Ігіна Олена Володимирівна

igina
Кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID

Google Scholar

Біографія:

 • В 1993 р. закінчила з відзнакою Одеський національний університет
  ім.І.І. Мечникова за спеціальністю «англійська мова та література»;
 • З 1994 року працює викладачем кафедри лексикології та стилістики англійської мови;
 • В 1998 р. пройшла підвищення кваліфікації в університеті Сент-Ендрюс (Велика Британія);
 • В 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Англомовний анімалістичний дискурс» (спеціальність 10.02.04 - германські мови) в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова;
 • В 2014 р. пройшла підвищення кваліфікації в Одеської національної морської академії;
 • В 2019 р. пройшла підвищення кваліфікації в Військової академії м. Одеса.

Навчальна діяльність:

 • Основна іноземна мова (англійська): лексика, домашнє читання, газета;
 • Друга іноземна мова (англійська);
 • Вибіркова дисципліна «Вступ до наратології».

Сфера наукових зацікавлень: лінгвістика тексту, наратологія, аналіз дискурсу, психолінгвістика, семіотика.

Основні публікації:

 1. Ігіна О.В. Перший англомовний анімалістичний наратив. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. 2013. №1052. С.179-185.
 2. Ігіна О.В. Незвичайний дискурс В.Вулф. Записки з романо-германської філології. 2013. Вип. 30. С.96-105.
 3. Игина Е.В. Антропоморфизация животного в англоязычном романе ужасов. Актуальные проблемы теории и практики межкультурной коммуникации: сб. науч. тр. Москва. 2013. Вып.8. С.50-59.
 4. Ігіна О.В. Розповідь недосвідченого наратору. Тези доповідей ХІІ наукової конференції “Каразінські читання: Людина.Мова.Комунікація” з міжнародною участю. 2013. С.118-119.
 5. Игина Е.В. О типологии нарратива. Тезисы докладов І Международной научно-практической Интернет-конференции “Новые парадигмы и новые решения в современной лингвистике”. Кемерово. 2013. С.37-39.
 6. Ігіна О.В. О передорученої розповіді. Тези доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції з питань методики викладання іноземної мови пам’яті професора В.Л.Скалкіна. 2013. С.198-202.
 7. Ігіна О.В. Розвиток англомовного анімалістичного наративу. Мова. Культура. Комунікація: Образ майбутнього у картинах світу та знакових системах: Матеріали ІV-ї Міжнародної наукової конференції (25 квітня 2013р.). 2013. С. 69-71.
 8. Ігіна О.В. Зображення антропоморфних ознак характеру та поведінки тварини у англомовної прозі. Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “Філологія ХХІ століття: теорія, практика, перспективи” (Національний університет “Одеська юридична академія”, 24 квітня 2013 р.). 2013. С.45-46
 9. Ігіна О.В. Биографічний дискурс Вірджинії Вулф. Перші Почепцовські читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції (25-27 вересня 2013 р.). 2013. С. 137-139.
 10. Ігіна О.В. Антропоцентричний напрямок анімалістичної художньої прози. Інтегральна теорія англомовної комунікації. Одеса. 2015. С.354-383.
 11. Игина Е.В. Об анимализме и антропоморфизме в художественной литературе / Е.В.Игина // Записки з РГФ: Збірник наукових праць факульт. ром.-герм. філол. ОНУ. – Одеса, 2020. – Вип.1 (44). - С. 139-148.
 12. Игина Е.В. Оригинальная нарративная структура биографической повести Випджинии Вулф “Flush” / Е.В.Игина // Колективна монографія "Одеська лінгвістична школа: кола реконструкцій". – Одеса, 2020.
 13. Ігіна О.В. До питання класифікації наративу / О.В.Ігіна // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні студії з романської і германської філології ”. - Одеса, 2020. - С. 54-55.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top