Варнава Уляна Володимирівна

 varnava

ORCID ID

ResearcherID

Google Scholar

Scopus Author ID 58494117700

Web of Science Researcher ID ECG-7816-2022

Посада на кафедрі: доцент кафедри соціальної роботи, заступник декана, секретар Вченої ради ФПСР

Вчене звання і рік присудження: доцент (2023)

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук (2014р)

Наукова спеціальність: 19.00.07 педагогічна ті вікова психологія

Тема дисертації: «Психологічні особливості розвитку захисних механізмів дітей дошкільного віку»

Базова освіта:

 • 2000 – 2004рр. Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, напрям підготовки «Психологія», кваліфікація «психолог»
 • 2004 – 2005рр. Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, спеціальність «Психологія», кваліфікація «психолог»

Досвід роботи:

 • 2005 р. – 2005 р. Вихователь у пед.частині Республіканського санаторії «Люстдорф»
 • 02.08.2005 р. – 29.02.2008 р. Психолог Дошкільного навчального закладу №88
 • 01.03.2008 р. – 30.12.2009 р. Лаборант ІПО ОНУ імені І.І. Мечникова;
 • 02.03.2009 р. – 03.06.2011 р. Психолог в Одеській приватній загальноосвітній І-ІІІ ступенів школі «Вєда»
 • 01.02.2014 р. – 20.02.2014 р. Старший викладач кафедри соціальної роботи ОНУ імені І.І. Мечникова;
 • 2014 р. – по теперішній час доцент кафедри соціальної роботи ОНУ імені І.І. Мечникова;
 • З 26 березня 2018 – по теперішній час Психолог у КЗСПО «КДЮСШ № 1»

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Вікова психологія
 • Теорія соціальної роботи
 • Соціальна профілактика
 • Соціальна реабілітація
 • Соціальна робота з особами девіантної поведінки
 • Психологія стресу
 • Гендерно-чутливий підхід в соціальній роботі
 • Психодіагностика в соціальній роботі

Наукова робота: дослідження у області науково-дослідної роботи з теми кафедри соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова №340 «Збереження, відновлення та розвиток людського капіталу України в умовах Євроінтеграції».

Наукові та професійні інтереси: розробляє та публікує наукові роботи, які розкривають використання соціально-психологічних технологій в сучасній соціальній роботі, прикладні аспекти вікової психології та соціальної педагогіки, а також вивчає проблеми соціальної роботи в українському суспільстві.

Стажування та підвищення кваліфікації:

 • 2021 рік. Підвищення кваліфікації на базі Південно-українського психоаналітичного товариства. Тема: «Арт-терапія в практиці консультування в психології та соціальній роботі» (м.Одеса) (наказ №337-118 від 10.03.21);
 • 2022 рік. (міжнародне стажування) на базі сумісного проекту фундації «Зустріч» (Польща) спільно з кафедрою Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету (Польща), Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (Україна) та громадською організацією «Соборність» (Україна) Тема: «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (наказ №590 – 18 від 07.04.23)
 • 2023 рік. Підвищення кваліфікації на базі ОНУ І.І.Мечникова ФПСР. Тема: «Соціально-психологічна підтримка у процесі правосуддя дітей, які постраждали або стали свідкам насильства» (наказ №2144-18 від 11.10.23)

Членство в експертних радах і професійних об'єднаннях:

 • з 2021 року член Американської асоціації психологів APA

Нагороди:

 • грамота Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Профспілкового комітету за здобуття іменної стипендії імені Л.Х.Калустьяна у номінації «Кращій молодий науковець» (2017р)

Сертифікати:

 • Повний перелік публікацій

  Навчальні та навчально - методичні видання

  1. Дунаєва, Л. М., Варнава У.В., Хлівнюк Т.П., Брагар М.І. Методичні рекомендації до написання дипломних робіт ОКР «бакалавр» для студентів галузі знань 1301 «Соціальне забезпечення» напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота» Інституту інноваційної та післядипломної освіти Одеського національного університету імені ІІ Мечникова. Одеса: Вид-во ВМВ. 2016. 37с.
  2. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Арт- технології у соціальній роботі» для студентів ОР «магістр» спеціальності 231 Соціальна робота. Одеса: «Видавництво Чорномор’я». 2020. – 24 с.
  3. Варнава У.В. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Арт - технології у соціальній роботі» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 «Соціальна робота» / У.В. Варнава. Одеса: Вид. «Колібрі» 2021. – 32 с.
  4. Варнава У.В. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Теорія соціальної роботи» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота / У.В.Варнава. Одеса: Вид. «Калібрі» 2021. – 26 с.
  5. Варнава У.В. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вікова психологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота [електронний ресурс]. Одеса, 2022. 34 с
  6. Варнава У.В. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Соціальна робота з особами девіантної поведінки» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота [електронний ресурс]. Одеса, 2022. 32 с.
  7. Варнава У.В. Соціальна робота з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД: методичні рекомендації до практичних занять та самостійних робіт для студентів факультету психології та соціальної роботи першого (бакалаврського) рівня освіти, спеціальності 231 Соціальна робота. Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2023. 24 с.
  8. Варнава У.В. Соціальна профілактика: методичні рекомендації до семінарських занять та самостійних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти, спеціальності 231 Соціальна робота. Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2023. 31 с.
  9. Гендерно-чутливий підхід в соціальній роботі: методичні рекомендації до семінарських занять та самостійних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти, спеціальності 231 Соціальна робота / уклад.: У. В. Варнава. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2023. – 24 с.
  10. Психодіагностика в соціальній роботі: методичні рекомендації до семінарських занять та самостійних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти, спеціальності 231 Соціальна робота / уклад.: У. В. Варнава. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2023. – 36 с
  11. Психологія стресу: методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи для с здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти, спеціальності 231 Соціальна робота / уклад.: У. В. Варнава. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2023. – 35 с
  12. Соціальна профілактика: методичні рекомендації до семінарських занять та самостійних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти, спеціальності 231 Соціальна робота / уклад.: У. В. Варнава. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2023. – 32 с.
  13. Соціальна реабілітація: методичні рекомендації до семінарських занять та самостійних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти, спеціальності 231 Соціальна робота / уклад.: У. В. Варнава. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2023. – 28 с.

  Наукові статті та тези у нефахових виданнях

  1. Варнава У.В., Коробіцина М.Б. Відчуття соціально-психологічної захищеності як предикт соціальної активності особистості. ІІ Всеукраїнська курсантська-студентська науково-практична конференція» «Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. Збірник наукових праць Військової Академії (24 листопада) Одеса, 2016г. С 25-31
  2. Варнава У.В. Коробіцина М.Б., Лаврова М.Г. Психологічні особливості взаємодії соціального правцівника з клієнтом (прикладний аспект). Історична психологія та мультикультурність : збірник статей ІІІ міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки», 1 лютого-1 березня 2016 року : присвяч. 25 річниці заснування наук. шк. іст. психол. в ОНУ імені І.І. Мечникова. Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. С.291-295
  3. Варнава У.В. Механізми подолання життєвих труднощів у сучасній сім’ї. Матеріали до 70ї звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ІІПО ОНУ імені І.І.Мечникова. Одеса: Фенікс, 2016. – С.10-15
  4. Варнава У.В., Гладченко С.В. Деякі аспекти розвитку сучасного українського суспільства. Гилея: научный вестник. 2016. С. 265-267
  5. Варнава У.В. Коробіцина М.Б. Методологічні основи дослідження психалгії у структурі психічної травми воєнного стану в історичному та сучасному контексті. Наука та інновації в сучасному світі: медицина та фармацевтика, біологія, сільське господарство, географія, та геологія . 2017. C. 92-13
  6. Варнава У.В., Шевченко А.С. Профілактика девіантної поведінки серед підлітків. Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 травня 2017 року / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформ. та соц. технол. [та ін.] . – Одеса : Бондаренко М.О. 2017 . С. 276-277
  7. Варнава У.В. Калялина А.В. Профілактичні методи соціальної роботи з ВІЛ – інфікованими в Україні. Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2017. С. 135-137
  8. Варнава У.В., Маргарит (Радушко) А.А. Сімейна політика стосовно студентської сім’ї: зарубіжний досвід. Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 травня 2017 року. ОНУ ім. І.І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформ. та соц. технол. [та ін.] . – Одеса : Бондаренко М.О. 2017 . С. 279-281
  9. Варнава У.В., Цапенко К.В. Особливості адаптації першокласників за умов загальноосвітньої школи. Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 травня 2017 року. ОНУ ім. І.І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформ. та соц. технол. [та ін.] . – Одеса : Бондаренко М.О. 2017. С.143-146
  10. Варнава У.В., Онищенко Е.А. Методи та технології соціальної роботи з комп’ютерною адикцією у підлітків. Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 травня 2017 року. ОНУ ім. І.І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформ. та соц. технол. [та ін.] . – Одеса : Бондаренко М.О., 2017 . – С.268-270
  11. Варнава У.В., Петляков Р.Ю. Соціальна робота із вимушеними переселенцями: учора, сьогодні, завтра. Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 травня 2017 року. ОНУ ім. І.І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформ. та соц. технол. [та ін.] . Одеса : Бондаренко М.О. 2017. С.281-283
  12. Варнава У.В. , Коробицына МБ, Смокова Л.С. Прикладні аспекти психосоціальної допомоги вимушеним переселенцям Сходу України. Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 травня 2017 року. ОНУ ім. І.І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформ. та соц. технол. [та ін.]. Одеса : Бондаренко М.О. 2017.С. 279-281
  13. Варнава У.В., Тристан К.Ю. Дискримінація за сімейним станом. Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 травня 2017 року / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформ. та соц. технол. [та ін.]. Одеса : Бондаренко М.О. 2017. 293 с.
  14. Варнава У.В., Марущенко С.О. Алкоголізм як проблема сучасної молоді. Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 травня 2017 року. ОНУ ім. І.І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформ. та соц. технол. [та ін.]. Одеса : Бондаренко М.О., 2017. С. 267-268
  15. Варнава У.В. Арт-терапевтичні засоби у соціокультурній реабілітації. Матеріали конференції «Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості»: зб. наук. праць за матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 30 вересня – 01 жовтня 2021 р.) [Електронний ресурс] / ред. колегія : І. Р. Крупник, О. Є. Блинова, Н. І. Тавровецька (відп. за випуск) та ін. – Херсон : ФОП Вишемирський В.С., 2021. - С. 44- 46.
  16. Варнава У.В. Особливості викладання вікової психології для студентів спеціальності 231 Соціальна робота. Збірник матеріалів II міжнародної наук. – практ. інтернет-конф. «Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві», м. Одеса, ОНУ імені І.І.Мечникова, 19-22 листопада 2021 р. / Редкол.: Л.М. Дунаєва, О.І. Кононенко, Л.С. Смокова, У.В. Варнава- Одеса: ОНУ, 2021 С. 260 - 263
  17. Варнава У.В., Івах І.В. Вплив насилля на формування особистості дитини Тези Збірник матеріалів II міжнародної наук. – практ. інтернет-конф. «Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві», м. Одеса, ОНУ імені І.І.Мечникова, 19-22 листопада 2021 р. / Редкол.: Л.М. Дунаєва, О.І. Кононенко, Л.С. Смокова, У.В. Варнава- Одеса: ОНУ, 2021. С.267-270
  18. Ребечар Д.Г., Варнава У.В. Етапи професійного становлення соціального працівника під час навчання. Матеріалидо 78-ї студентської наукової конференції. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекції, «Психологія», «Соціальна робота та соціальні теорії» 1-3 червня 2022 р. Одеса : Видавництво «Друк Південь», 2022. С. 228- 232 (тези)
  19. Михайлова А.Р., Варнава У.В. Предикти свідомого ставлення до власної обдарованості. Матеріалидо 78-ї студентської наукової конференції. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекції, «Психологія», «Соціальна робота та соціальні теорії» 1-3 червня 2022 р. Одеса : Видавництво «Друк Південь», 2022. С. 233- 237 Беліцька К. О., Варнава У.В. Досвід роботи з нарко- та алкозалежними у Сполучених Штатах Америки. 79-Звітна студентська наукова конференція ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова (Одеса, 24-28квітня 2023 р.). С. 395-399
  20. Антонецька Д.Л., Варнава У.В. Аналіз прикладів соціальної реклами в країнах ЄС 79-Звітна студентська наукова конференція ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова (Одеса, 24-28квітня 2023 р.). С. 399-403
  21. Туманян П. К., Варнава У.В. Стрес військовослужбовців в умовах воєнних дій та збройних конфліктів 79-Звітна студентська наукова конференція ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова (Одеса, 24-28 квітня 2023 р.). С. 403-407
  22. Закшевська А. І. Варнава У.В. Розвиток освітньої безбар’єрності в сучасній Україні 79-Звітна студентська наукова конференція ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова (Одеса, 24-28квітня 2023 р.). С. 407-410
  23. Коржан В.В., Варнава У.В. Психологічні причини та наслідки булінгу в підлітковому середовищі 79-Звітна студентська наукова конференція ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова (Одеса, 24-28квітня 2023 р.). С. 474-478
  24. Єргієва Н. О., Варнава У.В. Забезпечення психологічної стійкості учасників освітнього процесу, які страждають від російської воєнної агресії 79-Звітна студентська наукова конференція ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова (Одеса, 24-28квітня 2023 р.). С. 474-478
  25. Сухомлінова І. С., Варнава У.В. Резільєнтність спортсменів під час війни. 79-Звітна студентська наукова конференція ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова (Одеса, 24-28квітня 2023 р.). С. 478-482

  Наукові публікації у фахових виданнях

  1. Варнава У. В, . Особливості підбору методів корекції неконструктивних копінг-стратегій дошкільників. Вісник Одеського національного університету. Вип. 2 (32). Т.19. 2014. С. 62–69.
  2. Варнава У. В., Смокова Л.С. Особливості організації дозвілля дітей дошкільного віку. Вісник одеського національного університету. О., том 20. Випуск 1(35) Психологія. 2015. С. 6–13.
  3. Варнава У. В., Дунаєва Л.М., Гладченко С. В. Соціально-психологічні, культурно-історичні аспекти розвитку сучасного українського суспільства. ScientificJournal, Virtus, May # 2, 2015. С. 106-109.
  4. Varnava, U. 2015. "MECHANISMS OF OVERCOMING LIFE DIFFICULTIES IN A MODERN FAMILY." Science and Education (10):131-135.
  5. Universals of Gender Policy and its Socio-Cultural Adaptation. S. Hladchenko, O.Domin, A. Rabokorovka, M. Paskalova, U.Varnava Journal of Policy & Governance | 01(02) December 2021. С.41-47
  6. Babıak, O., Sytnık, S., Zharovska, O., Kondratıeva, I., Smokova, L., & Varnava, U. (2023). Emotional Intelligence of Schoolchildren in the Educational Process. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 14(1), 14-29.
  7. Overchuk V., Smokova L., Varnava Y. at ed. (2023) PTSD: Modern Approach to Diagnostics, Therapy, Psychotherapy and Rehabilitation. // Journal of Pharmaceutical Negative Results. Eur. Chem. Bull. 2023,12(5), Р.3040-3054. ISSN 2063-5346
  8. Варнава У.В. Теорія соціальної роботи в сучасному українському контексті соціальної роботи та у перспективі переосмислення / Психологія та соціальна робота. 2023. Вип. 2(58) С.7-16

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top