Залюбінська Людмила Миколаївна

Залюбинская Людмила Николаевна
Науковий ступінь Кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри Менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів
Освіта ОДУ ім. І.І. Мечникова, фізичний факультет (диплом з відзнакою)
Назва дисертаційної роботи Кандидатська дисертація «Диффузія міді у полікристалевому сульфіді кадмію»
Досвід викладацької діяльності Більше 40 років, а викладання управлінських та економічних дисциплін з 1994 року
Професійні навички та знання Керівник проекту по створенню без вакуумних передаючих телевізійних трубок;
Керівник проекту по створенню тонкошарових сонячних батарей;
Керівник проекту по створенню елементів живлення для надважкої ракети-носія "Енергія" (запуск 15.05.1987)
За результатами розробок опубліковано понад 140 статей з мікроелектроніки та отримано 12 авторських свідоцтв
Читання лекцій та володіння різними технологіями з інтерактивного навчання
Стажування та програми У 1993 р. навчання на французсько-українських курсах викладачів маркетингу, менеджменту, конкретної економіки у Франції (м. Лион) та стажування на підприємствах Франції обсягом 300 годин;
У 1994 р. участь у спільному проекті Національного Університету „Києво-Могилянська Академія” (Україна) та Фонду Євразія (США) „Модернізація економічної освіти в Україні” обсягом 192 години;
Багаторазова участь у конференціях та семінарах CEEMAN (Асоціація розвитку менеджменту у Центральній та Східній Европі), CEUME (Консорціум з удосконалення бізнес-освіти в Україні) та EERC (Консорціум з економічних досліджень та освіти).
Стажування в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень АН України у грудні 2009 – січні 2010 р.
Дійсний член Асоціації економістів України.
Нагороди та призи Почесна грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом» (2010);
Почесний знак «Золотий ангел» (2006);
Почесна відзнака Одеського міського голови «За заслуги перед містом» (2006).
Сертифікати Сертифікати CEUME: Ефективна цінова політика компанії;
Розробка методичного забезпечення навчального курсу;
Навички викладання ситуаційних вправ з менеджменту.
Certificate of Attendence: Dr. Phylip Kotler “MANAGING and MARKETING in the AGE OF TURBYLENCE”
Certificate of Ukrainian Economics Association: “Modern Approaches to Economics Instruction? Research and Professional Growth”
Сфера наукових інтересів Рефлексивне управління в економіці; Управління персоналом; Фінансовий менеджмент,зовнішньо-економічна діяльність підприємств
Іноземні мови Англійська мова
E-Mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

Підручники

 1. Залюбінська Л.М., Скорик М.Л. Мікроекономіка: підручник. – Одеса : Астропринт, 2011. – 320 с.
 2. Залюбінська Л.М., Скорик М.Л. Управління персоналом: Підручник, частина перша / Л.М. Залюбінська, М.Л. Скорик – Одеса: Одеський національній університет імені І.І. Мечникова, 2016. – 252 с.
 3. Залюбінська Л.М., Скорик М.Л. Управління персоналом: Підручник, частина друга / Л.М. Залюбінська, М.Л. Скорик – Одеса: Одеський національній університет імені І.І. Мечникова, 2017. – 410 с

Науково-методичні посібники

 1. Залюбінська Л.М., Кириліна М.А. Мікроекономіка: навчальний посібник. Одеса: Астропринт, 2003.
 2. Залюбінська Л.М., Кириліна М.А. Макроекономіка: навчальний посібник. Одеса: Астропринт, 2003.

Розділи у колективних монографіях

 1. Залюбинская Л.Н., Скорик Н.Л. Рефлексивная модель социально-экономического уклада общества / В монографии «Рефлексивные процессы в экономике: концепции, модели, прикладные аспекты». Донецк. – 2012. – С. 68-85.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Залюбинская Л., Илюченко А. Особенности сертификации гостиниц города Одессы. //Гостиничный и ресторанный бизнес.–2001, - 1(4). - С.39-41.
 2. Залюбинская Л.Н., Скорик Н.Л. Про роль банків в процесі реформування економіки України. // Вісник соціально-економічних досліджень. Одеса.: 2001,- Вип.8,ч.2, - с. 149-152.
 3. Кисиль А.В., Залюбинская Л.Н. Возможности оптимизации дилинговой торговой системы на основании синтеза волнового и технического анализа //Труды Одесск. Политехн. Ун-та. –2002.- 1(17).- С. 260-263.
 4. Скорик М., Залюбінська Л. Пілотний проект національної системи масових електронних платежів та інтернет-банкінг в АКБ “Імексбанк” // Вісн. Тернопольскої академії народного господарства.- 2002.- №8-С. 235-241.
 5. Скорик М.Л., Залюбінська Л.М. Проблеми розвитку карткових проектів в банках України. // Вісн. соц.-екон. досліджень.- 2003.- №15.- С. 275-279.
 6. Залюбинская Л.Н., Фролова А.Г. Внедрение методов логистики в лакокрасочную промышленность Украины.// Труды ОНПУ.- 2003.- 2(20).-С. 255-258.
 7. Залюбінська Л.М. Впровадження логістичних схем у лакофарбній промисловості України // Маркетингові дослідження в Україні. К.: КНТЕУ. -2004.- С. 215-220.
 8. Залюбінська Л.М., Петрова О.Є. Дослідження можливостей хеджування валютних ризиків українськими підприємствами. // Вісн. соц.-екон. досліджень.- 2008.- №30.- С. 153-158.
 9. Залюбінська Л.М., Кореновський Ар.О., Шевчук В. Г. Про моделювання соціально-економічного устрою суспільства // Укр. Соціум – 2009 - №4. – С. 128- 136
 10. Залюбінська Л.М., Скорик М.Л. Основні проблеми формування середнього класу в Україні. //«Україна в умовах глобальної конкуренції: стратегія випереджаючого розвитку». - Донецьк, 2010 – С.45-47.
 11. Залюбінська Л.М., Кривоногова І.Г. «Агропромисловий потенціал України та Франції» // Вісн. соц.-екон. досліджень.- 2011.- №40.- С. 153-158.
 12. Залюбінська Л.М., Скорик М.Л. Про моделювання «нормального» соціально-економічного устрою України // І Міжнародна науково-практична конференція «Україна – Чорногорія: економічна трансформація та перспективи міжнародної співпраці», Будва (Чорногория) 18-25 травня 2012 р., - С. 142-144.
 13. Залюбінська Л.М., Колмановська Т.С. Проблеми економічної етики у ракурсі рефлексивного управління // ІІІ Всеукраинская научно-практическая конференция "Рефлексивные процессы и управление в экономике" , г. Севастополь.- 26-29.09.2012. - С. 146-152.
 14. Залюбінська Л.М., Скорик М.Л. Еволюційна модель «ідеального» суспільства // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, Серія: «Економічні науки». – 2012.- №4. – С. 134-149.
 15. Залюбинская Л. Н. Подготовка кадров для туризма в Одесском национальном университе // І Міжнародна науково-практична конференція «Україна – Чорногорія: економічна трансформація та перспективи міжнародної співпраці», Будва (Чорногория) 18-25 травня 2012 р., - С. 25-27.
 16. Залюбінська Л.М., Скорик М.Л. Про моделювання экономике" , г. Севастополь.- 26-29.09.2012. - С. 146-152.
 17. Залюбінська Л.М., Скорик М.Л. Модель «нормального» устрою України та рівні рефлективності її суб’єктів // ІІІ Всеукраинская научно-практическая конференция "Рефлексивные процессы и управление в экономике" , г. Севастополь.- 26-29.09.2012. - С. 282-286.
 18. Залюбинская Л.Н., Скорик Н.Л. Рефлексивная модель социально-экономического уклада общества / В монографии «Рефлексивные процессы в экономике: концепции, модели, прикладные аспекты». Донецк. – 2012. – С. 68-85.
 19. Залюбінська Л.М., Скорик М.Л. Еволюційна модель «ідеального» суспільства // Збірник наукових праць Хмельницького коопер. торгов.-економ. інститута. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2012. – С. 147-159.
 20. Скорик М.Л., Залюбінська Л.М. В.І. Вернадський – пророк нового планетарного мислення // X Международная конференция “Теория и практика предпринимательства” (г. Алушта, 25.04 – 27.04.2013), - С. 16-17.
 21. Залюбінська Л.М. Науковий потенціал у забезпеченні інноваційного розвитку країни // Міжнародна науково-практична конференція «Управлінські інновації: теорія та практика» в рамках Міжнародного наукового форуму «Нова економіка», Тернопіль – Ялта, 30.09-6.10.2013, С. 54-57.
 22. Залюбинская Л.Н., Скорик Н.Л. Рефлексивный подход к «детенизации» экономики Украины // ІV Международная научно-практическая конференция «Рефлексивные процессы и управление в экономике», Партенит. 14-17.10.2013, С. 67-71.
 23. Залюбинская Л.Н. Рефлексивное управление проблемами этики в экономике // IX Международный симпозиум «Рефлексивные процессы и управление» 17-18 октября 2013, Москва, С. 68-70.
 24. Залюбинская Л.Н, Лазарян С.М. Эколого-экономические перспективы утилизации пластиковой тары в Украине // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Україна – Чорногорія: економічна трансформація та перспективи міжнародної співпраці» Будва (Чорногория) 11-17 травня 2014 р., - С. 45-48.
 25. Залюбінська Л.М., Літвіненко К.О. Модель кругообігу національної економіки з ринком комерційної нерухомості // Економіка ринкових відносин. – 2014. - №4 – С. 32-43.
 26. Залюбінська Л.М., Литвиненко К.О. Модель кругообігу національної економіки з ринком комерційної нерухомості // 9-а міжнародна конференція «Українське Причорномор’я: вектори стратегічного розвитку та європейських стандартів життя»: міжн. наук.-практ. конф., вересень, 2015 г. м. Херсон.
 27. Залюбинская Л.Н. Проблемы утилизации полимерных отходов в Украине // Украина – Болгария – Европейский Союз: современное состояние и перспективы: межд. научн.-практ. конф., сентябрь 2015 г.: тези допов. – Варна, 2015. –– Ч.1. – С. 94-99.
 28. Залюбінська Л.М., Лазарян С.М.«Проблеми екології та економічна ефективність утилізації побутових відходів в Україні» // Збірник наукових праць Хмельницького коопер. торгов.-економ. інститута. Економічні науки – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2015, С.113-117
 29. Zalyubinska L, Lytvynenko K. Commercial real estate market in the сycle model of national economy // Ekonomiczno-spoleczne uwarunkownia rozwoju gospodarczego – zarzadzanie informacja i nowymi technologiami: Opole. – 2015. - С.325-330
 30. Залюбинская Л.Н. Коучинг как технология развития персонала в Украине // Ukraine – Bulgaria – European Union: contemporary state and perspectives. Varna, 2016. –– V.1. – P. 185-190.

Матеріали науково-практичних та науково-методичних конференцій

 1. Zalyubinskaya L., Skorick N. The peculiarities in training the managers of science. International Conference «Economic education economies of transition (problems and solutions)». Riga. 1995, 5th section, p.61-62.
 2. Zalyubinskaya L., Skorick N. Investment policy for Ukraine to go out of crisis. International Conference «Management at the Millenium». 1998.
 3. Залюбинская Л.Н., Мак В.Т., Скорик Н.Л. О роли менеджмента в развитии НТП. Международная научно-практическая конференция “Менеджмент и экономика в системе высшего профессионального образования”. С.-Пб., 1998, с. 69-72
 4. Залюбинская Л.Н.. Использование Интернет для достижения стабильности в странах с трансформационной экономикой. Международная научно-практическая конференция “Менеджмент и экономика в системе высшего профессионального образования”. С.-Пб., 1998, с. 124-125.
 5. Залюбинская Л.Н. Деловая женщина - кризисный менеджер. Вторая международная научно-практическая конференция «Менеджмент: теория, практика и пути развития». С.-Пб., 1999, с.146-147.
 6. Л.М.Залюбінська, М.Л.Скорик. Сучасний менеджмент науки:вимоги та потреби. .// Матеріали 2-ої щорічної національної конференції CEUME. Київ. – 2000. – С. 69-71.
 7. Залюбинская Л.Н., Скорик Н.Л. О связи энтропии и экономики. //Труды третьей международной научно-практической конференции “Экономика, экология и общество России в ХХI столетии”, С.-Пб. –2001. - С. 892-895.
 8. Залюбинская Л., Илюченко А. Особенности сертификации гостиниц города Одессы. //Гостиничный и ресторанный бизнес.–2001, - 1(4). - С.39-41.
 9. Залюбинская Л.Н., Скорик Н.Л Про роль банків в процесі соціально- економічної трансформації // Всеукраїнська наукова конференція “Проблеми теорії і практики соціально-економічної трансформації в Україні”.-Одеса.- 2000.
 10. Кисиль А.В., Залюбинская Л.Н. Возможности оптимизации дилинговой торговой системы на основе синтеза волнового и технического анализа //Труды Одесск. Политехн. Ун-та. –2002.- 1(17).- С. 260-263.
 11. Скорик М., Залюбінська Л. Пілотний проект НСМЕП та Інтернет-банкінг в АКБ “Імексбанк”.// Сьома міжнародна наукова конференція “Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: глобалізація і нова економіка – наслідки для Європи і України”.-Ялта-Форос.- 2002.
 12. Залюбінська Л.М., Митник Т.В. Об особенностях предпринимательства в Украине // Труды науково-практичної конференції “Мова. культура. бізнес ” Київ. – 2002.
 13. Залюбінська Л.М. Про підготовку управлінців нової формації // Тези доповідей Всеукр. науково-практич. конферен. «Управління в освіті».-Львів.- 2003.- С. 23-24.
 14. Залюбинская Л. Фролова А. О роли логистики в развитии лакокрасочной промышленности Украины // Міжнародна науково-практичної конференція “Управління підприємствами: проблеми та шляхи їх вирішення”. – 2003.- Донецьк (Алушта)
 15. Zalyubinska L. M. Investment policy for Ukraine to go out of crisis. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Вплив ринку і державного регулювання на розвиток фінансово-кредитної системи України”.- Харків.-2003.- С. 49-51.
 16. Залюбінська Л.М., Скорик М.Л., Кушнеров Ю.В. Новітні банківські технології як шлях до підвищення прибутковості комерційних банків. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Вплив ринку і державного регулювання на розвиток фінансово-кредитної системи України”.- Харків.-2003.- С. 191-193.
 17. Залюбінська Л.М. Проектування систем штучного інтелекту // Міжнародна науково-практична конференція “Управління проектами: стан та перспективи”, 2005. –
 18. Прутцев А.С., Залюбінська Л.М. Дослідження ринку складської нерухомості в Одеському регіоні // Третя міжнародна науково-практична конференція «Проблеми вдосконалення інституційних умов функціонування української економіки», 2008. – С. 16-18.
 19. Залюбінська Л.М., Кривоногова І.Г. Сучасні підходи до хеджування банківських ризиків // Третя міжнародна науково-практична конференція «Проблеми вдосконалення інституційних умов функціонування української економіки», 2008. – С. 43-45
 20. Вовк О.М.,Залюбінська Л.М. Корпоратизація у фармацевтичній галузі // Третя міжнародна науково-практична конференція «Проблеми вдосконалення інституційних умов функціонування української економіки», 2008. – С. 7-9.
 21. Залюбінська Л.М., Кривоногова І.Г. Сучасні підходи до керування кредитним ризиком //VII Міжнародна конференція “Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины ” (г. Алушта, 26 – 28.09.2008) - C. 123-124.
 22. Залюбінська Л.М., Білецька С.А. Стан ринку складської нерухомості Одеського регіону //VII Міжнародна конференція “Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины ” (г. Алушта, 26 – 28.09.2008) - C. 60-61.
 23. Залюбінська Л.М. Основні засади моделювання соціально -економічного устрою України // VIIІ Міжнародна конференція “Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины ” (г. Алушта, 1 – 3.10.2009), - С. 25-27.
 24. Залюбінська Л.М., Скорик М.Л. Основні проблеми формування середнього класу в Україні. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна в умовах глобальної конкуренції: стратегія випереджаючого розвитку». – Донецьк, 22-24 квітня 2010 – С.45-47.
 25. Залюбінська Л.М., Скорик М.Л. «Про залучення рядів Фур’є для прогнозування курсу гривні відносно основних світових валют» // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичній конференції «Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання». Київ, 27-28 травня 2010 – С. 88-90.
 26. Залюбінська Л.М., Скорик М.Л. «Особливості використання рядів Фур’є для прогнозування фінансових ризиків» // IX Международная конференция “Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины ” (г. Алушта, 30.09 – 2.10.2010), - С. 7-8.
 27. Залюбинская Л. Н. Подготовка кадров для туризма в Одесском национальном университе // І Міжнародна науково-практична конференція «Україна – Чорногорія: економічна трансформація та перспективи міжнародної співпраці», Будва (Чорногория) 18-25 травня 2012 р., - С. 25-27.
 28. Залюбінська Л.М., Скорик М.Л. Про моделювання «нормального» соціально-економічного устрою України // І Міжнародна науково-практична конференція «Україна – Чорногорія: економічна трансформація та перспективи міжнародної співпраці», Будва (Чорногория) 18-25 травня 2012 р., - С. 142-144.
 29. Залюбінська Л.М., Колмановська Т.С. Проблеми економічної етики у ракурсі рефлексивного управління // ІІІ Всеукраинская научно-практическая конференция "Рефлексивные процессы и управление в экономике" , г. Севастополь.- 26-29.092012. - С. 146-152.
 30. Залюбінська Л.М., Скорик М.Л. Модель «нормального» устрою України та рівні рефлективності її суб’єктів // ІІІ Всеукраинская научно-практическая конференция "Рефлексивные процессы и управление в экономике" , г. Севастополь.- 26-29.092012. - С. 282-286.
 31. Залюбинская Л.Н. Коучинг как технология развития персонала в Украине // Ukraine – Bulgaria – European Union: contemporary state and perspectives: межд. научн.-практ. конф., сентябрь 2016 г.: тези допов. – Варна, 2016. –– Ч.1. – С. 185-190.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5dd780126e59720132446861574404114
title_5dd780126e6b1968387901574404114
title_5dd780126e84212733747251574404114
title_5dd780126e95e18223415031574404114
Top