Кафедра кримінального права, кримінального процесу та криміналістики

 

     Кафедра кримінального права, кримінального процесу та криміналістики Одеського національного університету імені І.І. Мечникова забезпечує викладання навчальних дисциплін кримінально-правового напрямку. Кафедра створена у 60-ті роки минулого сторіччя на юридичному факультеті, потім функціонувала в юридичному інституті університету, а останні роки у структурі економіко-правового факультету. З моменту створення економіко-правового факультету ця кафедра мала назву “кафедра галузевих дисциплін публічного та приватного права”. В травні 2001 року вона отримала сучасну назву (наказ по ОНУ імені І. І. Мечникова № 44-02 від 5.05. 2001 року). Всі ці роки завідуючим кафедри був доктор юридичних наук, доктор теології, професор, заслужений діяч науки і техніки України Є. Л. Стрельцов. З 2012 року кафедру очолює кандидат юридичних наук, доцент І.А. Дришлюк.

   

       Кафедра здійснює підготовку фахівців освітніх рівнів “бакалавр” та “магістр” напряму підготовки “Право” за спеціальністю “Правознавство”.

       Кафедра готує фахівців вищої кваліфікації в аспірантурі за спеціальностями “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” та “Кримінальний процес та криміналістики; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність”.

       Науково-педагогічний склад кафедри складає 12 викладача, в саме: кандидат юридичних наук, доцент І.А. Дришлюк, кандидат юридичних наук, доцент Г.А. Мамедов, кандидат юридичних наук, доцент О.М. Миколенко, кандидат юридичних наук, доцент Т.О. Павлова, кандидат юридичних наук, доцент О.А. Чуваков, старший викладач О.М. Алієва, старший викладач О.С. Козерацька, старший викладач С.М. Кучанський, старший викладач О.В. Нарожна, старший викладач І.С. Поліванова, старший викладач Т.В. Родіонова, викладач І.О. Бєльчіков. В організації навчального процесу беруть участь старший лаборант кафедри В.Ю. Долгополова та лаборант А.Г. Козерацька.

;   

      Наразі на кафедрі викладаються 12 фундаментальних, професійно-орієнтованих і спеціальних навчальних дисциплін для студентів денної та заочної форм навчання. Це кримінальне право (Загальна та Особлива частини), кримінологія, кримінально-виконавче право, кримінальне процесуальне право (Загальна та Особлива частини), криміналістика, судова медицина і психіатрія, порівняльне правознавство в сфері кримінального права, міжнародне кримінальне право, порівняльне кримінальне процесуальне право, кваліфікація злочинів процесуальне забезпечення доказування у кримінальному провадженні.

      Багато в чому якість організації навчального процесу залежить від належної методики викладання вказаних дисциплін. Така методика в викладанні дисциплін кримінально-правового напрямку полягає в дотриманні певної системи принципів і способів вивчення найбільш ефективних засобів протидії злочинності, можливостей кримінально-правової охорони особистості, суспільства і держави. Це також знаходить свої реалізації при застосуванні в навчальному процесі якісних підручників, навчальних посібників та ін.

      Саме тому викладачами цієї кафедри вже випущено п’ять видань підручника “Кримінальне право України. Загальна та Особлива частина”, рекомендований Міністерством освіти і науки України для вивчення студентами вищих юридичних навчальних закладів та визнаний лауреатом 5-го Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання в Україні. Викладачі кафедри постійно запрошуються в інші авторські колективи для підготовки підручників.

      З березня 2013 року наукова робота на кафедрі здійснюється за науково-дослідницькою темою “Законодавство та право кримінально-правового напрямку в період глобалізації” (наказ ОНУ 607-18 від 26 лютого 2013 року, номер у журналі реєстрації наукового відділу ОНУ 108, номер державної реєстрації 0113U002883). В рамках цієї загальної проблематики, викладачами кафедри здійснюються більш локальні наукові дослідження.

      Кафедра успішно працює як сучасний профільно-консультативний центр. Викладачі кафедри активно співпрацюють з Комітетами Верховної Ради України, суддями Конституційного Суду України, Верховним Судом України, правоохоронними органами і приймає постійну участь в законотворчій роботі, надає експертні висновки щодо проектів законодавчих актів, узагальнень судової практики і конкретним судовим рішенням, складним питанням застосування матеріального та процесуального права та розробляє відповідні рекомендації. За роки існування колектив кафедри видав сім видань науково-практичного коментаря до Кримінального кодексу України.

      У 2008 році за вагомий внесок в розвиток науки і освіти в Україні кафедра була визнана лауреатом Міжнародного рейтингу досягнень і популярності, отримала диплом Міжнародного Інвестиційного форуму “Світ. Європа. Україна” і нагороджена золотою медаллю “За високу якість”.

Адреса:
65058, м. Одеса
Французький бульвар, 24/26, ауд. 46
тел. (048) 748-02-31
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5ed0eaf619dc412667426681590749942
title_5ed0eaf619f1f5279326711590749942
title_5ed0eaf61a01e18318725121590749942
Top