«17» грудня 2021 р. о 13.00 в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова (за адресою: вул. Дворянська 2, кафедра практичної і клінічної психології, ауд. 69, м. Одеса) відбудеться фаховий семінар з метою апробації дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 «Психологія» Толмачевської Вікторії Олександрівни.

Назва дисертаційної роботи: «Особливості прояву емоційної експресії у представників професій з високим емоційним навантаженням»

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної і клінічної психології Смокова Л.С.

Спеціальність 032 «Історія та археологія»

Налівайко Андрій Олександрович

01 грудня 2021 р. о 14.30 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (за адресою: вул. Єлісаветинська 12, кафедра всесвітньої історії, ауд. 12, м. Одеса) відбудеться фаховий семінар з метою апробації дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 «Історія та археологія» Налівайка Андрія Олександровича.

Назва дисертаційної роботи: «Леонід Беркут: український медієвіст на зламі епох».

Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент, Нємченко Ірина Вікторівна.

Спеціальнiсть 104 «Фізика та астрономія»

Кіосе Михайло Іванович

«20» жовтня 2021р. о 14:30 в Одеському національному університеті імені

І.І. Мечникова (за адресою: вул. Пастера 42, ауд. 6, кафедра експериментальної фізики, м. Одеса) відбудеться фаховий семінар з метою апробації дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» Кіосе Михайла Івановича.

Назва дисертаційної роботи: «Встановлення закономірностей люмінесценції нанокристалів CdS, ZnS, легованих домішками (Zn, Cu, Li) та наноструктур ядро-оболонка, синтезованих золь-гель методом».

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри експериментальної фізики Сминтина Валентин Андрійович.

 

Спеціальнiсть 035 «Філологія»

Михайленко-Зото Олена Олександрівна

«08» жовтня 2021 р. о 13:00 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова (за адресою: Французький бульвар, 24/26, кафедра загального та слов'янського мовознавства, м. Одеса) відбудеться фаховий семінар з метою апробації дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 «Філологія» Михайленко-Зото Олени Олександрівни

Назва дисертаційної роботи: «Російська паронімія в лінгвокультурологічному аспекті».

Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор, професор кафедри загального та слов'янського мовознавства Степанов Євгеній Миколайович.

Спеціальнiсть 104 «Фізика та астрономія»

Вергелес Клара Олександрівна

«23» вересня 2021р. о 15:00 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова (за адресою: вул. Пастера 42, ауд. 6, кафедра експериментальної фізики, м. Одеса) відбудеться фаховий семінар з метою апробації дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» Вергелес Клари Олександрівни.

Назва дисертаційної роботи: «Оптичні та люмінесцентні властивості гетерогенних систем на основі напівпровідникових квантових точок і металевих наночастинок».

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри експериментальної фізики Сминтина Валентин Андрійович 

Спеціальність 032 «Історія та археологія»

Калініченко Олександр Олександрович

27 вересня 2021 р. о 14.30 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (за адресою: Єлісаветинська 12, кафедра історії України, ауд. 28, м. Одеса) відбудеться фаховий семінар з метою апробації дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 «Історія та археологія» Калініченка Олександра Олександровича.

Назва дисертаційної роботи: «Українська школа підводного мореплавства ХІХ – початку ХХ ст.: формування, діяльність, персоналії».

Науковий керівник: доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії України Вінцковський Тарас Степанович.

Сторінка 1 із 4

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top