Чернявська Тетяна Павлівна

cherniavska

ORCID ID: Тетяна Чернявська

Google Scholar: Чернявская Татьяна Павловна - Академия Google

Web of Science: www.edusoft.ro

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Посада на кафедрі - професорка кафедри диференціальної і спеціальної психології

Вчене звання – професорка

Науковий ступінь - докторка психологічних наук (19.00.01 – загальна психологія, історія психології), кандидатка педагогічних наук (13.00.01 – теорія і історія педагогіки)

Базова освіта: вища за спеціальністю Математика, аспірантура (13.00.01 – теорія і історія педагогіки, докторантура (19.00.01 – загальна психологія, історія психології).

Теми дисертацій:

 • докторська «Психологія успішності особистості в бізнес-діяльності», 2011. URL: dspace.onu.edu.ua
 • кандидатська «Дидактична адаптація іноземних студентів до радянського вузу», 1992. URL:

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Розвиток особистісного потенціалу.
 • Психологія особистісного та професійного зростання.
 • Психологія успішності особистості в бізнесі.
 • Психологічна реабілітація в менеджменті і бізнесі.
 • Актуальна психологія менеджменту.
 • Психологія соціальна та педагогічна.
 • Психологія вищої школи.

Наукова та організаційна робота:

 • Заступниця голови спеціалізованої вченої ради К 41.041.07 Одеського національного університету імені І. І. Мечникова,
 • Членкиня вченої ради факультету психології та соціальної роботи,
 • Членкиня редколегій наукових журналів: «Психологія та соціальна робота»; міжнародного наукового журналу «Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools».
 • Наукове керівництво 2 здобувачами, які одержали документ про присудження наукового ступеню кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології; наукове керівництво 1 здобувачем який одержав документ про присудження наукового ступеню доктора філософії зі спеціальності 053 «Психологія».
 • Членкиня Української психологічної асоціації.
 • Членкиня секції психології Одеського будинку вчених.
 • Зовнішній стейкхолдер освітньо-професійної програми «Психологія» підготовки бакалаврів зі спеціальності 053 – психологія в Одеському національному економічному університеті (2022).
 • Науково-психологічне консультування ФОП «І. Корончевський», тренінг та коучинг з актуальних проблем розвитку людських ресурсів у бізнес-організаціях, менеджменту персоналу, мотивації досягнення, ефективної комунікації, психології успішності особистості в менеджменті та бізнесі (2017-2022).
 • Керівниця HR-проекту АЙСБЕРГ ЛТД (впровадження системи загального управління якістю компанії TOYOTA), 2006-2014.
 • Директорка благодійного фонду «АЙСБЕРГ – соціальна допомога», 2002-2006.
 • Директорка департаменту управління персоналом ТОВ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ», 1999-2001.
 • Створення 2-х кадрових агенцій: «Інтмар» (Центр підтримки бізнесу «Інтмар»); «Успіх» (Одеський національний економічний університет).
 • Проведення тренінгів: HRM, мотивація, ефективна комунікація, (Одеський регіональний інститут державного управління при Президентові України, ЦПБ «Інтмар», Українсько-Баварський Менеджмент–Тренінг-Центр).

Наукові та професійні інтереси: розвиток особистісного потенціалу, психологія менеджменту і бізнесу, мотивація професійної діяльності, ефективна комунікація, психологічна реабілітація, консультування у галузі розвитку людських ресурсів (HRM).

Підвищення кваліфікації

 • В 2022 р. пройшла підвищення кваліфікації за Міжнародною програмою стажування з психології «Methodology for interdisciplinary research in medical psychology and behavioral medicine» (ECTS credits: 6) (Certification No.: SBS/22/84UA від 02.05.22).
 • В 2019-2020 пройшла підвищення кваліфікації за програмою «Академія професійної психодіагностики» (м. Одеса, Україна). Курси підвищення кваліфікації психологів з «Професійної психодіагностики». Сертифікат № 30/03.2019-20/04.2020 – 29 А (200 годин), від 28 грудня 2020 року.
 • Курси іноземних мов «Чкаловські» (Свідоцтво № 19351). Відділення англійської мови, В2, 2017-2019.
 • Fulbright Schola Program Odesa I. Mechnikov National University Department of International Relations Chair of Social and Applied Psychology. Certificate of Achievement “Publication of Research Results” (1 credit). Odesa 2018.
 • Fulbright Schola Program Odesa I. Mechnikov National University Department of International Relations Chair of Social and Applied Psychology. Certificate of Achievement “Scientific Research” (2 credit). Odesa 2018.
 • Програма IBR (інститут міжнародних бізнес-відносин) (IBR Семінар з менеджменту «Стратегічний підхід до маркетингу», 2.08.2004 - 03.09.2004.
 • Програма мережі OWZ у Баварському центрі навчання менеджменту для країн Сходу і Заходу, 07.09.1999 - 22.11.2000, Практичний трансфер-семінар, (Німеччина, Мюнхен, концерн BMW, BMW–Bank, BOSH-SIEMENS; Польща), 08.07.2000 – 28.07.2000.
 • Програма Tacis Європейського Союзу Проект EDUK 9301: Підтримка перепідготовки та працевлаштування колишніх офіцерів в Україні. Стажування (Німеччина, Польща, Росія), 20.10.1997 - 1998.

Сертифікати

Основні публікації

Монографії:

 1. Чернявська Т.П. Психологія благополуччя і успішності діяльності особистості в контексті ортобіозу людини. Дослідження психології ортобіозу людини: монографія / за заг. наук. ред. проф. Н.В. Родіни, Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. С. 58-75.
 2. Чернявська Т.П. Оптимізм як фактор успішності бізнес-діяльності. Актуальні проблеми економіки і менеджменту: теорія, інновації та сучасна практика: монографія, книга восьма / за ред. д.е.н., проф. Кузнєцова Е.А. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. С. 400-419.
 3. Чернявська Т.П. Психологія управління організаційною поведінкою. Актуальні проблеми економіки і менеджменту: теорія, інновації та сучасна практика: монографія, книга п’ята / за ред. д.е.н., проф. Кузнєцова Е.А. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, Розділ 11. 2017. С. 248-266.
 4. Чернявская Т.П. Висковатова Т.П. Коммуникация в бизнесе: психологическая теория и практика. Одесса: ОНУ имени И.И. Мечникова, 2013. 258 с.
 5. Чернявская Т.П. Психология успешности личности в бизнесе: монография. Одесса: Астропринт, 2010. 288 с.

Навчально-методичні праці:

 1. Чернявська Т.П. Актуальна психологія менеджменту: метод. рек. до курсу для магістрів (другого рівня вищої освіти) спец. 073 «Менеджмент». Одеса: Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2022. 33 с. URL: https://cutt.ly/kCeKJsC
 2. Чернявська Т.П. Розвиток особистісного потенціалу в бізнесі: метод. рекомендації до курсу для здобувачів 3-го освітньо-кваліфікаційного рівня (доктор філософії) спец. 053 «Психологія». Одеса: Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2021. 39 с. URL: https://cutt.ly/PCe0bp2
 3. Чернявська Т.П. Психологія успішності особистості в бізнесі: метод. рек. до курсу для здобувачів 3-го освітньо-кваліфікаційного рівня (доктор філософії) спец. 053 «Психологія». Одеса: Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2021. 36 с. URL: https://cutt.ly/MCe1IQU
 4. Чернявская Т.П. Профессиональное самоопределение в бизнесе: учебно-методическое пособие. Донецк: Донбасс, 2013. 42 с.
 5. Чернявская Т.П. Личность в бизнесе: учебно-методическое пособие. Донецк: Донбасс, 2013. 40 с.

Статті у наукових виданнях:

 1. Chernyavska, T., Yermakova, A., Kokorina, Y., Kolot, S., & Kremenchutska, M. (2022). Sexual Satisfaction as a Factor of Psychological Well-Being. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(1), 292-307. URL: https://cutt.ly/PCefcGj Web of Science
 2. Чернявська Т.П. Механізм мотиваційної спрямованості особистості менеджера у процесі професійного розвитку. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Серія Психологія. Т. 22. Вип. 2 (44). Одеса, 2017. С. 169-176. URL: https://cutt.ly/YCUO8yy Фахове видання.
 3. Чернявська Т.П., Єрмакова А.С. Ґендерні особливості лідерів бізнесу. Габітус. Вип. 13. Одеса, 2020. С. 136-140. URL: https://cutt.ly/0CevW1a Фахове видання.
 4. Чернявська Т.П. Механізм маркетингового мислення в ефективному бізнесі. Вісник національного авіаційного університету. Серія: Психологія: зб. наук. пр. Київ: Вид-во нац. авіац. ун-ту НАУ-друк, Вип. 1(16), 2020. С. 203-210. URL: https://cutt.ly/iCUP4wz Фахове видання.
 5. Чернявська Т.П. Життєстійкість як фактор успішності професійної діяльності. Габітус. Вип. 39. Одеса, 2022. С. 84-88. URL: https://cutt.ly/UCUAeEW Фахове видання.
 6. Чернявська Т.П. Розвиток лідерського потенціалу менеджерів в умовах конкуренції. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Т. 16, Вип. 1. 2017. С. 55-62. URL: https://cutt.ly/KCelMOL Фахове видання.
 7. Чернявська Т.П. Креативне мислення менеджерів. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Збірник наукових праць. Том 21. Вип. 4 (47). 2021. С. 146-157. URL: https://cutt.ly/aCesV1k Фахове видання.
 8. Чернявська Т.П. Емоційний інтелект як ресурс конкурентоспроможності у спортивній ігровій діяльності. Спортивні ігри, № 2 (24), 2022. Харків. С. 82-90. URL: https://cutt.ly/jCezAzo Фахове видання.
 9. Чернявська Т.П. Самоефективність як предиктор успішності професійної діяльності. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools journal homepage. 2021.2.6. Volume 44, Number 2. pp. 44-47. URL: https://cutt.ly/lCes3K4 Іноземне видання.
 10. Чернявська Т.П. Механізм мотиваційної спрямованості особистості менеджера у процесі професійного розвитку. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Серія Психологія. Том 22. Випуск 2 (44). Одеса, 2017. С. 169-176. URL: https://cutt.ly/0NYbZNQ
 11. Чернявська Т.П. Розвиток лідерського потенціалу менеджерів в умовах конкуренції. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Т. 16, Вип. 1 (35). 2017. С. 55-62.
 12. Чернявская Т.П. Психологічні чинники управління ризиками у бізнесі. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Серія Психологія. Том 21. Випуск 2 (40). Одеса, 2016. С. 177-185.
 13. Чернявская Т.П. Ассессмент-центр – метод комплексного оценивания профессионально важных качеств и компетенций бизнесменов. Науковий вісник Південноукраїнського нац. пед. ун-ту імені К.Д. Ушинського. № 6. Одеса, 2013. С. 192-200. URL: https://cutt.ly/RNYnq0F
 14. Чернявская Т.П. Личностные особенности собственников и несобственников бизнеса: гендерный аспект. Наука і освіта. Південний науковий центр НАПН України. Одеса. № 4/CXIV червень, 2013. С. 29 –34.
 15. Чернявская Т.П. Оценивание руководителей бизнес-организаций. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. № 5. Одеса, 2013. С. 200-208. URL: https://cutt.ly/RNYncFz
 16. Чернявская Т.П. Психологическая реабилитация лидеров бизнеса. Вісник Харківського нац. ун-ту імені В. Каразина. № 1046 Серія: Психологія. Випуск 51. Харків, 2013. С. 208- 212. URL: https://cutt.ly/ZNYnZiq
 17. Чернявская Т.П. Психологические особенности лидерства в бизнесе. Вісник Харківського нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. Психологія. Випуск 45. Ч. І. Харків, 2013. С. 260- 269. URL: https://cutt.ly/KNYn44Y
 18. Чернявская Т.П. Психологічні аспекти актуалізації потреб підприємців. Психологія і суспільство. Тернопільського нац. економічн. ун-ту МОН Укр. Тернопіль, 2013. № 2 (52). С. 143-147. URL: https://cutt.ly/9NYmota
 19. Чернявская Т.П. Особенности интуиции лидеров бизнеса. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. № 3-4. Одеса, 2013. С. 215 - 223.
 20. Чернявская Т.П. Роль комунікації в діяльності керівника. Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія: Психологія, № 52. 2013. С. 125-129.
 21. Чернявская Т.П. Психологическое обеспечение эффективной коммуникации в бизнесе. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Серія Психологія. 2012.
 22. Чернявська Т.П. Управління інтуїцією: ресурс успішності лідерів бізнесу. Теорія і практика управління соціальними системами. науково-практичний журнал. Харків: НТУ ХПІ, 2010. № 3. С. 91-97. URL: https://cutt.ly/jCeERiP
 23. Чернявська Т.П. Емоційні стани бізнесменів та шляхи їх корекції. Психологія і суспільство, 2010. № 3 (41). С. 186-191.
 24. Чернявская Т.П. Структура ефективної підприємницької діяльності. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Серія Психологія, 2004. Том 9. С. 83-89.
 25. Чернявская Т.П. Сутність концепції дослідження успішності суб’єкта в бізнес-діяльності. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Серія Психологія. 2010. С. 91-97.
 26. Чернявская Т.П. Диференціація комунікативних установок бізнесменів. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. 2010. С. 146-151.
 27. Чернявская Т.П. Феномен агресивності в контексті успішності суб’єкта в бізнес-діяльності. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. 2010. Вип. 20. С. 117-123. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua
 28. Чернявская Т.П. Проявления депрессивности и эмоциональной лабильности личности в бизнес-деятельности. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Серія Психологія. Том 15. № 11-1. 2010. С. 164-172.
 29. Чернявская Т.П. Психологічний аналіз сучасних концепцій особистості підприємця. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Серія Психологія, 2003. Том 8. С. 156-161.
 30. Chernyavskaya, T.P., Streltsov E.L. Factors influencing problem solving and decision making. International Journal of Psychology 31 (3-4). 1996. P. 3095-3095. Web of Science

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top