Кіріліна Марина Андріївна


Кирилина 
Марина Андреевна 
Ст. преподаватель

Посада 

 • Старший викладач кафедри Менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів (з 2003)
 • Асистент кафедри Менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів (2000-2003)

Освіта

 • ОНУ ім. І.І. Мечникова, аспірантура, спеціальність «Менеджмент організацій»
 • ОНУ ім. І.І. Мечникова, спеціальність «Менеджмент організацій»

Досвід викладацької діяльності

 • ОНУ ім. І.І. Мечникова (з 2000);
 • КНУКМ (2004-2006);
 • МГУ (2006-2010);
 • Центр практичного менеджменту культури (2006-2008)

Професійні навички та знання Бізнес-тренер, бізнес-консультант

Стажування та програми

 • Стажування в Інституті проблем ринку та еколого-економічних досліджень, 20.05.2019 – 20.06.2019 (№ наказу 1058 -18 від 17.05.2019)
 • Стажування в Інституті проблем ринку та еколого-економічних досліджень, 14.04.2014 – 19.05.2014 (№ наказу 1113 – 18 від 25.04.14)
 • Стажування в Одеському державному економічному університеті, 19.03.2009 – 19.04.2009 (№ наказу 845 – 18 від 06.04.09)
 • Програма «Tempus Tasis», Университет Португалії в Коїмбрі Universidade de Coimbra (2002)

Сертифікати

 • Сертифікат Українського Інституту Майбутнього від 21.01.2019р про закінчення курсу Навчаймося вчитись: «Потужні розумові інструменти для опанування складних предметів»
 • Сертифікат вільного володіння Українською мовою від 15.02.2018р № 627
 • Certificate of attendance the master-class of Dr.Philipp Kotler “Managing and marketing in the age of turbulence», 2009.
 • Сертификат за участие в 1-м Международном конгрессе «Современные аспекты математики гармонии и её применение в экономике, естествознании, технологии, социуме и образовании», 2010.
 • Сертификат участника VI международной научно-практической конференции «Научное обеспечение процессов реформирования социально-экономических отношений в условиях глобализации»,2012.
 • Сертификат участия в конференции « Внедрение норм лучшего корпоративного поведения через подготовку специалистов по корпоративному управлению в высших учебных заведениях»,МФК-2004.
 • Сертификат участия в семинарах по корпоративному управлению Консорциума по усовершенствованию бизнес-образования в Украине (CEUME), 2001.
 • Сертификат участия в семинаре для преподавателей « Навички викладання ситуаційних вправ з менеджменту» Консорциумом по усовершенствованию бизнес- менеджмент образования в Украине (CEUME), 2004
 • Сертификат участия в семинаре для преподавателей « Ефективна цінова політика» Консорциумом по усовершенствованию бизнес- менеджмент образования в Украине (CEUME), 2005

Нагороди та призи Грамота за участь у наборі абітурієнтів на економічні спеціальності ІМЕМ, 2012 р.

Сфера наукових інтересів Економіка України, міжнародна економіка, маркетинг, управління

Іноземні мови Англійська (високий рівень)

Наукові праці

Google Scholar – Кіріліна Марина Андріївна

E-Mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

СПИСОК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ

 1. Кіріліна М.А. Маркетинг в побудові системи управління. Матеріали 74-ї звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова ( м.Одеса,27-29 листопада 2019р.) / відп.ред. А.В.Смітюх; ред.кол.: Л.Н.Кусик, А.В. Левенець, Т.В.Степанова та ін. Одеса: Фенікс, 2019. C. 119 – 120.
 2. Кіріліна М.А. Роль планування та прогнозування в контексті конкурентоспроможності ЗВО. Матеріали 73-ї звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова ( 28-30 листопада 2018р., м Одеса ) / відп.ред. А.В.Смітюх; ред.кол.: А.В.Андрейченко, О.М.Савастєєва, Т.В. Степанова [та ін.]. Одеса: Фенікс, 2018. C. 162 – 163.
 3. Кирилина М.А. Планирование как необходимый инструмент в системе образования. III International scientific conference winter session Industry 4.0 , Proceedings ,12-15 December, 2018. – Borovets, Bulgaria, 2018. Year II, Volume 2/4 . С. 266 - 268
 4. Кіріліна М.А.,Саламаха Ю.Ю. Ринок праці та ринок освіти: аналіз рівноваги. Сучасні стратегії регіонального розвитку Українського Причорномор’я: виклики та рішення: Матеріали десятої міжнародної науково-практичної конференції. Херсон: Херсонський національний технічний університет, 2017. Мова: укр., рос, пол. С. 110 – 112.
 5. Кіріліна М.А.,Саламаха Ю.Ю. Стан ринку праці як результат концепції розвитку системи освіти. Економічні інновації: зб. наук. праць. Одеса, 2017. Вип.64. С. 136 – 140.
 6. Кіріліна М.А.,Саламаха Ю.Ю. Особливості стратегії розвитку закладів освіти в сучасних умовах. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції., 22-24 вересня 2016 р. Одеса: «Одеський національний університет імені І.І.Мечникова», 2016. С. 33 – 36.
 7. Кіріліна М.А. Операційний менеджмент : методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / М.А.Кіріліна. – Одеса: «Одеський національний університет імені І.І.Мечникова», 2015. - 38 с.
 8. Кіріліна М.А. Практикум з розвитку менеджерських якостей»:навчальний посібник для студентів зі спеціальності «Менеджмент організацій» у 4-х частинах.Частина 3/М.А.Кіріліна. – Одеса: Астропринт,2010. – 116с.
 9.  М.А.Кіріліна. Проблеми розвитку сучасної науки та мотивації науковців//Збірник наукових праць НУК.Миколаїв: НУК, 2006. - №5/1 (410). – с.74-79.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f045705b9e2615414653131594119941
title_5f045705b9f2815303803341594119941
title_5f045705ba0257920932481594119941
Top