Амплєєва Ольга Михайлівна

Амплєєва Ольга Михайлівна - доцент кафедри соціальної психології

ORCID: 0000-0003-1933-2278,
Researcher ID: JBJ-4918-2023,
Google Scholar: Olha Amplieieva

Посада на кафедрі -  доцент кафедри соціальної психології

Вчене звання -  доцент

Науковий ступінь -  кандидат психологічних наук (19.00.01 – загальна психологія, історія психології)

Базова освіта: вища за спеціальністю Соціальна робота (2009 р.) та Психологія (2011 р.), аспірантура за спеціальністю Психологія (2012 р.).

Тема дисертації: «Емоційний інтелект в структурі професійної діяльності психолога».  

Навчальні дисципліни, які викладає: 

 • Екстремальна психологія
 • Психологія спорту
 • Основи психологічної експертизи
 • Психологія професійної діяльності
 • Соціальна психологія
 • Психологія
 • Загальна психологія

Наукова та організаційна  робота: 

Виконання функцій члена редакційної колегії/ рецензента іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах (DIGITALIZATION AND INFORMATION SOCIETY. SELECTED ISSUES. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2022).

Наукові та професійні інтереси: психологія саморозвитку особистості, гуманістична психологія, психологія емоцій, розвиток емоційного інтелекту, когнітивна психологія, нейролінгвістичне програмування, психологія здоров’я, психологія мотивації, психологія коучингу, кризова психологія, професійне становлення особистості, тілесно-орієнтована терапія, когнітивно-поведінкова терапія, практики mindfulness, нутриціологія, кінезіологія.

СЕРТИФІКАТИ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Підвищення кваліфікації: 

Наказ ОНУ імені І.І.Мечникова про підвищення кваліфікації №2481-18 від 15.11.2023 (загальний обсяг 282 години (9,4 кредитів):

 1. Підвищення кваліфікації на базі НЛП Одеса:
  • курс «НЛП-Майстер» (NLP-Master-Practitioner) в ПП «Асоціація НЛП», м. Одеса, з 18.09.2021 р. по 02.02.2022 р., обсягом 112 годин, 3,7 кредиту ЄКТС (сертифікат);
  • курс «Управління Великими Системами (НЛП III-го покоління)» в ПП «Асоціація НЛП» м. Одеса, з 28.05.2022 р. по 21.08.2022 р., обсягом 56 годин, 1,9 кредиту ЄКТС (сертифікат);
  • курс «НЛП-консультування. Наслідки травмуючих подій» в ПП «Асоціація НЛП», м. Одеса, з 17.09.2022 р. по 06.03.2023 р., обсягом 98 годин, 3,3 кредити ЄКТС (сертифікат);
 2. Участь у семінарі «Введення в Спеціалізовану Кінезіологію» від школи МКМ Ніни Ганжари, з 28.07.2022 р. по 18.08.2022 р., обсягом 16 годин, 0,5 кредиту ЄКТС (сертифікат).
 3. Участь у семінарі з «Трансфер-фокусованої психотерапії при межових, нарцисичних та інших важких розладах особистості» 1-3 грудня 2023 р. Загальний обсяг 16,5 годин (0,55 кредит ECTS).
 4. Участь в онлайн-семінарі «Досвід реалізації інклюзії у ЗВО», ЧНУ ім. П. Могили в обсязі 04 ак. годин 0,13 кредит ECTS 20 грудня 2023 року. Сертифікат №2012/20
 5. Зимова школа психології в обсязі 30 ак. годин (1 кредит ECTS), з 15 січня по 19 січня 2024 року. Сертифікат № 003/ІХ- ЗШП-24.
 6. Участь у семінарі з «Трансфер-фокусованої психотерапії при межових, нарцисичних та інших важких розладах особистості» 9-11 лютого 2024 р. Загальний обсяг 16,5 годин (0,55 кредит ECTS).

Основні публікації: 

Монографії

Amplieieva Olga, Myropoltseva Nina. 2.5. Gender aspect research of non-verbal communication among student youth. ROLE OF SCIENCE AND EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Monograph 44 / Magdalena Wierzbik-Strońska, Iryna Ostopolets. Katowice. 2021. P 203-211.

Публікації в Scopus/Web of Science

Amplieieva, O. & Myropoltseva, N., (2021). Influence of Social Networks on the Transformation of Youth Values in Social Isolation. Postmodern Openings, 12(4), 89-103 (Web of Science).

Наукові публікації в фахових виданнях

 1. Амплєєва О.М., Миропольцева Н.І. Особливості розвитку емоційної сфери особистості підлітків у процесі занять зі спортивного туризму. Український журнал медицини, біології та спорту. 2020. №2 (24). С. 203-209.
 2. Амплєєва О.М., Юрчук Д.О. Особливості невербального спілкування особистості. Науковий журнал «Габітус». 2020. № 20. С. 193-197.
 3. Амплєєва О.М., Миропольцева Н.І., Хоржевська І.М. Вплив батьківських установок на статево-рольову ідентичність підлітка. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія: Психологія. 2020.Том 31 (70) № 3. С.118-123.
 4. Амплєєва О.М., Сибірська Г.В. Внутрішньоособистісний рольовий гендерний конфлікт сучасної жінки. Науковий журнал «Габітус». 2021. № 21. С. 244-249.
 5. Амплєєва О.М., Божко О.О. Особливості прояву вербальної агресії сучасною молоддю. Габітус. 2021. № 32. С. 61-65.
 6. Амплєєва О.М., Міхтахова Н.С. Комунікативна компетентність студентів як передумова адаптивної поведінки особистості. Габітус. 2022. № 34. С. 37-40.
 7. Амплєєва О.М., Корпань А.Ю. Особливості дослідження рівня тривожності в майбутніх психологів. Габітус. 2022. № 42. С.22-26.
 8. Амплєєва О.М., Плужник А.Ю. Дослідження тривожності як першої емоційно-ситуативної реакції у період студентського віку. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія. 2022. № 6. Том 33 (72). С.28-33.
 9. Амплєєва О.М., Глущук Л.І. Дослідження психологічних механізмів особистісного інфантилізму. Габітус. 2022. № 43. С.62-65.
 10. Амплєєва О.М., Пасат Я.С. Дослідження феномену тривожності серед студентів-психологів. Габітус. 2022. № 44. С. 53-57.
 11. Амплєєва О.М., Таранюк Г.Г. Взаємозв’язок емоційного інтелекту та психологічної адаптації особистості до умов війни. Габітус. 2023. № 45. С.89-94.

Навчально-методичні роботи

 1. Методичні рекомендації з дисципліни Історія психології / Упорядники: к.психол.н. О.М. Амплєєва, к.психол.н. Н.І. Миропольцева. Миколаїв: ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. 60 с.
 2. Методичні рекомендації з дисципліни Практична психологія / Упорядники: к.психол.н. О.М. Амплєєва, к. психол. н. Н.І. Миропольцева. Миколаїв: ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. 60 с.
 3. Методичні рекомендації з дисципліни Математична статистика та математичні методи у психології / Упорядники: к.психол.н. О.М. Амплєєва, к. психол. н. Н.І. Миропольцева. Миколаїв: ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. 60 с.
 4. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої (діагностичної) практики для студентів 2-го курсу зі спеціальності 053 «Психологія» / Упорядники: О.М. Амплєєва, І.В. Астремська, Н.І. Миропольцева. Миколаїв: ЧНУ ім. Петра Могили, 2022. 31 с.
 5. Методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики для студентів 4-го курсу зі спеціальності 053 «Психологія» : метод. вказівки / І. В. Астремська, О. М. Амплєєва, Н. І. Миропольцева. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2022. 48 с. (Методична серія ; вип. 406).
 6. Методичні рекомендації з дисципліни Експериментальна та практична психологія / Упорядник: О.М. Амплєєва, Миколаїв: ЧНУ ім. Петра Могили, 2023. 50 с.
 7. Ведення професійних документів: рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота / уклад. О.М. Амплєєва. – Одеса : Бондаренко М.О., 2023. – 52 с.

 участь у проф. об’єднаннях за спеціальністю:

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top