Черкез Євген Анатолійович

доктор геол.-мін. наук, професор 

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні напрямки наукової діяльності:

 • інженерна геодинаміка, 
 • прогноз інженерно-геологічних процесів,
 • захист територій від небезпечних інженерно-геологічних процесів.

Доктор геолого-мінералогічних наук, 04.00.07 – «Інженерна геологія, грунтознавство мерзлотознавство». Тема докторської дисертації «Зсуви північно-західного узбережжя Чорного моря (моделювання, прогноз стійкості схилів та оцінка ефективності протизсувних споруд)»,  вчене звання – професор.

Дисципліни, що викладаються:

 • «Механіка ґрунтів»,
 • «Динаміка підземних вод»,
 • «Інженерна геологія»
 • «Еколого-геологічні проблеми міст і агломерацій»,
 • «Інженерно-геологічне обґрунтування захисту територій»,
 • «Спеціальні гідрогеологічні розрахунки».
 • «Геологічна небезпека у містах».

Список обраних наукових робіт:

Монографії:

 • Волокин Е.А., Пойзнер М.Б., Черкез Е.А. О Фонтанах и не только, или Из истории одесских берегов. Одесса: Черноморье, 2021. - 184 с.
 • Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення: ДБН В. 2.1-10:2018 [Чинний від 01.01.2019]. / Кол. авт.; Я. Домбровський, Ю. Калюх, І. Матвєєв, В. Шумінський, Є. Черкез та інші. К. : Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. ‒ 2018. ‒ 36 с.
 • Стан  і якість природного середовища прибережної  зони Північно-Західного Причорномор’я / кол. авт.; Т.А. Сафранов, А.В. Чугай, Є.А Черкез, Г.С Педан та інші. За ред. Т.А. Сафранова, А.В. Чугай. - Чугуєв: ФОБ Панов А.М., 2017. – 300 с.
 • Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів : ДСТУ-Н Б В.1.1-37:2016 [Чинний від 24.06.2017] / Кол. авт.: О.Данилюк, Я. Домбровський, Є. Черкез, Т. Козлова та інші. ‒ К. : .П «Державний науково- дослідний інститут будівельних конструкцій». ‑ 2017. ‒ 94 с.
 • Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення: ДБН В. 1.1-46:2017 [Чинний від 01.11.2017]. / Кол. авт.; О. Бєлоконь, Ю. Калюх, І. Любченко, Т. Козлова, Є. Черкез та інші. К. : Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. ‒ 2017. ‒ 43 с
 • Козлова Т.В., Черкез Є.А. Розвиток наук геолого-географічного циклу; Геолого –географічні науки. Геологічні дослідження; Кафедра інженерної геології і гідрогеології // Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. Історія та сучасність (1865-2015) / кол. авт.; гол. ред. І.М. Коваль; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ, 2015. – С. 189-198; 511-520; 704-707.: ISBN 978-617-689-113-0.
 • Черкез Е. А., Шаталин С.Н. Закономерности формирования и развития оползневых процессов на территории Северного Причерноморья // Инженерная геодинамика Украины и Молдовы (оползневые геосистемы): в двух томах / Г. И. Рудько, В. А. Осиюк, С. В. Беда и др.; под ред.: Г. И. Рудько, В. А. Осиюк. – Киев; Черновцы: Букрек, 2012 . – Т.2. – С. 232 -340.
 • Черкез  Є.А., Біланчин Я.М., Красеха Є.Н. [та ін.]. Науки про Землю в Одеському (Новоросійському) університеті: [Монографія] / наук. ред.: М.О.Подрезова, О.Г.Топчієв; бібліогр. ред. В.В.Самодурова; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2010. – 104 с.
 • Червинський Я.В, Шумінський В.Д., Черкез Є.А., Козлова Т.В. [та ін]. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування. ДБН В.1.1-24:2009. Видання офіційне. Київ. Мінрегіонбуд України. 2010. 69 с.
 • Зелинский И.П., Корженевский Б.А., Черкез Е.А. [и др.]. Оползни северо-западного побережья Черного моря, их изучение и прогноз. // Изд-во "Наукова думка", Киев, 1993, 228 с. 

Наукові статті та тези доповідей:

 • Medinets V.I., Cherkez E.A., Pavlik T.V., Shatalin S.M., Kozlova Т.V., Kuzmenko А.Y, Kuzmenko О.Y., Medinets S.V., Soltys I.E. Long-Term Changes of the Shoreline Dynamics in the Ukrainian North-Western Black Sea during 1980-2020. In XVI International Scientific Conference ‘Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment’ (November 2022). European Association of Geoscientists & Engineers. Volume 2022, Р.1 - 5. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580226 https://eage.in.ua/wp-content/uploads/2022/11/Poster_Mon-22-226.pdf
 • Cherkez E.A., Medinets V.I., Shatalin S.M., Kuzmenko А.Y, Kuzmenko О.Y., Kozlova T.V., Medinets S.V., Soltys I.E. Coastline Change Assessment using Very High Resolution Satellite Images: Case Study of the Lebedivka Village Area (Ukraine). In XVI International Scientific Conference ‘Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment’ (November 2022). European Association of Geoscientists & Engineers. Volume 2022, Р.1 - 5 https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580232 https://eage.in.ua/wp-content/uploads/2022/11/Poster_Mon-22-232.pdf
 • Tyuremina V.G., Cherkez E.A., Shatalin S.M., Didenko D.Y., Oprits G.A., Soltys I.E. Monitoring of the Groundwater State in the Deposits of the Upper Sarmatian Sub-Regional Stage of the Upper Miocene on the Example of the Chornomors`ke Groundwater Deposit in Odesa Region, Ukraine. In XVI International Scientific Conference ‘Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment’ (November 2022). European Association of Geoscientists & Engineers. Volume 2022, Р.1 – 5. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580271 https://eage.in.ua/wp-content/uploads/2022/11/Poster_Mon-22-271.pdf
 • Козлова Т. В., Черкез Є.А. Виявлення хвильових деформаційних процесів зсувних схилів Північно-Західного Причорномор'я за даними інструментальних спостережень // Вісник ОНУ. Географ. і геол. науки - 2021. – Том 26. Вип. 2 (39). С. 149-164.
 • Мелконян Д.В., Черкез Е.А., Тюремина В.Г. Еколого-геохімічна характеристика ґрунтових вод межиріччя Південний Буг–Синюха // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2021. Т. 26, Вип. 1(38). С. 149-168.
 • E. Cherkez, S. Shatalin, O. Chyzhyk, T. Kozlova, V. Medinets, V. Yavorska, S. Medinets , I. Soltys. Geoinformation Technologies to Study Geology and Geomorphology Conditions and Features of the Riverbed Depositions Lithological Structure of the Velykyi Kuyalnyk River Catchment // European Association of Geoscientists & Engineers Conference Proceedings, Geoinformatics, May 2021, Volume 2021, p.1 - 6
 • Cherkez E.A., Kozlova T.V., Shatalin S.N., Medinets V.I., Medinets S.V., Soltys I.E. Landslides at the North-Western Black Sea Coast (Ukraine) and the Engineering & Geological Effectiveness of Landslide Prevention Works // In Third EAGE Workshop on Assessment of Landslide Hazards and impact on communities 2021 (September 2021). European Association of Geoscientists & Engineers
 • Kozlova T.V., Cherkez E.A., Shatalin S.M., Melkonyan D.V., Medinets V.I., Medinets S.V. Wave Nature of Deformation Processes in Landslide Slopes of the North-Western Black Sea Area (Ukraine)// In Third EAGE Workshop on Assessment of Landslide Hazards and impact on communities 2021 (September 2021). European Association of Geoscientists & Engineers.
 • Ye. Gazyetov, V. Medinets, S. Snihirov, I. Suchkov,A. Buyanovskiy, Y. Nazarchuk, E. Cherkez, S. Medinets, I. Soltys. GIS‐Technologies Use to Analyse the Results of Monitoring of the Zmiinyi Island and the Adjacent Black Sea Shelf // European Association of Geoscientists & Engineers Conference Proceedings, Geoinformatics, May 2021, Volume 2021, p.1 – 6.
 • Melkonyan D.V., Cherkez E.A., Oprits G.A. Application of potential field theory to the elastic analysis of deformation and stability of slopes // Landslide 2021 (September 2021) European Association of Geoscientists & Engineers
 • Melkonyan D.V., Cherkez E.A., Kozlova T.V., Shatalin S.N., Oumar Traore, Oprits G.A. Kinematics and forecasting the time of failure of deep-seated landslides in the area of the Odessa district (Ukraine) // Landslide 2021 (September 2021) European Association of Geoscientists & Engineers
 • Melkonyan D. V., Cherkez E. A., Tyuremina V.G. Processes and factors controlling the groundwater chemistry of the Pleistocene aquifer of Black Sea artesian basin, South Ukraine // Challenges, threats and developments in biology, agriculture, ecology, geography, geology and chemistry: Proc. of International scientific and practical conference (Lublin, the Republic of Poland, July 2-3, 2021). Lublin, 2021. P. 181-185.
 • Черкез Є.А., Пронин К.К., Баранецький М.Г. Режим підземних вод в відкладах понтичного ярусу за даними моніторингу в катакомбах Одеси. Сб. матеріалів третьої науково-практичної конференції 22 – 23 жовтня 2021 р. – «Підземний простір Одеси і Одеської області». – Одеса, Вид. «Factor Print», 2021. – С. 11-18.
 • Medinets S., Harutyunyan A., Medinets V., Cherkez Y., Gazyetov Y., Pavlik T., Kovalova N., Snigirov S., Dereziuk N., Mileva A., Manakos I., Sylaios G., Macharashvili I., Amirkhanian A. (2021). Studies within the EU-funded project Copernicus assisted environmental monitoring across the Black Sea basin (PONTOS). International scientific conference “Marine ecosystems: research and innovations” : Book of abstracts (27-29 October, 2021, Odessa, Ukraine) / Minicheva G.G., Snigirova A.A. (eds.) Odessa-Istanbul, 43
 • Cherkez, E.A., Medinets, V.I., Pavlik, T.V., Gazyetov, Ye.I., Medinets S.V., Kozlova T.V. (2020). Using of Landsat space images to study the dynamic of coastline changes in the Black Sea north-western part in 1983–2013. In Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020 (May 2020, Vol. 2020). European Association of Geoscientists & Engineers.
 • Cherkez, E. A., Pogrebnaya, O. A., Medinets, V. I., Kozlova, T. V., Gazyetov, Y. I., & Medinets, S. V. (2020). Use of spatial morphometric analysis of the Zmiinyi island underwater slope relief to reveal tectonic movements in Holocene. In Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020 (May 2020, Vol. 2020). European Association of Geoscientists & Engineers.
 • Kozlova, T. V., Cherkez, E. A., Medinets, V. I., Gazyetov, Y. I., Snihirov, S. M., & Medinets, S. V. (2020). Study of structural-tectonic discreteness of abrasion-landslide bench in a segment of Odesa coastline. In Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020 (May 2020, Vol. 2020). European Association of Geoscientists & Engineers.
 • Cherkez E.А, Kozlova T.V., Medinets V.I, Soltys I.E., Medinets S.V. (2020). Engineering and Geodynamics Conditions of Economic Development and Construction on Landslide Slopes in Odesa Coast. In Second EAGE Workshop on Assessment of Landslide Hazards and impact on communities 2020 (September 2020). European Association of Geoscientists & Engineer
 • Cherkez E.А, Kozlova T.V., Medinets V.I., Mytynskyy V.M., Medinets S.V., Soltys I.E. (2020). Study of Structural-Geological Conditions of Landslide Processes Forming and Development of an Example of Odesa Portside Plant Territory (Ukraine). In Second EAGE Workshop on Assessment of Landslide Hazards and impact on communities 2020 (September 2020). European Association of Geoscientists & Engineers.
 • Medinets S., Kovalova N., Medinets V., Mileva A., Gruzova I., Soltys I., Cherkez E., Kozlova T., Morozov V., Trombitsky I., Kolvenko V. (2020). Assessment of riverine loads of nitrogen and phosphorus to the Dniester Estuary and the Black Sea over 2010-2019. In XIV International Scientific Conference ‘Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment’ (November 2020). European Association of Geoscientists & Engineers.
 • Medinets V., Pavlik T., Gazyetov Y., Medinets S., Kovalova N., Cherkez E., Kozlova T. (2020). Use of Landsat Space Images to Assess Wildfire Areas in the Dniester Delta in 2010-2020. In XIV International Scientific Conference ‘Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment’ (November 2020). European Association of Geoscientists & Engineers.
 • Medinets S., Mileva A., Kotogura S., Gruzova I., Kovalova N., Konareva O., Cherkez E., Kozlova T., Derevencha V., Rozhenko N., Medinets V. (2020). Rates of atmospheric nitrogen deposition to agricultural and natural lands within the Lower Dniester catchment. In XIV International Scientific Conference ‘Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment’ (November 2020). European Association of Geoscientists & Engineers.
 • Medinets V.I., Soloviev V.G., Cherkez E.А., Medinets S.V., Fetisov L.P., Kozlova T.V., Soltys I.E. (2020). Using of Caesium-137 for Bottom Sediments’ Accumulation Rates Assessment in the Kuyalnyk Estuary. In XIV International Scientific Conference ‘Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment’ (November 2020). European Association of Geoscientists & Engineers.
 • Medinets V., Gazyetov Ye., Cherkez E., Snihirov S., Medinets S., Kovalova N., Kozlova T., Konareva O. (2020). Geomorphological research as basis for spatial integrated marine ecosystems monitoring. In XIV International Scientific Conference ‘Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment’ (November 2020). European Association of Geoscientists & Engineers.
 • Kozlova T., Cherkez Е., Shatalin S., Medinets V., Soltys I., Medinets S. (2020). Rotational dynamics and deformation processes in the mass of rocks according to geodetic monitoring data (on the example of Odesa territory). In XIV International Scientific Conference ‘Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment’ (November 2020). European Association of Geoscientists & Engineers.
 • Cherkez E.A., Pogrebnaya O.А., Svitlychnyi S.V., Kozlova T.V, Medinets V.I., Buyanovskiy A.O., Medinets S.V. (2020). Using of Radiometric Method in Studying of the Zmiinyi Island Structural and Tectonic Features. In XIV International Scientific Conference ‘Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment’ (November 2020). European Association of Geoscientists & Engineers.
 • Медінець В. І., Чеберкус Д. В., Жеребчук С. В., Медінець С. В., Черкез Є. А., Снігірьов С. М. Ковальова Н. В. Концептуальні засади відновлення науково-дослідницької інфраструктури для забезпечення морських досліджень в Україні. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія», 2019. Т. 19. C. 6-22.
 • Козлова Т. В., Черкез Е. А., Пронин К. К. Микроблоковое строение геологической среды как фактор геологических рисков урбанизированных территорий. Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2019. Т. 24. Вип. 1. С. 145-164.
 • Сафранов Т.А. Оцінка сприятливості території Одеської області для розміщення полігонів твердих побутових відходів / Т.А. Сафранов, Є.А.Черкез, С.М. Шаталін // Укр. гідрометеорол. ж., 2018, № 21, С. 98-109.
 • Черкез Е. А. Минеральные парагенезисы рапы и донных отложений Куяльницкого лимана и их генетическая систематика / Е. А. Черкез, В. Н. Кадурин, С. В. Светличный // Вісник ОНУ. Сер. Географ. та геол. науки ‑ 2017. ‑ Т. 22. ‑ Вип. 1 (30). ‑ С. 198-211.
 • Козлова Т. В. Морфоструктурные особенности абразионно-оползневого бенча Одесского побережья Черного моря / Т. В. Козлова, Е. А. Черкез, М. Г. Ботнарь та інші // Вісник ОНУ. Сер. Географ. та геол. науки ‑ 2017. ‑ Т. 22. ‑ Вип. 2 (31). ‑ С. 159-171. ‑ ISSN 2303-9914.
 • Мелконян Д.В. Факторы и динамика изменчивости фильтрационных свойств пород острова Змеиный / Е.А. Черкез, Д.В. Мелконян, Е.О. Смирнова // Вісник ОНУ. Сер. Географ. та геол. науки ‑ 2017. ‑ Т. 22. ‑ Вип. 2 (31). ‑ С. 172-184. ‑ ISSN 2303-9914.
 • Медінець В. І. Біологічні наслідки поповнення Куяльницького лиману морською водою з Одеської затоки / В. І Медінець, Н. В. Ковальова, Н. В. Дерезюк, С. М. Снігірьов, Є. А. Черкез, С. В. Медінець, Є. І. Газетов // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. № 1-2 (27), 2017. - С. 35-58.
 • Медінець В. І. Оцінка інтенсивності накопичення донних відкладень в Куяльницькому лимані / В. І. Медінець, В. Г. Солов’єв, Є. А. Черкез, Л. П. Фетісов, С. В. Медінець, С. В. Світличний, М. Г. Ботнар // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. № 3-4 (28), 2017. - С. 40-49.
 • Черкез Є.А. Оцінка обсягів субаквального живлення Куяльницького лиману підземними водами / Є. А. Черкез, В. І. Медінець, В. Г.Тюреміна, В.М. Праведний // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. № 3-4 (28), 2017. - С. 57-65.
 • Черкез Є.А. Особливості живлення Куяльницького лиману підземними водами / Є. А. Черкез, В. І. Медінець, Є.І. Газетов, С. В. Медінець, О.О. Погребна, С. В. Світличний // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Екологія», 2017, вип.. 17. – С. 6-19.
 • Козлова Т. В., Черкез Е. А. Особенности развития осадки фундамента офисно-жилого комплекса в г. Одессе / Будівельні конструкції Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць (будівництво) / Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – Вип. 83: В 2-х кн..: Книга 2. – Київ, ДПНДІБК, 2016 – С. 182 – 190. – ISBN 978-617-676-104-4
 • Митинский В. М., Черкез Е. А., Пронин К. К., Чепелев В. Т. Строительство на площадке в условиях наличия подземных выработок (катакомб). Основи та фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – Вип. 37 / За загальною редакцією І.П.Бойка. – К:. КНУБА, 2015. С. 218-227. 
 • Черкез Е.А. Кадурин В.Н., Чепижко А.В., Мединец С.В. Светличный С.В. Особенности минералогии донных осадков Куяльницкого лимана после пополнения морской водой. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку». 18-20 листопада 2015р. Україна, м.Одеса. – Одеський державний екологічний університет. Одеса, 2015. С. 125 –129.
 • Снигирев С.М, Мединец В.И., Черкез Е.А. Исследование состояния artemia salina (L.) в Куяльницком лимане в 2015 г. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, територыъ мыжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку». 18-20 листопада 2015р. Україна, м.Одеса. – Одеський державний екологічний університет. Одеса, 2015. С. 110 –112.
 • Черкез Є.А. Інженерна геологія в Одеському університеті: історичний нарис / Матеріали міжнародної наукової конференції „Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології”  (до 70-річчя геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 31 березня – 3 квітня 2014 р. (Київ, Україна). – К. – Київський національний університет. 2014. С.36 – 37
 • Черкез Е.А. Инженерно-геодинамическая типизация оползнеопасной территории участка правобережья М. Аджалыкского лимана / Е.А. Черкез, В.И. Шмуратко, Т В. Козлова, Е.Э. Чуйко // Вісник ОНУ. Сер. Географ. та геол. науки,   2014.   Т. 19.   Вип. 3 (22).   С. 244-258.   ISSN 2303-9914.
 • Черкез Е. А. Одесская школа инженерной геологии / Е. А. Черкез, Т. В. Козлова // Вісник ОНУ. Сер. Географ. та геол. науки, 2014.   Т. 19.   Вип. 3 (22).   С. 319-340.   ISSN 2303-9914.
 • Факторы формирования режима подземных вод острова Змеиный / Е. А. Черкез, В. И. Мединец, В. К. Свистун [и др.] // Вісник ОНУ. Сер. Географ. та геол. науки, 2014.   Т. 19.   Вип. 4 (23).   С. 328-342.   ISSN 2303-9914.
 • Додин В.В., Погосян А.Р., Праведный В.Н., Черкез ., Е.А., Мединец В.И., Буняк О.А. Ротационная динамика и уровни воды Куяльницкого лимана и верхнесарматского водоносного горизонта: Лимани північно-західного Причорномор'я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення. Одеса, 2014: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Одеса: Одеський держ. екологічний університет, 2014. С.75 - 77. 
 • Черкез Е.А. Профессор И.П. Зелинский – ученый, организатор, политик и романтик / Е.А. Черкез, В.Н. Кадурин // Вісник ОНУ. Сер. Географ. та геол. науки   2013.   Т. 18.   Вип. 1 (17).   С. 9-15. – ISSN 2303-9914.
 • Черкез Е. А. Инженерная геодинамика оползневых склонов Одесского побережья после осуществления противооползневых мероприятий. / Е.А. Черкез, Т.В. Козлова, В.И. Шмуратко // Вісник ОНУ. Сер. Географ. та геол. науки   2013.   Т. 18.   Вип. 1 (17).   С. 15-25.   ISSN 2303-9914.
 • Шмуратко В. И. О причине продолжающихся деформаций здания Одесского театра оперы и балета / В. И. Шмуратко, Е. А. Черкез, Т. В. Козлова и др. // Вісник ОНУ. Сер. Географ. та геол. науки   2013.   Т. 18.   Вип. 1 (17).   С. 38-58.   ISSN 2303-9914.
 • Козлова Т.В. Инженерно-геодинамические условия оползневого склона территории Приморского бульвара в Одессе / Т.В. Козлова, Е.А. Черкез, В.И. Шмуратко // Вісник ОНУ. Сер. Географ. та геол. науки   2013.   Т. 18.   Вип. 1 (17).   С. 58-70.   ISSN 2303-9914.
 • Черкез Е.А., Шмуратко В.И. Ротационная динамика и уровень четвертичного водоносного горизонта на территории Одессы. Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Географічні та геологічні науки. – 2012. – Том 17, вип. 2(15). – С. 122-140.
 • Черкез Е.А., Шмуратко В.И., Вахрушев О.А. История изучения и проблемы динамики уровня Куяльницкого лимана. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ”Лимани північно-західного Причономор`я: актуальні гідро екологічні проблеми та шляхи їх вирішення” 12-14 вересня 2012 р. Україна, м.Одеса. – Одеський державний екологічний університет. Одеса, 2012. С. 39 –43.
 • Черкез Е.А., Шмуратко В.И., Вахрушев О.А. Ротационно-фильтрационная модель водного баланса Куяльницкого лимана. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ”Лимани північно-західного Причономор`я: актуальні гідро екологічні проблеми та шляхи їх вирішення” 12-14 вересня 2012 р. Україна, м.Одеса. – Одеський державний екологічний університет. Одеса, 2012. С. 47 – 51.
 • Козлова Т.В., Черкез Е.А., Шмуратко В.И. Микроблоковая геодинамика на территории Одессы и скорость осевого вращения Земли // Міжвідомчий науково-технічний збірник. Механіка ґрунтів, геотехніка та фундаментобудування. Збірник наукових праць у 2–х книгах. ДП НДІБК. Вип. 75: Книга 1. – Київ, 2011. С. 271-276.
 • Шмуратко В.И., Черкез Е.А., Буняк О.А. Гидродинамический режим подземных вод на территории Одессы и ротационная динамика. Комплексные проблемы гидрогеологии: тез. докл. науч. конференции. - 27-28 октября 2011 г. / под ред. П.К.Коносавского. – СПб., Россия: С.-Петерб. ун-т, с. 199-201. 
 • Freiberg Е., Bellendir Е., Golitsyn V., Ablyamitov N., Cherkez Е.,Tchujko E, Bich G. The Impact of Structural-tectonic and Lithogenous Peculiarities of the Rock Mass on the Formation and Development of Geo-deformation Processes / Harmonizing Rock Engineering and the Environment –12th ISRM International congress on rock mechanics. Beijing, China, 18-21 Oktober 2011. – CRC PRESS / BALKEMA P. 2047-2051.
 • Шмуратко В.И., Черкез Е.А. Ротационная динамика и режим уровня смежных водоносных горизонтов на территории Одессы // Ресурсы подземных вод: Современные проблемы изучения и использования: Материалы международной научной конференции. Москва, 13-14 мая 2010 г.: К 100-летию со дня рождения Бориса Ивановича Куделина. – М:, МАКС Пресс, 2010. С. 165 – 170.
 • Шмуратко В.И., Черкез Е.А., Козлова Т.В. Изменчивость уровня грунтовых вод и локадьная сейсмическая опасность территории г.Одессы // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Географічні та геологічні науки. – 2010. – Том 15, вип. 5. – С. 89-96.  
 • Черкез  Є.А. Інженерна геологія та гідрогеологія в Одеському університеті // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Географічні та геологічні науки. – 2010. – Том 15, вип. 5. – С. 80-88.  
 • Мелконян Д.В., Черкез Е.А. Применение метода натурного моделирования в управлении эколого-геологическими системами //Актуальные вопросы инженерной геологии и экологической геологии: тез. докл. междунар. конф. (Москва, май 2010 г.).
 • Суходоев Ю.Ф., Черкез Е.А. Процессы свободного набухания и сжимаемости под действием внешней нагрузки лессовых грунтов с нарушенной структурой в приборах без возможности бокового расширения. Вісник ОДАБА. Випуск №38. 2010. С. 604-609.
 • Соколов В.А., Черкез В.А. Инженерно-геодинамические условия строительства на оползневых склонах Одесского побережья //  Міжнародна академія наук житлово-комунального та побутового господарства // Інформаційний вісник №1(18) січень-червень. Київ – 2009. С.48 – 54.
 • Козлова Т.В., Черкез Е.А., Шмуратко В.И. Инженерно-геологические процессы на территории Одессы и их экологическое значение. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Випуск № 36. Одеса, ОДАБА, 2009. С. 206 – 212.
 • Шмуратко В.И., Черкез Е.А., Козлова Т.В. Пространственно-временная изменчивость уровня грунтовых вод и ее влияние на степень локальной сейсмической опасности. Просторовий аналіз природних і техногенних ризиків в Україні: Зб. Наук. праць. Інститут географії НАН України. – К., 2009. С. 85 – 91.
 • Черкез Е.А., Мелконян Д.В. Оценка роли факторов формирования и развития оползней Одесского побережья // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Географічні та геологічні науки. – 2009. – Том 14, вип. 16. – С. 268-279.
 • Черкез Е.А., Козлова Т.В., Шмуратко В.И. Проблемы оптимизации инженерно-геологических исследований территории Одессы // Тез. докл. научно-практической конференции «Геология северо-западного Причерноморья. Перспективы изучения и перспективы развития», г.Одесса, 26-27 июня 2008 г., О., 2008 – с.124 – 126.
 • Тюреміна В.Г., Черкез Є.А., Коніков Е.Г., Шошорін Ю.М., Черкасов В.О., Бруяко А.В., Караван О.І. // Основні екологічні пріоритети охорони геологічного середовища в Одеській області // Тез. докл. научно-практической конференции «Геология северо-западного Причерноморья. Перспективы изучения и перспективы развития», г.Одесса, 26-27 июня 2008 г., О., 2008 – с.37 – 43.
 • Черкез Е.А., Кофф Г.Л., Соколов В.А. // Инженерная геодинамика оползневых склонов и вопросы берегозащиты Одесского побережья // Природные и природно-техногенные риски береговой зоны морей // Материалы международной конференции г.Одесса, 7-11 сентября 2008 г. / ИПРЭЭН НАН Украины  - Одесса: ИПРЭЭН НАН Украины. 2008 – с.22 – 31.
 • Черкез Е. А., Козлова Т. В., Шмуратко В. И. Инженерно-геологические условия территории Приморского бульвара в Одессе в период строительства Потемкинской лестницы (по данным изысканий 1840-х годов). Екологія довкілля та безпека життєдіяльності (Київ). - 2008, № 2. - с.11-18.  
 • Freiberg E., Bellendir E., Fedchun A., Elkin A., Bich G., Cherkez E/ Assessment of soil mass deformation and slope stability prediction of Odessa Port Plant. In: Work of 11-th congress of Internetional society for rock mechanics. Lisbon, Portugal, 9-13 July 2007. P. 268-271.
 • Черкез Є.А., Чуйко О.Е., Орлов В.Ф. Кінематичні особливості геодеформаційних процесів території порту Южний / // Вісник Одеського національного ун-ту. - Т.11, вип.3. Серія географ. та геол. наук.–2006.– c.240-250.
 • Cherkez E.A., Dragomyretska O.V., Gorohovich Y. 2006. Landslide protection of the historical heritage in Odessa ( Ukraine). Landslides, 2006, Vol. 3, #4. Springer – Verlag 2006. pp. 303 – 309.
 • Кофф Г.Л., Симоненко В.К., Черкез Е.А., Попова О.В., Соколов В.А. Исследования природных и техногенных рисков береговой зоны Одессы и меры по их предупреждению и снижению // Научное издание. Материалы международной конференции «Город и геологические опасности». 17 – 21 апреля 2006 г.Часть I. Санкт-Петербург, 2006 г. – с.119-126.
 • Мелконян Д.В., Черкез Є.А. Моделювання напруженого стану порід схилів складної геологічної будови комплексним методом граничних елементів з урахуванням сейсмічності // Вісн. Київ. Ун-ту. Геологія. – 2005. – Вип..34 - 35. с.24 -27.
 • Коніков Є.Г., Черкез Є.А., Ротар М.Ф., Штенгелов Є.С. Становлення, розвиток та перспективи гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень у Одеському університеті. Вісник ОНУ. Серія географічні та геологічні науки, 2005. Т. 10. – Вип. 6. с.29-51.
 • Кофф Г.Л., Симоненко В.К., Черкез Е.А. и др. Исследования природных и антропогенных рисков береговой зоны Одессы и меры по их предупреждению и снижению. / Прикладная геоэкология, чрезвычайные ситуации, земельный кадастр и мониторинг. Выпуск 6. – М.: ТИССО-Полиграф, 2005, с. 5-27.
 • Кофф Г.Л., Симоненко В.К., Черкез Е.А. и др. Исследования природных и антропогенных рисков береговой зоны Одессы для информационного обеспечения рентной оценки земель. / Материалы Всероссийской конференции по оценке и прогнозу сейсмологического риска. – М: ТИССО-Полиграф, 2005, с.37-50.
 • Dragomyretska O. Cherkez E. Hydrogeomehanical particularities of the squeeze-out landslides on North-West coast of the Black Sea. Proceeding of the  32nd International Geological Congress on 20 – 28 August 2004. Florence, Italy 2004, part 1. p. 210.
 • Мелконян Д. В., Черкез Е. А. Моделирование напряженного состояния пород склонов сложного геологического строения комплексным методом граничных элементов с учетом сейсмичности // Тез. Доп. V Міжнар. Конф. Київ, 7-9 жовтня 2004 р.). — Київ. — 2004. — с. 103-105.
 • Шаталин С. Н., Черкез Е. А., Фесенко А. В. Влияние сейсмического воздействия на активизацию оползней (на примере оползней северо-западных районов Одесской и Николаевской областей) // Мат-ли II науково-практичної конф. „Сучасні геологічні процеси. Вплив на довкілля. Нови технології прогнозування та захисту. Алушта, 27.09-1.10.2004”. — Київ. — 2004. — с. 61-64. 
 • Черкез Е.А., Драгомирецька О.В., Біч Г.М. Гідрогеомеханічні особливості формування зсувів випору північно-західного узбережжя Чорного моря. Вісник ОНУ. Том 8. Випуск 5. 2003. с.180-187.
 • Черкез Е.А., Фесенко А.В., Шаталин С.Н., Тюреміна В.Г. Геоинформационные технологии в решении региональных инженерно-геологических и гидрогеологических задач. Тезисы докладов регионального совещания „Возможности современных ГИС/Д33-технологий в решении проблем Причерноморского региона” // Одеса: ДНВЦ “Природа”. –2003. – С.78-80.
 • Мелконян Д.В., Черкез Е.А. Самоорганизация в геологических системах //Оценка и управление природными рисками: Материалы Всероссийской конференции «Риск - 2003». – В 2-х т. – М: Изд-во Ун-та Дружбы народов, 2003. – Т.1. – С.303-306.
 • Черкез Є.А., Годенко Г.Є. Геофільтраційна схематизація лесової товщі території міста Одеси // Вісник ОНУ. – 2002. Т.7. - Вип.4. - С.161-163.
 • Будкин Б.В., Зелинский И.П., Черкез Е.А. Козлова Т.В. Инженерно-геодинамические особенности оползневых склонов исторического центра г.Одессы // Вісник Одеської державної академії будівництва і архітектури, вип.4. Одеса, 2001 р, с.243-250.
 • Зелинский И.П., Кузьменко Г.И., Черкез Е.А. Геолого-климатические циклы Земли // В кн. «Геологические проблемы Черного моря». Изд. НАН Украины, Киев, 2001, с.228-244.
 • Cherkez E., Kozlova T., Shmouratko V., Kharitonov V., Karavan A. Landslides in the North-Western Black Sea Region. In: Landslides in research, theory and practice. Proceedings of the 8th International Symposium on Landslides held in Cardiff on 26-30 June 2000. Edited by E.Bromhead, N. Dixon and M-L. Ibsen. London: Telford 2000, Vol.1. pp. 251-254.
 • Budkin B.V., Cherkez E.A. Analysis of Engineering Geological Efficiency of Anti-Landslide Measures in Odessa, Ukraine. In: Landslides in research, theory and practice. Proceedings of the 8th International Symposium on Landslides held in Cardiff on 26-30 June 2000. Edited by E.Bromhead, N. Dixon and M-L. Ibsen. London: Telford 2000, Vol.1. pp. 189-194.

Навчально-методичні праці:

 • Черкез Є.А. Основи інженерного захисту територій. Методичні вказівки для магістрантів спеціальності 103 «Науки про землю» / Черкез Є.А. - Одеса: ОНУ, 2023. - 12с.
 • Черкез Є.А. Еколого-геологічні проблеми міських агломерацій . Методичні вказівки для магістрантів спеціальності 103 «Науки про землю» / Черкез Є.А. - Одеса: ОНУ, 2023. -16с.
 • Черкез Є.А. Спеціальні гідрогеологічні розрахунки. Методичні вказівки для магістрантів спеціальності 103 «Науки про землю» / Черкез Є.А. - Одеса: ОНУ, 2023. - 9 с.
 • Козлова Т.В, Черкез Є.А. Інтеграція наукових геологічних досліджень в навчальну практику на інженерно-геодинамічному підземному полігоні в одеських катакомбах // Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження: Зб. матер. ІІ міжнар. конф. (Одеса, 5-6 липня 2021 р.) Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2021. С. 86–89.
 • Шмуратко В.І., Черкез Є.А., Крижанівська І.М., Опріц Г.А.. Основи екології геосфер. Методичні вказівки по проведенню навчальної практики з геоекології для студентів І курсу стаціонарного навчання (напрям 6.040103 – Геологія) //. – Одеса: Наука і техніка.2009.  – 48 с. 
 • Крижанівська І.М., Черкез Є.А., Шмуратко В.І. Випускні кваліфікаційні роботи бакалавра, спеціаліста, магістра. Методичні вказівки до виконання. – Одеса: Наука і техніка. 2009. – 24 с.
 • Шмуратко В.И., Козлова Т.В., Черкез Е.А. Основы общей геоморфологи. Учебное пособие для студентов специальности - „гидрогеология”.  – Одесса: ОНУ им.И.И.Мечникова. – 2008. 282 с.
 • Драгомирецький О. В., Ротар М. Ф., Черкез Є. А. Екологічна геологія. Методичні вказівки по проведенню навчальної практики (для студентів 2-го курсу геологічного відділення спеціальності 7.070703 „Гідрогеологія” спеціалізації „Екологічна геологія”). — Одеса: АО БАХВА. — 2004. — 25 с.
 • Мелконян Д.В., Черкез Є.А. Програмування мовою Сі і гідрогеологічні розрахунки на ЕОМ: Методичні вказівки для студентів III-V курсів геолого-географічного факультету денної і заочної форм навчання. - Одеса: Наука и техніка, 2003. - 46 с.
 • Коніков Є.Г., Черкез Є.А. Робоча програма та методичні вказівки по проведенню другої (переддипломної) виробничої практики студентів IV курсу заочної форми навчання спеціальності 7.070703 – “Гідрогеологія”. Одеса. АО БАХВА, 2003.20 с.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top