Коккіна Ліліта Рейнісівна

Кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID

Google Scholar

Біографія:

 • В 1999 р. закінчила Одеський державний університет імені І.І. Мечникова і отримала диплом за спеціальністю «Французька та англійська мова та література» (кваліфікація «Філолог, викладач, перекладач»).
 • З 2006 року працює в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова: асистентом, викладачем, доцентом кафедри французької філології
 • В 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Засоби вираження семантичної категорії пасивності в оригіналі та перекладі (на матеріалі українських перекладів французьких художніх текстів)» (спеціальність 10.02.16 – перекладознавство) в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка

Навчальна діяльність:

 • Лінгвокраїнознавство
 • Країнознавство другої іноземної мови
 • Вступ до перекладознавства
 • Основна іноземна мова
 • Друга іноземна (французька)
 • Третя іноземна (французька)

Членство в асоціаціях: FIPF (La Fédération Internationale Des Professeurs De Français); Асоціація викладачів французької мови Украини

Сфера наукових зацікавлень: перекладознавство, країнознавство, сучасний франкомовний дискурс

Основні публікації:

 1. Коккина Л.Р. Особенности передачи фразеологических единиц (на материале русского и украинского переводов повести «Monsieur Ibrahim et lesfleurs du Coran» Э.-Э. Шмитта). Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2012. Випуск 38. С. 338-346.
 2. Коккіна Л.Р. Еволюція образу жінки бальзаківського віку у французькій літературі. Мова: науково-теоретичний часопис з мовознавства. Одеса: Астропринт, 2013. Вип. 19. С. 73-77.
 3. Коккіна Л.Р. Когнітивна сутність заперечення у французькому політичному дискурсі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. Вип. 48. С. 70-73.
 4. Коккіна Л.Р. Когнітивна складова перекладу афоризмів філософської казки "Маленький принц" А. де Сент-Екзюпер. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць. –Вінниця: ТОВ "фірма Планер", 2015. Вип. 21. С. 356-362.
 5. Коккіна Л.Р. Прагматика пасивних прикметників у франкомовному Інтернет-дискурсі. Одеський лінгвістичний журнал: Науково-практичний журнал. Одеса: Національний університет "Одеська юридична академія", 2015. Вип. 5. Том ІІ. С. 72-74.
 6. Коккіна Л.Р. Пресупозиція змісту при перекладі назв кінострічок (на матеріалі французької, англійської, української та російської мов). Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Зб. наук. пр. Хмельницький: Видавничий центр ХНУ, 2016. Вип. 11. С. 63-69.
 7. Kokkina L. "Les maximes dans l’enseignement du FLE à l’université". Revue du Centre Européen d'Etudes Slaves - La revue | Numéro 7 | Langues en contact.[En ligne] Publié en ligne le 14 avril 2019. URL: http://etudesslaves.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=1286
 8. Навчальний посібник з кореспонденції французькою мовою (для студентів факультету РГФ). Частина 1. Одеса: "Персей", 2012. 43 с. (у співавторстві)
 9. Навчальний посібник з кореспонденції французькою мовою (для студентів ІІІ-ІV курсів факультету РГФ). Частина 2. Одеса: "Персей", 2012. 47 с. (у співавторстві)
 10. Навчальний посібник "Le monde du travail" до курсу "Лінгвокраїнознавство" (для студентів ІІІ курсу відділення французької філології та V курсу відділення англійської філології). Одеса: Персей, 2015. 105 с.

Стажування та підвищення кваліфікації:

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top