Васильєва Ольга Олександрівна

vasileva
Кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID

Google Scholar

Біографія:

 • У 2006 р. закінчила Одеський національний університет імені І. І. Мечникова за спеціальністю «англійська мова та література»;
 • З 2007-2019 рр. працювала викладачем кафедри іноземних мов Національного університету «Одеська юридична академія»;
 • У 2011 р. закінчила з відзнакою Національний університет «Одеська юридична академія» за спеціальністю «Правознавство»;
 • У 2019 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Структурно-семантичні особливості ідеонімів (на матеріалі англ. мови)» (спеціальність 10.02.04 – германські мови) в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова;
 • З 2019 р. доцент кафедри граматики англійської мови.

Навчальна діяльність:

 • Курс практичної граматики англійської мови;
 • Практичний курс англійської мови;
 • Спеціальні курси.

Сфера наукових зацікавлень: загальне мовознавство, ономастика, ідеоніміка, практична граматика англійської мови.

Основні публікації:

 1. Денотатно-номінативна класифікація ідеонімів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : [зб. наук. праць]. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. Вип. 5 (330). С. 165–168.
 2. Структурні типи англомовних ідеонімів // Мова: [наук.-теор.часопис з мовознавства]. Одеса: Астропринт, 2016. № 26. С.66–71.
 3. Мотивація ідеонімів // Записки з ономастики: [зб. наук. праць]. Одеса: Астропринт, 2016. Вип. 19. С. 32–41.
 4. Англомовні оніми на позначення квіткових композицій: структурний та семантичний виміри // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. Тернопіль, 2017. Вип. 1 (27). С. 54–57.
 5. Структурно-семантичні особливості функціонування англомовних гемеронімів // Записки з романо-германської філології: [зб. наук. праць]. Одеса, 2018. № 1(40). С.106–112.
 6. Комп’ютероніми: структурний аспект // Мова: [наук.-теор.часопис з мовознавства]. Одеса: Астропринт, 2018. № 29. С. 77–80.
  Typology of English Ideonyms // Одеський лінгвістичний вісник: [зб. наук. праць]. Одеса, 2018. №12. С.3–8.
 7. Функційне навантаження ідеонімів (у співавтор. з О.Ю.Карпенко, Л.М.Голубенко) // Записки з ономастики: [зб. наук. праць]. Одеса : Астропринт, 2018. Вип. 21. С.117–130.
 8. Англомовні гемероніми: структурний аспект (у співавтор. з О.Ю.Карпенко) // Записки з українського мовознавства [зб. наук. праць]. Одеса, 2019. Ч.І. С.134–142.
  Treating law: English for future lawyers: підручник з професійної англійської мови // За загальною редакцією проф. Н.В.Петлюченко. Одеса: Фенікс, 2019. 313 с.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top