Варнава Уляна Володимирівна

 varnava

ORCID ID: 0000-0003-4043-8050

ResearcherID: 4661386

Google Scholar

Посада на кафедрі: доцент кафедри соціальної роботи, в.о. завідувача кафедри соціальної роботи

Вчене звання і рік присудження:

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук (2014р)

Наукова спеціальність: 19.00.07 педагогічна ті вікова психологія

Тема дисертації: «Психологічні особливості розвитку захисних механізмів дітей дошкільного віку»

Базова освіта:

 • 2000 – 2004рр. Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, напрям підготовки «Психологія», кваліфікація «психолог»
 • 2004 – 2005рр. Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, спеціальність «Психологія», кваліфікація «психолог»

Досвід роботи:

 • 2005 р. – 2005 р. Вихователь у педчастині Республіканського санаторії «Люстдорф»
 • 02.08.2005 р. – 29.02.2008 р. Психолог Дошкільного навчальноо закладу №88
 • 01.03.2008 р. – 30.12.2009 р. Лаборант ІПО ОНУ імені І.І. Мечникова;
 • 02.03.2009 р. – 03.06.2011 р. Психолог в Одеській приватній загальноосвітній І-ІІІ ступенів школі «Вєда»
 • 01.02.2014 р. – 20.02.2014 р. Старший викладач кафедри соціальної роботи ОНУ імені І.І. Мечникова;
 • 2014 р. – по теперішній час доцент кафедри соціальної роботи ОНУ імені І.І. Мечникова;
 • З 26 березня 2018 – по теперішній час Психолог у КЗСПО «КДЮСШ №1»

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Вікова психологія
 • Вступ до спеціальності
 • Теорія соціальної роботи
 • Стандарти надання соціальних послуг
 • Соціальна профілактика
 • Соціальна робота з особами девіантної поведінки
 • АРТ-технології в соціальній роботі

Наукова робота: дослідження у області держбюджетної науково-дослідної роботи дослідження у області науково-дослідної теми кафедри №182 Дослідження модифікацій розвитку українського суспільства в умовах Європейської інтеграції.

Наукові та професійні інтереси: розробляє та публікує наукові роботи, які розкривають використання соціально-психологічних технологій в сучасній соціальній роботі, прикладні аспекти вікової психології та соціальної педагогіки, а також вивчає проблеми соціальної роботи в українському суспільстві.

Стажування та підвищення кваліфікації:

 • 2021 рік. Південно-українське психоаналітичне товариство (м.Одеса) (наказ №337-118 від 10.03.21);

Членство в експертних радах і професійних об'єднаннях:

 • з 2020 року по теперішній час член ГО «Ліга соціальних працівників України»
 • з 2021 року член Американської асоціації психологів APA

Нагороди:

 • грамота Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Профспілкового комітету за здобуття іменної стипендії імені Л.Х.Калустьяна у номінації «Кращій молодий науковець» (2017р)

Сертифікати:

Повний перелік публікацій:

Навчальні та навчально - методичні видання

 1. Дунаєва, Л. М., Варнава У.В., Хлівнюк Т.П., Брагар М.І. Методичні рекомендації до написання дипломних робіт ОКР «бакалавр» для студентів галузі знань 1301 «Соціальне забезпечення» напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота» Інституту інноваційної та післядипломної освіти Одеського національного університету імені ІІ Мечникова. Одеса: Вид-во ВМВ. 2016. 37с.
 2. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Арт- технології у соціальній роботі» для студентів ОР «магістр» спеціальності 231 Соціальна робота. Одеса: «Видавництво Чорномор’я». 2020. – 24 с.
 3. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Вікова психологія» для студентів ОР «бакалавр» за спеціальністю 231 Соціальна робота. Одеса: «Видавництво Чорномор’я». 2021. 23 с.
 4. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Соціальна робота з особами з девіантною поведінкою» для студентів ОР «бакалавр» за спеціальністю 231 Соціальна робота / У.В. Варнава. Одеса: «Видавництво Чорномор’я». 2021. 27 с.
 5. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Теорія соціальної роботи» для студентів ОР «бакалавр» спеціальності 231 Соціальна робота. Одеса: «Видавництво Чорномор’я». 2020. 23 с.
 • Публікації

  1. Варнава У.В., Коробіцина М.Б. Відчуття соціально-психологічної захищеності як предикт соціальної активності особистості. ІІ Всеукраїнська курсантська-студентська науково-практична конференція» «Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. Збірник наукових праць Військової Академії (24 листопада) Одеса, 2016г. С 25-31
  2. Варнава У.В., Коробіцина М.Б. Влияние дневного сна на процесс раннего развития ребенка. World science: №11(15), Vol.3, November 2016 RS Global Sp. z OO. 2016г. С.58-61
  3. Варнава У.В. Коробіцина М.Б., Лаврова М.Г. Психологічні особливості взаємодії соціального правцівника з клієнтом (прикладний аспект). Історична психологія та мультикультурність : збірник статей ІІІ міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки», 1 лютого-1 березня 2016 року : присвяч. 25 річниці заснування наук. шк. іст. психол. в ОНУ імені І.І. Мечникова. Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. С.291-295
  4. Варнава У.В. Коробіцина М.Б., Лаврова М.Г. Организация семейного отдыха как вид оздоровления и социальной работы. Сучасні теоретичні і практичні аспекти здорового способу життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27-30 серп. 2016 року. ОНУ імені І.І. Мечникова, Спортивно-оздоровча база відпочинку "Чорноморка". Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. С.97-98.
  5. Варнава У.В. Механізми подолання життєвих труднощів у сучасній сім’ї. Матеріали до 70ї звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ІІПО ОНУ імені І.І.Мечникова. Одеса: Фенікс, 2016. – С.10-15
  6. Варнава У.В., Гладченко С.В. Деякі аспекти розвитку сучасного українського суспільства. Гилея: научный вестник. 2016. С. 265-267
  7. Варнава У.В. Коробіцина М.Б.Методологические основы исследования психалгии в структуре психической травмы военного времени в историческом и современных контекста. Наука и инновации в современном мире: медицина и фармацевтика, биология, сельское хозяйство, география и геология. 2017. C. 92-13
  8. Варнава У.В., Шевченко А.С. Профилактика девиантного поведения среди подростков. Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 травня 2017 року / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформ. та соц. технол. [та ін.] . – Одеса : Бондаренко М.О. 2017 . С. 276-277
  9. Варнава У.В. Калялина А.В. Профилактические методы социальной работы с ВИЧ-инфицированными в Украине. Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2017. С. 135-137
  10. Варнава У.В., Маргарит (Радушко) А.А. Семейная политика по отношению к студенческой семьи: зарубежный опит. Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 травня 2017 року. ОНУ ім. І.І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформ. та соц. технол. [та ін.] . – Одеса : Бондаренко М.О. 2017 . С. 279-281
  11. Варнава У.В., Цапенко К.В. Особенности адаптации первоклассников в условиях общеобразовательной школы. Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 травня 2017 року. ОНУ ім. І.І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформ. та соц. технол. [та ін.] . – Одеса : Бондаренко М.О. 2017. С.143-146
  12. Варнава У.В., Онищенко Е.А. Методы и технологии социальной работы с компьютерной аддикцией у подростков. Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 травня 2017 року. ОНУ ім. І.І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформ. та соц. технол. [та ін.] . – Одеса : Бондаренко М.О., 2017 . – С.268-270
  13. Варнава У.В., Петляков Р.Ю. Социальная работа с вынужденными переселенцами: вчера, сегодня, завтра. Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 травня 2017 року. ОНУ ім. І.І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформ. та соц. технол. [та ін.] . Одеса : Бондаренко М.О. 2017. С.281-283
  14. Варнава У.В. , Коробицына МБ, Смокова Л.С.Прикладные аспекты психосоциальной помощи вынужденным переселенцам Востока Украины. Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 травня 2017 року. ОНУ ім. І.І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформ. та соц. технол. [та ін.]. Одеса : Бондаренко М.О. 2017.С. 279-281
  15. Варнава У.В., Тристан К.Ю. Дискриминация по семейному положенню. Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 травня 2017 року / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформ. та соц. технол. [та ін.]. Одеса : Бондаренко М.О. 2017. 293 с.
  16. Варнава У.В., Марущенко С.О. Алкоголізм як проблема сучасної молоді. Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 травня 2017 року. ОНУ ім. І.І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформ. та соц. технол. [та ін.]. Одеса : Бондаренко М.О., 2017. С. 267-268
  17. Варнава У.В. Арт-терапевтичні засоби у соціокультурній реабілітації. Матеріали конференції «Социокультурные и психологические координаты становления личности» (у друку)
  18. Варнава У. В, . Особливості підбору методів корекції неконструктивних копінг-стратегій дошкільників. Вісник Одеського національного університету. Вип. 2 (32). Т.19. 2014. С. 62–69.
  19. Варнава У. В., Смокова Л.С. Особливості організації дозвілля дітей дошкільного віку. Вісник одеського національного університету. О., том 20. Випуск 1(35) Психологія. 2015. С. 6–13.
  20. Варнава У.В., Гердєва Г.М. Социальный проект «Клуб молодойсемьи «Вступая в жизнь». Психологія і суспільство. Наукові праці молодих учених. Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка». 2015. С.52-64.
  21. Варнава У. В., Дунаєва Л.М., Гладченко С. В. Соціально-психологічні, культурно-історичні аспекти розвитку сучасного українського суспільства. ScientificJournal, Virtus, May # 2, 2015. С. 106-109.
  22. Varnava, U. 2015. "MECHANISMS OF OVERCOMING LIFE DIFFICULTIES IN A MODERN FAMILY." Science and Education (10):131-135. (Web of Science)

   

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top