Міжнародне співробітництво

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ

З 2007 року факультет є консультантом-партнером ЗВО України з проекту TEMPUS «Семінари по впровадженню практичних підходів при трансформації системи вищої освіти в Україні». На базі факультету створено «Консультаційний Центр впровадження Болонського процесу у вищій освіті».

В період 2009-2012 рр. та 2015-2018 рр. факультет приймає участь у проектах програми TEMPUS «Побудова інноваційної культури в українських університетах – UNIVERSITIES FOR INNOVATIONS – UNI4INNO» та ЕРАЗМУС+ «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі стандартів та рекомендацій для гарантії якості освіти в Європейському просторі вищої освіти – QUALUTY ASSURANCE SYSTEM IN UKRAINE – QUAERE». Серед партнерів програми провідні університети України, Польщі, Нідерландів, Німеччини, Литви, Греції, а також Німецьке незалежне агентство зовнішньої оцінки та акредитації (ASIIN), Центральноєвропейська мережа агентств забезпечення якості (CEENQA), Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти», Українська асоціація студентського самоврядування, Міністерство освіти і науки, Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти, Київська торгово-промислова палата. Метою першого проекту було ефективне використання інтелектуального потенціалу та сприяння розвитку цивілізованої системи комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності. Відповідно в 2011 році за підтримки проекту створено Центр «Інноваційний офіс» (керівник – д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту та інновацій Нєнно І.М.). Метою другого проекту є підтримка реформування та розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні. Проект розрахований на розробку інструментів для сталого функціонування систем внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти за стандартами ESG (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education); стимулювання більш широкого залучення студентів до процесів самоаналізу у ВНЗ України; впровадження механізму самоаналізу як невід’ємного компоненту функціонування університетів. У результаті відбулася пілотна акредитація програми «Менеджмент ЗЕД» Міжнародною асоціацією з підвищення якості академічної освіти ASIIN (Німеччина) та заснований університетський «Центр забезпечення якості освіти».

У 2012-2015 рр. факультет брав участь у спільному проекті TEMPUS «Реформа навчальних програм (JPCR)» «Законодавче забезпечення Європейської Політики Сусідства та належне врядування (EUNEG)». Метою проекту було розробка навчального плану з ECTS-кредитами і визнанням диплому, впровадження сучасних методик навчання на основі досліджень та активної участі студентів, підготовка викладачів та адміністративного персоналу, розробка навчальних програм курсів, в тому числі з методикою викладання, обов’язками студентів і відповідною літературою, сприяння мобільності викладачів і студентів й ін.

Викладачі факультету (к.ю.н., професор Л.М. Токарчук і к.е.н., доцент В.В. Шмагіна в 2014-2016 рр. брали участь у міжнародному проекті «Інноваційний університет та лідерство», який реалізовувався Варшавським університетом, Ягеллонським університетом та Люблінським католицьким університетом.

Викладачі кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій беруть участь у Гранті Комітету НАТО з безпеки в межах Наукової програми «Наука заради миру та безпеки» (SPS), який передбачає багаторічний проект NUKR.SFPP 984957 «Дослідження обмерзання і зменшення його впливу і розвиток технологій для систем безпеки»; Програмі Quantum Condensed Matter Research, Center for Emergent Matter Science, RIKEN, Японія, 2013-2016 рр. Завдання проекту: Аналіз квазістаціонарних світлових хвильових фронтів з використанням методів інтерференції, голографії, спеклінтерферометрії і сингулярної оптики та їх перетворювання за допомогою голографічних оптичних елементів при рішенні задач фотоніки та оптоелектроніки.

Викладачі факультету беруть участь в спільному проекті Британської Ради та Міністерства освіти та науки України «Англійська мова для університетів», за результатами якого отримують сертифікати про присвоєння відповідного рівня знань.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Співпраця з компанією Software AG (м. Дармштадт, Німеччина, договір №70823 від 2008.06.03) щодо використання програмних продуктів компанії (Adabas Database Management System, webMethods B2B integration, webMethods Trading Networks, webMethods API Cloud) студентами в навчальному процесі, зокрема при виконанні завдань на семінарських і лабораторних заняттях, при підготовці дипломних робіт, науково-дослідних робіт та їх презентації на науково-практичних конференціях.

Відповідно до договору про співробітництво між ОНУ імені І.І.Мечникова та Вищою школою управління та адміністрації (м. Ополе, Польща) кафедра фінансів, банківської справи та страхування здійснює активну наукову співпрацю з викладачами і науковцями цього закладу – організація і проведення міжнародних науково-практичних конференцій, спільні наукові публікації.

Завдяки дару професора Університету ім. Луїса Федеріко Відлака створена міні-бібліотека сучасної літератури передових світових видавництв по міжнародному менеджменту та управлінському обліку.

Факультет продуктивно співпрацює з провідними західними та вітчизняними університетами щодо організації та проведення спільних конференцій, семінарів, стажування, гостьових лекцій (Національний Університет ім. Луїса (Чикаго, США), Вища Школа Бізнесу Національного Університету ім. Луїса (м. Новий Сонч, Польща), Університет де Сивілі (Іспанія),  Університет Ґетеборг (Швеція), Вроцловський університет науки та технологій (м. Вроцлов, Польща), Полоцький державний університет (Білорусь), Університет Аліканте (Іспанія), Тбіліський державний університет імені І. Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія), Київський національний університет імені Тараса Шевченко й ін.).

Викладачі факультету є членами редколегій та рецензентами провідних наукових і професійних європейських видань., беруть участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, колективних монографіях.

Наші викладачі стажувалися і проходили підвищення кваліфікації, у тому числі в рамках програми Еразмус+, в таких іноземних закладах : Мічиганський університет (США) / University of Michigan (USA), Вільний університет (Берлін, Німеччина) / Free University (Berlin, Germany), Інститут Європейської інтеграції (Варшава, Польща) / Institute of European Integration (Warsaw, Poland), Варшавська школа економіки (м. Варшава, Польща) /Warsaw School of Economics (Warsaw, Poland), Вища школа менеджменту у Варшаві (м. Варшава, Польща) / Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie (Warsaw, Poland), Університет Ніцци Софія-Антіполіс (Ніцца, Франція) / Université de Nice Sofia Antipolis (Nice, France), Празький інститут підвищення кваліфікації (Прага, Республіка Чехія) / Prague Institute for Qualification Enhancement (Prague, Czech Republic), Талліннська школа економіки та бізнес–адміністрування Талліннського технологічного університету (Таллінн, Естонія) / Tallinn School of Economics and Business Administration Tallinn University of Technology (Tallinn, Estonia), Ясський університет імені А.Й. Кузи (Ясси, Румунія) / Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi (Iasi, Romania), Болонський університет (м. Болонья, Італія) / University of Bologna (Bologna, Italy), Західно-фінляндський коледж (м. Гуйттінен, Фінляндія) / West Finland College (Huittinen, Finland), Університет Штефана чел Маре Сучави (Сучава, Румунія) / Universitatea Stefan cel Mare din Suceava (Suceava, Romania), наукові парки Університету Аліканте (Іспанія) та Університету Гетеборг (Швеція), Науково-дослідницький інститут Макса Планка (Німеччина, Фрайбург) / Max Planck Institute, Університет Макгілла (Канада, Монреаль) / McGill University, Лондонський університет Королеви Марії (Велика Британія, Лондон) / Queen Mary University of London, Центрально-Європейський університет (м. Будапешт, Угорщина) /Central European University (Budapest, Hungary) й ін.

Студенти і викладачі факультету беруть активну участь у програмі Еразмус+ (Вільний університет Берліну (Німеччина), Болонський університет (Італія), Гранадський університет (Іспанія), Університет Фоджі (Італія), Західний університет Темішоара (Румунія) й ін. 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f6dd680b0da816729993651601033856
title_5f6dd680b0ea97572268121601033856
title_5f6dd680b0fa414485342121601033856
Top