Куделіна Світлана Борисівна

ggf Kudelina

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Науковий напрямок:

соціальна географія, геоурбаністика, географія розселення, геодемографічні процеси, методика викладання географії, регіоналістика.

Дисципліни, що викладаються:

 • Міжнародний туризм,
 • Молодіжний та навчальний туризм,
 • Соціальна географія,
 • Географія в ЗОНЗ та методика її викладання,
 • Економіка природокористування
 • Основи урбаністики
 • Геодемографія з основами географії населення,
 • Географія Одещини
 • Міські агломерації та урбанізовані ареали

Науково-методична, організаційна та інші види робіт:

 • заступник декана з проведення педагогічної та асистентської практики студентів ГГФ
 • член регіональної експертної групи з питань визначення результатів ЗНО з географії
 • секретар кафедри економічної та соціальної географії і туризму
 • заступник голови та член журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії (2019-2024 рр.)
 • Голова журі інтелектуальних змагань з географії серед учнів сільських шкіл Одеської області (2019 р. – 2023р.).

Список наукових робіт:

Навчально-методична література:

 1. Міжнародний туризм: методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» / уклад. С.Б. Куделіна. Житомир, 2023. 39 с.
 2. Молодіжний та навчальний туризм: методичні вказівки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» / укладачі С.Б. Куделіна, О.І. Ніколаєва. Житомир, 2023. 36 с.
 3. Демографічна та етнічна географія світу: методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 106 «Географія» / уклад. О.І. Ніколаєва, С.Б. Куделіна. Житомир, 2023. 35 с.
 4. Нефедова Н.Є., Яворська В.В, Куделіна С.Б. Географія туризму: навчально-методичний посібник. Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2018. 160 с.
 5. Куделіна С.Б. Методичні вказівки до практичних та контрольних робіт з курсу «Методика викладання географії» для студентів-географів. Одеса: «Апрель», 2016. 52 с.

Основні наукові публікації:

 1. Остра В. А., Яворська В. В., Куделіна С. Б. Просторові особливості та суспільно-економічні наслідки вимушеного внутрішнього переміщення населення в Одеській області. // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. Том 28. Випуск 2(43) 2023. С. 66-78.
 2. Куделіна С. Б., Ніколаєва О. І., Врядник О. О. Поняття та класифікація бальнеологічних ресурсів. Зб. матер. ІІІ міжнар. конф. "Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм в умовах військового стану: виклики та варіанти впровадження". Одеса, 8-9 вересня 2023 р. / Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Одеса, 2023, с. 85-90.
 3. Hetmanenko, A., Khomutov, V., Nikolaieva, O., Kudelina, S. Geodemography as a component of population geography. Journal of Education, Health and Sport. 2023. 13(5). 161-168. eISSN 2391-8306.
 4. Пархоменко О.Г., Куделіна С.Б. Передумови становлення та розвитку сфери охорони здоров’я в Україні. Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм в умовах військового стану: виклики та варіанти впровадження: Зб. матер. ІІІ міжнар. конф. (Одеса, 8-9 вересня 2023 р.). Одеса, 2023. С. 101-103.
 5. Куделіна С.Б. Проблеми та перспективи розвитку туризму в малих містах Одеського регіону. Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку: збірник матеріалів Всеукраїнської наук.-прак. інт.-конф, 30 жовтня 2023 р. Умань: ВПЦ «Візаві», 2023. 178-181.
 6. Kudelina S., Hetmanenko A., Nikolaieva O., Khomutov V. Modern state, problems and prospects of development of Odesa recreational complex. Journal of Education, Health and Sport. 2023; 42(1): P. 140-146. eISSN 2391-8306.
 7. Куделіна С.Б. Тенденції розвитку туристичної діяльності Одеського регіону. Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку: збірник матеріалів Всеукраїнської наук.-прак. інт.-конф, 28-29 жовтня 2022 р. Умань: ВПЦ «Візаві», 2022. С.182-184.
 8. Kudelina S., Hetmanenko A., Nikolaieva O., Khomutov V. Formation and development of the sports tourism in Ukraine. Journal of Education, Health and Sport. 2022;12 (4):347-353. eISSN 2391-8306
 9. Kudelina S., Nikolaieva O., Hetmanenko A., Khomutov V. Basic postulates of the new administrative-territorial structure of Ukraine. Journal of Education, Health and Sport. 2022;12 (10): 401-408. eISSN2391-8306.
 10. Yavorska, V., Kudelina, S., Nikolaieva, O. and Khomutov, V. Analysis of structural and age deformations of population - regional aspect. Pedagogy and Psychology of Sport. 2021;7(2):122-136. elSSN 2450-6605.
 11. Куделіна С.Б. Заклади культури в структурі туристичної інфраструктури Одеського регіону. Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 жовтня 2020 р. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С. 148-150.
 12. Куделіна С.Б. Сучасний стан дитячого туризму в Одеському регіоні. Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 30-31 жовтня 2019 р. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. С. 175-177.

Підвищення кваліфікації (стажування):

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, кафедра географії України і туризму. 23.10.2023р. – 16.12.2023р., вид - стажування за наказом Одеського національного університету імені І.І. Мечникова № 2294-18 від 26.10.2023р. Довідка про проходження стажування № 10-33 від 08.01.2024 р.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top