Котлярова Луїза Болеславівна

Котлярова Луїза Болеславівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів

 

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів. 

Працює на кафедрі з вересня 1981 року.

Дисципліни:

 • Англійська мова за професійним спрямуванням (біологія, біотехнологія, мікробіологія);
 • Спецпереклад;
 • Ділова англійська мова.

Тема дисертаційного дослідження: «Методика навчання усному професійному спілкуванню на основі імітаційно-ділових ігор у немовному вузі». Спеціальність: 13.00.02 – методика викладання іноземних мов. Захист відбувся в 1990 році у Київському державному педагогічному інституті іноземних мов.

Науково-методична робота:

 1. Котлярова Л. Б., Кузнєцова А. В. Методичні рекомендації та тексти за фахом з розвитку лексичних навичок з англійської мови (для студентів-мікробіологів ІІ курсу та студентів біологів ІІІ курсу). – Одеса, 2005. – 19 с.
 2. Котлярова Л. Б. Методичні рекомендації та тексти за фахом з розвитку навичок з читання наукових англомовних текстів (для студентів-мікробіологів старших курсів). – Одеса, 2006. – 17 с.
 3. Котлярова Л. Б. Методичні рекомендації по проведенню англомовних наукових конференцій (для студентів біологічного факультету). – Одеса, 2007. – 17 с.
 4. Котлярова Л. Б., Білоцерковець А. В. Методичні рекомендації та тексти за фахом з розвитку лексичних навичок з англійської мови (для студентів-мікробіологів ІІ курсу та студентів біологів ІІ курсу). – Одеса, 2007. – 32 с.
 5. Котлярова Л. Б. Методичні рекомендації та тексти за фахом з розвитку навичок читання наукових англомовних текстів – Одеса., 2008 – 19 с.
 6. Котлярова Л. Б., Лещинська Т. І. Методичні рекомендації з розвитку навичок спілкування англійською мовою для студентів біологічного факультету (для студентів-мікробіологів 1 курсу). – Одеса, 2009 – 19 с.
 7. Котлярова Л. Б., Лещинська Т. І. Методичні рекомендації з розвитку навичок спілкування англійською мовою для студентів-мікробіологів 2 курсу біологічного-факультету. Одеса, 2009 – 20 с.
 8. Котлярова Л. Б., Лещинська Т. І. Методичні рекомендації з розвитку навичок англомовного професійного спілкування – Одеса, 2010 – 28 с.
 9. Котлярова Л. Б., Лещинська Т. І., Гарчева І. О. Методичний посібник з англійської мови для студентів 2 курсу природничих факультетів (геологія). – Одеса, 2010. – 102 с.
 10. Котлярова Л. Б. Методичні рекомендації з розвитку навичок англомовного фахового спілкування для студентів ІІ курсу біологічного факультету. – Одеса, 2011. – 36 с.
 11. Котлярова Л. Б. Методичні рекомендації з розвитку навичок англомовного професійного спілкування (для студентів І курсу біологічного факультету. – Одеса, 2012. – 39 с.
 12. Котлярова Л. Б. Методичні рекомендації з розвитку навичок англомовного професійного спілкування (для студентів ІI курсу біологічного факультету. – Одеса, 2013. – 37 с.

Науково-дослідна робота:

 1. Котлярова Л. Б. До питання щодо використання діяльнісного підходу при виборі комунікативного мінімуму для іншомовного спілкування // Науковий вісник. – Вип. 4-5. – Одеса, 2003 .– С. 83 – 87.
 2. Котлярова Л. Б., Долинська М. Л. Проблема преподавания специализированного иностранного языка в высшей школе // Наша школа. – Вип. 2. – 2003. – С. 27 – 29.
 3. Котлярова Л. Б., Вязовская Е. М. К вопросу о методах классификации и систематизации ошибок в процессе обучения иностранному языку / / Науковий вісник. – Вип.5. – 2003. – С. 109 – 112.
 4. Котлярова Л. Б. Соціально-психологічні аспекти використання імітаційно-ділових ігор при навчанні іншомовному спілкуванню студентів педагогічних вузів // Наша школа. – Вип. 2.  – 2004.– С. 27–29.
 5. КотляроваЛ. Б. ПамятиВ. П. Тульчинской// Microbiology and Biotechnology, №2 – 2008.
 6. Котлярова Л. Б., Лещинская Т. И. Формирование навыков чтения англоязычных текстов по специальности в неязыковых ВУЗах / / Наша школа №3. – 2010. – С.16 – 20.
 7. Котлярова Л. Б. Обучение устной речи на завершающем этапе в неязыковом вузе / / Наша школа №1. – 2012. – С. 33 – 35.

Тези:

 1. Котлярова Л. Б. Імітаційно-ділові ігри та методика їх використання у навчанні усному професійному спілкуванню на іноземній мові / / Тези на 60-й науковій конференції професорко-викладацького складу і наукових працівників. – Одеса, 2005.
 2. Котлярова Л. Б. Типологія імітаційно-ділових ігор та методика їх виконування у навчанні усному професійному спілкуванню на іноземній мові // Тези на 61-й науковій конференції професорко-викладацького складу і наукових працівників. – Одеса, 2006.
 3. Котлярова Л. Б., Білоцерковець А. В. Типологія імітаційно-ділових ігор та методика їх використання при підготовці до проведення наукової студентської конференції англійською мовою // Тези на 62-й науковій конференції професорко-викладацького складу і наукових працівників . – Одеса, 2007.

Редакторська робота:

 1. Редактор журналу Microbiology and Biotechnology, 2008. – Vol. № 1- 4.
 2. Редактор журналу Microbiology and Biotechnology, 2009. – Vol. № 1-4.
 3. Редактор журналу Microbiology and Biotechnology 2010. – Vol. № 1- 4.
 4. Редактор журналу Вейгелевские чтения. – 2010.
 5. Редактор журналу Microbiology and Biotechnology. – 2011.– Vol. № 1- 4.
 6. Редактор Наукового Біологічного Вісника. – ОНУ, 2011.
 7. Редактор журналу Microbiology and Biotechnology. – 2012. – Vol. № 1- 4.
 8. Редактор Наукового Біологічного Вісника. – ОНУ, 2012.
 9. Редактор журнала Microbiology and Biotechnology. – 2013.  – Vol. № 1- 4.
 10. Редактор Наукового Біологічного Вісника. – ОНУ, 2013.
 11. Редактор журналу Microbiology and Biotechnology, 2014. – Vol. № 1- 4.
 12. Редактор журналу Microbiology and Biotechnology, 2015. – Vol. № 1-4.
 13. Редактор Наукового Біологічного Вісника. – ОНУ, 2015.
 14. Редактор журналу Microbiology and Biotechnology. – 2016. – Vol. № 1- 4.
 15. Редактор Наукового Біологічного Вісника. – ОНУ, 2016.
 16. Редактор журнала Microbiology and Biotechnology. – 2017.  – Vol. № 1- 4.
 17. Редактор Наукового Біологічного Вісника. – ОНУ, 2017.
 18. Редактор журналу Microbiology and Biotechnology. – 2018. – Vol. № 1- 3.

Наукові конференції:

 • Долинская М. Л., Котлярова Л. Б., Лещинская Т. И. «Коммуникативный подход к изучению английского языка» ІV Международная научно-практическая Интернет-конференция «Наука в информационном пространстве», Днепропетровск, октябрь 2008.
 • Особенности обучения реферативному переводу // 2-я Всероссийская конференция «Инновационные компетенции и креативность в исследовании и преподавании языков и культур 20 ноября 2009 г.

Наукові інтереси: охоплюють дослідження процесу оволодіння студентами немовних вузів професійної англомовної компетенції в умовах комплексної системної імітаційно-ділової ігрової діяльності.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f6c404f60f6a20264723701600929871
title_5f6c404f6106b4459755851600929871
title_5f6c404f611688694729841600929871
Top