К.О. Оцінка ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми / К.О. Кулава, Д.В. Буряченко // 77 – Звітна студентська наукова конференція ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова, 2021 – С. 246-250
  12. Кулава К.О, Закшевська А.І.  Торгівля людьми - сучасний прояв рабства.Modern aspects of science and practice: матеріали Міжнар.інтернет-конф., м. Мельбурн, 30 листопада- 03 грудня, 2021 р. Австралія. 2021. С. 369 – 371
  13. Кулава К.О., Сергієнко К.С. Аналіз потреб молоді в організації дозвілля. Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: Збірник матеріалів міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І.І. Мечникова, 19 листопада 2021 р. / Редкол.: Л. М. Дунаєва, О. І. Кононенко, Л. С. Смокова. - Одеса: ОНУ, 2021. С. 276-280
  14. Кулава К.О. Використання форум-театру з метою профілактики негативних соціальних явищ у шкільному середовищі / К.О. Кулава, Є.Р. Тишкевич // 77 - Звітна студентська наукова конференція ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова, 2021 – С. 292-296
  15. Кулава К.О. Соціальна реклама як інструмент сучасної соціальної роботи / К.О.Кулава, Є.О. Невечеря // 76 - Звітна студентська наукова конференція ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова, 2020 – С. 90-96 
  16. Кулава К.О. Cоціальні проекти, як невід’ємна складова професійної діяльності соціального працівника / К.О.Кулава, А.І. Робулець // 76 - Звітна студентська наукова конференція ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова, 2020 – С.100-105 
  17. Кулава К.О. Гендерні аспекти в соціальній профілактиці торгівлі людьми // К.О.Кулава. VI Міжвузівський науково- практичний семінар «Професійна мобільність як чинник соціальної адаптації і творчої самореалізаціїї особистості в умовах суспільних трансформацій». КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. – Харків, 2020.- С. 59-61
  18. Кулава К.О. Гендерна політика як напрям профілактики торгівлі людьми// Наукові дослідження аспірантів: педагогічна теорія і практика: тези доп. наук.-прак. конф., м. Харків, 23 грудня 2020 р., Харків, 2020. С. 53- 56 
  19. Кулава К.О.Соціальний супровід осіб, постраждалих від торгівлі людьми / К.О.Кулава, К.О. Михайлова // 76 – Звітна студентська наукова конференція ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова, 2020 – С. 86-90
  20. Чернецька Ю.І., Кулава К.О. Основні напрямки навчально-виховної роботи зі студентами майбутніми соціальними працівниками, щодо попередження торгівлі людьми. Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: Збірник матеріалів міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І. І. Мечникова, 5 листопада 2020 р. / Редкол.: Л. М. Дунаєва, О. І. Кононенко, Л. С. Смокова. - Одеса: ОНУ, 2020. – С. 376-378
  21. Ломанова К.О. Організація надання соціальних послуг особам,які аостраждали внаслідок торгівлі людьми// Наукові дослідження аспірантів : педагогічна теорія і практика : тези доп. наук.-прак. конф., м. Харків, 24 квіт. 2019 р., Харків, 2019. С. 43-45
  22. Кулава К.О. Використання соціального консалтингу в соціальній сфері // К.О.Кулава. Збірник матеріалів до 74-ї наукової конференції професорського- викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І.І. Мечникова. Секція «Факультету психології та соціальної роботи» – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2019– С. 44-47
  23. Ломанова К.О. Комунікаційна складова процесу надання допомоги жертвам торгівлі людьми// Наукові дослідження аспірантів : педагогічна теорія і практика : тези доп. наук.-прак. конф., м. Харків, 25 квіт. 2018 р., Харків, 2018. С. 34-36
  24. Ломанова К.О. Торгівля людьми як проблема національної безпеки України/ Т.П. Хлівнюк, К.О. Ломанова// Збірка матеріалів до 73-ї студентської наукової конференції. Секція «Навчально-наукового інституту інформаційних та соціальних технологій». Підсекції «Соціальні теорії», «Соціальна робота», «Психологія». - Одеса: Одеський національний університет, 2017. с.47-51
  25. Ломанова К.О., Хлівнюк Т. П. Трудова міграція в Україні: сучасні тенденції/Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи// Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково - практичної конференції 16-17 травня 2017 року м.Одеса . Одесса: 2017 . С.288-290
 • Публікації

  1. Kulava Kateryna. CONCEPTUALIZATION OF TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS AS A GLOBAL PROBLEM/ Modern Science. Moderní věda. Praha. Česká republika, Nemoros. 2021. № 6. С. 66–73. ISSN 2336-498Х.
  2. Хлівнюк Т.П., Кулава К.О. Методи соціального консультування різних категорій сімей та осіб. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Педагогіки і психології. 2021. № 67 – С. 122-127. ISSN 2415-7872
  3. Кулава К.О. Розвиток державної політики у сфері протидії торгівлі людьми Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2021. № 6.
  4. Кулава К.О. Торгівля людьми: основні поняття та види експлуатації Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2021. № 7.
  5. Кулава К.О. Особливості соціального консультування постраждалих від торгівлі людьми // К.О.Кулава. Х міжнародна науково-практична конференція «соціальна робота: виклики сьогодення» - Тернопіль, 2021 – С. 89-91
  6. Кулава К.О., Сергієнко К.С. Недостатня обізнаність молоді у потребі соціальної роботи як професійної діяльності. Science and practice, actual problems, innovations: матеріали Міжнарод.інтернет-конф., м. Амстердам, 09-12 листопада, 2021 р. Амстердам. 2021. С. 361-363
  7. Кулава К.О, Закшевська А.І. Торгівля людьми - сучасний прояв рабства.Modern aspects of science and practice: матеріали Міжнарод.інтернет-конф., м. Мельбурн, 30 листопада- 03 грудня, 2021 р. Австралія. 2021. С. 369 – 371
  8. Кулава К.О., Шаповал А.О. Особливості цифрової трансформації соціальної сфери. V International Scientific and Practical Conference «TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION», м. Харків, 28-30 листопада 2021р. Україна, 2021. С. 1100-1104
  9. Кулава К.О., Сергієнко К.С. Аналіз потреб молоді в організації дозвілля. Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: Збірник матеріалів міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І.І. Мечникова, 19 листопада 2021 р. / Редкол.: Л. М. Дунаєва, О. І. Кононенко, Л. С. Смокова. - Одеса: ОНУ, 2021. С. 276-280
  10. Кулава. К.О. Дослідження навчальної мотивації студентів майбутніх соціальних працівників / К.О. Кулава, Д.Л. Антонецька // 77 - Звітна студентська наукова конференція ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова, 2021 – С. 242-245
  11. Кулава К.О. Оцінка ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми / К.О. Кулава, Д.В. Буряченко // 77 - Звітна студентська наукова конференція ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова, 2021 – С. 246-250
  12. Кулава К.О. Детермінанти суїцидальної поведінки в підлітковому віці / К.О. Кулава, А.В. Ладиченко // 77 - Звітна студентська наукова конференція ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова, 2021 – С. 272-275
  13. Кулава К.О. Використання форум-театру з метою профілактики негативних соціальних явищ у шкільному середовищі / К.О. Кулава, Є.Р. Тишкевич // 77 - Звітна студентська наукова конференція ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова, 2021 – С. 292-296
  14. Кулава К.О. Динаміка поліпшення умов праці працівників соціальних установ / К.О. Кулава, А.О. Шаповал // 77 - Звітна студентська наукова конференція ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова, 2021 – С. 300-304
  15. Кулава К.О. Гендерні аспекти в соціальній профілактиці торгівлі людьми // К.О.Кулава. VI Міжвузівський науково-практичний семінар «Професійна мобільність як чинни соціальної адаптації і творчої самореалізаціїї особистості в умовах суспільних трансформацій». КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. – Харків, 2020.- С. 59-61
  16. Кулава К.О. Гендерна політика як напрям профілактики торгівлі людьми// Наукові дослідження аспірантів : педагогічна теорія і практика : тези доп. наук.-прак. конф., м. Харків, 23 грудня 2020 р., Харків, 2020. С. 53-56
  17. Кулава К.О.Соціальний супровід осіб, постраждалих від торгівлі людьми / К.О.Кулава, К.О. Михайлова // 76 - Звітна студентська наукова конференція ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова, 2020 – С. 86-90
  18. Кулава К.О. Соціальна реклама як інструмент сучасної соціальної роботи / К.О.Кулава, Є.О. Невечеря // 76 - Звітна студентська наукова конференція ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова, 2020 – С. 90-96
  19. Кулава К.О. Cоціальні проекти, як невід’ємна складова професійної діяльності соціального працівника / К.О.Кулава, А.І. Робулець // 76 - Звітна студентська наукова конференція ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова, 2020 – С.100-105
  20. Кулава К.О. Гендерна соціалізація дітей: чи можливе иховання дітей без нав’язування стереотипів/ К.О.Кулава, Д.В. Буряченко // Міжнародна науково- практична конференція «ґендерна конструкція соціуму: історія і сучасність, 2020 – С. 162-165
  21. Кулава К.О. Основні напряски навчально-виховної роботи зі студентами майбутніми соціальними працівниками, щодо попередження торгівлі людьми. Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: Збірник матеріалів міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І. І. Мечникова, 5 листопада 2020 р. / Редкол.: Л. М. Дунаєва, О. І. Кононенко, Л. С. Смокова. - Одеса: ОНУ, 2020. – С. 376-378
  22. Ломанова К.О. Організація надання соціальних послуг особам,які аостраждали внаслідок торгівлі людьми// Наукові дослідження аспірантів : педагогічна теорія і практика : тези доп. наук.-прак. конф., м. Харків, 24 квіт. 2019 р., Харків, 2019. С. 43-45
  23. Кулава К.О. Використання соціального консалтингу в соціальній сфері // К.О.Кулава. Збірник матеріалів до 74-ї наукової конференції професорського- викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І.І. Мечникова. Секція «Факультету психології та соціальної роботи» – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2019– С. 44-47
  24. Ломанова К.О. Комунікаційна складова процесу надання допомоги жертвам торгівлі людьми// Наукові дослідження аспірантів : педагогічна теорія і практика : тези доп. наук.-прак. конф., м. Харків, 25 квіт. 2018 р., Харків, 2018. С. 34-36
  25. Ломанова К.О. Торгівля людьми як проблема національної безпеки України/ Т.П. Хлівнюк, К.О. Ломанова// Збірка матеріалів до 73-ї студентської наукової конференції. Секція «Навчально-наукового інституту інформаційних та соціальних технологій». Підсекції «Соціальні теорії», «Соціальна робота», «Психологія». - Одеса: Одеський національний університет, 2017. с.47-51
  26. Психологічні особливості жертви торгівлі людьми Хлівнюк Т.П., Ломанова К.О. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: kspodn.onu.edu.ua
  27. Ломанова К.О., Хлівнюк Т. П. Трудова міграція в Україні: сучасні тенденції/Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи// Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково - практичної конференції 16-17 травня 2017 року м.Одеса . Одесса: 2017 . С.288-290

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top