Здобувачам вищої освіти ступеня кандидата наук (доктора філософії) поза аспірантурою

Правила та процедура прикріплення осіб до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (ОНУ) для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою

Співробітники ОНУ, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою шляхом прикріплення до відповідної кафедри терміном на п’ять років. При цьому вони мають в повному обсязі виконати відповідну освітньо-наукову програму та навчальний план аспірантури.

Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти осіб, які прикріплені до ОНУ для реалізації свого права на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою, а також їх наукове керівництво здійснюється за кошти ОНУ.

У разі звільнення з роботи особа втрачає право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою в ОНУ та має право продовжити свою підготовку для здобуття ступеня доктора філософії поза аспірантурою у вищому навчальному закладі (науковій установі), до якого особа зарахована на посаду науково-педагогічного чи наукового працівника (за умови прийняття відповідного рішення таким вищим навчальним закладом (науковою установою); вступити до аспірантури ОНУ для здобуття відповідного ступеня і зарахування їй відповідних кредитів ЄКТС, здобутих поза аспірантурою

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5cb9c3676470211393172571555678055
title_5cb9c3676481c1707812531555678055
title_5cb9c367649307095437271555678055
title_5cb9c36764b1d13309623331555678055
Top