Аспірантам

Шановні аспіранти!

Нагадуємо, що цього року в сесію застосовуються індивідуальна відомость для кожної особи, що містить всі предмети, які ви плануєте складати.

Відомості видає ваш деканат, потурбуйтеся отримати їх завчасно.

Відомість знаходиться у вас до кінця сесії, надалі ви предаєте її в деканат.

Ні заліковки, ні відомості до аспірантури нести не потрібно.

Бажаємо успіхів!

Загальні відомості

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, що затверджуються вченою радою Університету для кожної спеціальності. Нормативний строк підготовки здобувачів ступеня доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Програма підготовки аспірантів містить освітню та наукову складову. Освітня складова в ОНУ імені І. І. Мечникова складає 45 кредитів ЄКТС та здійснюється переважно в перші два роки підготовки в аспірантурі. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення власного наукового дослідження та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант/докторант зобов’язаний:

  • виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності;
  • оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності;
  • провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, представити його у формі дисертації та захистити дисертацію.

Оголошення про кандидатські іспити

Зміни в нормативно-правовій базі

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5d36b655ca87512683163551563866709
title_5d36b655ca98e9014065171563866709
title_5d36b655caaa29795989211563866709
title_5d36b655cabb35282248071563866709
Top