Кононенко Оксана Іванівна

kanonenko

ORCID ID: 0000-0001-8676-7410
Researcher ID: D-6177-2016
Scopus Author ID: 57221919453
Google Scholar: http://surl.li/femum

Посада на кафедрі - завідувач кафедри соціальної психології

Вчене звання - професор, академік НАН Вищої освіти України

Науковий ступінь - доктор психологічних наук (19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи)

Базова освіта: вища за спеціальністю Психологія (2000 р.), аспірантура за спеціальністю Психологія (2004 р.), докторантура за спеціальністю Психологія (2016 р.)

Тема дисертації:

 • докторська дисертації «Соціально-психологічні основи розвитку перфекціонізму особистості» ( 2017р.)
 • кандидатська дисертації «Психологічні особливості емоційно-оцінного ставлення особистості до себе» (2010р.)

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Вступ до спеціальності
 • Методологія та теорія психології
 • Актуальні проблеми теоретичної психології
 • Сучасні психологічні технології соціальної роботи
 • Історія, концепції та сучасні досягнення науки
 • Психологія вищої школи
 • Applied Social Psychology
 • Основи психогенетики

Наукова та організаційна робота:

 • Гарант ОНП “Психологія” на третьому (освітньо-науковому рівні) за спеціальністю 053 Психологія
 • Науковий редактор наукового фахового журналу: “Психологія та соціальна робота”.
 • Член редакційної колегії фахового видання «Теорія і практика сучасної психології»
 • Член редакційної колегії фахового видання «Проблеми сучасної психології»
 • Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 41.041.07 Одеського національного університету імені І.І.Мечникова
 • Відповідальна особа, відповідальна за діяльність разових спецрад на факультеті психології та соціальної роботи

Наукові та професійні інтереси: Особистість на перетині сучасних напрямів психологічної науки, диверсифікація психологічних феноменів, психологічні детермінанти психологічного благополуччя та щастя людини, ґенеза та детермінанти перфекціонізму особистості, самосвідомість та самоставлення особистості, психологічні особливості впливу сучасних технологій на особистість, реабілітація певних прошарків населення.

СЕРТИФІКАТИ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Підвищення кваліфікації:

 • У період з 23.10.2023 по 27.10.2023 по програмі Erasmus+ взяла участь в академічній мобільності для викладання в Люблянському університеті (Любляна, Словенія)
 • У період з 20.02.2023 р. по 27.03. 2023 р пройшла підвищення кваліфікації за програмами «Впровадження Європейської рамкової програми дій щодо психічного здоров’я та благополуччя» від Волинського національного університету імені Лесі Українки, проєкту Jean Monnet Module “Developing European Framework for Action on Mental Health and Well-Being” (101085175-DevelopMental-ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH for 2022-2025) в обсязі 40 академічних годин (1,3 кредитів ECTS);
 • В 2021 р. пройшла підвищення кваліфікації за Міжнародною програмою стажування з психології (онлайн). «Методологія міждисциплінарних досліджень у соціальних та поведінкових науках» (кредити ECTS: 4,8; 144 години). Товариство підтримки видавничих ініціатив і наукової мобільності, Школа соціальних і поведінкових наук, за підтримки Всесвітньої асоціації підтримки вчених LLC, Делавер (США) (реєстраційний номер SBS/21/38UA). 272 Bath Street, Глазго, G2 4JR Шотландія (23.04.2021)
 • В 2022 р. пройшла підвищення кваліфікації в Люблінський католицький університет Іоанна Павла ІІ, Польща за програмою «Здоров’язберігаючі технології та якість життя: медичні, педагогічні, соціально-психологічні виміри» та пройшла курс за темою «Методологія наукових досліджень у галузі соціальних наук і наук про здоров’я. Сучасні стандарти» (сертифікат №321/03/22 від 27.07.2022р.)
 • «Розлади психіки та поведінки. Основи психіатричної пропедевтики» (Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України», 29.01.2021),
 • - “Web of Science core Collection у новому інтерфейсі» (28.01.2021, Clarivate Web of Science ),
 • - «Цифрограм 2.0.» ( 30.10.2021, національна онлайн-платформа «Дія. Цифрова освіта»),
 • - «ICDL Український цифровий громадянин (30.10.2021, національна онлайн-платформа «Дія. Цифрова освіта»),
 • - «Психологічні методи для вирішення конфліктів»( Центр трасперсональної психології, 24.11.2021),
 • - «Research Methods Cource» (European Academy of Sciences and Research, 1.11.2021)
 • - «Web of Science Core Collection – звіт за 2021» (09.12.2021, Clarivate Web of Science ).
 • - Сертифікат «0011/04-07-ЛШ ( Всеукраїнська літня школа з психології за програмою підвищення кваліфікації «Національні наукові психологічні школи: історія та сучасність» (90 год., 3 кредити ECTS) 21.06.-04.07.2021р)Сертифікат про успішне завершення курсу « Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії» (№БС – 03914 від 24.11.2020 «Академія цифрового розвитку»)
 • Сертифікат про високий рівень володіння онлайн-платформи «Дія» Міністерства цифрової трансформації цифровими навичками (27.03.2020).
 • Сертифікат «Організація навчального процесу. Новітній досвід»(№ 7823802 від 24.08.2020, Міністерство освіти та науки України)
 • Сертифікат про успішне завершення курсу «Безпека дітей в інтернеті» онлайн-платформи «Дія» Міністерства цифрової трансформації цифровими навичками(28.04.2020).
 • Сертифікат про успішне завершення курсу «5 кроків до ментального здоров’я під час пандемії» (Платформа масових відкритих онлайн – курсів Prometheus, Prague Civil Society Centre 16.11.2020).
 • Сертифікат про успішне завершення курсу «Коронавірусна інфекція: факти проти паніки»( Платформа масових відкритих онлайн – курсів Prometheus, Prague Civil Society Centre 17.11.2020).
 • Сертифікат про успішне завершення курсу «Наука про освіту: Що повинен знати лідер освітнього стартапа». (Платформа масових відкритих онлайн–курсів Prometheus, Prague Civil Society Centre, 25.03.2020).
 • Сертифікат про успішне завершення курсу «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» (Платформа масових відкритих онлайн–курсів Prometheus, Prague Civil Society Centre, 18.04.2020).
 • Сертифікат про успішне завершення курсу «Жінки та чоловіки: гендер для всіх» (Платформа масових відкритих онлайн–курсів Prometheus, Prague Civil Society Centre, 14.04.2020).
 • Сертифікат про участь у вебінарі на тему: «Помилки, яких можна уникнути при написанні статті» (АТ «Антиплагіат» № 20200410/297 від 10.04.2020
 • Сертифікат про успішне завершення курсу «Захист людей з інвалідністю»( Платформа масових відкритих онлайн–курсів Prometheus, Prague Civil Society Centre, 26.03.2020).
 • Сертифікат про участь у семінарі «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти розвиток освітніх програм та їх акредитація» (National Office Erasmus+UA та Національне агентство з якості вищої освіти, 18.11.2020).
 • Пройшла підвищення кваліфікації у Вісбаденській академії психотерапії WIAP (м. Вісбаден, Німеччина). Базовий консультант позитивної психотерапії. Сертифікат про проходження тренінгової програми на 200 академ. годин від 05.06.2020 за № UKR-163-2020.
 • Сертифікат за участь у вебінарі на тему: «Як психотравма впливає на пам’ять та здатність до зосередження -ідеї, як допомогти учням» (27.10.2023)
 • Сертифікат за участь у вебінарі на тему: «Горювання за втратами як необхідність — розпізнати та прийняти горе, супровід процесу горювання» ( 10.11.2023)
 • Сертифікат за участь у вебінарі на тему: «Звідки беруться лють і гнів? — Як можна спрямувати енергію цих емоцій у конструктивне річище?» (27.10.2023)
 • Сертифікат № 372-35/19 засвідчує, що 27-28 жовтня 2023 року про участь у І Міжнародній виставці «Рефлексивно- конструктивні новації
 • забезпечення якості вищої освіти» (15 год ., 0,5 кредити ЄКТС)
 • Сертифікат № 05-18-2023 про навчання за програмою «Розробка та впровадження сертифікатних програм» 6 кредитів ЄКТС(180 годин), 6 липня- 5 серпня 2023р.
 • Сертифікат про участь в онлайн-семінарі «Досвід реалізації інклюзії у ЗВО» (4 год) № 2012/12 від 20.12.2023р.
 • Сертифікат про успішне навчання та опанування Хібукі-терапії №JF24-2102-15 від 21.02.2024р.
 • Основні публікації

  Монографії

  1. Kononenko O.I. The role altered states in the formation worldviews/ collective monograph : Modern scientific innovations in psychology. Lviv-Totun, Liha-Pres, 2019.p. 58-73.
  2. Kononenko O.I. / Psychological content and diversity of perfectionism of personality/ collective monograph : Psychologyand Pedagogy in XXI century: Methodological framework of the activities of psychologist and educato. Lviv-Totun, Liha-Pres, 2019- p.127-146.
  3. Кононенко О.І. Перфекціонізм особистості [Монографія]/ О.І.Кононенко. Одеса. ОНУ імені І.І.Мечникова. ТОВ "Удача", 2016. – 374с.
  4. Oksana Kononenko, Liliia Poleshchuk. Time competence as a factor in maintaining mental health. ./ The psychological health of the personality and society: the challenges of today. Monograph. Eds. Małgorzata Turbiarz & Hanna Varina. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-09-2; p30-35.
  5. Oksana Kononenko, Oksana Bolotova. Resilience of personality as a manifestation of mental and psychological health. ./ The psychological health of the personality and society: the challenges of today. Monograph. Eds. Małgorzata Turbiarz & Hanna Varina. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-09-2; p42-48.
  6. Кононенко О.І. Психологічний супровід родин, які виховують дітей з особливими освітніми потребами: контент-аналіз проблеми/ О.І.Кононенко, Г.Б., Соколова, Л.І.Прохоренко// колективна монографія: «Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами».- Мелітополь, 2019 –С.10-22.
  7. Kononenko O. Psychological features of students' ideas about the image of a politician /Dunaieva L., Kononenko A., Kononenko O.// Role of science and education for sustainable development.- University of Technology, Katowice, 2021. Р. 777-783.

  Публікації в Scopus/Web of Science

  1. O. Kononenko, I. Popovych, A.Kononenko, V. Stynska, N. Kravets, L. Piletska, Olena Blynova Research of the relationship between existential anxiety and the sense of personality’s existence. Revista Inclusiones. Vol. 7.Número Especial / Abril – Junio 2020.pp. 41-59. (Web of Science)
  2. O. Kononenko, I. Popovych, A.Kononenko, V. Stynska, O.Kachmar, L. Prokopiv, H. Katolyk Research of the factor structure of the model of world view settings at a young age. Revista Inclusiones.Vol. 7. Núm.3 2020. pp. 98-116 (Web of Science)
  3. O.Kononenko, O. Blynova, I.Popovych, N.Semenova, Y.Kashyrina, O.Ursulenko Personality factors of choosing adaptation strategies in a different cultural environment by labor migrants from Ukraine.Amazonia Investiga. Vol. 9. Issue 32. 2020. pp. 45-54. (Web of Science)
  4. O. Kononenko, I.Popovych, O.Blynova, P.Nosov , S.Zinchenko Psychological factors of competitiveness of the women’s youth handball team. Journal of Physical Education and Sport. Vol. 21 (1), Art 30, pp. 227 - 235, January 2021 DOI:10.7752/jpes.2021.01030 (Scopus)
  5. O. Kononenko, N. Kaptalan & all Experimental policy study of health-preserving technologies: on the example of systemic rehabilitation of young students. Cuestiones Políticas.Vol. 39 Núm. 71 (2021). (Web of Science)
  6. Kononenko O. I., Popovych, I., Los, O., Khrystiuk, S., & Avramenko, A. Social expectations of professionals in the socionomic area: training, innovations and reforms.Amazonia Investiga, Vol. 11(60)/ 2022. pp. 23-31. (Web of Science)
  7. O. Kononenko, V. Overchuk, S. Berezka, N. Liesnichenko, I. Ostopolets, N.Lapshova Psychosocial rehabilitation under long-term stress: a relevant approach for effectively achieving results AD ALTA: Journal Of Interdisciplinary Research (VOL. 13, ISSUE 1, SPECIAL ISSUE XXXIII.) 2023. pp.99-104. (Web of Science)

  Наукові публікації в фахових виданнях

  1. Кононенко О.И. Проблема перфекционизма личности в современной психологической науке / О.И. Кононенко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – №3(32). – С. 147-151.
  2. Кононенко О.И. Категория адаптивности в понимании феномена перфекционизма личности / О.И. Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 18, Вип. 4(30). – Одеса : Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2013. – С. 156-161.
  3. Кононенко О.И. Социально-психологические аспекты перфекционизма личности / О.И. Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 18, Вип. 24. – Одеса : Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2013. – С. 258-265.
  4. Кононенко О.І. Особливості функціонування мислення перфекціоніста / О.І. Кононенко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. 11 : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості / за ред. акад. С.Д. Максименка. – Вип. 11. – Ч. 1. – К. : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2014. – С. 379-385.
  5. Кононенко О.І. Психологічна структура перфекціонізму особистості / О.І. Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 19, Вип. 1(31). – Одеса : Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2014. – С. 130-136.
  6. Кононенко О.І. Проблема онтогенезу перфекціонізму особистості в сучасних дослідженнях / О.І. Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 19, Вип. 2(32). – Одеса : Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2014. – С. 171-177.
  7. Кононенко О.І. Феномен фізичного перфекціонізму у сучасній психології / О.І. Кононенко // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. – Серія: Педагогіка і психологія. – № 11. – Одеса : Вид-во ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 2014. – С. 91-95.
  8. Кононенко О.І. Особливості ставлення до себе особистості, яка прагне до досконалості / О.І. Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 19, Вип. 3(33). – Одеса : Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2014. – С. 57-63.
  9. Кононенко О.І. Вплив перфекціонізму особистості на виникнення емоційного вигорання / О.І. Кононенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Вип. 2. – Т. 1. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 81-85 (Серія «Психологічні науки»).
  10. Кононенко О.І. Вплив перфекціонізму на емоційну сферу особистості / О.І. Кононенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Психологічні науки. – Чернігів : ЧНПУ імені К.Д. Ушинського, 2014. – Т.1. – Вип. 121. – С. 175-178.
  11. Кононенко О.І. Специфічні особливості патологічних проявів перфекціонізму особистості / О.І. Кононенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Психологічні науки. – Вип. 128. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2015. – С. 131-135.
  12. Кононенко О.І. Психологічні аспекти впливу сімейного фактору на формування перфекціонізму особистості / О.І. Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 20, Вип. 1(35). – Одеса : Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2015. – С. 64-71.
  13. Кононенко О.І. Феномен вигорання у телефонних консультантів як прояв їх особистісного перфекціонізму / О.І. Кононенко // Молодий вчений : наук. журн. – №2 (17). – Ч. IV. – Херсон : Гельветика, 2015. – С. 403-406.
  14. Кононенко О.І. Гендерні особливості проявів перфекціонізму особистості / О.І.Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 20, Вип. 2(36). – Ч. 2. – Одеса : Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2015. – С. 99-105.
  15. Кононенко О.І. Диференціація видів перфекціонізму особистості / О.І. Кононенко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – №3(38). – С. 199-207.
  16. Кононенко О.І. Диверсифікація перфекціонізму: психологічний контекст / О.І. Кононенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Вип. 2. – Т. 1. – Херсон : Гельветика, 2015. – С. 37-41 (Серія «Психологічні науки»).
  17. Кононенко О.І. Багатомірність структури перфекціонізму особистості: теоретико-методологічний аспект / О.І. Кононенко // Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. праць. – Серія: Психологічні науки. – Вип. 3(46). – К. : НУОУ, 2015.– С. 130-136.
  18. Кононенко О.І. Співвідношення різних форм прояву перфекціонізму та когнітивних характеристик особистості / О.І.Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 20, Вип. 4(38). – Одеса : Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2015. – С. 83-90.
  19. Кононенко О.І. Взаємозв’язок між різними проявами перфекціонізму та особистісними чинниками особистості / О.І. Кононенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Вип. 3. – Херсон : Гельветика, 2015. – С. 38-42 (Серія «Психологічні науки»).
  20. Кононенко О.І. Фактор самопрезентації перфекціонізму в структурі перфекціонізму особистості / О.І. Кононенко // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. – Серія: Психологія. – №11-12. – Одеса : Вид-во ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 2015. – С. 61-66.
  21. Кононенко О.І. Адаптивні/дезадаптивні тенденції перфекційної особистості / О.І. Кононенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Вип. 5. – Херсон : Гельветика, 2015. – С. 39-42 (Серія «Психологічні науки»).
  22. Кононенко О.І. Адаптаційна функція комунікативних навичок в формуванні позитивного перфекціонізму / О.І. Кононенко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – №2(37). – Т. 3. – С. 106-112.
  23. Кононенко О.І. Ефективність корекції негативних проявів перфекціонізму / О.І. Кононенко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – №3(38). – Т. 3. – С. 175-184.
  24. Кононенко О.І. Обґрунтування та зміст корекційної програми негативних проявів перфекціонізму особистості / О.І. Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 21, Вип. 1(39). – Одеса : Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2016. – С. 108-116.
  25. Кононенко О.И. Теоретические модели изучения перфекционизма личности в зарубежной психологии / О.И. Кононенко //  PEM: Psychology. Educology. Medicine : scientific journal. – № 1.sr – 4. – 2014. – С. 42-50.
  26. Кононенко О.І. Компенсаторні механізми захисту як поведінковий компонент перфекціонізму особистості / О.І. Кононенко // Pedagogy and Psychology. Science and Education a New Dimension. – 2015. – ІIІ(36), Issue: 74.– Р. 89-91.
  27. Кононенко О.И. Аналоги перфекционизма личности как глобального личностного конструкта / О.И. Кононенко // Paradigmata poznání. – Vysoká śkola politických a spolećenských véd, 2015. – № 3. – Р. 36-42.
  28. Кононенко О.І. Психологічні предиктори перфекціоністських установок особистості / О.І. Кононенко // Pedagogy and Psychology. Science and Education a New Dimension.– ІIІ(31), Issue: 61. – Budapest, 2015. – Р. 83-85.
  29. Кононенко О.И. Категория диверсификации в контексте психологии перфекционизма личности / О.И. Кононенко // REM: Psychology. Educology. Medicine: scientific journal. – 2015. – №3-4. – Р. 117-121.
  30. Кононенко О.И. Когнитивные, личностные и поведенческие различия в проявлениях перфекционизма, связанных с его типом / О.И. Кононенко // Право. Экономика. Психология : науч.-практ. журн. – №1(4). – Витебск : Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, 2016. – С. 103-109.
  31. Кононенко А.О., Кононенко О.І. Самопрезентація як важливий регулятор соціальної поведінки. Наукові записки Національного університету "Острозька академія" Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. Вип.1. С.104 -109.
  32. Кононенко А.А., Кононенко О.И. Структурный анализ модельных конструкций самоопределения учителя по социальным дисциплинам. Диоген (Болгария). 2018. Том 26 . Выпуск 1. С. 150—154.
  33. Kononenko А.О., Kononenko O.I. Psychological aspects of cyber-communication addiction. International journal of new economics and social sciences. Volume 7, No. 1. P.269-277.
  34. Кононенко О.І. Психологічна природа селфі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 4. Херсон : Гельветика, 2017. С. 161-169. (Серія «Психологічні науки»).
  35. Кононенко О.І. Соціально-психологічні детермінанти зайвої ваги. Теоретичні і прикладні проблеми психології №3(44). 2017. Т2. С.156-163
  36. Кононенко О.І. Адаптаційні особливості майбутніх військовослужбовців. Психологія та соціальна робота. Вип. 1(49) –С.85-97.
  37. Кононенко О.І. Негативний вплив перфекціонізму на виконання військових обов’язків. Теоретичні і прикладні проблеми психології. №3(50). 2019. Том 1.- С. 134-143.
  38. Kononenko Oksana, Rimawi OmarStress-induced Cognitive Assessment among Universty Students during the Pandemic of Corona (COVID 19). SSRG International Journal of Humanities and Social Science (SSRG-IJHSS). Volume 7 Issue 4 – July - Aug 2020. – Р. 89-93. DOI: 10.14445/23942703/IJHSS-V7I4
  39. Кононенко О.І., Валєєва А.Р. Проблема впливу перфекціонізму на залежну поведінку особистості/ Габітус. Науковий журнал. – 2020. №17 – С. 84-89.
  40. Кононенко О.І. Специфіка сучасних психологічних методів та організації дослідження перфекціонізму особистості. Психологія та соціальна робота. Том 1(51) 2020. – С. 125-136
  41. Кононенко О.І. Смисложиттєві орієнтації та резильєнтність особистості як її ресурсні характеристики у сучасному соціумі / Бозоян М.А., Кононенко О.І., Царенок Л.Б., Коваленко В.О. Теоретичні і прикладні проблеми психології. № 3(56). 2021. Том 1.- С. 122-133.
  42. Kononenko O. I., Grigorashenko A. V. Current State of Scientific Views on the Psychological Well-Being of Personality. Психологія та соціальна робота. Том 1(53) 2021. – С. 102-113.
  43. Кононенко О.І., Гужанова Т.С., Федорик В.В., Кушнір Л.О., Ортікова Н.В. Професійна компетентність як показник психологічної готовності студента до професійної діяльності. «Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)»: журнал. 2023. No 8(26) 2023. С. 418-428.
  44. Кононенко О.І., Гудімова А.Х, Курова А.В. Сучасні тенденції та стратегії розвитку вищої освіти в Україні: аналіз реалізації. «Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)»: журнал. 2023. № 9(27) (2023).С. 232-244.
  45. Медянова О. В., Дворніченко Л.Л., Любіної Л.А., Шкраб’юк В. С., Кононенко О.І. на тему: Психологічна резильєнтність особистості в умовах війни. «Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)»: журнал. 2023. № 10(28) (2023)
  46. Кононенко О.І., Кононенко А.О., Базиленко К.П, Прокоф’єва О. О., Медянова О.В. Соціальна акомодація та життєстійкість як ресурси виживання в умовах війни Наукові інновації та передові технології. 2023. №11(25) 2023. С.577-688. http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/6308
  47. Кононенко О.І., Кононенко А.О., Крошка К.І., Базика Є.Л. Життєстійкість та ціннісні орієнтації особистості як психологічні ресурси її психологічного здоров'я. Наукові перспективи: журнал. 2023. № 9(39) 2023. С. 565-575.
  48. Кононенко О. І. Емоційний інтелект як фактор успішної діяльності в соціальній сфері. Психологія та соціальна робота. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 2023. Вип. 1. С. 7-13.

  Наукові публікації апробаційного характеру

  1. Кононенко О.І. Часова компетентність як важлива частина професійної компетентності особистості. Психолого-педагогічні координати розвитку особистості: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – С.130-133.
  2. Кононенко О.І. Компетентності як основа професійно успішної особистості. Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки та освіти: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Львів. Львівський науковий форум, 2020. С.44-45
  3. Kononenko O., Rimawi Omar Stress-induced Cognitive Assessment among University Students during the Pandemic of Corona (COVID 19). SSRG International Journal of Humanities and Social Science (SSRG-IJHSS). Vol. 7 Issue 4.2020. Р. 89-93.
  4. Кононенко О.І. Самопізнання як форма емоційно-оцінного ставлення до себе на провідних етапах онтогенетичного розвитку. Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень: тези ІV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ 21 листопада 2020 року, / відп. ред. О.В. Дробот; Національний авіаційний університет, Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій. К.: Талком, 2020. с. 170-174.
  5. Кононенко О.І. Інноваційні технології психологічної освіти здобувачів вищої освіти Література, психологія, педагогіка у ракурсах взаємодії: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Бахмут, 4 листопада 2021 р.). Бахмут: ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2021.С.165-167.
  6. Кононенко О.І. Адаптивність як предиктор перфекціонізму особистості. Психолого-педагогічні координати розвитку особистості: зб. наук. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 3-4 червня 2021р.– Полтава : Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2021. С.
  7. 9. Кононенко О.І. Гендерні маніфестації перфекціоністських вимог. Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства: матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) / [редкол.: Ю. О. Бохонкова (голова)]. – Дніпро: вид- во СНУ ім. В. Даля, 2022.С.81-83.
  8. Kononenko O. The features of the goal-setting of the head of a higher educational establishment as a guarantor ot the implementation of innovative educational technologies.”Public health – social, educational and psychological dimensions:Conference proceedings of ІХ International research & training conference” 19 -21 July 2022, Lublin, Poland. С.54-56 https://www.kul.pl/files/1478/2022_conferenceproceedings.pdf
  9. Кононенко О.І. Контамінація біологічного та соціального в контексті психогенетики. Актуальні проблеми психології особистості на європейському просторі: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 15.02.2023.С.131-133.
  10. Кононенко О.І. Диверсифікаційний підхід вивчення психологічної складової як умова цілісної професійної підготовки соціальних працівників. Цілісний підхід у психології та соціальній роботі: теорія та практика: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, м.Кропивницький. 24.02.2023. - С.15- 17.
  11. Кононенко О.І. Вплив перфекціонізму та презентеїзму на психологічне благополуччя особистості. Особистість у кризових умовах сучасності: психологічні виклики: Матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 4.03.2023- С.180-183
  12. Кононенко О.І. Диверсифікаційний підхід в реалізації підготовки психологів у зво в умовах невизначеності. Українська психологія. ХХІ століття. Початок. (Дні української психології в Берліні): Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 27-28 квітня 2023 року: Зб. матеріалів // За ред. В.Г. Панка. Київ: 2023.-С. 460-462.
  13. Кононенко О.І. Праксіологічний підхід в системі забезпечення якості психологічної освіти/“Психолого-педагогічні координати розвитку особистості” : зб. наук. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 червня 2023 р. Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2023. С.121-123.

  Навчально-методичні роботи

  1. Кононенко О.І. Методичні рекомендації до курсу "Психологічні заходи у телефонному консультуванні" Одеса, Удача 2015. 30с.
  2. Кононенко О.І. Методичні рекомендації до курсу "Основи реабілітології". Електронний варіант. Одеса, 2017. 30с.
  3. Кононенко О.І. Методичні рекомендації до курсу "Психогенетика та психофізіологія в реабілітології". Одеса, 2018. 36с.
  4. Кононенко О.І.,Кононенко А.О. English for Psychologists. Одеса, Фенікс.2018. 240с.
  5. Кононенко О.І. Методичні вказівки до написання та оформлення курсових та дипломних робіт для здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр» та «магістр» спеціальності 053 «Психологія». У спів. З.О. Кіреєва, А.Ш.Коваль, М.П. Гусакова. Електронний ресурс. Бібліотека ОНУ імені І.І. Мечникова. 2018 р. 31 с.
  6. Кононенко О.І., Кременчуцька М.К. «Методичні вказівки до написання кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія». –Одеса, Вид-во ОНУ імені І.І.Мечникова – 2019.- С.
  7. Кононенко О.І., Кременчуцької М. К. «Методичні вказівки до написання комплексних курсових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» – Одеса, Вид-во ОНУ імені І.І.Мечникова – 2020- 32с.
  8. Кононенко О.І., Доценко О.Ю. «Методичні рекомендації до курсу «Гендерна психологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»/ О.І.Кононенко, О.Ю.Доценко - Одеса, - 2020. – 30с.
  9. Кононенко О.І. «Методичні рекомендації до організації педагогічної (асистентської) практики для здобувачів третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»/ О.І.Кононенко - Одеса, - 2020. – 32с.
  10. Кононенко О.І. «Методичні рекомендації до курсу «Сучасні методи психологічних наукових досліджень» для здобувачів третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»/ О.І.Кононенко - Одеса, - 2021. – 30с.
  11. Кононенко О.І., Кременчуцька М. К. «Методичні рекомендації до написання курсових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» – Одеса, Вид-во ОНУ імені І.І.Мечникова.2023. - 30с .
  12. Кременчуцька М. К., Кононенко О.І. «Методичні рекомендації до написання дипломних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» – Одеса, Вид-во ОНУ імені І.І.Мечникова. 2023 - 36с.
  13. Вступ до спеціальності: метод.рек. До курсу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 053 «Психологія» / Кононенко О.І., Полещук Л.В.; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. –Одеса : ОНУ, 2023. – 32с.
  14. Методологія та теорія психології: метод.рек. До курсу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 053 «Психологія» / Кононенко О.І.; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. –Одеса : ОНУ, 2023. – 36 с.
  15. Актуальні проблеми теоретичної психології: метод.рек. До курсу для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спец. 053 «Психологія» / Кононенко О.І.; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. –Одеса : ОНУ, 2023. – 36 с.
  16. Сучасні психологічні технології соціальної роботи : метод.рек. До курсу для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спец. 053 «Психологія» / Кононенко О.І.; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. –Одеса : ОНУ, 2023. – 36 с.

Членство в експертних радах і професійних об'єднаннях:

З 2019 року експерт Національного агентства з оцінки якості вищої освіти, з 2020 року експерт Національного фонду досліджень України.

 • Член Української психологічної асоціації
 • Член Психологічної асоціації України
 • Член Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії
 • Член Американської психологічної асоціації Member # 00976606
 • Член Європейської асоціації комунікаційних досліджень та освіти (ECREA) ID 58813190
 • Член Європейської асоціації психології здоров’я https://ehps.net/
 • Член Європейської асоціації соціальної роботи( EASSW -182- 2023) https://www.eassw.org/

Нагороди: Академік НАН Вищої освіти України України( з 2023р.)

Почесна грамота Міського голови м.Одеси Г.Труханова (2020р.)

e-mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top