Залюбінська Людмила Миколаївна

Залюбинская Людмила Николаевна

Науковий ступінь Кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання Доцент

Посада Доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування

Освіта ОДУ ім. І.І. Мечникова, фізичний факультет (диплом з відзнакою)

Назва дисертаційної роботи Кандидатська дисертація «Диффузія міді у полікристалевому сульфіді кадмію»

Досвід викладацької діяльності Більше 40 років, а викладання управлінських та економічних дисциплін з 1994 року

Професійні навички та знання

 • Керівник проекту по створенню без вакуумних передаючих телевізійних трубок;
 • Керівник проекту по створенню тонкошарових сонячних батарей;
 • Керівник проекту по створенню елементів живлення для надважкої ракети-носія "Енергія" (запуск 15.05.1987)
 • За результатами розробок опубліковано понад 140 статей з мікроелектроніки та отримано 12 авторських свідоцтв
 • Читання лекцій та володіння різними технологіями з інтерактивного навчання

Стажування та програми

 • Участь у науково-педагогічному стажуванні в Іспанії в ESEI International Business School Barcelona http://www.eseibusinessschool.com/ «Досвід підготовки висококваліфікованого персоналу, організація навчального процесу та інноваційні методи навчання в ESEI International Business School Barcelona» 29 червня – 10 липня 2017 р; Обсяг 192 год.
 • Стажування в Інституті проблем ринку: листопад 2019 – травень 2020.
 • У 1993 р. навчання на французсько-українських курсах викладачів маркетингу, менеджменту, конкретної економіки у Франції (м. Лион) та стажування на підприємствах Франції обсягом 300 годин;
 • У 1994 р. участь у спільному проекті Національного Університету „Києво-Могилянська Академія” (Україна) та Фонду Євразія (США) „Модернізація економічної освіти в Україні” обсягом 192 години;
 • Багаторазова участь у конференціях та семінарах CEEMAN (Асоціація розвитку менеджменту у Центральній та Східній Европі), CEUME (Консорціум з удосконалення бізнес-освіти в Україні) та EERC (Консорціум з економічних досліджень та освіти).
 • Стажування в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень АН України у грудні 2009 – січні 2010 р.
 • Дійсний член Асоціації економістів України.

Нагороди та призи

 • Почесна грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом» (2010);
 • Почесний знак «Золотий ангел» (2006);
 • Почесна відзнака Одеського міського голови «За заслуги перед містом» (2006).

Сертифікати 

 • Сертифікати CEUME: Ефективна цінова політика компанії;
 • Розробка методичного забезпечення навчального курсу;
 • Навички викладання ситуаційних вправ з менеджменту.
 • Certificate of Attendence: Dr. Phylip Kotler “MANAGING and MARKETING in the AGE OF TURBYLENCE”
 • Certificate of Ukrainian Economics Association: “Modern Approaches to Economics Instruction? Research and Professional Growth”

Членство у професійних співтовариствах

 • Член Асоціації економістів України
 • Член Асоціації сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME

Сфера наукових інтересів Рефлексивне управління в економіці; Управління персоналом; Фінансовий менеджмент,зовнішньо-економічна діяльність підприємств

Іноземні мови Англійська мова

E-Mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

СПИСОК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ

Підручники

 1. Залюбінська Л.М., Скорик М.Л. Мікроекономіка: підручник. – Одеса : Астропринт, 2011. – 320 с.
 2. Залюбінська Л.М., Скорик М.Л. Управління персоналом: Підручник, частина перша / Л.М. Залюбінська, М.Л. Скорик – Одеса: Одеський національній університет імені І.І. Мечникова, 2016. – 252 с.
 3. Залюбінська Л.М., Скорик М.Л. Управління персоналом: Підручник, частина друга / Л.М. Залюбінська, М.Л. Скорик – Одеса: Одеський національній університет імені І.І. Мечникова, 2017. – 410 с

Науково-методичні посібники

 1. Залюбінська Л.М., Кириліна М.А. Мікроекономіка: навчальний посібник. Одеса: Астропринт, 2003.
 2. Залюбінська Л.М., Кириліна М.А. Макроекономіка: навчальний посібник. Одеса: Астропринт, 2003.

Розділи у колективних монографіях

 1. Залюбінська Л.М.. Сталий розвиток та людський капітал //«Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі»: колективна монографія. - Київ:, 2018. С. 122-127. DOI: https://conftef.wixsite.com/conf
 2. Залюбінська Л.М. Скорик М.Л. Середній клас – основа сталого розвитку суспільства //Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі.: колективна монографія / НТУУ « Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України; Вища економіко-гуманітарна школа/ за наук. ред.. проф.. Хлобистова Є.В. Київ, 2017. 546 с. С. 53- 60.
 3. Залюбинская Л.Н. Скорик Н.Л. Рефлексивный подход к «детенизации» экономики Украины // В монографии «Рефлексивные процессы и управление в экономике», Киев, 2015, С. 67-81.
 4. Залюбинская Л.Н., Скорик Н.Л. Рефлексивная модель социально-экономического уклада общества / В монографии «Рефлексивные процессы в экономике: концепции, модели, прикладные аспекты». Донецк. – 2012. – С. 68-85.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Sadchenko O.V., Nikola S.O. Zalyubinska L.M. Improvement of economic mechanism for regulation of enterprise activity in the “green economy” development area // Економічні інновації : зб. наук. праць. Одеса, 2019. Вип. 71, С. 109-121.
 2. Yegorova-Gudkova T., Zaljubinska L., Zgadova N., Kirilina M., Matjukhina I. The New Higher Education Paradigm: An Innovative Aspect. The Review of Higher Education. (Scopus and Web of Science ). (Аpproved, Q 1-2).
 3. Hrinchenko Y.L. Robul Y.V. Zalubinska L.M. Development of price strategies to support brand positioning: strategic issues for marketing policies // Економічні інновації: зб. наук. праць. Одеса, 2018. Вип. 69, Р.44-54. DOI https://doi.org/10.31520/ei.2018.20.4(69).44-54
 4. Hrinchenko Y.L. Robul Y.V. Zalubinska L.M. Social Media Marketing Influence on Brand Equity and Impact on Intention to Buy in Fashion Marketing // Економічні інновації: зб. наук. праць. Одеса, 2018. Вип. 70. Р. 63-72
 5. Залюбінська Л.М. Скорик М. Л. Перспективи розвитку аграрного ринку України за умов євроінтеграції // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Випуск 20 (Ч. 1) С. 163-167.- DOI: http://www.visnyk-econom/uzhnu.uz.ua/archive/20_1_2018ua/38/pdf
 6. Залюбінська Л.М. Скорик М.Л. Євроінтеграційні наміри України та їх реалізація // Інтелект ХХІ. 2018. №4. С.9-13. DOI: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2018/2018
 7. Залюбінська Л.М., Литвиненко К.О. Модель кругообігу національної економіки з ринком комерційної нерухомості // Економіка ринкових відносин. – 2014. - №4 – С. 32-43.
 8. Залюбинская Л.Н. Проблемы утилизации полимерных отходов в Украине // Украина – Болгария – Европейский Союз: современное состояние и перспективы: межд. научн.-практ. конф., сентябрь 2015 г.: тези допов. – Варна, 2015. –– Ч.1. – С. 94-99.
 9. Zalyubinska L, Lytvynenko K. Commercial real estate market in the сycle model of national economy // Ekonomiczno-spoleczne uwarunkownia rozwoju gospodarczego – zarzadzanie informacja i nowymi technologiami: Opole. – 2015. - С.325-330
 10. Залюбинская Л.Н. Коучинг как технология развития персонала в Украине // Ukraine – Bulgaria – European Union: contemporary state and perspectives. Varna, 2016. –– V.1. – P. 185-190.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f09267baf2ce5832102741594435195
title_5f09267baf3d917388568841594435195
title_5f09267baf4e83646215981594435195
Top