Vasylieva Olga Oleksandrivna

PhD in Linguistics, Associate Professor

ORCID ID

Google Scholar

Biography:

 • In 2006 graduated from Odessa Mechnikov National University, Department of English Language and Literature;
 • From 2007-2019 was a lecturer of Foreign Languages Department in National University "Odessa Law Academy";
 • In 2011 graduated with honors from National University "Odessa Law Academy", Department of Public Administration and International Legal Relations;
 • In 2019 defended the candidate thesis "Structural-semantical peculiarities of ideonyms (based on the English language)" (speciality 10.02.04 – Germanic Languages) in Odessa Mechnikov National University;
 • Since 2019 has been an associate professor of English Grammar Department.

Teaching activity:

 • Practical Grammar course of the English Language;
 • Practical course of the English Language;
 • Special courses.
 • Research interests: general linguistics, onomastics, ideonymics, practical English grammar.

Major publications:

 1. Денотатно-номінативна класифікація ідеонімів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : [зб. наук. праць]. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. Вип. 5 (330). С. 165–168.
 2. Структурні типи англомовних ідеонімів // Мова: [наук.-теор.часопис з мовознавства]. Одеса: Астропринт, 2016. № 26. С.66–71.
 3. Мотивація ідеонімів // Записки з ономастики: [зб. наук. праць]. Одеса: Астропринт, 2016. Вип. 19. С. 32–41.
 4. Англомовні оніми на позначення квіткових композицій: структурний та семантичний виміри // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. Тернопіль, 2017. Вип. 1 (27). С. 54–57.
 5. Структурно-семантичні особливості функціонування англомовних гемеронімів // Записки з романо-германської філології: [зб. наук. праць]. Одеса, 2018. № 1(40). С.106–112.
 6. Комп’ютероніми: структурний аспект // Мова: [наук.-теор.часопис з мовознавства]. Одеса: Астропринт, 2018. № 29. С. 77–80.
 7. Typology of English Ideonyms // Одеський лінгвістичний вісник: [зб. наук. праць]. Одеса, 2018. №12. С.3–8.
 8. Функційне навантаження ідеонімів (у співавтор. з О.Ю.Карпенко, Л.М.Голубенко) // Записки з ономастики: [зб. наук. праць]. Одеса : Астропринт, 2018. Вип. 21. С.117–130.
 9. Англомовні гемероніми: структурний аспект (у співавтор. з О.Ю.Карпенко) // Записки з українського мовознавства [зб. наук. праць]. Одеса, 2019. Ч.І. С.134–142.
 10. Treating law: English for future lawyers: підручник з професійної англійської мови // За загальною редакцією проф. Н.В.Петлюченко. Одеса: Фенікс, 2019. 313 с.

Adress

Dvoryanskaya str., 2,Odessa, 65082
Reception: (38-048)723-52-54
Phone/fax: (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Our Partners

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top