Садченко Олена Василівна

Садченко Елена Васильевна
Науковий ступінь Доктор економічних наук
Вчене звання Професор
Посада Завідувачка кафедри Менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів;
Освіта вища освіта
Назва дисертаційної роботи
 1. Докторська дисертація на тему: «Теоретико-методологічни основи екологічного маркетингу» (2005р.)
 2. Кандидатська дисертація на тему: «Економіко-екологічна оцінка ефективності водокористування у промисловому виробництві» (1987 р.)
Досвід викладацької діяльності
 1. ОНУ ім. І.І. Мечникова
 2. Проведено ліцензування (2015 р.) та акредитація (2017 р.) з підготовки фахівців в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень - 0306 Менеджмент і адміністрування; 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності).
 3. Була неодноразово головою Державної екзаменаційної комісії в Одеському національному економічному університеті, Одеському державному екологічному університеті, Одеській державній академії будівництва та архітектури.
 4. Є членом спеціалізованих вчених рад Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса) та Національного гірничого університету МОН України (м. Дніпропетровськ).
 5. Організація Конгресу «Сучасні аспекти математики гармонії та її застосування в економіці, природознавстві, технології, соціумі та освіті» (2010 р.).
Професійні навички та знання
 • Офіційний рецензент експертної комісії у рамках проекту Програми розвитку ООН «Інтеграція положень Конвенцій РІО у національну політику України».
 • Концептуальні положення екологічного маркетингу і розроблений курс лекцій «Основи екологічного маркетингу» були позитивно оцінені в Центральному Європейському університеті в Будапешті у 1999 р.
 • Розробник наукового проекту в рамках проблеми «Збереження і підтримка знань, пов'язаних з біорізноманіттям, інноваціями і традиційними формами природокористування місцевих органів влади» Глобального екологічного фонду (ГЕФ) за підтримки Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку (МБРР).
 • Концепції екологічного маркетингу, теоретичні, методичні та організаційні проблеми реалізації екологічного маркетингу в приморській зоні України, організація і регулювання маркетингової діяльності на основі удосконалення економіко-екологічного кадастрового механізму були апробовані в ході робіт за проектом Фонду Макартурів «Рішення проблем природокористування і збереження біорозмаїття приморських територій України: економіко-екологічний ноу-хау для місцевих органів влади»
 • Розробник проектів «Концептуальні і методичні основи створення морського економіко-екологічного кадастру України»; "Про інституціоналізацію форм власності на об'єкти природно-ресурсного потенціалу"; «Екологічний паспорт суб'єкта природокористування»; «Типового проекту регіонального паспорта екологічної інфраструктури» та інш.
 • Науковий керівник: Тема НДДКР № 206 «Управління трансформаційними процесами на різних рівнях економічної та екологічної систем” з 1.05.2009 р. по 31.12.2013 р.
 • Науковий керівник: Тема НДДКР № 135 «Теоретико-методичні основи управління соціетальними системами в умовах інноваційно-екологічного розвитку» (2015 р. – 2020).
 • Член редакційної колегії наукового видання МIND (Польща), "Economics and Management" (Болгарія), "Entrepreneurship" (Болгарія).
Стажування та програми
 • Грант Сороса для стажування в Центральному Європейському Університеті(м. Будапешт) 1999р.;
 • Грант Фонду Макартуров (США) з економіко-екологічної тематики 2001р.
 • Стажування: European experience in organization of scientific researches and educational work in marketing and management at university (Poland, 2016),
  Сумський державний університет, кафедра економіки та бізнес-адміністрування (2013),
  Одеський державний екологічний університет, кафедра менеджменту природоохоронної діяльності (2011).
Нагороди та призи Почесна грамота Одеської обласної ради, Грамоти ІПРЕЕД НАН України за плідну наукову діяльність.
Сертифікати
 1. «Наукові дослідження та інноваційний менеджмент»
 2. «Бізнес та сталий розвиток»,
 3. «Навколишнє середовище і політика»,
 4. «Партнерство за демократію заради здоров'я нації»
 5. «Сучасні аспекти математики гармонії та її застосування в економіці, природознавстві, технології, соціумі і освіті»,
 6. «Соціально-географічні проблеми у Східно-Центральній Європі на початку 21 століття»
 7. Perspective directions of scientific researches(United Kingdom), Problems of development modern science: theory and practice (Madrid, España), Economics, management, law: сhallenges and prospects (New Delhi, India), Economics, management, law: realities and perspectives (Paris, France), Economy and Society: Modern Foundation For Human Development (Leipzig, Germany), European experience in organization of scientific researches and educational work in marketing and management at university (Poland), Teoria I praktyka marketingu terytorialnego – techniki promocji miast I gmin (Poland) та ін.
Сфера наукових інтересів Менеджмент,екологічний менеджмент, інноваційний менеджмент, екологічний маркетинг, системний синтез в менеджменті, публічне адміністрування, економіка природокористування, управління якістю, рекреація.
Іноземні мови Англійська мова
Наукові праці Google Scholar – Олена Садченко
E-Mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СПИСОК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ

Посібники

 1. Садченко О.В. Бережливе підприємство / О.В. Садченко, Н.С. Нічітайлова. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2014. – 116 с.
 2. Садченко О.В. Контроллінг / О.В. Садченко, Н.С. Нічітайлова. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2013. – 172 с.
 3. Садченко О.В. Економіки природокористування / О.В. Садченко, Н.С. Нічітайлова, Андерсон Н.В., Ничитайлова М.С. – Одеса: Астропринт, 2011. – 185 с.
 4. Садченко О.В. Економіка підприємства: навчально-методичний посібник / О.В.Садченко, Ю.С. Філіпков. – Одеса: Астропринт, 2010. – 128 с.
 5. Садченко О.В. Основи науково-технічної та інноваційної політики в Україні: навчально-методичний посібник / О.В. Садченко, Н.С. Нічітайлова. – Одеса: Астропринт, 2010. – 84 с.

Монографії

 1. Садченко Е.В. Экономико-экологические риски в хозяйственной деятельности: монография / Е.В. Садченко, М.Н. Барчан; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и экон.-экол.исследов. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2016. – 222 с.
 2. Садченко Е.В. Принципы и концепции экологического маркетинга: Монография. – Одесса: Астропринт, 2002. – 400 с.
 3. Садченко Е.В. Экологический маркетинг: понятия, теория, практика и перспективы развития / Е.В. Садченко Е.В., С.К. Харичков. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2001. – 146 с.
 4. Садченко Е.В. Зоны экологического бедствия и решение их проблем на основе развития СЭЗ / Е.В. Садченко, А.И. Мартиенко. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 1999. – 120 с.
 5. Садченко Е.В. Предпринимательство в зонах экологического бедствия (Чернобыльский регион) / Е.В. Садченко, А.И. Мартиенко. – Одесса: УМАОИ Консалтинг,1998. – 111 с.
 6. Садченко Е.В. Совершенствование системы экономических механизмов природопользования (территориальный аспект) / Харичков С.К., Садченко Е.В., Мартиенко А.И., Спинатий Л.С. – Деп. в ВИНИТИ 13.09.1993, №2408, 1993. – 103 с.
 7. Садченко Е.В. Технико-экономические показатели использования и охраны водных ресурсов / Ковалева Н.Г., Ковалев В.Г., Харичков С.К., Садченко Е.В. / Эффективность водохозяйственной деятельности на морском транспорте. – М.: «Транспорт», 1988. – 144 с.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5dc9d713694ad11101317721573508883
title_5dc9d7136963b8112971521573508883
title_5dc9d7136984b20139203751573508883
title_5dc9d7136996814526820801573508883
Top