Трушевич Ганна Богданівна

Трушевич Ганна Богданівна

ORCID ID: 0000-0002-3793-1074

Google Scholar

Посада на кафедрі: доцент

Науковий ступінь: доктор філософії з політології

Наукова спеціальність: 052 Політологія

Тема дисертації: «Іміджмейкінг у сучасних політичних технологіях: український досвід»

Базова освіта (Вища):

2013-2017 р.

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка,

Спеціальність «Політологія», диплом бакалавра з відзнакою,

Кваліфікація: бакалавр політології

2014-2018 р.

Ценральноукраїнський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка,

Спеціальність «Правознавство», диплом бакалавра з відзнакою,

Професійна кваліфікація: юрист

2017-2018 р.

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова,

Спеціальність «Політологія», диплом магістра з відзнакою,

Професійна кваліфікація: політолог, політичний оглядач, викладач закладів вищої освіти

2019-2023 р.

здобувач наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 052 «Політологія» в Одеському національному університеті імені І.І.  Мечникова.

Досвід роботи:

2016-2019 р.: спеціаліст зі зв’язків з громадськістю Кіровоградської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»;

2017 – 2019 р.: помічник-консультант народного депутата України;

2022 – 2023 р.: викладач кафедри політології ОНУ імені І.І. Мечникова;

2023 – по теперішній час: доцент кафедри соціальної роботи ОНУ імені І.І. Мечникова.

Навчальні дисципліни, які викладає:

 1. Політологія
 2. Соціальна політика
 3. Персонологія
 4. Соціальні зміни та соціальний розвиток суспільства

Наукова робота: дослідження в рамках науково-дослідної теми кафедри політології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова «Дослідження політичної реальності в контексті нелінійної соціокультурної динаміки»» (державна реєстрація № 0116U006604) та дослідження у області науково-дослідної роботи з теми кафедри соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова №340 «Збереження, відновлення та розвиток людського капіталу України в умовах Євроінтеграції».

Наукові та професійні інтереси: політичні технології, політичний іміджмейкінг, політичні партії та рухи, парламентаризм, президенство, соціальна політика, іміджмейкінг

Стажування та підвищення кваліфікації:

2023 р., ГО «Прогресильні», курс підвищення кваліфікації «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти» (30 годин/ 1 кредит ЄКТС), 15.03 – 19.04.2023 р.

2023 р., ГО «Прогресильні», курс підвищення кваліфікації «7 днів прогресильності: створюємо сучасне освітнє середовище» (30 годин/ 1 кредит ЄКТС), 09.10 – 15.10.2023 р.

Членство в професійних об’єднаннях:

член ГО викладачів ЗВО «Прогресильні»

 • Сертифікати

  изображение 2023 05 30 113251109

  изображение 2023 05 30 113251109

  изображение 2023 05 30 113251109

Повний перелік публікацій:

 1. Trushevych H. The role of language image in creating a favorable image of Ukrainian politicians: analysis of New Year’s speeches/ H. Trushevych// Baltic Journal of Legal and Social Sciences. 2021, № 4. - P. 113-120.
 2. Trushevych H. Volodymyr Zelenskyi political image during the Russian-Ukrainian war: an initial analysis/ H. Trushevych// Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts. 2022, № 4. - P.81 – 95.
 3. Мілова М.І., Трушевич Г.Б. Ідеологія політичного постмодерну: сутність та ретроспектива становлення /М.І. Мілова, Г.Б. Трушевич// Наукові записки. Серія: Право. 2018, Вип. 5. -С.181-184
 4. Трушевич Г.Б. Роль та досвід застосування PR-технологій у формуванні і просуванні політичного іміджу/Г.Б. Трушевич// Міжнародні та політичні дослідження. 2019, № 32. - С. 260-273.
 5. Трушевич Г.Б. Іміджмейкінг в українській політичній практиці: ціннісний вимір /Г.Б. Трушевич// Politicus. 2020, № 4. - С. 75-82.
 6. Трушевич Г.Б. Політичний іміджмейкінг: основні підходи до визначення змісту в контексті сучасних наукових досліджень/Г.Б. Трушевич// Регіональні студії. 2021, № 25. -С.16-21.
 7. Мілова М.І., Трушевич Г.Б. Image making as a political technology: special features of the politicians: long-term and short-term image building / М.І. Мілова, Г.Б. Трушевич// Політичне життя. 2021, №4. - С. 41-46.
 8. Мілова М.І., Трушевич Г.Б. Перспективи виборчого процесу в післявоєнний період: попередній аналіз / М.І. Мілова, Г.Б. Трушевич// Актуальні проблеми філософії та соціології. 2022, Вип. 38. - С.65-71.
 9. Мілова М.І., Трушевич Г.Б. Українська міграція в Європу періоду російсько-української війни: політика врегулювання / М.І. Мілова, Г.Б. Трушевич// Міжнародні та політичні дослідження. 2023, №36. - С. 215-223
 10. Трушевич Г.Б. Вплив російсько-української війни на політичну соціалізацію особистості: нові тенденції персонології / Г.Б. Трушевич// Актуальні проблеми філософії та соціології. 2023, Вип. 42. - С. 186-190.

Навчальні та навчально-методичні видання:

 1. Соціальна політика: методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота / уклад.: Г. Б. Трушевич. – Одеса : Видавництво «Друк Південь», 2023. – 32 с.
 2. Персонологія : методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота / уклад.: Г. Б. Трушевич. – Одеса : Видавництво «Друк Південь», 2023. – 32 с.
 3. Політологія: методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота / уклад.: Л.М. Дунаєва, Т.П. Хлівнюк, Г.Б. Трушевич. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2023. – 32 с.
 4. Політологія: методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія / уклад.: Л.М. Дунаєва, Т.П. Хлівнюк, Г.Б. Трушевич. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2023. – 32 с.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top