Тригуб Валентина Іванівна

Тригуб Валентина Іванівна кандидат географічних наук, доцент кафедра географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру.

кандидат географічних наук, доцент кафедра географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру.

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові напрямки:

 • Дослідження та оцінка стану і ресурсного потенціалу ґрунтів регіону, ефективності їх використання та охорони в сучасних умовах реформування власності на землю;
 • Дослідження ґрунтово-екологічних проблем регіону, в тому числі вивчення фтору і важких металів в системі «природне середовище - людина»;
 • Історичні аспекти розвитку і становлення ґрунтознавчо-географічної науки;
 • Підготовка майбутніх учителів географії до професійно-педагогічної діяльності.

Дисципліни, що викладаються:

 • Історія і методологія ґрунтознавства та земельного кадастру
 • Основи сільськогосподарського виробництва та аграрної економіки
 • Природоохоронне право і оцінка впливу на довкілля
 • Основи шкільної географічної освіти та краєзнавства
 • Ґрунтознавство
 • Фізика та хімія ґрунтів
 • Правове регулювання природокористування
 • Правові основи використання ґрунтово-земельних ресурсів
 • Правове регулювання ґрунтово-земельними ресурсами
 • Правове регулювання туристичної діяльності
 • Урбосередовище – проблеми сьогодення
 • та ін.

Науково-методична, організаційна та інші види робіт

 • З 1985 р. - Член Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків
 • З 1987 р. і по нині – секретар Одеського відділення УТГА
 • З 1989 р. – Член Українського географічного товариства

Список наукових праць:

Монографії та навчальні посібники

 • Тригуб В.І. Професор Степан Позняк: спогади про Вчителя. В кн. Степан Позняк. Роздуми: людина, життя і ґрунти. Серія «Українські ґрунтознавці». Львів: ЛНУ імені Івана Франка; Простір-М. 2023. С.217-221.
 • Trigub V., Domuschy S., Lyashkova O. Heavy meatls in the soils of the Odessa city. Sustainable Development and Human Health. Edited by Andrzej Kryński, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University "Educator". 2020. Р. 38-48.
 • Trigub V. I., Lyashkova О. О. Fluorine in natural components of the Odessa Region: medical – environmental (ecological) evaluation. Ekology and human health. Edited by Andrzej Krunski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Educator. 2018. P. 131-141.
 • Чорноземи масивів зрошення Одещини: монографія /За науковою редакцією д.біол. наук, проф. Є. Н. Красєха та к.геогр. наук, доц. Я. М. Біланчин. Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2016. 194 с.
 • Професор Іван Гоголєв / упоряд. С. Позняк, В. Тригуб; за ред. С. Позняка. Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. 586 с.
  Тригуб В.І., Позняк С.П. Фтор у чорноземах Південного Заходу України. Монографія. Львів: Вид.центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 148 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН

 • Яворська, В. В., Буяновський, А. О., Тригуб, В. І., Красєха, Є. Н., Тортик, М. Й., Адобовська, М. В. Ярослав Михайлович Біланчин (До 85-річчя від народження). Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. 2023. Т. 28. Вип. 2 (43). С. 211–216. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2023.2(43).292901
 • Тригуб, В. І., Буяновський, А. О. Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Ґрунтово-земельні ресурси України». Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. 2023. Т. 28. Вип. 2 (43). С. 222–224. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2023.2(43).292757
 • Тригуб В. І., Домусчи С. В. Екотоксикологічна оцінка впливу автозаправних станцій на забруднення міських ґрунтів важкими металами. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2023. Т. 28. Вип.1 (42). С. 68-83.
 • Тригуб В.І., Красєха Є.Н. Степан Позняк: Ґрунтознавець, засновник Львівської наукової школи генетичного ґрунтознавства, Вчитель. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2023. Т. 28. Вип.1 (42). С. 162-166.
 • Domuschy S. V., Trigub V. I. PHYTOTOXICITY OF SOILS PARKS ODESSA CITY (UKRAINE). East European Scientific Journal № 1 (77). 2022. Р. 20-23.
 • Valentyna I. Trigub, Svitlana V. Domuschy. Assessment of risk to health of the population from soil pollution by heavy metals: theoretical-methodological and ecological aspects. Journal of Geology, Geography and Geoecology. Vol 31, № 1 (2022) Р. 152-162. DOI: 10.15421/11221801 (Web of Science).
 • Домусчи С. В., Тригуб В. І. Целюлозолітична активність ґрунтів міста Одеси. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2022. Т. 27. Вип. 1 (40). С. 61-71.
 • Буяновський А.О., Красєха Є.Н., Тригуб В.І. Кафедрі географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру Одеського університету – 55! Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2022. Т. 28. Вип.2 (41). С. 207-218.
 • Svetlana Domuschy, Valentina Trigub. Present ecological and geochemical condition of soils in parks of the Odessa city (Ukraine). БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ. ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА София. 2022. Вооk 1–2. С. 115-127. DOI: 10.35101/prg-2022.1-2.6
 • Domuschy, S., Trigub, V., Kulidjanov, E. Assessment of Soil Contamination by Heavy Metals in the Area Affected by Petrol Stations. In Proceedings of the 5th International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence (ISC SAI 2022). Sustainable Development and Global Climate Change, p. 51-58.
 • Домусчи С. В., Тригуб В. І. Екологічне виховання на уроках географії та у позаурочний час. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки». Випуск № 2. 2021. С. 182-187
 • Красєха Є. Н., Тригуб В. І. Колективна монографія «Ґрунти Львівської області»: теоретичне та практичне значення. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2021. Т. 26. Вип.1 (38). С. 262-266.
 • Красєха Є. Н., Тригуб В. І. Світлій пам’яті Ярослава Михайловича Біланчина. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2020. Т. 25. Вип.1 (36). С. 253-257.
 • Тригуб В. І., Домусчи С. В. Біотестування як метод дослідження токсичності ґрунтів. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2020. Т. 25. Вип.2 (37). С. 112-127.
 • Домусчи С. В., Тригуб В. І. Біотестування як метод визначення екологічного стану міських ґрунтів. Наукові записки ТДПУ імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. № 2 (випуск 49) 2020. С. 156-164.
 • Trigub V. I., Yavorska V. V., Hevko I. V., Куrylchuk A. A. Agroecological assessment of fluorine in soils and agricultural plants of steppe landscapes of Odessa region. Dnipropetrovsk University Bulletin. Series: Journal of Geology, Geography and Geoecology. Vol 29 No 4 (2020) Р. 805-816. DOI: 10.15421/11207401
 • Домусчи С. В., Тригуб В. І. Оцінка впливу господарської діяльності населення села Розівка на екологічний стан ґрунтів. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2019. Т. 24. Вип.1 (34). С. 98-107.
 • Тригуб В. І., Біланчин Я. М. Всеукраїнська конференція до 100-річчя засновника кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського університету професора Івана Гоголєва. Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2019. Т. 24. Вип.2 (35). С. 147-151.
 • Адобовська М. В., Тригуб В.І. Роль педагогічної практики у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя географії. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск № 2, 2019. С. 57-62.
 • Тригуб В., Біланчин Я., Попельницька Н. Ґрунтознавство в Одеському університеті: від зародження до сьогодення. Вісник Львів. ун-ту. Серія географ. 2017. Вип.51. С. 358-369.
 • Тригуб В. Фтор в природних водах Одещини: медико-географічний аналіз. Вісник Львів. ун-ту. Серія географ. 2017. Вип.51. С. 346-357.
 • Тригуб В. І., Бочевар С. В., Купчик А. М. Ґрунтово-екологічні особливості міських ґрунтів (на прикладі м. Одеси). Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2016. Т. 21. Вип.1 (28). С. 98–109.
 • Тригуб В. І., Попельницька Н. О. Розвиток грунтово-географічних досліджень в Одеському університеті (1933-2015 рр.). Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. 2015. Т. 20. Вип.2 (25). С. 132-144.

Матеріали навчально-методичного забезпечення:

 • Буяновський А. О., Адобовська М. В., Тригуб В. І. Методичні рекомендації з виконання кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 103 Науки про Землю другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Ґрунтознавство та використання земельних ресурсів» [Електронний ресурс]. Одеса: ОНУ, 2023. 68 с.
 • Адобовська М. В., Буяновського А. О., Тортик М. Й., Тригуб В. І. Методичні вказівки з оформлення та представлення до захисту курсових робіт студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) [Електронной ресурс]. Одеса: ОНУ, 2022. 68 с.
 • Адобовська М. В. Тригуб В. І. Зміст і методика навчання природознавства: Навчальна програма та методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни [Електронний ресурс]. Одеса, 2022. 36 с.
 • Методичні рекомендації з виконання дипломних робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія): методичний посібник / М. В. Адобовська, А. О. Буяновський, Є. Н. Красєха, Н. О. Попельницька, М. Й. Тортик, В. І. Тригуб. Одеса: ОНУ, 2021. 80 с.
 • Тригуб В. І., Тортик М. Й. Основи сільськогосподарського виробництва та аграрної економіки: навчально-методичний посібник. Одеса: Фенікс, 2021. 110 с.
 • Тригуб В. І. Природоресурсне право з основами природознавства. Навчальна програма та методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни (спецкурсу). Одеса, 2020. 16 с.
 • Тригуб В. І., Адобовська М. В. Правові основи використання ґрунтово-земельних ресурсів. Навчальна програма та методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни (спецкурсу). Одеса, 2020. 16 с.
 • Біланчин Я. М. Оформлення та представлення до захисту курсової і дипломних робіт: навчально-методичний посібник / Я. М. Біланчин, А. О. Буяновський, М. Й. Тортик, В. І. Тригуб. Одеса: ОНУ, 2019. 90 с.
 • Основи сільськогосподарського виробництва та аграрної економіки. Розділ – сівозміни: метод. вказівки для студ. – ґрунтознавців ІІІ курсу денної форми навчання / Тортик М. Й., Тригуб В. І., Буяновський А. О.; Одеськ. націонал. ун-т імені І. І. Мечникова. Одеса: Фенікс, 2014. 58 с.
 • Практикум з вивчання морфологічних ознак ґрунту та опису ґрунтового профілю: навч. видання/ В.І.Тригуб, П.І.Жанталай, М.Й.Тортик. Одеса: Одеський національний університет, 2011. 57 с.
 • Тортик М.Й., Жанталай П.І., Тригуб В.І. Морфологічні ознаки і будова профілю ґрунтів. Навчальний посібник. Одеса: Фенікс, 2010. 130 с.

Наукове керівництво аспірантами, які одержали документ про присудження наукового ступеня:

 • Домусчи С.В. Чинники і географія забруднення ґрунтів Одеської міської та приміської зон: дис. ... докт.філософії : 106 «Географія» 10 «Природничі науки» / Домусчи Світлана Василівна; Одес. нац. ун-т. Одеса, 2023. 247 с.
 • Попельницька Н. О. Ґрунтово-географічні дослідження Північно-Західного Причорномор’я : автореф. дис. … канд. геогр. наук : 11.00.05 / Попельницька Наталія Олександрівна; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів, 2017. 20 с.

ЗВІТИ З НДР

 • НДР «Розробити наукові основи управління родючістю гідродефіцитних ґрунтів чорноземно-степової зони Одещини в умовах змін клімату та земельних відносин» (2021-2022 р.) до виконання завдання 01.01.03.02.Ф. «Розробити наукові основи управління родючістю гідродефіцитних ґрунтів в умовах змін клімату та земельних відносин» ПНД НААН 1 «Раціональне використання і стале управління ґрунтовими ресурсами, збереження родючості та здоров’я ґрунтів, захист їх від деградації» («Ґрунтові ресурси України: інформаційне забезпечення, раціональне використання, менеджмент, технології») на 2021-2025 рр. (виконується);
 • Звіт НДР №603 «Встановити масштабність і наслідки деградації чорноземів України в умовах сучасної зміни клімату та сільськогосподарського використання» (заключний). 234 с. Одеса: ОНУ, 2022. № держ. реєстрації: 0120U102180. Співавт.: А.О. Буяновський, О.О. Світличний, М.Й. Тортик, В.І. Тригуб (виконавець), О.І. Цуркан та ін.
 • НДР "Оцінити сучасний агромеліоративний стан чорноземів масивів зрошення півдня України в умовах припинення поливів та зниження їхньої інтенсивності» НДР ОНУ КГ 01 «Удосконалити систему інформаційного забезпечення моніторингу та комплексного управління родючістю зрошуваних і виведених зі зрошення чорноземів Одещини», що виконувалось в рамках завдання 01.01.03.02.Ф. Удосконалити систему інформаційного забезпечення ґрунтово-меліоративного обстеження, моніторингу та комплексного управління родючістю зрошуваних, вилучених зі зрошення та солонцевих земель (керівник Балюк С.А., д.с.-г.н., академік НААН) за програмою досліджень ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» на 2016-2020 рр. (співвиконавець в рамках НДР від ОНУ);
 • Звіт з НДР №577 «Розробити екологічно-безпечну систему землеробства чорноземної зони України в умовах інтенсивних агротехнологій та зміни клімату» (заключний). 169 с. Одеса: ОНУ, 2019 № держ. реєстрації 0117U001116.
 • Звіт з НДР № 546 «Удосконалення ґрунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур в степовій зоні при дефіциті вологи» (заключний). 118 с. Одеса: ОНУ, 2016. № держ. реєстрації 0115U003219.

Стажування (підвищення кваліфікації):

 • Національний університет «Одеська юридична академія», «Природоохоронне та природоресурне право» обсягом 180 годин (6 кредитів), 2023 р.
 • КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», «Підготовка здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Географія) до реалізації краєзнавчої складової в процесі вивчення курсу географії у закладах загальної середньої освіти» обсягом 180 годин (6 кредитів), 2022 р.
 • Міжнародне науково-педагогічне стажування на тему: «International remote Scientific and pedagogical internship» (2022). Загальний обсяг - 180 год. (6 ECTS credits).
 • Міжнародне науково-педагогічне стажування на тему: «International Scientific and pedagogical internship» Ukraine-Uzbekistan-Latvia (2021). Загальний обсяг - 180 год. (6 ECTS credits).
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, «Географія та методика її навчання і викладання» обсягом 180 годин (6 кредитів), 2020 р.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top