Кравчук Ганна Олегівна

кандидат геологічних наук, доцент

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові інтереси: Геологія за спеціальністю морська геологія; біомінералогія; палекологія та екологія; палеонтологія за спеціальністю палеонтологія безхребетних; мікропалеонтологія; екологічна мікропалеонтологія; форамініфери Чорного моря; форамініфери як індикатори природного та антропогенного стресу; екотоксикологія форамініфер та механізми їх протихімічного захисту; моніторинг морського довкілля; геохронологія Понто-Каспію в четвертинному періоді.

Кандидат геологічних наук зі спеціальності «Геологія океанів і морів». Тема кандидатської дисертації «Сучасні зміни умов осадконакопичення та бентосні форамініфери як індикатори забруднення донних відкладів північно-західного шельфу Чорного моря». Доцент кафедри морської геології, гідрогеології, інженерної геології та палеонтології.

Дисципліни ОКР бакалавра: Загальна геологія, Петрографія, Основи геохімії, Геохімічні методи пошуків, Геохронологія та стратиграфія

Дисципліни ОКР магістра: Океанський седіментогенез.

Науково-методична, організаційна та інші види робіт

 • Завідувач Науково-дослідної лабораторії морської геології, геохіміі та палеонтології ОНУ імені І.І.Мечникова (НДЛ-3)
 • Заступник декана геолого-географічного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова з виховної роботи
 • Заступник завідувача кафедри загальної і морської геології та палеонтології ОНУ імені І.І.Мечникова
 • Заступник наукового керівника Палеонтологічного музею ОНУ

Професійне членство

 • Голова Одеської філії Українського палеонтологічного товариства
 • Українське мінералогічне товариство
 • Українське геологічне товариство

Список основних публікацій

Автор понад 80 публікацій.

Статті в матеріалах конференцій, цитовані в Scopus

 • Янко В.В., Кадурін В.М., Какаранза С.Д., Кравчук Г.О., Кадурін С.В., Дікол О.С. Геологія, яка нам потрібна. Геологія і корисні копалини Світового океану. 2022. Т.18, № 2. С. 58-65. (фахове). https://doi.org/10.15407/gpimo2022.02.058 https://gpimo.nas.gov.ua/en/node/1153
 • Янко В.В., Кадурін В.М., Кравчук Г.О., Кадурін С.В., Усенко В. П., Золотарьов Г. Г., Дікол О.С. Данина життю академіка НАН України Євгена Федоровича Шнюкова. Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2022. Т. 27, вип. 2(41). С. 219-226. (фахове) DOI: 10.18524/2303–9914.2022.2(41).268764 http://visgeo.onu.edu.ua/article/view/268764
 • Valentina Yanko, Vladimir Kadurin, Anna Kravchuk, Tetiana Kondariuk, Irina Kulakova, Olena Dikol, Sergey Kadurin. Influence of methane and its homologues on foraminifera and nematodes in the northwestern part of the Black Sea. Marine Environmental Research. Vol. 193. 2024. https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2023.106285 Scopus
 • Кравчук Г.О., Золотарьов Г. Г., Урсул М.М. Геохімічна характеристика Дунайської імпактної зони північно-західного шельфу Чорного моря. Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки.
 • Yanko-Hombach (=Yanko), V. Kravchuk, A., Kulakova, I. et al. 2021. Meiobenthos as indicator of gaseous hydrocarbons reservoirs existing under the seabed of the Black Sea // EGU General Assembly 2021, EGU21-963 https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-963
 • Yanko-Hombach (=Yanko), V., Kravchuk, A., Kulakova, I. 2021. Meiobenthos as search indicators for methane accumulations under the black sea floor// Geological Society of America. -2021. - Abstracts with Programs 53 (6). doi: 10.1130/abs/2021AM-364524

Монографії /розділи в монографіях

 • Янко В.В., Кравчук А.О., Кулакова И.И. 2017. Мейобентос метановых выходов Черного моря. Феникс, Одесса. 240 с. Монография-Атлас. ISBN 978-966-928-223-1

Статті в фахових журналах

 • Янко В.В., Кадурин С.В., Кравчук А.О., Кулакова И.И. Мейобентос как поисковый признак скоплений газообразных углеводородов в донных отложениях Черного моря // Геология и полезные ископаемые Мирового океана. - 2017. -№2. –С. 26-59.
 • Кравчук Г.О., Кравчук О.П., Золоторьов Г.Г., Золоторьов М.Г. Вплив кадмію на бентосні форамініфери шельфу Чорного моря (район дельти Дунаю) //Людина та довкілля. Проблеми неоекологіїї. - Харків:ХНУ.- №3-4 (28). - 2017.- С.50-56.

Інші публікації

 • Янко В.В., Кадурін В.М., Какаранза С.Д., Кравчук Г.О., Дікол О.С. Направленно-рангова інтерпретація геолого-геофізичної інформації як новий метод пошуку нафти і газу на шельфі Чорного моря (за результатами виконання держбюджетної теми 590) // Наукова конференція професорсько-викладацького складу ГГФ ОНУ імені І.І.Мечникова. Підсекція «Науки про Землю», 25 листопада, 2020 р. - Одеса: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2020.
 • Yanko-Hombach (also Yanko) V., Kadurin, S.V., Kravchuk, A.O., Kulakova, I.I. 2019. Locating and identifying the location of intensive deep fluid streams on the Black Sea bottom using meiobenthos. Proceedings of INQUA IFG 1709 POCAS Third Plenary Conference and Field Trip, October 11-18, 2019, Tehran, Iran, INIOAS, pp. 171-174. ISBN 978-964-5938-72.5
 • Янко В.В., Кравчук Г.О., Кадурін С.В., Кулакова І.І. Мейобентос як можливий індикатор скупчень метану під дном Чорного моря // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Морські геолого-геофізичні дослідження: фундаментальні та прикладні аспекти», 8-9 листопада 2018 р. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2018. – С. 81-85.
 • Янко В.В., Кравчук Г.O., Кондарюк Т.О., Мудрік І.С. Основні напрямки мікропалеонтологічних досліджень в Одеському національному университеті імені І.І. Мечникова. Матеріали V Міжнародного геологічного форума «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво» («Геофорум-2018»), Одеса, 18 – 23 червня 2018 р. – 2018. – С.351-353.
 • Янко В.В., Кравчук А.O., Кондарюк Т.О., Мудрик И.С. Основные направления микропалеонтологических исследований в Одесском національном университете имені И.И. Мечникова. Материали V Міжнародного геологічного форума «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво» («Геофорум-2018»), Одеса, 18 – 23 червня 2018 р. – 2018. -С. 351-353.
 • Янко В.В., Кравчук O.П., Кравчук Г.О. Морська геологія у Одеському університеті: історія, досягнення та перспективи. Материали V Міжнародного геологічного форума «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво» («Геофорум-2018»), Одеса, 18 – 23 червня 2018 р. -2018. С. 348-350.
 • Кравчук А.О., Кравчук О.П. Основні напрямки моніторингу техногенних змін морського середовища // XXXVII Міжнародна конференція «Розвиток науки в ХХI столітті, 14.07.2018.- Харків: Науково-інформаційний центр «Знання», 2018. – С.13-18.
 • Yanko,V. Kadurin, S.V., Kravchuk, A.O., Kulakova, I.I. 2017. Meiobenthos as an indicator of gaseous hydrocarbon reservoirs under floor of the Black Sea. In: Gilbert, A. and Yanko, V. (Eds.), 2017. Proceedings of UNESCO - IUGS – IGCP 610 and INQUA IFG POCAS Joint Plenary Conference and Field Trip, October 1-9, 2017, Palermo, Italy. University of Palermo, 224-229. ISBN 978-88-940049-1-5.
 • Yanko, V., Kadurin, S.V., Kravchuk, A.O., Kulakova, I.I. 2017. Meiobenthos as an indicator of gaseous hydrocarbon reservoirs under floor of the Black Sea. In: Gilbert, A. and Yanko, V. (Eds.), 2017. Proceedings of UNESCO - IUGS – IGCP 610 and INQUA IFG POCAS Joint Plenary Conference and Field Trip, October 1-9, 2017, Palermo, Italy. University of Palermo, 224-229. ISBN 978-88-940049-1-5.
 • Янко В.В., Кадурін С.В., Кравчук Г.О., Кулакова І.І. Мейобентос як пошукова ознака скупчень газоподібних вуглеводнів у донних відкладах Чорного моря. // Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво. Матеріали IV Міжнародного геологічного форуму, 19-24 червня 2017 р., м.Одеса.- Київ: Укр ДГРІ, 2017.- С.357-360. /IV Internetional geological forum „Actual problems and perspectives of geology: scince and industry“, 19-24 June 2017, Odessa

Навчальна та навчально-методична література:

 • Янко В.В., Кравчук А.О., Кулакова И.И. 2017. Мейобентос метановых выходов Черного моря. Феникс, Одесса. 220 с. Монография-Атлас. ISBN 978-966-928-223-1
 • Кадурин В.Н., Кравчук О.П., Кравчук А.О., Кадурин С.В. Основы геофизики./Методические указания по полевой геофизической практике.// Одесса: Типография «Харизма», 2017.- 44 с.

Участь у наукових конференціях (за останні 5 років). Назва конференції, рік, місто проведення.

 • 76-а наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ. 25 листопада 2021 р., Одеса
 • 75-а наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ. Секція Науки про Землю. 26 листопада 2020 р., Одеса
 • INQUA IFG 1709 POCAS Third Plenary Conference and Field Trip, Tehran, Iran, October 11-18, 2019.
 • Міжнародна науковова конференція «Морські геолого-геофізичні дослідження: фундаментальні та прикладні аспекти», Одеса, 8 - 9 листопада 2018 р.
 • V Міжнародний геологічний форум «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво» («Геофорум-2018»), Одеса, 18 – 23 червня 2018 р.
 • XXXVII Міжнародна конференція «Розвиток науки в ХХI столітті, Харків,14.07.2018.
 • 74-а конференція професорсько-викладацького складу ГГФ-ОНУ, 23.11.2018 р.
 • UNESCO - IUGS – IGCP 610 and INQUA IFG POCAS Joint Plenary Conference and Field Trip, October 1-9, 2017, Palermo, Italy. University of Palermo, 2017 p.
 • IV Міжнародний геологічний форум «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво» («Геофорум-2017»), Одеса, 19 – 24 червня 2017 р.
 • 73-а конференція професорсько-викладацького складу ГГФ-ОНУ, 30.11.2017 р.

Патенти

 • Янко В.В., Кадурін В.М., Какаранза С.В., Кравчук Г.О., Дікол О.С., Наумко І.М. Спосіб визначення прогнозних критеріїв і пошукових ознак вуглеводневих покладів на шельфі моря. Патент на корисну модель №150716, 2022.
 • Янко В.В., Кадурін В.М., Наумко І.М., Какаранза С.Д., Кравчук. Г.О., Дікол О.С. Метод направленої рангової інтерпретації геолого-геофізичної інформації на основі теорії флюїдогенезу, патент на корисну модель № u202104358 від 26.07.21.
 • Пономарева Л.П., Кадурін В.М., Гончарова І.О., Кравчук Г.О. Спосіб визначення гумінових кислот у морських донних відкладах. Патент на корисну модель №147565, 2021. https://iprop-ua.com/inv/pdf/flwpsx5m-pub-description.pdf

Звіти з НДР (науковий керівник В.В.Янко)

 • Звіт з НДР «Розробка прогнозних критеріїв пошуків покладів в Чорному морі на засадах теорії флюїдогенезу» (остаточний) №590 / [В.В.Янко, О.В.Чепіжко, В. М. Кадурін, Г.О.Кравчук та ін.]. Одеса: ОНУ, 2021. 181 с. № держреєстрації 0119U002196.
 • Звіт з НДР «Вивчити процеси формування та просторового розподілу метану у чорному морі та теоретично обґрунтувати його вплив на еко- та геосистеми басейну» (остаточний ) № 539 / [В.В.Янко, I.О.Сучков, О.В.Чепіжко, Г.О.Кравчук та ін. ]. Одеса: ОНУ, 2017. 181 с. № держреєстрації 0115U003212.

Підвищення кваліфікації

 • Науково-дослідна установа «Український науковий Центр екології моря» (УкрНЦЕМ), м.Одеса, 2020 р.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top