Білова Маргарита Едуардівна

ORCID ID: 0000-0002-5483-0347

Сертифікати

Посада на кафедрі - доцент кафедри соціальної психології

Вчене звання – доцент.

Науковий ступінь  - кандидат психологічних наук (19.00.01 – загальна психологія, історія психології)

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Базова освіта:

 • вища за спеціальністю Філологія (1991 р.)
 • вища за спеціальністю Психологія (2002 р.),
 • аспірантура за спеціальністю Психологія (2007 р.).

Тема дисертації:

 • кандидатська дисертація «Психологічні особливості осіб з різним рівнем стресостійкості (на прикладі працівників стресогенних професій)» (2007 р.)

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Групова психотерапія.
 • Трансактний аналіз у психологічній практиці.
 • Теоретичні основи психологічного тренінгу.
 • Спецпрактикум з соціально-психологічного тренінгу.
 • Психологія родини.
 • Основы психологического консультування.

Наукова та організаційна робота:

Директор «Зимової школи психології» ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова

Наукові публікації

 1. Вплив стереотипізованих статеворольових уявлень на рівень тривожності особистості в умовах трансформації соціальних відносин. Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Психологія. Том 21. Випуск 2 (40). Липень 2016 р. С. 7 – 14.
 2. Індивідуальні особливості мотивації здорового способу життя. IY міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки» – Одеса,: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2017. – С. 109-110.
 3. Заняття спортом як форма психологічної залежності. Сучасні теоретичні і практичні аспекти здорового способу життя : Матеріали 2-я Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса23-25серпня 2017 р.) – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова.
 4. Білова М.Е., Юрченко Г. І. Гендерні особливості переживання почуття провини. Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 20 - 21 травня 2020 року. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова.
 5. Білова М.Е., Кременчуцька М. К., Коваль Г. Ш. Психологічна проникливість як складова професійної компетентності майбутніх психологів// Габітус. №16. 2020. C. 71-75.
 6. Психопрофілактика стресових станів. Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві». 5 листопада 2020 року. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова.
 7. Білова М.Е, Калашнікова О.В., Кременчуцька М.К. Психологічні маркери реалізації жінки в сім’ї та кар’єрі /Габітус. Науковий журнал з соціології та психології. Категорія Б. Випуск 25/2021./ http://habitus.od.ua/25-2021
 8. Білова М.Е, Будіянський М.Ф. Профілактика стресових станів: тілесно-орієнтовані, когнітивні, медитативні техніки. /Габітус. Науковий журнал з соціології та психології. Категорія Б. Випуск 26/2021./ http://habitus.od.ua/26-2021
 9. Білова М. Е., Полілуєва І. В., Хуртенко О. В., Максимчук М. Б, Максимчук Б. А.. Емоційно-вольова регуляція у підлітків засобами фізичної культури і спорту./Перспективи та інновації науки. Фаховий журнал з педагогіки, права, економіки та державного управління. Категорія Б. № 10(28)(2023) стор. 634 - 645. http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/5190/5220 (фахове видання).
 10. Білова М.Е., Коваль Г.Ш., Дорошенко К.Ю. Психологічний феномен професійної деформації особистості: теоретичний аспект./ Габітус. Науковий журнал з соціології та психології. Категорія Б. Випуск 41/2022./ (фахове видання)
 11. Білова М. Е. Навчально-методичний посібник з спецкурсу «Соціально-психологічний тренінг»/ – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 70 с.
 12. Білова М. Е. Теоретичні основи психологічного тренінгу : конспект лекцій / М. Е. Білова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 70 с.

Навчально-методичні роботи

 1. Білова М.Е. Методичні рекомендації з проведення практичних занять з курсу «Психологія» для студентів непсихологічних факультетів (частина I) / Редакційно-видавничий Центр Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Одеса. – 2011. 32 стор.
 2. Білова М.Е. Психологія. Методичні рекомендації з проведення практичних занять для студентів непсихологічних факультетів (частина ІI) / Редакційно-видавничий Центр Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Одеса. – 2011. 34 стор.
 3. Методичні рекомендації до курсу «Психологічні основи сімейних відносин» для студентів напряму підготовки 6.030102. Психологія. 2018 р. http://fs.onu.edu.ua/clients
 4. Методичні рекомендації до спецпрактикуму Соціально-психологічний тренінг» для студентів напряму підготовки 6.030102. Психологія. 2018 р. http://fs.onu.edu.ua/clients
 5. Білова М.Е. Теоретичні основи психологічного тренінгу. Методичні рекомендації / Білова М.Е. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова , 2020. – 32с.
 6. Групова психотерапія [Електронний ресурс] : електрон. метод. рекомендації з курсу «Групова психотерапія» для студ. другого (магістерського) рівня вищої освіти . Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 28 с. – 0,5 МБ.
 7. Основи психологічного консультування [Електронний ресурс] : електрон. метод. рекомендації до курсу «Основи психологічного консультування» для студ. першого (бакалавр.) рівня вищої освіт . Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 31 с. – 0,5 МБ.
 8. Трансактний аналіз у психологічній практиці [Електронний ресурс] : електрон. метод. рекомендації з курсу «Транзактний аналіз у психологічній практиці» для студ. другого (магістерського) рівня вищої освіти. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 26 с. – 0,5 МБ.
 9. сихологія родини [Електронний ресурс] : електрон. метод. рекомендації до курсу «Психологія родини» для студ. першого (бакалавр.) рівня вищої освіт . Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2024. – 28 с. – 0,5 МБ.
 10. Спецпрактикум з соціально-психологічного тренінгу [Електронний ресурс] : електрон. метод. рекомендації до курсу «Спецпрактикум з соціально-психологічного тренінгу» для студ. першого (бакалавр.) рівня вищої освіт . Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2024. – 30 с. – 0,5 МБ.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: 

Член Української спілки психотерапевтів.

Член Європейської Асоціації Транзактного Аналізу.

Член Української Спільноти Транзактного Аналізу.

Участь у науково-практичних конференціях

 1. Індивідуальні особливості мотивації здорового способу життя. IY міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки» – Одеса,: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2017. – С. 109-110.
 2. Заняття спортом як форма психологічної залежності. Сучасні теоретичні і практичні аспекти здорового способу життя : Матеріали 2-я Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса23-25серпня 2017 р.) – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова.
 3. Білова М.Е., Юрченко Г. І. Гендерні особливості переживання почуття провини. Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 20 - 21 травня 2020 року. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова.
 4. Білова М.Е.Психопрофілактика стресових станів. Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві». 5 листопада 2020 року. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова.
 5. Білова М.Е., Ловчева А.К. Проблеми переживання самотності та психологічне здоров’я особистості. // Науковий потенціал та перспективи розвитку психологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 10-11 вересня 2021 р. – Львів: видавничий дім «Гельветика, 2021. С. 10-14.

Підвищення кваліфікації: 

 1. Малопольська школа державного управління Краківський університет Економіки, «Нові та інноваційні методи навчання». Сертифікат № 1703/PISAP/2018. 12.02. 18 -2.03.18. (Польща)
 2. Certificate Fulbright Scholar «Publication of research results» (1 credit). 2018 year/
 3. Офіційний курс ТА-101. Українська асоціація трансактного аналізу. Сертифікат № 000779. 31.05.2018.
 4. Certificate General Bulgarian Language Testing (B - 2) № BG 003ONU19 от 25.06.2019
 5. Сертифікат (психотерапія, другий рівень підготовки). Діагностика в ТА. Планування терапії. (Обсяг - 24 години). 13.03.2020 – 15.03..2020
 6. Сертифікат Академії транзактного аналізу. Курс «Автономія і життєві позиції, теорія погладжувань». Обсяг – 20 годин. Тренер ЄАТА Сільвія Шахнер (Австрія). 06.05.2020 – 27.05.2020.
 7. Сертифікат (психотерапія, другий рівень підготовки). Техніки регресії в ТА. Робота з сім’ями та дітьми.
 8. Сертифікат (Психотерапія в методі ТА, другий рівень підготовки). «Его-стани». 12.12.2020 – 13.12.2020. 06.06.2020 – 08.06.2020
 9. Сертифікат (2-х річний курс підготовки в методі Транзактного аналізу в сфері психотерапії). Загальний обсяг – 192 години. 06.09.2020.
 10. Сертифікат (психотерапія в методі ТА, четвертий рівень підготовки) «Терапія особистісних розладів». 5.06.2022 – 26.06.2022.
 11. Сертифікат (психотерапія в методі ТА, четвертий рівень підготовки) «Психози. Розлади харчування». 03.09.2022 – 04.09.2022.
 12. Сертификат International school of readmission with Tony White. Курс «Терапія травми війни. Терапія ПТСР» (Австралія). 25.08.2022 – 29.09.2022.
 13. Сертифікат інтеренет-конференції з міжнародною усастю “Соціально-психологічна допомого при ПТСР та іншіх психічних розладах”. Актуальні проблеми. 4 листопада 2022 р.
 14. Сертифікат №2/0102о. Програма підтримки “Поруч”(ЮНИСЕФ). навчання технік зцілення для батьків, осіб, що їх заміщують та спеціалістів, які працюють з дітьми. Загальний обсяг - 24 години. Січень 2023.
 15. Сертифікат Психотерапія 202 ТА. Курс поглибленого вивчення транзактного аналізу в сфері Психотерапії. Загальний обсяг 300 годин. Лютий 2023.
 16. Сертифікат «Трансфер-фокусована психотерапія при межових, нарцисичних та інших важких розладах особистості». Ведучий Френк Йоменс, M.D., Ph.D. 1-3 грудня 2023 р.. Загальний навчальний час семінару 16.5 годин.
 17. Сертифікат «Трансфер-фокусована психотерапія при межових, нарцисичних та інших важких розладах особистості». Ведучий Френк Йоменс, M.D., Ph.D. 9-11 лютого 2024 р.. Загальний навчальний час семінару 16.5 годин.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top