Наукова діяльність

Наукові видання факультету

Науковий збірник «Діалог: Медіастудії», що випускається на факультеті, включено до наукометричної бази даних Копернікус.

Наукові публікації

2021 рік

 1. Брошкова С. Л. Гендерна рівність чи насилля не має винятків // Людина в українському суспільстві в системі цінностей прав людини: сучасний вимір медіадіяльності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 14 травня 2021 р.). – К.: Інститут журналістики, 2021. Стр. 332-336.
 2. Червінчук А. О. Український воїн у збірках воєнної документалістики: позиція автора-учасника подій. The scientific heritage. 2021. № 61, Vol. 3. С. 54-56. URL: www.scientific-heritage.com

2020 рік

 1. Scientific developments of European countries in the area of philological researches: Collective monograph. Riga : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. С. 221-237. URL: doi.org/10.30525/978-9934-588-56-3.1.13
 2. Брошкова С. Обговорення у ЗМІ коронокризи як засобу публічного пошуку виходу з кризи медичної галузі України. Діалог: Медіастудії. №26. 2020. С. 9––21. URL:
 3. Іванова О. А., Червінчук А. О. Сучасна українська воєнна документалістика: автор та авторська стратегія. Scientific developments of European countries in the area of philological researches: Collective monograph. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. С. 221-237. URL: doi.org/10.30525/978-9934-588-56-3.1.13
 4. Іванова Олена. Суд, громадськість і ЗМІ на захисті прав людини. Права людини та мас-медіа в Україні. Збірник конспектів лекцій. Частина 2. Київ, 2020. С.195-203.
 5. Коваленко А. Особливості хронотопу в мемуаристиці (на прикладі збірки Валерія Шевчука «На березі часу. Ті, котрі поруч: спогади сучасників»). Діалог: Медіастудії: Зб. наук. праць / Відп. ред. О А. Іванова. – Одеса : Видавець С. Л. Назарчук, 2020. Вип. 26. С.65 – 84.
 6. Хобта О. Контент дитячого блогінгу україни відеохостингу youtube: чинники популярності (за матеріалами каналу«познаватель»). Діалог: Медіастудії. №25. 2019.P. 168-190. URL: liber.onu.edu.ua
 7. Хобта О. І. Динаміка розвитку одеської періодики 1809-1917 рр. // Трансформація фінансової системи та обліку в умовах інноваційної глокалізації національної економіки: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. – C. 259 - 261. Одеса, 26 листопада 2020 року
 8. Червінчук А. О. Журналістські стратегії репрезентації воєнного досвіду учасників бойових дій. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 31 (70) № 4, 2020. С. 169-173. URL: doi.org/10.32838/2663-6069/2020.4-4/28
 9. Червінчук А. О. Потерпілі від злочинів: журналістські стратегії репрезентації історій в українських ЗМІ. Діалог: Медіастудії. 2020. Вип. 26. С. 189–207. URL: dms.onu.edu.ua

2019 рік

 1. Алексєєва Н., Коваленко А. Ф. Криза біженців крізь призму журналістських світлин (за матеріалами "The Guardian" 2015-2018 рр.). Діалог : Медіа-студії : Зб. наук. праць / Відп. ред. О. А. Іванова. Одеса: Видавець С. Л. Назарчук, 2019. Вип. 25. С. 42–77.
 2. Брошкова C. Профілактика соціально небезпечних хвороб (туберкульозу) в об’єктиві ЗМІ. Діалог: Медіастудії. №25. 2019. С. 18–32. URL: liber.onu.edu.ua
 3. Коваленко А. Ф. Авангардні експерименти в українській нарисистиці 1930-х рр. (на прикладі подорожнього нарису Д. Бузька та Гео Шкурупія «Старим Дніпром в останній раз»). Проблеми сучасного літературознавства. Одеса : Астропринт. 2019. Вип. 28. С. 126-138.
 4. Хобта О. Контент дитячого блогінгу україни відеохостингу youtube: чинники популярності (за матеріалами каналу«познаватель»). Діалог: Медіастудії. №25. 2019.P. 168-190. URL: liber.onu.edu.ua
 5. Червінчук А. О. Репрезентація досвіду українських жінок військовослужбовиць у книгах про війну на Сході України (на матеріалі збірок «Дівчата зрізають коси» Є. Подобної та «Жінка війни» А. Шили). Діалог: Медіастудії. 2019. Вип. 25. С. 203-216. URL: dms.onu.edu.ua

2018

 1. Валькова К. Г. Форми реалізації авторських інформаційних інтенцій у книзі подорожніх нарисів Іллі Ільфа і Євгена Петрова «Одноповерхова Америка» / К. Г. Валькова // Вісник Львівського університету: збірник наукових праць. Серія Журналістика. – Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2018. – Вип (43). – С. 10–15.
 2. Джиджора Є. В. Середньовічна слов’янська гімнографія: Бібліографічний огляд (початок) / Є. В. Джиджора // Слово і Час. – К., 2018. – № 4. – С. 95 –100.
 3. Джиджора Є. В. Середньовічна слов’янська гімнографія: Бібліографічний огляд (завершення)/ Є. В. Джиджора // Слово і Час. – К., – 2018. – № 5. – С. 16 –25.
 4. Коваленко А. Ф. Жанрово-комунікаційні особливості подорожнього нарису Маркіяна Камиша «Оформляндія, або Прогулянка в Зону» / А. Ф. Коваленко // Проблеми сучасного літературознавства. – О.: Астропринт. – 2018. – Вип. 26. – С. 150-161.

2017

 1. Александров О. В. Теоретичні проблеми дослідження сучасного українського тревелогу / О. В. Александров // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – Вип. 43. –2017. – С. 25-37.
 2. Валькова К. Г. «Одноповерхова Америка» Іллі Ільфа і Євгена Петрова: рецепція пересічних радянських читачів / К. Г. Валькова // Обрії друкарства: науковий журнал / Гол. ред. О. В. Тріщук. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – Вип (3). ­– С. 151-160.
 3. Валькова К. Г. Форми реалізації авторських інформаційних інтенцій у книзі подорожніх нарисів Іллі Ільфа і Євгена Петрова «Одноповерхова Америка» / К. Г. Валькова // Вісник Львівського університету: збірник наукових праць. Серія Журналістика. – Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2017. – Вип (42). – С. 103-115.
 4. Джиджора Є. В. Символічне іменування Бориса і Гліба у ранній києворуській гімнографії та агіографії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2017. – Вип. 46. – С. 114-126.
 5. Джиджора Є. В. Основні тенденції вивчення середньовічної східно християнської гімнографії: рецепція літературознавця // Проблеми сучасного літературознавства. – 2017. – №25. – С. 20-34.
 6. Пантелеев В. В. Методика оценки качества обслуживания QoS на звеньевых участках цифровых радиорелейных трактов DRRS: Инженерно-эксплуатационные методы расчета / В. В. Пантелеев // Радиоэлектроника и информатика. 2017.  Харьков: ХНУРЭ.  № 2.  С. 3-10.
 7. Сидун І. В. Книжкова спадщина бібліотеки ОНУ як документ історії соціальних комунікацій // Вісник Одеського національного університету. – Серія Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Т.22. – Вип. 22(18). – 2017. – С. 135-142.

2016

 1. Валькова К. Г. Масово-комунікаційні функції шляху в «Одноповерховій Америці» І. Ільфа та Є. Петрова / К. Валькова // Образ : науковий журнал / за ред. Н. Сидоренко, О. Ткаченко ; Сумський державний університет ; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – Суми ; Київ, 2016. – Вип. 1 (19). – С. 12–27. фахове
 2. Джиджора Є. В. Основні напрями символізації відтворюваного образа у середньовічному літературному творі // Слово і час. – Київ, 2016. – № 3. – С. 54–60.
 3. Джиджора Є. В. Структурні властивості символу у середньовічному літературному творі // Слово і час. – Київ, 2016. – № 1. – С. 13–18.
 4. Коваленко А. Ф. Комунікативні аспекти публіцистики Є. Сверстюка: стратегії, тактики, вплив // Проблеми сучасного літературознавства. – 2016. – № 23. – С. 140-149.
 5. Николаенко А. В. (Голубицкая А. В.) «Искусство новых медиа»: коммуникативный и темпоральный аспекты / А. В. Николаенко // Діалог: медіа-студії. – 2016. – №22. – С. 72-85.
 6. Сидун І. В. Політика США щодо еміграції українського населення за океан в кінці ХІХ ст. (за матеріалами преси Херсонської та Бессарабської губерній) // Американська історія та політика : науковий журнал. – № 1. – Київ, 2016. – С. 141-145.

2015

 1. Александров О. В. Подорожній нарис: «пам'ять жанру» // Діалог: Медіа-студії: Збірник наукових праць. –– О., 2015. – Вип. 20. – С. 7–34.
 2. Александров О. В., Оскрого В. Г. Інформаційна безпека: Кросмедійність та Інтернет-реалії поточного моменту в Україні // Діалог: Медіа-студії. – Одеса, 2015. – Вип. 20. – С. 180-187.
 3. Валькова К. Г. Етологічний жанровий зміст в Одноповерховій Америці І. Ільфа та Є. Петрова / К. Г. Валькова // Діалог медіа-студії, Одеса 2015. – С. 88–105.
 4.  Голубицкая А.В. Коммуникационный аспект концепта «кафолическое время» Г.В.Флоровского / А.В.Голубицкая // Діалог: медіа-студії. – Вип. 21. – С. 59-68.
 5. Джиджора Є. В. Архітектоніка образу Хрестителя Русі в Службі князю Володимиру // Діалог: медіа-студії. – Вип. 21. – С. 69–83.
 6. Джиджора Є. В. Структура символу в середньовічній словесності // Діалог: Медіа-студії. – Одеса, 2015. – Вип. 20. – С. 36-45.
 7. Коваленко А. Ф. Комунікаційна парадигма публіцистичного дискурсу дисидентів (на матеріалі текстів Н. Строкатої) // Діалог : Медіа-студії : Зб. наук. праць / Відп. ред. О. В. Александров. – О.: Астропринт, 2015. – Вип. 20. – С. 114–123.
 8. Сидун І. В. Соціокультурні уявлення одеських публіцистів про США другої половини ХІХ ст. // Діалог: медіа-студії : Збірник наукових праць. – Вип. 21. – Одеса, 2015. – C. 49-58.

2014

 1. Александров О. В. Масово-комунікаційні моделі «Листів до лютезних земляків» Григорія Квітки-Основ’яненка // Діалог: Медіа-студії: Збірник наукових праць. ––О.: Астропринт, 2014. – Вип. 18–19. – С. 16–26.
 2. Валькова К. Г. «Типовий американець» очима радянських письменників (на матеріалі подорожніх нарисів Іллі Ільфа та Євгена Петрова «Одноповерхова Америка») // Діалог: Медіа-студії: Збірник наукових праць. ––О.: Астропринт, 2014. – Вип. 18–19. – С. 27–37.
 3. Голубицкая А. В. Антропология «неопатристического синтеза» «первой волны» в контексте современного поворота» // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Вип. 8. – Серія: Історія. Філософія. Політологія. – Одеса, 2014. – С. 79-83.
 4. Голубицкая А. В. Стратегия репрезентации ветхозавітного историзма в философии истории Г. Ф. Флоровского // Наукове пізнання: методологія і технологія. – 2014 - № 2 (33). – С. 35-41.
 5. Джиджора Є. В. Служба на представлення святителя Миколая в Ільїній книзі: зауваги до символізації образа та авторської атрибуції // Діалог: Медіа-студії. – Одеса, 2014. – Вип. 18–19. – С. 62–70.
 6. Иванова О. А. Медиаграмотность как коридор возможностей: от медиабезопасности до социальной активности // Діалог : Медіа-студії: Збірник наукових праць / За заг. ред. Александрова О. – Вип. 18 – 19. – О. : Астропринт, 2014. – С. 196-207.
 7. Іванова О. А. Маркетинг мистецтва. Виконує мистецька періодика // Проблеми сучасного літературознавства. – 2014. – Вип. 19. – С. 18-30.
 8. Іванова О. А. Тілесність мистецтва слова в епоху тотальної інформаційності // Проблеми сучасного літературознавства. – 2014. – Вип. 18. – С. 18-28.
 9. Коваленко А. Ф. Харизма В’ячеслава Чорновола як чинник публіцистичної комунікації (за матеріалами збірки публіцистики «Пульс української незалежності : колонка редактора») // Діалог : Медіа-студії: Збірник наукових праць / За заг. ред. Александрова О. – Вип. 18 – 19. – О. : Астропринт, 2014. – С. 80-91.

Закордонні статті

2017

 1. Sydun I. Odessa press about the events the Spanish American war / Iryna Sydun // Proceedings of the 1st International Conference on History, Sociology and Philosophy. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2017. - P. 25-29.
 2.  Джиджора Є. В. Мінея у корпусі києворуських гимнографічних збірок XI-XIII століть // Spheres of cultures. – Lublin, 2017. – Vol. 16. – P. 60-69.

2016

 1. Валькова К. Г. Масове голлівудське кіно очима Іллі Ільфа та Євгенія Петрова / К. Валькова // Spheres of culture : Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodovska University in Lublin. – Lublin, 2016. – Vol. 14. – С. 456–465.

2015

 1. Валькова К. Г. Жанровий зміст нарисів про гіч-гайкерів у книзі І. Ільфа та Є. Петрова «Одноповерхова Америка» / К. Г. Валькова // Spheres of culture Volume XII. Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Lublin 2015. – С. 442–448.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top