Гудімова Алісар Халєдівна

Гудімова Алісар Халєдівна - доцент кафедри соціальної психології

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID ID: 0000-0001-9996-0674

Researcher ID: AAJ-9568-2021

Scopus Author ID: 57424164300

Google Scholar: Alisar Hudimova

Сертифікати

Посада на кафедрі - доцент кафедри соціальної психології

Вчене звання -

Науковий ступінь - доктор філософії зі спеціальності 053 Психологія

Базова освіта:

 • вища за спеціальністю 053 Психологія (2017р.),
 • аспірантура за спеціальністю 053 Психологія (2021 р.)

Тема дисертації:

 • «Поведінкові патерни користувачів соціальних мереж як умова їх психологічного благополуччя»

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Психологія освіти,
 • Педагогічна психологія,
 • Психологія креативності,
 • Кіберпсихологія,
 • Психологія праці,
 • Інженерна психологія та ергономіка програмних систем

Наукова та організаційна робота:

 • Заступник декана факультету психології та соціальної роботи з навчально- методичної роботи;
 • Голова Наукового товариства молодих вчених, аспірантів та студентів ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова;
 • Голова Прес-центру Ради молодих вчених ОНУ імені І.І. Мечникова;
 • Член Ради молодих вчених при Одеській обласній державній адміністрації;
 • Член Вченої ради ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова;
 • Заступник головного редактора наукового журналу «Інсайт: психологічні виміри суспільства» /«Insight: the Psychological Dimensions of Society»;
 • Член організаційного комітету Щорічного Всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року» Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України (2022 р., 2023 р.).

Наукові та професійні інтереси: індивідуально-психологічні особливості особистості як предиктор академічної успішності, психологічне благополуччя користувачів віртуального простору, ґендерний аспект віртуальної самопрезентації та особливостей комунікації, ґенезис та детермінанти соціально-мережевого розладу, локус контролю та вольові якості учасників освітнього простору, взаємозв’язок фізичної активності та психологічного благополуччя спортсменів юнацького віку, психологічні особливості впливу вимушеної самоізоляції через локдаун на психологічний стан населення.

Основні публікації

Монографії

 1. Hudimova A. Kh. Modern Adolescents’ Psychological Well-being and Social Media Overload. Vector of modern pedagogical and psychological science in Ukraine and EU countries: Collective monograph. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. Р. 182 - 198. DOI: 10.30525/978-9934-588-37-2.1.11

Публікації в Scopus/Web of Science

 1. Hudimova, A., Popovych, I., Baidyk, V., Buriak, O., & Kechyk, O. The impact of social media on young web users’ psychological well-being during the COVID-19 pandemic progression. Amazonia Investiga. 2021. No. 10 (39). P. 50-61. DOI: 10.34069/AI/2021.39.03.5 (Web of Science)
 2. Hudimova A., Popovych, I, Savchuk O., Lіashko V., Pyslar A., Hrys A. Research on the relationship between excessive use of social media and young athletes’ physical activity. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 2021. Vol. 21 (issue 6). Art 456. P. 3364 - 3373. DOI: 10.7752/jpes.2021.06456 (Scopus)
 3. Hudimova, A., Zaverukha, O., Karpenko, Y., Stelmakh, O., & Lialiuk, G. Gender study of the student youth’s psychological well-being during coronavirus lockdown: a comparative analysis. Amazonia Investiga. 2021. No. 10(48). P. 189-199. DOI: 10.34069/AI/2021.48.12.20 (Web of Science)
 4. Popovych, I., Hudimova, A., Bokhonkova, Y., Savchuk, O., Hoian, I., & Shevchenko, N. Dispositional Mental States of Internally Displaced University Teachers Under Martial Law: Gender Differences. Journal of Education Culture and Society. 2023. 14(2). P. 171–187. https://doi.org/10.15503/jecs2023.2.171.181 (Scopus, Web of Science)
 5. Hudimova A. Kh. Psychological well-being and social media users’ behavioral online patterns in everyday life and during COVID-19 pandemic. Insight: the psychological dimensions of society. 2021. No. 5. P. 133-147. DOI: 10.32999/2663-970X/2021-5-9 (Scopus)

Наукові публікації

 1. Коброслі А.Х., Простомолотов В.Ф. Зіставлення психологічних профілів успішно та посередньо встигаючих студентів. Психіатрія, неврологія та медична психологія. 2016. Т.3, 2 (6). С. 77-84.
 2. Коброслі А.Х., Простомолотов В.Ф. Зіставлення психологічних профілів успішно та посередньо встигаючих студентів. Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. 2016. Т. 21, 4. С. 82-92. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2016_21_4_12
 3. Kobrosli A. H. Psychological profile of students as a determinant of academic achievement. Science and Education a New Dimension. Problems of Humanities and Social Sciences. 2017. V (24). I.: 146. P. 33-36.
 4. Коброслі А.Х. Значення здібностей та волі в успішності студентів. Збірник матеріалів до 73-ї звітної студентської наукової конференції ННІІ та СТ. Одеса, 2017 р. С. 162-166.
 5. Коброслі А.Х. Гендерно-психологічні особливості професійного становлення військових фельдшерів. Матеріали третьої всеукраїнської курсантсько-студентської науково-практичної конференції «Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення». (Одеса, 24 листопада 2017 р.). Одеса, 2017. С. 8-10.
 6. Kobrosli A. H. Psychological profile of students as a determinant of academic achievement. Science and Education a New Dimension. Problems of Humanities and Social Sciences. 2017. V (24). I.: 146. P. 33-36.
 7. Коброслі А. Х. Взаємозв’язок використання соціальних мереж з психологічним благополуччям підлітків. Вісник ОНУ: Психологія. 2018. Т. 23, 2 (48). C. 58-66. http://psysocwork.onu.edu.ua/old/article/view/145643
 8. Коброслі А.Х. Позитивні та негативні фактори впливу віртуального спілкування на психологічне благополуччя підлітків. Матеріали 73-ї наукової професорсько-викладацької конференції (м. Одеса, 29 листопада -1 грудня 2018 р.). Одеса, 2018. С. 56-58.
 9. Коброслі А. Х. Взаємозв’язок використання соціальних мереж з психологічним благополуччям підлітків. Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки» (м. Одеса, 5 квітня - 3 травня 2018 р.). Одеса, ОНУ, 2018. С. 33 - 36.
 10. ​​Коброслі А. Х. Вплив віртуальної комунікації на психологічне благополуччя підлітків. International Journal of Education and Science. 2018. V 1, №3-4. P. 38.​
 11. ​​ Коброслі А. Х. Соціальні мережі та психологічне благополуччя підлітків: переваги та ризики. Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2019. № 2. С. 194-203. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2019_2_18
 12. Гудімова-Коброслі А. Х. Відчуття самотності та депресивні прояви як предиктори надмірної залученості в соціальні мережі. Матеріали до 74-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І.І. Мечникова. Секція «Факультету психології та соціальної роботи» (м. Одеса, 27-28 листопада 2019 р.). Одеса: Видавництво «Друк Південь», «Симекспрес», 2019. С. 96 - 101.
 13. Гудімова - Коброслі А. Х. Особливості психологічного профілю користувачів соціальних мереж. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Рriority directions of science development». (м. Львів, 25-26 листопада 2019 р.). Львів, 2019. С. 372-377.
 14. Коброслі А.Х. Вплив рівня успішності на психологічне благополуччя студентів медичного профілю. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми психічного здоров’я та психологічного благополуччя». Одеса, 2019. С. 204-207.
 15. Kobrosli A. Comparison of adolescents’ psychological profiles due to social media use. Збірник наукових праць І міжнародної (V онлайн) науково-практичної інтернет-конференції «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови: лінгво-дидактичні, методичні та міжнародні перспективи» (м. Одеса, 18 березня 2019 р.). Одеса, 2019. С. 102 - 105.
 16. ​​Гудімова А.Х. Специфіка впливу соціальних мереж на психологічне благополуччя підлітків. Науковий журнал «Габітус». 2020. № 12 (2). С. 98 – 102. DOI: 10.32843/2663-5208.2020.12-2.16 ​
 17. Гудімова А. Х. Пасивне використання соцмереж як предиктор самотності та депресивності підлітків. Abstracts of X International Scientific and Practical Conference. Liverpool, United Kingdom, 27-29 May 2020. С. 382 – 386.
 18. Гудімова А. Х. Соцмережі та психологічне благополуччя підлітків. Реформування та розвиток гуманітарних та природничих наук: матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Полтава, 22-23 травня 2020 р.). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2020. Ч.2. С. 43-47.
 19. Гудімова А. Х. Соціальні мережі та психологічний стан підлітків. Сучасний вимір психології та педагогіки: збірник тез наукових робіт учасників науково-практичної конференції (м. Львів, 22-23 травня 2020 р.). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2020. С. 186-189.
 20. Гудімова - Коброслі А. Х. Надмірна залученість у віртуальну комунікацію як предиктор порушення психологічного благополуччя підлітків. Соціально-психологічні проблеми суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (м. Київ, 10 квітня 2020 р.). К.: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2020. С. 145-147.
 21. Гудімова А. Х., Псядло Е. М. Кібербулінг як сучасна психолого-педагогічна проблема підліткового періоду. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи та перспективи професійного розвитку фахівців соціономічних професій» (м. Вінниця, 19 червня 2020 р.).Вінниця, 2020. С. 224 - 228.
 22. Гудімова А. Х., Псядло Е. М. Пасивна віртуальна залученість як предиктор порушень сну серед підлітків: повсякденність та карантин. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві» (м. Одеса, 5 листопада 2020 р.). Одеса, ОНУ, 2020. С. 170 - 174.
 23. Гудімова А. Х. Соціальні мережі та психологічний стан підлітків під час вимушеної самоізоляції. Матеріали 75-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І.І. Мечникова. Секція Факультету психології та соціальної роботи. Одеса, 2020. С. 44.
 24. Hudimova A. Kh. Psychological well-being and social media users’ behavioral online patterns in everyday life and during COVID-19 pandemic. Insight: the psychological dimensions of society. 2021. No. 5. P. 133-147. DOI: 10.32999/2663-970X/2021-5-9
 25. Hudimova A. Adolescents’ Involvement in Social Media: Before and During COVID-19 Pandemic. International Journal of Innovative Technologies in Social Science. 2021. No.1. (29). P. 21-30. DOI: 10.31435/rsglobal_ijitss/30032021/7370
 26. Гудімова А. Х. Порушення сну як наслідок надмірної залученості у соцмережі в умовах пандемії COVID-19. Психологічне і соціальне благополуччя особистості та населення в умовах пандемії COVID-19: теорія і практика: Збірник матеріалів наук. – практ. інтернет-конференції. (м. Одеса, ОНУ імені І.І.Мечникова, 9 квітня 2021 р.). Одеса: ОНУ, 2021. С. 14 - 17.
 27. Гудімова А.Х. Синдром втрачених можливостей як предиктор соціально-мережевого розладу користувачів.Проблеми розвитку суспільства та держави: сучасні наукові виклики : матеріали всеукр. наук. конф. молодих вчених (м. Одеса, 2 грудня 2022 р.) [Електронне видання] / укл.: В. С. Кучерявенко, А. С. Давтян ; за ред.: Н. Д. Маслій, К. І. Спасової; Рада молодих вчених при Одес. обл. держ. адмін. – Одеса, 2022. С. 36-40
 28. ​​Гудімова А.Х., Бабіна І.С. Роль індивідуально-психологічних властивостей педагогів у професійній майстерності в дистанційних умовах. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія. 2023. Т. 34 (73). № 1. С. 116-121. DOI: 10.32782/2709-3093/2023.1/19 (фахове видання категорії “Б”)​
 29. ​​Кононенко О.І., Гудімова А.Х., Курова А.В. Сучасні тенденції та стратегії розвитку вищої освіти в Україні: аналіз реалізації. Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина». 2023. № 9 (27). С. 232-244. (Фахове видання категорії “Б”).​
 30. ​​Попович І. С., Гудімова А. Х., Бохонкова Ю. О., Савчук О. А., Гоян І. М., Шевченко Н. Ф. Диспозиційні психічні стани внутрішньо переміщених науково-педагогічних працівників в умовах воєнного. Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості. Зб. наук. праць за матеріалами VІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 24 листопада 2023 р.) [Електронний ресурс] / ред. колегія: А. В. Коллі-Шамне, І. Р. Крупник, І. С. Попович, Н. І. Тавровецька, О. М. Танасійчук (відп. за випуск) та ін. Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2023. С. 195-201.​

Участь у проф. об’єднаннях за спеціальністю:

 • Член Української психологічної асоціації
 • Член Української асоціації організаційних психологів та психологів праці

Участь у міжнародних конференціях, форумах і семінарах:

 • Science and Education a New Dimension. Problems of Humanities and Social Sciences, Budapest, 2017;
 • V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки», Одеса, 5 квітня - 3 травня 2018 р. (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова);
 • II Міжнародна науково-практична конференції «Рriority directions of science development», Львів, 25-26 листопада 2019 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психічного здоров’я та психологічного благополуччя», Одеса, 2019 р. (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова);
 • І міжнародна (V онлайн) науково-практична інтернет-конференція «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови: лінгво-дидактичні, методичні та міжнародні перспективи», Одеса, 18 березня 2019 р. (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова);
 • X International Scientific and Practical Conference, Liverpool, United Kingdom, 27-29 May 2020;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-психологічні проблеми суспільства», Київ, 10 квітня 2020 р. (Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського);
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві», Одеса, 5 листопада 2020 р.

Підвищення кваліфікації:

 • ​​Університет суспільних наук (UNS) у м. Лодзь (Польща), Фундація Сentral European Academy Studies and Certifications (CEASC), успішно завершила курс міжнародного стажування 180 годин, березень-травень 2021р., Лодзь, Польща, тема «Міжнародна кар’єра науковця та управління науковими проєктами». Сертифікат № 2021/05/627​
 • ​​Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 – Психологія (2021 р.). Диплом № 003095​
 • ​​ТОВ «Академія цифрового розвитку», успішно завершила курс «Цифрові інструменти google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» в обсязі 30 академічних годин (1 кредит ECTS), 4-18 жовтня 2021 р. Сертифікат № 6GW-0157​
 • ​​Платформа масових відкритих онлайн – курсів «Prometheus», Київський університет імені Бориса Грінченка, успішно завершила курс «Психологія стресу та способи боротьби з ним», 05 квітня 2022 р. Сертифікат № 441cf0fc62d74ce58ff18c2be9713b8f​
 • ​​Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, успішно завершила курс «Весняна школа науковця 2.0» в обсязі 40 годин, 14-20 квітня 2022 р. Сертифікат № 1314​
 • Рада молодих вчених при Одеській обласній державній адміністрації, успішно завершила курс «Школа молодого науковця Одещини» в обсязі 15 годин, 26 квітня-13 травня 2022 р.
 • ​​МОН, ДНУ Інститут Модернізації Змісту Освіти, успішно завершила курс «Перша психологічна допомога під час та після війни» в обсязі 1 кредит, 24.07.2022.Сертифікат № 61549297​
 • Рада молодих вчених при Одеській обласній державній адміністрації, успішно завершила курс «Школа молодого науковця Одещини» в обсязі 10 годин, 20 жовтня-10 листопада 2022 р
 • ​​ТОВ «Академія цифрового розвитку», успішно завершила курс «Цифрові інструменти Google для освіти» в обсязі 60 академічних годин (2 кредити ECTS), 31 жовтня-13 листопада 2022 р. Сертифікат № GDTfE-04-Б-00739; 14-20 листопада 2022 р. Сертифікат NoGDTfE-04-C-00161; 21-27 листопада 2022 р. Сертифікат NoGDTfE-04-П-00829​
 • ​​Офіс Підтримки вченого, ГО “Інноваційний університет”, успішно завершила курс підвищення кваліфікації “Бренд науковця у цифровому світі” в обсязі 30 академічних годин (1 кредит ECTS) 21-27 листопада 2022 р. Сертифікат №1439​
 • ТОВ «Академія цифрового розвитку», Сертифікат про успішну участь у вебінарі для педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти “Цифрові інструменти Google для освіти” в обсязі 2 академічні години (0,07 кредити ECTS).
 • Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Факультет психології та соціальної роботи «Зимова школа психології 2023» (30 годин, 1 кредит ECTS) 16 – 20 січня 2023 р. Сертифікат 0132/ 23-01-ЗШ
 • Волинський національний університет імені Лесі Українки, проєкт Jean Monnet Module “Developing European Framework for Action on Mental Health and Well-Being” (101085175-DevelopMental-ERASMUS-JMP-2022-HEI-TCH-RSCH for 2022-2025), успішно завершила повний курс тренінгу (40 год, 1,3 кредитів ECTS) “Впровадження Європейської рамкової програми дій щодо психічного здоров’я та благополуччя”
 • Міністерство цифрової трансформації України, ГО “Прогресильні”, успішно завершила курс підвищення кваліфікації “Штучний інтелект: майбутнє освіти” (30 годин, 1 кредит ECTS) 7-23 листопада 2023 р. Сертифікат ШІ-0432
 • Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Факультет психології та соціальної роботи «Зимова школа психології 2023» (30 годин, 1 кредит ECTS) 15 – 19 січня 2024 р. Сертифікат 006/ 1X-3ШП-24
 • ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА», ГО «Точка опори ЮА», успішно завершила курс підвищення кваліфікації «Точка турботи: онлайн-курс про психологічну допомогу командам та бізнесам»(тривалість — 4 години / 0,1 кредит ЄКТС) 15 лютого 2024 р. Сертифікат 45e7200a-9377-4e66-9161-42e5906a463e

Навчально-методичні роботи

 1. Педагогічна психологія [Електронний ресурс]: електрон. метод. рекомендації до самостійної  роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» / уклад. А.Х. Гудімова. — Одеса: Одес. нац. Ун-т. ім. І.І. Мечникова, 2023. — 24 с. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36982
 2. Психологія освіти [Електронний ресурс]: електрон. метод. рекомендації до самостійної  роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» / уклад. А.Х. Гудімова. — Одеса: Одес. нац. Ун-т. ім. І.І. Мечникова, 2023. — 42 с. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36983
 3. Психологія праці [Електронний ресурс]: електрон. метод. рекомендації до самостійної  роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» / уклад. А.Х. Гудімова. — Одеса: Одес. нац. Ун-т. ім. І.І. Мечникова, 2023. — 25 с. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36984
 4. Інженерна психологія та ергономіка програмних систем [Електронний ресурс]: електрон. метод. рекомендації до самостійної  роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» та 122 «Компʼютерні науки» / уклад. А.Х. Гудімова. — Одеса: Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова, 2023. — 30 с. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36985
 5. Кіберпсихологія [Електронний ресурс]: електрон. метод. рекомендації до самостійної  роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» / уклад. А.Х. Гудімова. — Одеса: Одес. нац. Ун-т. ім. І.І. Мечникова, 2023. — 24 с. – 1,2 МБ.
 6. Психологія креативності [Електронний ресурс]: електрон. метод. рекомендації до самостійної  роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» / уклад. А.Х. Гудімова. — Одеса: Одес. нац. Ун-т. ім. І.І. Мечникова, 2023. — 26 с.
 7. Навчальна практика [Електронний ресурс]: електрон. метод. рекомендації для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» / уклад. А.Х. Гудімова, О.С. Данілова. — Одеса: Одес. нац. Ун-т. ім. І.І. Мечникова, 2024. — 28 с.

Нагороди:

​​Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року» за результатами діяльності у 2020 році у номінації Психологія (Міністерство освіти і науки України, Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України). Свідоцтво №0164.​

Нагороджена почесною грамотою Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за вагомий особистий внесок у розвиток науки, високий професіоналізм, активну громадську діяльність та з нагоди Дня науки (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, ректор проф. Вячеслав Труба) (2022).

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top