Садченко Олена Василівна

Садченко Елена Васильевна

Науковий ступінь Доктор економічних наук

Вчене звання Професор, Професор (dr.hb.) Вища школа економіки і гуманітарних наук (Wyższa Szkoła Ekonomiko-Humanistyczna (Бельско-Бяла, Польща)

Посада Завідувачка кафедри Маркетингу та бізнес-адміністрування

Освіта вища освіта

Назва дисертаційної роботи

 1. Докторська дисертація на тему: «Теоретико-методологічни основи екологічного маркетингу» (2005р.)
 2. Кандидатська дисертація на тему: «Економіко-екологічна оцінка ефективності водокористування у промисловому виробництві» (1987 р.)

Досвід викладацької діяльності

 1. ОНУ ім. І.І. Мечникова
 2. Проведено ліцензування (2015 р.) та акредитація (2017 р.) з підготовки фахівців в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень - 0306 Менеджмент і адміністрування; 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності).
 3. Член вченої ради ОНУ імені І.І. Мечникова.
 4. Була неодноразово головою Державної екзаменаційної комісії в Одеському національному економічному університеті, Одеському національному політехнічному університеті, Одеському державному екологічному університеті, Одеській державній академії будівництва та архітектури.
 5. Є членом спеціалізованих вчених рад Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса), Одеського національного університету імені І.І. Мечникова МОН України (м. Одеса) та Національного гірничого університету МОН України (м.Дніпропетровськ).
 6. Організація Конгресу «Сучасні аспекти математики гармонії та її застосування в економіці, природознавстві, технології, соціумі та освіті» (2010 р.).
 7. Член журі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Стратегічне управління», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» факультет менеджменту та маркетингу (2018 р., 2019 р., 2020 р.).
 8. Член Української Асоціації Маркетингу (Сертифікат № 391 від 07.02.2019)
 9. Консультант Oxford Academics – Маркетингова експертиза екопроектів, маркетингове планування природокористування – з 2016 р. по теперішній час.

Професійні навички та знання

 • Офіційний рецензент експертної комісії у рамках проекту Програми розвитку ООН «Інтеграція положень Конвенцій РІО у національну політику України».
 • Експерт з акредитації освітніх програм (Національне Агентство із забезпечення якості вищої освіти) – договір Е-19-0891 від 27 листопада 2019 р.
 • Концептуальні положення екологічного маркетингу і розроблений курс лекцій «Основи екологічного маркетингу» були позитивно оцінені в Центральному Європейському університеті в Будапешті у 1999 р.
 • Розробник наукового проекту в рамках проблеми «Збереження і підтримка знань, пов'язаних з біорізноманіттям, інноваціями і традиційними формами природокористування місцевих органів влади» Глобального екологічного фонду (ГЕФ) за підтримки Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку (МБРР).
 • Концепції екологічного маркетингу, теоретичні, методичні та організаційні проблеми реалізації екологічного маркетингу в приморській зоні України, організація і регулювання маркетингової діяльності на основі удосконалення економіко-екологічного кадастрового механізму були апробовані в ході робіт за проектом Фонду Макартурів «Рішення проблем природокористування і збереження біорозмаїття приморських територій України: економіко-екологічний ноу-хау для місцевих органів влади»
 • Розробник проектів «Концептуальні і методичні основи створення морського економіко-екологічного кадастру України»; "Про інституціоналізацію форм власності на об'єкти природно-ресурсного потенціалу"; «Екологічний паспорт суб'єкта природокористування (практичні рекомендації)»; «Типового проекту регіонального паспорта екологічної інфраструктури» та інш.
 • Науковий керівник: Тема НДДКР № 206 «Управління трансформаційними процесами на різних рівнях економічної та екологічної систем” з 1.05.2009 р. по 31.12.2013 р.
 • Науковий керівник: Тема НДДКР № 135 «Теоретико-методичні основи управління соціетальними системами в умовах інноваційно-екологічного розвитку» (2015 р. – 2020).
 • Науковий керівник: Тема НДДКР № 208 «Маркетингові системи і управлінські технології в умовах багаторівневої конвергенції» (01.01.2020 по 31.12. 2024).
 • Член редакційної колегії наукового видання МIND (Польща), "Economics and Management" (Болгарія), "Entrepreneurship" (Болгарія).
  Стажування та програми
 • Грант Сороса для стажування в Центральному Європейському Університеті(м. Будапешт) 1999р.;
 • Грант Фонду Макартуров (США) з економіко-екологічної тематики 2001р.
 • Стажування: European experience in organization of scientific researches and educational work in marketing and management at university (Poland, 2016),
 • Науково-педагогічне стажування в Іспанії в ESEI International Business School Barcelona «Досвід підготовки висококваліфікованого персоналу, організація навчального процесу та інноваційні методи навчання в ESEI International Business School Barcelona» (Spain, 2017)
 • Наукове стажування: Проектний підхід в організації навчального процесу у Фінляндії. (Західно-Фінляндський Коледж. 1. Oтримано сертифікат “Certificate” (108-годинне). 2. Oтримано сертифікат “Certificate english course”. Sadchenko Olena successfully completed an examination equivalent to level B2 of proficiency in English. (Фінляндія, 2018).
 • Is issued to professor Sadchenko Olena and confirms that she has attended a theoretical and practical training “Ensuring the social potential of the labour market” at the Centrum Integracji Spolecznej w Jelesni (Poland, 2019).
 • Сумський державний університет, кафедра економіки та бізнес-адміністрування (Україна, 2013),
 • Одеський державний екологічний університет, кафедра менеджменту природоохоронної діяльності (Україна, 2011).

Нагороди та призи Почесна грамота Одеської обласної ради, Грамоти ІПРЕЕД НАН України за плідну наукову діяльність.

Сертифікати

 1. «Наукові дослідження та інноваційний менеджмент»
 2. «Бізнес та сталий розвиток»,
 3. «Навколишнє середовище і політика»,
 4. «Партнерство за демократію заради здоров'я нації»
 5. «Сучасні аспекти математики гармонії та її застосування в економіці, природознавстві, технології, соціумі і освіті»,
 6. «Соціально-географічні проблеми у Східно-Центральній Європі на початку 21 століття»
 7. Perspective directions of scientific researches(United Kingdom), Problems of development modern science: theory and practice (Madrid, España), Economics, management, law: сhallenges and prospects (New Delhi, India), Economics, management, law: realities and perspectives (Paris, France), Economy and Society: Modern Foundation For Human Development (Leipzig, Germany), European experience in organization of scientific researches and educational work in marketing and management at university (Poland), Teoria I praktyka marketingu terytorialnego – techniki promocji miast I gmin (Poland), “Certyfikat znajomości języka polskiego” (średni ogólny B2). Poznań та ін.

Членство у професійних співтовариствах Українська асоціація маркетологів

Сфера наукових інтересів Менеджмент, маркетинг, системний синтез в менеджменті та маркетингу, публічне адміністрування, екологічний менеджмент, інноваційний менеджмент, екологічний маркетинг, економіка природокористування, управління якістю, рекреація.

Іноземні мови Англійська, польська мови

Наукові праці

Google Scholar – Олена Садченко

E-Mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

СПИСОК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ (більше 250 наукових робіт і є статті в Scopus)

Посібники

 1. Садченко О.В. Бережливе підприємство / О.В. Садченко, Н.С. Нічітайлова. Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2014. 116 с.
 2. Садченко О.В. Контроллінг / О.В. Садченко, Н.С. Нічітайлова. Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2013. 172 с.
 3. Садченко О.В. Економіки природокористування / О.В. Садченко, Н.С. Нічітайлова, Андерсон Н.В., Ничитайлова М.С. Одеса: Астропринт, 2011. 185 с.
 4. Садченко О.В. Економіка підприємства: навчально-методичний посібник / О.В.Садченко, Ю.С. Філіпков. Одеса: Астропринт, 2010. 128 с.
 5. Садченко О.В. Основи науково-технічної та інноваційної політики в Україні: навчально-методичний посібник / О.В. Садченко, Н.С. Нічітайлова. Одеса: Астропринт, 2010. 84 с.

Монографії

 1. Садченко Е.В. Динамические процессы в природоохранной деятельности: современные маркетинговые тенденции: монография / Попова М.А., Садченко Е.В. НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и экон.-экол. исследов. Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2020. 180 с.
 2. Теоретико-методичні основи управління соцієтальними системами в умовах інноваційно-екологічного розвитку: маркетингові аспекти: монографія/ під ред. д.е.н., проф. О. В. Садченко, к.ф.-м. н., доц. Ю.В. Робула. Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова МОН України, 2020. 99 с.
 3. Садченко Е.В. Экономико-экологические риски в хозяйственной деятельности: монография / Е.В. Садченко, М.Н. Барчан; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и экон.-экол.исследов. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2016. 222 с.
 4. Садченко Е.В. Принципы и концепции экологического маркетинга: Монография. – Одесса: Астропринт, 2002. 400 с.
 5. Садченко Е.В. Экологический маркетинг: понятия, теория, практика и перспективы развития / Е.В. Садченко Е.В., С.К. Харичков. Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2001. 146 с.
 6. Садченко Е.В. Зоны экологического бедствия и решение их проблем на основе развития СЭЗ / Е.В. Садченко, А.И. Мартиенко. Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 1999. 120 с.
 7. Садченко Е.В. Предпринимательство в зонах экологического бедствия (Чернобыльский регион) / Е.В. Садченко, А.И. Мартиенко. Одесса: УМАОИ Консалтинг,1998. 111 с.
 8. Садченко Е.В. Совершенствование системы экономических механизмов природопользования (территориальный аспект) / Харичков С.К., Садченко Е.В., Мартиенко А.И., Спинатий Л.С. Деп. в ВИНИТИ 13.09.1993, №2408, 1993. 103 с.
 9. Садченко Е.В. Технико-экономические показатели использования и охраны водных ресурсов / Ковалева Н.Г., Ковалев В.Г., Харичков С.К., Садченко Е.В. / Эффективность водохозяйственной деятельности на морском транспорте. М.: «Транспорт», 1988. 144 с.
 10. Elene Sadchenko. Odpowiedzialność biznesu za środowisko jako instrument kształtowania gospodarki marketingowej na Ukrainie // Innowacje a dobrostan społeczeństwa, gospodarki i przedsiębiorstw Próba pomiaru / Malara Zbigniew, Tutaj Jerzy (red.). Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2019. С. 197-207. (259 s.) ISBN: 978-83-7493-093-2.
 11. Sadchenko O. O socjetalnym systemie innowacyjnego rozwoju społeczeństwa // Innovations in science, society, economis: monograph (Poland) Scientific editing Zbigniew Malara, Jan Skonieczny. Wroclaw, Wroclaw Polytechnic Institute, 2018. Pg.87-95.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f044bfc172c511147041301594117116
title_5f044bfc1744b7879578831594117116
title_5f044bfc17548191124391594117116
Top