Миронова Лариса Анатоліївна

mironova

Старший викладач

ORCID ID

Google Scholar

Біографія:

 • В 1990 р. закінчила Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Іспанська мова та література»;
 • Почала працювати в університеті з 1990 року;
 • З вересня 1998року працює старшим викладачем кафедри іноземних мов природничих факультетів;
 • В 2015р. успішно пройшла підвищення кваліфікації в Одеському національному медичному університеті на кафедрі іноземних мов.

Навчальна діяльність:

 • Курс латинської мови для спеціальностей «Філологія», «Історія та археологія», «Біологія».
 • Сфера наукових зацікавлень: дослідження соматичних фразеологічних одиниць української, іспанської та латинської мов, їх відображення в мовній картині світу.

Основні публікації:

 1. Миронова Л.А. Етнолінгвістичні та лінгвокультурні особливості фразеологізмів з компонентом рука/mano в іспанській та українській мовах. Спадчына Скарыны да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання: зборнік навуковых артыкулау. Гомель: Гомельскі дзярж.ун-т. 2017. С.127-132.
 2. Миронова Л.А. Концептуалізація жестових рухів і міміки людини у фразеологічних одиницях української та іспанської мов. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2014. Випуск 10. Том 2. С. 98-102.
  Миронова Л.А., Григораш В.С. Методичні вказівки до курсу «Латинська мова» для студентів спеціальності 035 «Філологія» першого бакалаврського рівня денної форми навчання. Одеса: «Студія Печать», 2019. 36 с.
 3. Миронова Л.А. Національно-культурний компонет соматичних фразеологізмів іспанської та української мов. Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine : International research and practice conference, April 28-29, 2017. Lublin: Science and technology park S.A. 2017. С. 179 -183.
 4. Миронова Л.А. Соматические фразеологизмы украинского и испанского языков в репрезентации эмоциональной сферы человека. Zmogus Kalbos Erdveje. Периодическое издание научных статей кафедры иностранных языков Каунасского гуманитарного факультета Вильнюсского университета . 2013. №7. С. 412- 419.
 5. Миронова Л.А. Порівняльна характеристика українських та іспанських соматичних фразеологізмів на позначення розумових здібностей людини. Мовознавчий вісник ЧНУ. 2008. №6. С. 119 - 123.
 6. Миронова Л.А. Порівняльна характеристика фразеологізмів із компонентом ніс в українській та іспанській мовах: семантична мотивація. Збірник «Записки з загальної лінгвістики». 2005. № 6. С. 163 - 170.
 7. Миронова Л.А. Порівняльна характеристика українських та іспанських фразеологізмів, що базуються на опозиції «верх − низ». Науковий вісник Херсонського держ. університету. Сер. Лінгвістика. 2007. №5. С. 78 – 82.
 8. Миронова Л.А. Порівняльний аналіз українських та іспанських фразеологізмів із соматизмом печінка . Research of different directions of development of philological sciences in Ukraine and EU: International scientific and practical conference September 20-21, 2019. Baia Mare : North University Centre, Romania. 2019. C.142 -144.
 9. Миронова Л.А. Характеристика емоційно – психологічного стану людини в українських та іспанських фразеологічних одиницях із соматичним елементом серце. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Лінгвістика. 2006. №3. С. 179 – 182.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f68f2060dd081275571381600713222
title_5f68f2060de064255607271600713222
title_5f68f2060df004122957881600713222
Top