Селєзньова Ольга Олександрівна

seleznyova

Науковий ступінь Доктор економічних наук

Вчене звання Доцент

Посада Професор кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування

Освіта Вища

Назва дисертаційної роботи «Теоретико-методологічні основи управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств»

Досвід викладацької діяльності 10 років 8 місяців 

Професійні навички та знання

 • Підготовка і проведення лекційних, практичних занять.
 • Розробка та видання конспектів лекцій, методичних вказівок, навчальних посібників.
 • Робота з різними аудиторіями, публічні виступи.
 • Проведення наукових досліджень і публікація статей, монографій, тез.
 • Організація і проведення презентацій, конференцій, інших подій.
 • Організація і проведення маркетингових досліджень.
 • Розробка маркетингової стратегії, складання маркетингового плану підприємства.
 • Розробка і проведення PR-кампаній.
 • Ведення ділової документації.
 • Робота у команді.
 • Викладання дисциплін «Маркетинг», «Міжнародний маркетинг»

Стажування та програми

 • «Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend» organized by University of Finance, Business and Entrepreneurship - The training consisted of the lectures and workshops (total 180 hours = 6 credits ECTS) Sofia, Bulgaria, 01 January – 31 March 2020. Sertificate № BG/VUZF/486-2019.

Членство у професійних співтовариствах

 • Член Української асоціації маркетингу
 • Член спеціалізованої вченої ради Д41.051.11 зі спеціальностей 08.00.03 та 08.00.04., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
 • Голова Державної екзаменаційної комісії спеціальності «Маркетинг» Одеської державної академії будівництва та архітектури
 • Член редколегії та рецензент наукового фахового видання «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент»

Сфера наукових інтересів Маркетинг, менеджмент

Іноземні мови Англійська, польська

Наукові праці

Автор понад 107 наукових публікацій, у тому числі монографії, навчальні посібники, словник, статті, тези, методичні вказівки, конспекти лекцій.

Google ScholarСелєзньова Ольга Олександрівна

Orcid - Селєзньова Ольга Олександрівна

E-Mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

СПИСОК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ:

 1. Селезньова О. О. Розвиток управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств в Україні: [монографія] / О.О. Селезньова. – Одеса: Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2017. – 356 с. http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5711
 2. Olha Seleznova, Iryna Azhaman, Olha Yevdokimova. Current trends in the management of marketing activities of construction companies in Ukraine. EPH-International Journal of Business & Management Science. Volume-6. Issue-1. January, 2020. Рр. 32 – 46. ISSN: 2208-2190. URL: http://ephjournals.com/index.php/bms/article/view/1613/946
 3. Селезньова О. О. Оптимізація вибору проекту багатоквартирного житлового будівництва в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Селезньова // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2016. №2. С. 203 – 208. – Режим доступу: http://easterneurope-ebm.in.ua/journal/2_2016/39.pdf
 4. Селезньова О. О. Ідентифікація понятійно-категоріального апарату управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств / О. О. Селезньова // Причорноморські економічні студії. Випуск 16. – Одеса: ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2017. – С. 94 – 98. URL: http://www.bses.in.ua/journals/2017/16_2017/22.pdf
 5. Селезньова О. О. Оцінка економічної результативності управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств / О. О. Селезньова // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». – Мукачево: Вид-во МДУ, 2016. – Вип. 1(5). – 285 с. – С. 175 – 183. URL: https://msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2016/05/1-5-1-2016-29.pdf
 6. Селезньова О.О., Собченко А.Ю., Євдокімова О.М. Ділова репутація як визначальний фактор формування бренду підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 25. Частина 2. 2019. С. 115 – 119. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/25_2_2019ua/25.pdf
 7. Seleznova, O. (2016). The development of the construction company's pricing policy. Socio-Economic Problems and the State [online]. 14 (1), p. 110-116. [Accessed May 30, 2016]. Available from: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2016/16soocpp.pdf

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f0a8b3d4638721039689041594526525
title_5f0a8b3d46485157591681594526525
title_5f0a8b3d4657f19231721071594526525
Top