Здобувачам вищої освіти ступеня кандидата наук (доктора філософії) поза аспірантурою

Правила та процедура прикріплення осіб до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (ОНУ) для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою

Співробітники ОНУ, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою шляхом прикріплення до відповідної кафедри терміном на п’ять років. При цьому вони мають в повному обсязі виконати відповідну освітньо-наукову програму та навчальний план аспірантури.

Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти осіб, які прикріплені до ОНУ для реалізації свого права на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою, а також їх наукове керівництво здійснюється за кошти ОНУ.

У разі звільнення з роботи особа втрачає право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою в ОНУ та має право продовжити свою підготовку для здобуття ступеня доктора філософії поза аспірантурою у вищому навчальному закладі (науковій установі), до якого особа зарахована на посаду науково-педагогічного чи наукового працівника (за умови прийняття відповідного рішення таким вищим навчальним закладом (науковою установою); вступити до аспірантури ОНУ для здобуття відповідного ступеня і зарахування їй відповідних кредитів ЄКТС, здобутих поза аспірантурою

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c694fe3946684438281241550405603
title_5c694fe3947fe6912168521550405603
title_5c694fe39494516123174421550405603
title_5c694fe394a832115797091550405603
Top