Кириллова Марина Дмитрівна

Кандидат філологичних наук, Доцент

https://orcid.org/0000-0002-7603-4958 

Біографія

 • 1973-1978 р. навчалась у Одеському державному університеті ім. І.І.Мечникова на факультеті РГФ (денна форма), по закінченні отримала диплом з відзнакою В-І №538052. Присвоєно кваліфікацію: Філолог. Викладач англійської мови. Перекладач.
 • 1982 – 1986 р. – навчалась в стаціонарній аспірантурі по спеціальності германські мови (англійська), по закінченні захистила дисертацію на тему: "Длина и структура предложения в оригинале и переводе художественного прозаического текста".
 • 1987 р. присуджено вчений ступінь кандидата філологічних наук
 • 1986 – 1994 рр. – доцент кафедри іноземних мов Одеського інституту інженерів морського флоту.
 • 1994 – 1999 рр. – доцент кафедри лексикології та стилістики англійської мови ОНУ імені І.І.Мечникова.
 • З 1999 р. – по наступний час – доцент кафедри теорії та практики перекладу ОНУ імені І.І.Мечникова.

Навчальна діяльність:

 • Вступ до перекладознавства (лекційний курс).
 • Курс практичної граматики англійської мови.
 • Практика перекладу

Сфера наукових зацікавлень: Перекладознавство, конрастивна лінгвістика, порівняльна граматика.

Основні публікації:

 1. Кириллова М.Д., Яровенко Л.С. К проблеме переводческой интерференции. Нова філологія. Запоріжжя: ЗНУ, 2010. № 41. С. 208-213.
 2. Кириллова М.Д., Яровенко Л.С. Особенности перевода слов широкой семантики “thing” и “stuff”. Науковий вісник Волинського національного університету імені Л. Українки. Філологічні науки: Мовознавство. № 3 (3). 2011. С. 99-105.
 3. Кириллова М.Д., Яровенко Л.С. Особенности перевода адвербиальных глаголов движения. Науковий вісник Волинського національного університету імені Л. Українки. Філологічні науки: Мовознавство. № 4 (4). 2012.С. 178-182. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnuflm_2012_22_44
 4. Кириллова М.Д., Яровенко Л.С. К вопросу о синтаксической организации эссе И.Во. Збірка наукових праць Херсонського державного університету. Херсон, 2013. С. 78-83.
 5. Кириллова М.Д. , Воробьева Е.В. Sentence length in the original and its translation. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. № 11. Одеса, МГУ, 2014. С. 139-142.
 6. Кириллова М.Д., Яровенко Л.С., Воробьева Е.В. Соотношение длины предложения в оригинале и переводе художественного прозаического текста. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса, МГУ, 2016. Вип. 20 (2). С. 133-136.  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2016_20%282%29__41
 7. Кириллова М.Д., Яровенко Л.С., Воробьева Е.В. Детерминанты предложения в оригинале и переводе. Південний архів (філологічні науки). Херсон, ХДУ, 2017. Вип. 67. С. 207-210. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2017_67_51

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top