Федорончук Наталя Олександрівна

кандидат геологічних наук, доцент
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові інтереси:  морська геологія; морська геоекологія; геоекологічний моніторинг Чорного моря; літологія; літодинаміка; мінералогія; прибережно-морське розсипоутворення.

Кандидат геологічних наук, 04.00.10 - геологія океанів і морів

Тема дисертації: “Літологія донних відкладів та умови формування розсипів на Північно-Західному шельфі Чорного моря»,

Вчене звання – доцент

Дисципліни, що викладаються:

 • Структурна геологія та геокартування
 • Морська геологія
 • Літологія
 • Геологія родовищ корисних копалин
 • Осадові басейни та палеогеографія
 • Регіональна геологія океанів і морів
 • Пошуки та розвідка корисних копалин
 • Родовища корисних копалин Світового океану та України
 • Сучасні морські седиментаційні процеси

Науково-методична, організаційна та інші види робіт

 • Заступник декана геолого-географічного факультету з навчальної і наукової роботи
 • Гарант освітньої програми «Морська геологія, гідрогеологія та інженерна геологія» першого освітньо-професійного рівня (бакалавр) спеціальності 103 «Науки про Землю»
 • Член навчально-методичної комісії геолого-географічного факультету
 • Член Навчально-методичної ради Одеського національного університету.

Професійне членство

 • Член Українського мінералогічного товариства
 • Член Спілки геологів України
 • Член Громадської ради з питань мінеральних ресурсів товариства «Знання» України

Список основних публікацій

Автор понад 75 публікацій. Індекс Гірша h=1, кількість цитувань 5.

Статті та матеріали конференцій, цитовані в Scopus

 • Fedoronchuk N., Iemelianov V., Kukovska T., Ivanik O., Shuraiev I., Nasiedkin Ye. Available Databases and FAIR Data/Metadata of Black Sea Environmental Parameters for Assessing the State of the Marine Environment and Predicting Geohazards. European Association of Geoscientists & Engineers. 16th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Nov 2022, Volume 2022, p.1 – 5. (Scopus) DOI:https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580273, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85159263910&origin=resultslist
 • N. Fedoronchuk, I. Goncharova, T. Kukovska (2021) Changes in the grain composition of the beach sediments of the Odessa Bay as a result of the landslide protective measures and impact on the littoral ecosystem. Third EAGE Workshop on Assessment of Landslide Hazards and Impact on Communities, Sep 2021, Volume 2021, p.1 - 5. DOI:https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215K1025, https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.20215K1025
 • Fedoronchuk N. (2020), Environmental consequences of the creation of anti-landslide coastal protection structures in the coastal zones of sea areas (on the example of the Odessa coast) / European Association of Geoscientists & Engineers, Conference Proceedings, Second EAGE Workshop on Assessment of Landslide Hazards and impact on communities, Sep 2020, Volume 2020, p. 1–6 doi.org (англ).

Статті в фахових журналах

 • Ємельянов В.О., Куковська Т.С., Федорончук Н.О. Про хід реалізації міжнародного проєкту «Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea (DOORS)». Геологія і корисні копалини Світового океану. 2023. 19, № 2: 77—85. https:// doi.org/10.15407/ gpimo2023.02.77
 • П’яткова А. В., Федорончук Н. О. До 40-річчя навчально-наукового стаціонару ГГФ ОНУ імені І. І. Мечникова «Кринички» // Вісник ОНУ. – Серія географічні та геологічні науки. – Т. 25. – Вип. 2 (37). – 2020. – С. 313-322. ( DOI: 10.18524/2303-9914.2020.2(37).216577
 • Федорончук Н.O. Памяти Игоря Александровича Сучкова. Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. 2020. Том 13. С. 65–70.
  doi.org
 • Федорончук Н.О. Тонке золото в донних відкладах Дніпровського жолобу (північно-західний шельф Чорного моря): перспективність, морфологія, генезис // Геологія і корисні копалини Світового океану. – 2019. – № 3. – С. 75-89.
 • Федорончук Н.А. Литологическая характеристика балтских и сарматских песков междуречья Савранки и Кодымы как возможных коллекторов накопления тяжелых минералов / Н.А. Федорончук, И.А. Сучков, В.А. Турбалак, И.О. Гончарова, Л.Ф. Баранова // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України, том 11. – 2018. – С. 24-31.

Інші публікації

 • Iemelianov V.O., Fedoronchuk N.O. Main characteristics of the Black Sea bottom deposits in view of the necessity for assessment of the sustainability of its geo-ecological system / International scientific conference “Marine ecosystems: research and innovations” : Book of abstracts (27-29 October, 2021, Odessa, Ukraine) / Minicheva G.G., Snigirova A.A. (eds.) Odessa-Istanbul, 2021. – p. 30. www.blacksea-commission.org
 • N. Fedoronchuk , I. Goncharova, T. Kukovska (2021) Changes in the grain composition of the beach sediments of the Odessa Bay as a result of the landslide protective measures and impact on the littoral ecosystem / Third EAGE Workshop on Assessment of Landslide Hazards and Impact on Communities, Sep 2021, Volume 2021, p.1 - 5. doi.org | www.earthdoc.org
 • Федорончук Н.О. Тонке золото у відкладах північно-західного шельфу Чорного моря // Морські геолого-геофізичні дослідження: фундаментальні та прикладні аспекти. Матеріали Міжнародної наукової конференції 8-9 листопада 2018 р. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2018. - С. 151-154.
 • Федорончук Н.О., Турбалак В.О., Гончарова І.О., Баранова Л.Ф. Літологічні особливості міоцен-пліоценових відкладів півночі Одеської області // Сучаснi проблеми лiтології осадових басейнiв України та сумiжних територiй. Збiрник матерiалiв наукової конференції, Київ. 2018.- С.71.
 • Федорончук Н., Яворська В., Сучков І. Геологічна інформація на туристичних природних об’єктах, її значення та інтерпретація для широкого кола туристів // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-28 квітня). – Львів: Каменяр, 2018. – С.12-14.
 • Федорончук Н., Рубель О. Геологічна екскурсія в Дельті Дунаю // Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-28 квітня). – Львів: Каменяр, 2018. – С.188-190.

Навчальна та навчально-методична література:

 • Родовища корисних копалин Світового океану та України. Методичні вказівки для магістрантів спеціальності 103 «Науки про Землю» / Федорончук Н.О. - Одеса: ОНУ, 2023. - 9 с. onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/ggf/navchalni_materialy/metodychni_vkazivky
 • Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Структурна геологія та геокартування» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 103 «Науки про Землю» / Н.О. Федорончук – Одеса: 2021. – 12 с. (електронне видання) onu.edu.ua
 • Методичні вказівки для проведення аналітичних робіт під час проходження навчальної практики з літології та польових методів дослідженьдля здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 103 «Науки про Землю» / Н.О. Федорончук – Одеса: 2021. – 20 с. (електронне видання) onu.edu.ua

Участь у наукових конференціях

 • 78-а наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ. 23 листопада 2023 р., Одеса
 • EAGE Workshop on Assessment of Landslide Hazards and impact on communities. 18-21 September, 2023, Lviv, Ukraine.
 • European Association of Geoscientists & Engineers.  16th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, November 2022
 • 77-а наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ. 24 листопада 2022 р., Одеса
 • Blue growth: Challenges and opportunities for the Black Sea : Book of Abstracts: 1 st International Joint Conference MARBLUE 2022 (26 – 28 October 2022, Constanta, Romania), 2022.
 • International Scientific Conference “The Black Sea – Doors and Bridges“ (Burgas Free University, Bulgaria 10-11 June 2022). Burgas, 2022.
 • International scientific conference “Marine ecosystems: research and innovations”: (27-29 October, 2021, Odessa, Ukraine)
 • 76-а наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ. 25 листопада 2021 р., Одеса
 • Круглий стіл «Майбутнє морського моніторингу в Україні та блакитна економіка», 29 жовтня 2021 р., Одеса
 • Міжнародна конференція з оцінки зсувної небезпеки «Third EAGE Workshop on assessment of landslide hazards and impact on communities», 20-23 вересня 2021, Одеса
 • Національний консультативний онлайн-семінар щодо Стратегічної програми досліджень та інновацій для Чорного моря (в рамках проекту Black Sea Connect). – Одеса, УкрНЦЕМ, 15 Жовтня 2020 року.
 • 75-а наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ. Секція Науки про Землю. 26 листопада 2020 р., Одеса
 • European Association of Geoscientists & Engineers, Conference Proceedings, Second EAGE Workshop on Assessment of Landslide Hazards and impact on communities, Sep 2020, Київ
 • 73-я конференція професорсько-викладацького складу ГГФ-ОНУ, 23.листопада.2018 р., Одеса
 • Міжнародна науковова конференція «Морські геолого-геофізичні дослідження: фундаментальні та прикладні аспекти», Одеса, 8 - 9 листопада 2018 р.
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Геотуризм: практика і досвід», 26-28 квітня, 2018 р., Львів
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучаснi проблеми лiтології осадових басейнiв України та сумiжних територiй», 2018, Київ, 2018
 • 72-а конференція професорсько-викладацького складу ГГФ-ОНУ, 30 листопада.2017 р.

Патенти

 • Кадурін С.В., Федорончук Н.О., Педан Г.С., Андреєва К.П. Багаторівнева седиментаційна пастка на жорсткій основі зі змінними пробоприймачами (№ запиту u202107530, Патент на корисну модель № 150945), 2022. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1688439/
 • Пономарева Л.П., Федорончук Н.О., Кадурін В.М., Гончарова І.О. Спосіб визначення біологічної активності гумінових кислот донних відкладів (№ запиту u202008403, Патент на корисну модель № 147564), 2021. iprop-ua.com

Підвищення кваліфікації

 • Державна установа «Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України», відділ тектоніки та морської геоекології з 13.01.2020 р. по 16.02.2020 р., Київ (2020 р.).

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top