Аспірантам

До уваги аспірантів та наукових керівників!

Відділ аспірантури та докторантури нагадує, що аспіранти 1-го року навчання, які навчатимуться з 01.10.2019 р. по 01.10.2023 р., мають не пізніше 18 листопада 2019 року обов’язково подати до відділу аспірантури два документи, а саме:

  1. заповнений та підписаний індивідуальний план роботи ( один примірник)
  2. витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету про затвердження індивідуального плану аспіранта та теми дисертації.

Аспірантам 1-го, 2-го та 3-го років навчання!

Навчальні заняття (для 1-го і 2-го років) та педагогічна практика (для аспірантів 3-го року) розпочинаються 1 листопада.

До уваги аспірантів 2-го року навчання!

Списки академічних груп та розклад із загальних дисциплін на 1-е півріччя розміщені нижче. Повні розклади за кожною спеціальністю складаються деканатами та будуть розміщені на відповідних факультетах та на цій сторінці пізніше.

До уваги аспірантів 1-го року навчання!

У 1-му півріччі ви вивчаєте тільки загальні дисципліни – «Academic Writing» та «Професійна етика викладача». Розклад занять, списки академічних та мовних груп будуть розміщені на цьому сайті. Слідкуйте за оновленням інформації на сайті.

Для уваги аспірантів 3-го року!

Педагогічна (асистентська) практика розпочинається 1 листопада. Необхідно звернутись на факультети до керівників педагогічної практики та отримати завдання. Загальна програма педагогічної практики розміщена на сайті у розділі «Навчальні дисципліни та практика».

 Шановні аспіранти!

Нагадуємо, що цього року в сесію застосовуються індивідуальна відомость для кожної особи, що містить всі предмети, які ви плануєте складати. Відомості видає ваш деканат, потурбуйтеся отримати їх завчасно. Відомість знаходиться у вас до кінця сесії, надалі ви предаєте її в деканат. Ні заліковки, ні відомості до аспірантури нести не потрібно. Бажаємо успіхів!

Загальні відомості

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, що затверджуються вченою радою Університету для кожної спеціальності. Нормативний строк підготовки здобувачів ступеня доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Програма підготовки аспірантів містить освітню та наукову складову. Освітня складова в ОНУ імені І. І. Мечникова складає 45 кредитів ЄКТС та здійснюється переважно в перші два роки підготовки в аспірантурі. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення власного наукового дослідження та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант/докторант зобов’язаний:

  • виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності;
  • оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності;
  • провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, представити його у формі дисертації та захистити дисертацію.

Оголошення про кандидатські іспити

Зміни в нормативно-правовій базі

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5dab27006cdae7280088131571497728
title_5dab27006cec84392242981571497728
title_5dab27006cfde1756856851571497728
title_5dab27006d0f41995838251571497728
Top