Кафедра конституційного права та правосуддя

epf const leader
 
Завідуюча кафедрою - доктор юридичних наук, професор 

Корчевна Любов Олександрівна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СКЛАД КАФЕДРИ

На кафедрі конституційного права та правосуддя працюють:

2 доктора юридичних наук, професора:

 • д.ю.н., проф. Корчевна Л.О.
 • д.ю.н., проф. Прієшкіна О.В.

8 кандидатів юридичних наук, доцентів:

 • к.ю.н., доц. Ромашкін С.В.
 • к.ю.н., доц. Кузнєцова З.В.
 • к.ю.н., доц. Садовська О.М.
 • к.ю.н., доц. Ільєва Н.В.
 • к.ю.н., доц. Саракуца М.О.
 • к.ю.н., доц. Кармазіна К.Ю.
 • к.ю.н., доц. Пілюк С.В.
 • к.ю.н., доц. Левенець А.В.

1 старший лаборант:

 • Буковська М.Є.

1 лаборант:

 • лаб. Корчевна Є.Г.

Кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:

 • Конституційне право України (ч. загальна),
 • Конституційне право України (ч. особлива),
 • Конституційне право зарубіжних країн,
 • Організація судових та правоохоронних органів,
 • Муніципальне право України,
 • Основи права Європейського Союзу,
 • Адвокатура в Україні,
 • Нотаріат в Україні,
 • Європейське право,
 • Порівняльне правознавство,
 • Міжнародний захист прав людини,
 • Основи конституційного права.

Підготовка здобувачів вищої освіти зі спеціальності 081 «право» проходить у рамках освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів.

Наукова та науково-організаційна діяльність

Викладачі кафедри приймають активну участь в наукових заходах факультету та університету, здійснюють дослідження в межах затвердженої науково-дослідної теми кафедри «Сучасний конституціоналізм в процесі становлення та розвитку української державності» (2018-2022 р.р.), результати яких відображені в публікаціях у наукових журналах та збірниках.

Кафедра виступала основним організатором та співорганізатором щорічних міжнародних та університетських конференції, а з 2017 року спільно з кафедрою кримінального права, кримінального процесу та криміналістики проводить дистанційну всеукраїнську конференцію неа тему «Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та в світі», за результатами якої публікується збірник тез таматеріалів конференції.

Викладачі кафедри систематично підвищують свій професійний рівень та кваліфікацію, в тому числі і за кордоном, про що отримують відповідні свідоцтва та посвідчення.

Досить плідною є робота викладачів щодо підготовки та друку наукових, навчальних та навчально-методичних видань, яких загалом налічується більше 30. Окремо слід відмітити як колективну працю всього викладацького складу кафедри навчальний посібник «Судебные и правоохранительные органы Украины», який був неодноразово перероблений та перевиданий, останнє видання 2011 року: Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебное пособие, изд.4-е, доп. и перераб. (Гриф МОН). – Х.: Одиссей, 2011. – 320 с.

Також в 2017 році за результатами виконання п’ятирічної науково-дослідної теми кафедри було опубліковано колективну монографію: Імплементація міжнародних стандартів у сфері дотримання і захисту прав людини в правову систему України : кол. моногр. / за ред. д.ю.н., проф. Л.О. Корчевної, к.ю.н., доц. З. В. Кузнєцової – Одеса : Фенікс, 2017. – 218 с.

Окремо слід виділити індивідуальні монографічні дослідження викладачів кафедри:

 • Корчевна Л.О. Проблема різноджерельного права: дослід порівняльного правознавства. Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 360 с.;
 • Прієшкіна О.В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії. Навч. посібник. – К.: Кондор, 2004. (Гриф МОН) - 336 c.;
 • Прієшкіна О.В. Місцева демократія в Україні: інститути та організаційно-правові форми реалізації. Монографія. – О.: Фенікс, 2005. – 248 с.;
 • Кузнєцова З.В. Управління рекламною діяльністю в Україні: організаційно-правовий аспект. Монографія. – О.: Наука і техніка, 2005. – 172 с.;
 • Прієшкіна О.В. Конституційний лад України: актуальні питання становлення, інституціоналізації та розвитку. Монографія. – О., 2008. – 280 с.

РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ

На кафедрі систематично проводяться засідання наукового гуртка з конституційного права зарубіжних країн та європейського права (під керівництвом доц. Садовської О. М.), наукового гуртка з найбільш проблемних практичних питань діяльності органів нотаріату (під керівництвом доц. Ільєвої Н.В.), а також наукового гуртка з адвокатури (під керівництвом доц. Кармазіної К.Ю.).

Окрема робота проводиться викладачами з організації та керівництва студентськими роботами, які виконуються ними для участі в міжнародних та всеукраїнських конференціях та які публікуються у відповідних наукових збірниках, в тому числі – організовується окрема секція під час проведення щорічної студентської конференції на ЕПФ ОНУ імені І.І. Мечникова.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Викладачі кафедри є активними учасниками міжнародних проектів, організованих в межах програми Еразмус Мундус, членом якої ОНУ імені І.І. Мечникова є з 2010 року. Так, доц. Кузнєцова З.В. була учасником міжнародного проекту «Формування інноваційної культури в українських університетах» (2010-2013), організованого в рамках TEMPUS. Доц. Садовська О.М. була учасником міжнародного проекту EUNEG «Право Європейської політики сусідства та «якісного» державного управління», організованого TEMPUS в 2012-2015 роках. Результати дослідження відображені в навчальному посібнику «Special Features of Migration Policy: Problems, Searches, Solutions - Особенности миграционной политики: Проблемы, поиски, решения», надрукованому Комратським державним університетом в 2015 році під колективним авторством, до складу якого також входить доц. Садовська О.М.

Доц. Саракуца М.О. протягом 2010-2013 років приймала участь в міжнародній англомовній програмі (Open Society Institute) для викладачів різних країн ReSET (Regional seminar for excellence in teaching “The EU as an emerging European security actor: Exploring theoretical paradigms”).

Доц. Кармазіна К.Ю. у 2014- 2015 р.р. взяла участь у двох етапах міжнародного дослідження «Процесуальні гарантії затриманих осіб» (яке проводилось в Грузії, Молдові та Україні). На етапі польового дослідження в м. Одесі в проекті також взяла участь викл. Левенець А.В.

В 2015 р. доц. Кармазіна К.Ю. в межах проекту «Дистанційне навчання адвокатів правам людини», організованого Європейським гуманітарним університетом (м. Вільнюс, Литва), відвідала з навчальним візитом Європейський суд з прав людини, Раду Європи, Комітет міністрів Ради Європи, Комісара РЄ з прав людини, ПАРЄ, Венеціанську комісію, Європейський комітет з попередження тортур і нелюдського або принижуючого гідність поводження чи покарання.

В 2016 році доц. Саракуца М.О. та доц. Кармазіна К.Ю. взяли участь в проекті Британської Ради в Україні «Англійська для університетів», який досі триває та результатом якого є отримання сертифікатів, що підтверджують можливість викладати дисципліни англійською мовою.

У вересні-жовтні 2016 року доц. Кармазіна К.Ю. в межах програми Еразмус Мундус: Мобільність для інновацій та розвитку відвідала університет Деусто (м.Більбао, Іспанія) та університет Аристотеля (м.Салоніки, Греція).

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f33bd6ef17dd5162344671597226350
title_5f33bd6ef18da1035690151597226350
title_5f33bd6ef19e46185034761597226350
Top