Князян Маріанна Олексіївна

knazyan

Доктор педагогічних наук, професор

ORCID ID

Google Scholar

Біографія:

 • У 1993 р. закінчила з відзнакою Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «французька мова та література»;
 • 1993 р. – 2000 р. працювала викладачем кафедри французької мови Ізмаїльського державного педагогічного інституту (нині – Ізмаїльський державний гуманітарний університет);
 • у 1998 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Навчально-дослідницька діяльність студентів як засіб актуалізації професійно значущих знань (на базі вивчення іноземних мов)» (спеціальність 13.00.01 – теорія та історія педагогіки) в спеціалізованій вченій раді Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса);
 • 2000 р. – 2004 р. – завідувач кафедри романської філології Ізмаїльського державного гуманітарного університету;
 • 20 червня 2002 р. отримала вчене звання доцента кафедри романської філології;
 • 2004 р. – 2007 р. – докторант кафедри педагогіки Ізмаїльського державного гуманітарного університету;
 • у 2007 р. захистила докторську дисертацію на тему «Система формування самостійно-дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов у процесі ступеневої підготовки» (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) в спеціалізованій вченій раді Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса);
 • з 2007 року – професор кафедри французької філології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;
 • 14 квітня 2011 р. отримала вчене звання професора кафедри французької філології.

Навчальна діяльність:

 • Основна іноземна мова (французька);
 • Методика навчання іноземних мов у середній школі;
 • Методика викладання іноземних мов у вищій школі;
 • Спеціальні курси.

Членство в асоціаціях: Член Асоціації викладачів французької мови України.

Нагороди:

 • у 2007 р. була нагороджена Грамотою управління освіти і наукової діяльності облдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю в системі вищої освіти, вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти та науки, значні досягнення у професійній діяльності;
 • у 2015 р. отримала звання почесного професора Ізмаїльського державного гуманітарного університету;
 • у 2018 р. з нагоди Дня працівників освіти отримала Грамоту міського голови м. Ізмаїл за особистий внесок у розвиток вищої освіти міста, вагомі успіхи в науковій діяльності, творче ставлення до навчання й виховання молоді.

Сфера наукових зацікавлень орієнтована на різні галузі психології, теорії та історії педагогіки, компаративної педагогіки, професійної освіти, включаючи професійну підготовку майбутніх фахівців у університетах; впровадження компетентнісного підходу у контексті вищої освіти; методи викладання іноземних мов у середній / вищій школі.

Основні публікації:

 1. Самостійно-дослідницька діяльність майбутніх учителів іноземних мов : теорія і практика : монографія. Ізмаїл : Сміл, 2006. 242 с.
 2. Система формування самостійно-дослідницької діяльності студентів : монографія. Ізмаїл : Сміл, 2006. 224 с.
 3. Науково-дослідницька діяльність студентів – передумова випереджувального саморозвитку фахівця. Компетентність саморозвитку фахівця: педагогічні засади формування у вищій школі : монографія. Ізмаїл : ІДГУ, 2007. С. 113-146 / 236 с. (у співавторстві)
 4. Компетентнісна модель підготовки вчителя іноземних мов: монографія. Ізмаїл: Сміл, 2008. 168 с.
 5. Самостійна робота як засіб формування дослідницької спрямованості особистості студента : навч. посібник. Рекомендовано МОН України. 2-ге вид. Ізмаїл : Сміл, 2008. 176 с.
 6. Науково-дослідницька діяльність студентів з методики навчання іноземних мов : навч. посібник. Одеса : Астропринт, 2011. 72 с.
 7. Kniazian M., Mushynska N. The Formation of Translators’ Research Competence at the Universities of Ukraine. The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes. 2019. Vol. 7, No 1. Р. 85-94. (in English). https://doi.org/10.22190/JTESAP1901085K
 8. Kniazian M., Mushynska N. Social Innovations in the Professional Training of Managers under the Conditions of Knowledge Economy Development. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5, No. 2. Р. 137-143. (in English). DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-137-143
 9. Kniazian M., Khromchenko O. The ESP Lecturers’ Self-Development Competence in Higher Educational Context. The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes. 2019. Vol. 7, No 3. Р. 385-393. (in English). https://doi.org/10.22190/JTESAP1903385K
 10. Kniazian, M. et al. Organization of Research Work of Future Pedagogues in Higher Education Institutions: Experiential Learning Results. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2020. Vol. 12, Issue 1. Р. 265-290. (in English). https://doi:10.18662/rrem/213

Стажування та підвищення кваліфікації:

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top