Кременчуцька Маргарита Костянтинівна

kremenchutska mk

ORCID ID: Margarita Kremenchutskaya
Researcher ID: AAC-6159-2019
Google Scholar: Кременчуцька Маргарита

E-Mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Посада на кафедрі -  доцент кафедри соціальної роботи (2021)
Вчене звання і рік присудження: доцент (2008)

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук (2005)
Наукова спеціальність: 19.00.01 – загальна психологія, історія психології
Тема дисертації: кандидатська дисертації «Психологічний аналіз мисленнєвих процесів комп’ютерних користувачів».

Базова освіта:

 • вища за спеціальністю «Фізика» (ОДУ ім. І.І. Мечникова, 1981 р.);
 • вища за спеціальністю «Психологія» (ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2004 р.).

Досвід роботи:

 • 2001-2002 - асистент кафедри психології ІМЕМ ОНУімені І.І. Мечникова
 • 2003-2005 - асистент кафедри загальної та соціальної психології ІМЕМ ОНУімені І.І. Мечникова
 • 2005-2018 - доцент кафедри клінічної психології ІІПО ОНУімені І.І. Мечникова
 • 2018-2020 - доцент кафедри клінічної психології факультету психології та соціальної роботи ОНУімені І.І. Мечникова
 • 2020 - по теперішній час доцент кафедри диференціальної та спеціальної психології факультету психології та соціальної роботи ОНУімені І.І. Мечникова
 • 2021 доцент (0, 5 ст. за сумісництвом) кафедри соціальних теорій факультету психології та соціальної роботи ОНУімені І.І. Мечникова

Сертифікати

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Загальна психологія

Наукова робота:

 • наукове керівництво 3 здобувачами, які одержали документ про присудження наукового ступеня кандидата психологічних наук:
 • Акопян Артур Борисович зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології, на тему: «Психологічні особливості дозвіллєвої діяльність суб’єкта як чинник рекреаційної активності особистості», 2016 р.;
 • Галицька Маріанна Олександрівна за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології, на тему: «Особливості материнства як частини особистісної сфери жінки», 2019 р.
 • Зуєва Альона Олександрівна за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології, на тему: «Зміни в репрезентаціях про старіння в свідомості людини», 2020 р.

Наукові та професійні інтереси:

психологія мислення та інтелектуальних здібностей, нейромаркетинг та поведінкова економіка, прикладна психологія мистецтва, психологія віку 50+, освіта впродовж життя, методологія та методи проведення наукових досліджень, популяризація наукових знань з психології.

Стажування та підвищення кваліфікації:

 • В 2017 р. пройшла підвищення кваліфікації в Краковському університеті Економіки, Польща за програмою «Нові и інноваційні методи навчання» (сертифікат № 1704/PISAP/2018 від 2.03.2018 р.)

Членство в експертних радах і професійних об'єднаннях:

 • Член Української спілки психотерапевтів (Дійсний член Європейської Асоціації психотерапії). Посвідчення 20/099.
 • Член Європейської асоціації комунікаційних досліджень та освіти (ECREA) ID 60366258

Повний перелік публікацій:

Навчальні та навчально - методичні видання

 1. Кременчуцька М. К. Методичні рекомендації до курсу «Геронтопсихологія та психологічна допомога особам похилого віку». Електронний варіант. Одеса, 2017. Доступ: fs.onu.edu.ua
 2. Кременчуцька М. К., Кононенко О.І. Методичні вказівки до написання кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія». Електронний ресурс. Бібліотека ОНУ імені І.І. Мечникова. 2018 р. 36 с.
 3. Кононенко О.І., Кременчуцька М. К. Методичні вказівки до написання курсових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія». Електронний ресурс. Бібліотека ОНУ імені І.І. Мечникова. 2018 р. 31 с.
 4. Кременчуцька М. К. Індивідуальний розвиток та детермінанти психічного здоров’я особистості: метод. рек. До курсу для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спец. 053 «Психологія» / М. К. Кременчуцька; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. – Одеса : ОНУ, 2021. – 21 с.
 5. Кременчуцька М. К. Біопсихосоціальні детермінанти психічного здоров’я: метод. рек. До курсу для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спец. 053 «Психологія» / М. К. Кременчуцька; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. – Одеса : ОНУ, 2021. – 21 с.

Наукові статті та тези у нефахових виданнях

 1. Кременчуцька М. К. Пізнавальні концепції психологічної науки. Історична психологія та мультикультурність. Збірник статей ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки» – Одеса,: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2016. – С. 96-100.
 2. Кременчуцька М. К., Розанов В. А. Освіта в літньому віці як інструмент зміцнення психологічного благополуччя та когнітивного капіталу. IYміжнародна науково-практична інтернет-конференція «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки» – Одеса,: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2017. – С. 109-110.
 3. Кременчуцька М. К. Акопян А.А. Сучасна розважальна клубна культура і психологічне благополуччя особистості. IY міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки» – Одеса,: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2017. – С. 199-201.
 4. Кременчуцька М. К. Данілова О. С. Соціальна перцепція та психотерапевтична функція телефону довіри. IY міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки» – Одеса,: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2017. – С. 141-142.
 5. Кременчуцька М. К.Білова М. Е. Заняття спортом як форма психологічної залежності. Сучасні теоретичні і практичні аспекти здорового способу життя : Матеріали 2-я Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса23-25серпня 2017 р.) – Одеса : ОНУ ім. І.І.Мечникова, 2017. С. 71-74.
 6. Кременчуцька М. К. Галицька М. О. Особливості якості життя жінки у після пологовий період. Сучасні теоретичні і практичні аспекти здорового способу життя : Матеріали 2-я Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса23-25серпня 2017 р.) – Одеса : ОНУ ім. І.І.Мечникова, 2017. С.161-163.
 7. Кременчуцька М. К. Каменська Н. Л. Соціальний інтелект та психічне здоров’я педагога. Сучасні теоретичні і практичні аспекти здорового способу життя : Матеріали 2-я Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса23-25серпня 2017 р.) – Одеса : ОНУ ім. І.І.Мечникова, 2017. С. 229-231.
 8. Кременчуцька М. К. Зуєва А.О. Освітній потенціал в системі здорового образу життя людини похилого віку. Сучасні теоретичні і практичні аспекти здорового способу життя : Матеріали 2-я Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса23-25серпня 2017 р.) – Одеса : ОНУ ім. І.І.Мечникова, 2017. С. 132-135.
 9. Кременчуцька М. К. Каменська Н. Л. Динаміка розвитку соціального інтелекту особистості в процесі опанування освітніх рівнів //Актуальні проблеми психології інновацій: теорія та практика: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «»(15 вересня 2017 року). – Одеса:ВМВ, 2017. – С. 142-145.
 10. Кременчуцька М. К. Досвід включення літніх людей в систему безперервної освіти//Роль вищої освіти в соціально-економічному розвитку країни: світовий та національний досвід: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (Одеса,3 - 4 листопада 2017 р.). – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. - С.160-164.
 11. Кременчуцька М. К. Шерман Л. Б. Особливості психологічної роботи з підлітками-спортсменами// Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Психологія людини: свідомість і реальність» (Ніжин, 30-31 жовтня 2018 року). - Ніжин, 2018.
 12. Кременчуцька М. К. Кантаржи Є. П. Соціально-психологічний супровід хворих в медичних закладах Ізраїлю.//Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Психологія людини: свідомість і реальність» (Ніжин, 30-31 жовтня 2018 року). - Ніжин, 2018.
 13. Кременчуцька М. К. Уявлення про економічне благополуччя різних типів особистості//Матеріали до 74-ої наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І.І. Мечникова. Секція «Факультету психології та соціальної роботи», 27-28 листопада 2019 р. – Одеса : Видавництво «Друк Південь», «Симекспресс», 2019. – С.119-123.
 14. Кременчуцька М. К. , Добриніна І. В. Динаміка самозмін особистості в процесі коуч-сесій //Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин, 23 квітня 2020р.: Матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції / за ред. Д. С. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О. В., 2020. – С. 35-38.
 15. Кременчуцька М. К. , Петрасюк Л. О. Синдром емоційного вигорання в професійній діяльності соціального працівника//Психологічні науки: проблеми та перспективи: Матеріали міжнародна науково- практичної конференції, м. Запоріжжя, 20-21 березня 2020 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020 р. – С. 74 – 80.
 16. Кременчуцька М. К. , Кіпаренко О. Когнітивний аспект креативності підлітків//Психологічна наука та практика ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 27–28 березня 2020 р. – Львів: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 25 -29.
 17. Кременчуцька М. К. , Карауш Н. П. Уявлення особистості про суб'єктивне економічне благополуччя //Актуальні питання психології у сучасному інноваційному просторі: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції., м. Одеса, ОНМУ, 15-16 травня 2020 р. С. 106 – 110.
 18. Кременчуцька М. К. Гендерні особливості діяльності, що протікає в стресогенних умовах//Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 20-21 травня 2020 р. - 2020. С. 34-37.
 19. Добриніна І. В., Кременчуцька М.К. Репрезентація картини світу майбутнього особистістю/ Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: Збірник матеріалів міжнародної наук. – практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І.І.Мечникова, 1 листопада 2020 р. / Редкол.: Л.М. Дунаєва, О.І. Кононенко, Л.С. Смокова. - Одеса: ОНУ, 2020. – С.194-197.
 20. Кіпаренко О. Л., Кременчуцька М.К. Дисфункції сенсорної інтеграції як чинник шкільної неуспішності учнів молодших класів/ Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: Збірник матеріалів міжнародної наук. – практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І.І.Мечникова, 1 листопада 2020 р. / Редкол.: Л.М. Дунаєва, О.І. Кононенко, Л.С. Смокова. - Одеса: ОНУ, 2020. – С.190 -194.
 21. Кременчуцька М.К., Петрасюк Л. О. Фактори позитивного впливу на стан психологічного благополуччя соціального працівника / Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: Збірник матеріалів міжнародної наук. – практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І.І.Мечникова, 1 листопада 2020 р. / Редкол.: Л.М. Дунаєва, О.І. Кононенко, Л.С. Смокова. - Одеса: ОНУ, 2020. – С.197 -200.

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Кременчуцька М. К. Гра як творча діяльність особистості. Наукa і освіта. № 1/CХХХ. 2015. С. 104-108. (Web of Science Core Collection WoS(CC))
 2. Кременчуцька М. К., Каменська Н. Л. Рівень соціального інтелекту як прогностична компонента професійної успішності студентів. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. сер. Психологія. Том 21. Випуск 1 (39). 2016. С. 98-107.
 3. Кременчуцька М. К., Каменська Н. Л. Динаміка розвитку соціального інтелекту особистості в процесі опанування освітніх рівнів. Актуальні проблеми психології інновацій: теорія та практика:Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 вересня 2017 року). Одеса:ВМВ, 2017. С. 142-145.
 4. Кременчуцька М. К. Досвід включення літніх людей в систему безперервної освіти. Роль вищої освіти в соціально-економічному розвитку країни: світовий та національний досвід: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. (Одеса,3 - 4 листопада 2017 р.). Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. С.160-164.
 5. Kremenchutska, M., Smirnova, O., Horoshko, V., Korchakova, N., Pavelkiv, V., Rubskyi, V. (2020). Influence of the Educational Factor on the Level of Intellectual Abilities of Police Officers. Journal of History Culture and Art Research, 9(1), 335-344. (Web of Science Core Collection WoS(CC))
 6. Кременчуцька М.К. Рівень соціального інтелекту як прогностична компонента професійної успішності студентів//Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. сер. Психологія. Том 21. Випуск 1 (39). 2016, С. 98-107.
 7. Кременчуцька М. К., Білова М.Е., Коваль Г. Ш. Психологічна проникливість як складова професійної компетентності майбутніх психологів// Габітус. №16. 2020. C. 71-75.
 8. Кременчуцька М. К., Білова М.Е. Психологічні маркери реалізації жінки у сім’ї та кар’єрі// Габітус. №25. 2020. C. 171-179.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-048) 68-12-84
Телефон: (+38-048) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top