Шашеро Антоніна Миколаївна

Шашеро Антоніна

Науковий напрямок:

туристичне краєзнавство Одещини, рекреаційні комплекси України, регіональна економічна та соціальна географія України, геоінформаційні системи, планування територій.

Дисципліни, що викладаються:

 • Рекреаційні комплекси світу,
 • Туристичне краєзнавство Одещини,
 • Планування територій,
 • Картографічні методи в туризмі,
 • Міське планування та основи містобудування
 • Урбаністичне геопланування
 • Основи просторового планування

Науково-методична, організаційна та інші види робіт:

 • Голова профспілки ГГФ;
 • член Вченої ради ГГФ
 • гарант Освітньо-професійної програми "Географічні основи природокористування та регіонального і муніципального розвитку" для підготовки здобувачів вищої освіти першого рівня за спеціальністю 106 "Географія"
 • член журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії (2018-2024 рр.)

Список основних наукових та навчально-методичних робіт:

 • Prykhodko Z., Sych V., Shashero A., Molodetskiy A., Nefedova N. Information technologies, geoinformation systems and cartographic support in the system of professional training of tourism experts and geographers. Journal of Education, Health and Sport. 2024;52:229-241. eISSN 2391-8306. https://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2024.52.109
 • Яворська В.В., Шашеро А.М. Регіональна економіка з основами регіональної політики: методичні рекомендаціі до спеціального курсу для студентів спеціальності 242 «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Одеса: Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2023. – 31 с.
 • Envinronmentalization of hotel and restaurant business / Tereshchuk N. V., Tranchenko L. V., Tranchenko O. M., Shashero A. M. // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. Том 28. Випуск 1(42) 2023. С. 105-114.
 • Kolomiyets K., Nefedova N., Molodetskiy A., Prykhodko Z., Shashero A. Formation of the sea passenger transportation market and cruise tourism industry. Journal of Education, Health and Sport. 2023;13(2):365-376. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2023.13.02.050
 • Шашеро А. М., Гніпа Н. М. Сучасні підходи до вивчення поняття "приморської смуги". Зб. матер. ІІІ міжнар. конф. "Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм в умовах військового стану: виклики та варіанти впровадження". Одеса, 8-9 вересня 2023 р. / Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2023, с. 156-161.
 • Prykhodko Z., Yavorska L., Shashero A., Nefedova N., Molodetskyi A. Murals as an element of the tourist image of the city of Odesa. Journal of Education, Health and Sport. 2023;48(1):287-298. eISSN 2391-8306. https://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2023.48.01.022
 • Шашеро А. М. Створення екологічних мереж в умовах сьогодення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвячена 55-річчю кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру Одеського національного університету імені І.І. Мечникова «Ґрунти в сучасному світі» (Одеса, Грудень 23-24, 2022). Одес. націон. ун-т імені І.І. Мечникова, Геол.-геогр. ф-т. Одеса, 2022.
 • Yavorska V., Molodetskyi A., Shashero A., Prykhodko Z., Nefedova N. Resorts as multifunctional recreation and tourism centers. Journal of Education, Health and Sport. 2023;37(1):199-208. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2023.37.01.016
 • Шашеро А. М., Тригуб В. І. Рекреаційні землі в планувальних розробках сьогодення / Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. Одеса, 2021. Том 26, Вип. 2 (39). С. 119 -134.
 • Шашеро А.М. Тригуб В.І. Ляшкова О.О. Міжпредметні зв’язки у викладанні дисциплін туристичного спрямування: матеріали міжнародна науково-практична конференція «Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньонаукових програм: виклики можливості та варіанти впровадження» (Одеса 25-26 червня 2020 р.). Одес. націон. ун-т імені І.І. Мечникова. Одеса, 2020. с. 74-76.
 • Каркас антропогенно-техногенних навантажень на територію регіону Українського Причорномор'я / В. А. Сич, А. М. Шашеро, К. В. Коломієць // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – 2019. – Том 24. Вип. 1. - С. 130-142.
 • Географія та історія світових релігій: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Туризм» з курсу «Географія релігій» / Н.П. Михайлова, В. В. Яворська, Н. Є. Нефедова, О. Ю. Єрастова, А. М. Шашеро. Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2019. 156 с.
 • Шашеро А.М. Туристичне краєзнавство. Одеський туристичний регіон. Навчально-методичний посібник. Одеса: «Бондаренко М.А. 2019. 194 с.
 • Концепція каркасів антропогенно-техногенних навантажень / О. Г. Топчієв, В. А. Сич, А. М. Шашеро / Український географічний журнал. - 2019. - Вип. 2. - С. 41-48. (Scopus)
 • Yavorska V. V., Sych V. A., Kolomiyets K. V., Shashero A. M. Odessa catacombs as an integral part of the tourist image of the Black Sea region // Вісник Дніпровського університету. Серія: Геологія, географія, 2018. - Том 26 (1) (Web of Science)
 • Шашеро А. М. Застосування концепції кластера у сфері рекреації та туризму / В. А. Сич, К. В. Коломієць, А. М. Шашеро // The development of nature sciences: problems and solutions: Conference Proceedings (Brno, April 27-28, 2018). - Brno: Baltija Publishing. - P. 226-229.
 • Шашеро А.М. Туристичне краєзнавство Одещини. Навчально-методичний посібник. Одеса: «Апрель», 2016. 120 с.
 • Шашеро А.М., Хомутов В. А., Ерастова О. Ю. Методичні вказівки з курсу «Регіональна економічна і соціальна географія». Одеса «Апрель». 2015. 67 с.
 • Шашеро А.М. Планування територій. Навчально-методичний посібник. Одеса, 2014. 123 с.

Підвищення кваліфікації (стажування):

Міжнародне науково-педагогічне стажування (Університет Адама Міцкевича, Познань, Польща, 2023 р.) (загальний обсяг 180 годин, 6 кредитів ЄКТС). Наказ ОНУ імені І. І. Мечникова 1880-18 від 20.09.2023 р.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top