Аспірантам

До уваги аспірантів!

ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНОЇ АТЕСТАЦІЇ АСПІРАНТІВ У 2020 РОЦІ! 

Відповідно до Наказу ОНУ імені І.І. Мечникова  № 50-02 від 24.04.2020 р. проведення річної атестації для аспірантів 1 – 4 курсів (зарахованих восени)  у 2020 році проходитиме з 1 по 9 вересня 2020 р.

В зв’язку з цим, аспірантам необхідно вчасно отримати і заповнити бланки атестації та індивідуальні плани. Для отримання бланків атестації та індивідуальних планів аспіранти мають звернутись до відділу аспірантури з 27 липня по 15 серпня!!!

Відразу після проходження атестації аспіранти повертають заповнені та оформлені  документи до відділу аспірантури.

До уваги аспірантів 1 – 3 курсів!

Щодо організації освітнього процесу на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти у 2020/2021 навчальному році!

Навчальні заняття на 1 та 2 курсах розпочинаються з 1 жовтня 2020 року. Тривалість теоретичного навчання на 1 та 2 курсах складає по 30 тижнів упродовж навчального року. Зимові канікули – з 28 грудня 2020 року по 17 січня 2021 року. Сесія – з 17 по 30 травня 2021 року. Педагогічна (асистентська) практика на 3 курсі (4 тижні) розпочинається з 26 жовтня 2020 року.

Нові реквізити за навчання та за мешкання в гуртожитку

Увага! З січня 2020 р. сплату за навчання та за мешкання в гуртожитку необхідно здійснювати за новими реквізитами. Детальна інформація розміщена нижче.

  • за навчання в університеті:

ОНУ імені І.І. Мечникова р-рах. UA918201720313221002201001297 Банк: Держказначейська служба Ураїни м. Київ МФО 820172, код ОКПО 02071091.

  • за мешкання в гуртожитку:

ОНУ імені І.І. Мечникова р-рах. UA198201720313291002202001297, Банк: Держказначейська служба Ураїни м. Київ МФО 820172, код ОКПО 02071091.

Реквізити

УВАГА!

Заліково-екзаменаційна сесія проводитиметься ДИСТАНЦІЙНО! ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ СЕСІЇ БУДЕ РОЗМІЩЮВАТИСЬ У ВІКНІ «ДИСТАНЦІЙНА СЕСІЯ 2020». СЛІДКУЙТЕ ЗА НОВИНАМИ!

Загальні відомості

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, що затверджуються вченою радою Університету для кожної спеціальності. Нормативний строк підготовки здобувачів ступеня доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Програма підготовки аспірантів містить освітню та наукову складову. Освітня складова в ОНУ імені І. І. Мечникова складає 45 кредитів ЄКТС та здійснюється переважно в перші два роки підготовки в аспірантурі. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення власного наукового дослідження та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант/докторант зобов’язаний:

  • виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності;
  • оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності;
  • провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, представити його у формі дисертації та захистити дисертацію.

Оголошення про кандидатські іспити

Зміни в нормативно-правовій базі

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f6dcb0b7a01315737195431601030923
title_5f6dcb0b7a11d9658952781601030923
title_5f6dcb0b7a27b3156000901601030923
Top