Аспірантам

Нові реквізити за навчання та за мешкання в гуртожитку

Увага! З січня 2020 р. сплату за навчання та за мешкання в гуртожитку необхідно здійснювати за новими реквізитами. Детальна інформація розміщена нижче.

  • за навчання в університеті: 

ОНУ імені І.І. Мечникова р-рах. UA918201720313221002201001297 Банк: Держказначейська служба Ураїни м. Київ МФО 820172, код ОКПО 02071091.

  • за мешкання в гуртожитку:  

ОНУ імені І.І. Мечникова р-рах. UA198201720313291002202001297, Банк: Держказначейська служба Ураїни м. Київ МФО 820172, код ОКПО 02071091. 

Реквізити

Увага!

Шановні аспіранти 1-го та 2-го років навчання, викладачі! 

В зв’язку з оголошенням карантину з 12.03.2020 р. по 03.04.2020 р. (Постанова КМУ №211 від 11.03.2020 р., та Наказ ОНУ №29-02 від 11.03.2020 р.) сесія переноситься!

Про нові дати іспитів та заліків буде повідомлено пізніше. Слідкуйте за оголошенням на сайті.

До уваги аспірантів 1-го та 2-го років навчання!

Навчальні заняття продовжуються у другому півріччі згідно з розкладами - з 08.01.2020 року до 29.03.2020 року. Сесія відбудеться з 30.03.2020 року до 12.04.2020 року.

Списки академічних груп і мовних підгруп та розклад із загальних дисциплін на 2-е півріччя (січень-березень) розміщені нижче. Розклади фахових дисциплін за кожною спеціальністю та року навчання розміщені там же в окремих файлах.

 Шановні аспіранти!

Нагадуємо, що цього року в сесію застосовуються індивідуальна відомость для кожної особи, що містить всі предмети, які ви плануєте складати. Відомості видає ваш деканат, потурбуйтеся отримати їх завчасно. Відомість знаходиться у вас до кінця сесії, надалі ви предаєте її в деканат. Ні заліковки, ні відомості до аспірантури нести не потрібно. Бажаємо успіхів!

Загальні відомості

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, що затверджуються вченою радою Університету для кожної спеціальності. Нормативний строк підготовки здобувачів ступеня доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Програма підготовки аспірантів містить освітню та наукову складову. Освітня складова в ОНУ імені І. І. Мечникова складає 45 кредитів ЄКТС та здійснюється переважно в перші два роки підготовки в аспірантурі. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення власного наукового дослідження та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант/докторант зобов’язаний:

  • виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності;
  • оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності;
  • провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, представити його у формі дисертації та захистити дисертацію.

Оголошення про кандидатські іспити

Зміни в нормативно-правовій базі

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e8c570e0028e10276341091586255629
title_5e8c570e0040d10601445251586255629
title_5e8c570e005574726113071586255629
Top