Вихованець Галина Володимирівна

Завідувач кафедри,доктор географічних наук, професор

Науковий напрямок: фізична географія, геоморфологія, берегознавство

Кандидатська дисертація: «Сучасні процеси розвитку акумулятивних берегів у північно-західній частині Чорного моря».
Докторська дисертація: «Еоловий морфогенез на морському березі». Диплом за спеціальністю 11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія.

Автор більше 160 наукових публікацій, з яких 5 монографій та 2 атласи.

Наукові праці за останні роки:

Фахові наукові видання України Категорії Б:

  • 2019. Динаміка Дністровського піщаного пересипу на ділянці Цареградської протоки, узбережя Чорного моря // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2019.- Випуск 814. – Географія. – С. 56-63. (Шуйський Ю.Д., Стоян А.А., Гижко Л.В.)
  • 2018. Влияние антропогенного фактора на современное состояние аккумулятивных форм рельефа северо-западной части Черного моря // Вісник Одеського нац. Університета. Геогр. Та геол. Науки. – 2018. – Т. 23 – Вип. 1(32) – С. 28-37 (Соавтор Панкратенкова Д.).
  • 2016. Природные комплексы классического лиманного типа морского побережья // Вестник ОНУ, 2016. –Т. 21. – Вып. 1 (28).- С. 9-22. (Соавтор Л.В. Гыжко).
  • . Береговые экспедиционные исследования на кафедре физической географии ОНУ им. И.И.Мечникова // Вестник ОНУ, 2015. –Т. 20. – Вип. 1(24). – С. 114-133.

Зарубіжні періодичні наукові видання країн ЕС:

  • 2018. Состав древних аллювиальных отложений на подводном склоне Черного моря на взморье Днестра // Science Education New Dimension. - 2018.- V 1 (20).- Issue 172. - P. 22-24 (Соавторы Шуйский Ю.Д., Муркалов А.Б., Панкратенкова Д.О.)
  • 2017. Анализ состава береговых наносов на участке разгрузки вдольберегового песчаного потока, северная часть Черного моря // SIS Slovak International scientific gournal. - №7 – 2017. – Ч 1. – С. 63-70. (Соавторы Ю.Д.Шуйский, Д.О.Панкратенкова).
  • 2017. Современная динамика песчаных аккумулятивных форм рельефа в береговой зоне Черного моря // Slovak International Scientific Journal (Bratislava). – 2017. – Vol. 1. – № 11. – Р. 22 – 32. (Шуйский Ю.Д.,)

Публикации уровня Scopus:

  • 2019. Основні риси антропогенного впливу в береговій зоні Чорного та Азовського морів у межах України // Український географічний журнал. – 2019. - № 1. – С. 8-12 (Співавтори Ю.Д.Шуйський, Д.О.Панкратенкова).

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top