Румянцева Олена Анатоліївна

rumyantseva

Кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID

Google Scholar

Біографія:

 • В 2001 р. закінчила з відзнакою Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Англійська мова та література»;
 • З 2009 року працює на кафедрі іноземних мов природничих факультетів Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова;
 • В 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Комунікативний симбіоз вербальних і невербальних знаків в англомовному біржовому дискурсі: лінгвосеміотичний аспект». (спеціальність 10.02.04 - германські мови) в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова;
 • В період 2015-2019 працювала за проектом Британської ради в Україні, у рамках якого було розроблено та впроваджено в учбовий процес інноваційні типові навчальні та робочі програми за курсами «Англійська мова за спрямуванням (ESP)», «Академічне письмо з англійської мови (EAP)» згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» та Національною рамкою кваліфікацій. На даний час за вищезазначеними типовими програмами навчаються студенти та аспіранти немовних факультетів ОНУ імені І.І. Мечникова;
 • В період 2015-2019 пройшла стажування та тренінги Британської ради в Україні у межах проекту «Англійська мова для університетів» та має відповідні сертифікати, які підтверджують кваліфікацію;
 • З 2017 є одним з організаторів та викладачів у проекті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова націленого на підготовку та атестацію науково-педагогічних кадрів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова та інших університетів міста Одеси щодо підвищення рівня володіння англійською мовою до В2.

Навчальна діяльність:

 • Англійська мова за спеціальним спрямуванням (ESP);
 • Англійська мова за академічним спрямуванням (ESP);
 • Англійська мова за спеціальним та академічним спрямуванням (ESAP);
 • Практикум з перекладу та теорія перекладу;
 • Академічне письмо з англійської мови;
 • Курси «Центр Мовної Підготовки та Мовної Сертифікації».

Членство в асоціаціях: членство в IATEFL Ukraine.

Сфера наукових зацікавлень: методи, стилі та стратегії викладання англійської мови на рівні університетів, формування компетентностей у рамках викладання та вивчення англійської мови, Англійська мова за академічним спрямуванням; Англійська мова за професійним спрямуванням; дослідження роботи викладача в аудиторії; викладання та навчання через ІКТ, проблеми викладання теорії та практики перекладу.

Основні публікації:

 1. Rachinskaya, A.L., Rumyantseva, E.A. Optimal Deceleration of a Rotating Asymmetrical Body in a Resisting Medium. Int Appl Mech 54, 710–717 (2018). https://doi.org/10.1007/s10778-018-0926-7
 2. Rumyantseva O. Specialized Corpora designing for ESP teaching and learning/ Olena Rumyantseva //Мова і культура. (Науковий журнал). К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. Вип.20. Т.ІV (189). 386 с.
 3. Rumyantseva O.A., Vit N.P. Portfolio as a form of promoting PhD students’ autonomy/ Olena Rumyantseva, Nadiya Vit//Development of philological sciences in countries of the European Union taking into account the challenges of XXI century: Collective monograph. Lublin: Izdevnieciba “Baltaija Publishing”, 2018. 544 p.
 4. Румянцева Е.А. Политическая метафора в Украине (на материале англоязычных СМИ) / Е.А. Румянцева //М 74 Мова і культура. (Науковий журнал). К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. Вип.17. Т.ІІІ (171). С.18-28.
 5. Румянцева Е.А. Стратегии и тактики речевого убеждения (на материале речи Президента Украины Петра Порошенко в Конгрессе США)/ Е.А. Румянцева // Записки з романо-германської філології. Одеса: КП ОМД, 2014. Вип.2 (33). С. 94-104.
 6. Румянцева Е.А. Креолизация вербальных и визуальных метафор в реализации стратегии убеждения / Е.А. Румянцева // Одеський лінгвістичний вісник. (Науково-практичний журнал). Одесса, 2015. Вип.5. Т.II. С. 120-125.
 7. Румянцева O.A., Розанова О. A. Стратегії переконання: метафори політичного дискурсу/ Олена Румянцева, Олена Розанова // Soucasna Ukrajinistika. Problemy jazyka, literatury a kultury. Sbornik vedeckych clanrku z mezinarodni konference VIІІ. Olomoucke sympozium ukrajinistu stredni a vychodni Evropy (Olomouc 25.08.2016 - 27.08.2016). – Univerzita Palackeho v Olomouci, 2016. – с. 318-325.
 8. Румянцева Е.А. Англоязычные биржевые паремии как отражение менталитета биржевого игрока)/ Е.А. Румянцева // Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератури : Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих учених (28 квітня 2015 р.)/ за заг. ред. к.п.н., доцента Кажан Ю.М. Маріуполь: МДУ, 2015. Частина І. С. 77-81.
 9. Rumyantseva О. Academic writing in Ukrainian Universities: Perspectives of development /Olena Rumyantseva// ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови: «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом»: 19 березня 2018 р.: Збірник матеріалів конференції / М-во освіти та науки; Одеський нац. університет імені І. І. Мечникова. Одеса: 2018. 233 с. http://lingvo.onu.edu.ua/
 10. Rumyantseva E. Introduction of blended learning to Ukrainian Universities: benefits and obstacles/Elena Rumyantseva// І Міжнародна (V онлайн) науково-практична інтернет-конференція аспірантів та науковців з питань методики викладання іноземної мови: «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови: лінгво-дидактичні, методичні та міжнародні перспективи»: 18 березня 2019 р.: Збірник матеріалів конференції / М-во освіти та науки; Одеський нац. університет імені І. І. Мечникова. Одеса: 2019. 318 с. http://lingvo.onu.edu.ua/en/
 11. Rumyantseva О.A. Development of philological sciences in countries of the european union taking into account the challenges of XXI century

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f6c325d4e9dd5398873121600926301
title_5f6c325d4eae017818725571600926301
title_5f6c325d4ecd74766332041600926301
Top