Васильченко Олена Германівна

 

vasilchenko

Кандидат філологічних наук, доцент

ORCID ID

Google Scholar

Біографія:

 • В 2001 р. закінчила з відзнакою Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «німецька мова та література»;
 • З 2001 по 2005 р. працювала викладачем кафедри німецької філології;
 • В 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Функціонування алофонів фонеми /r/ в мовленні дикторів Німеччини 1923-2003 рр. (інтсрументально-фонетичне дослідження)». (спеціальність 10.02.04 - германські мови) в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова;
 • З 2005 по 2013 р. працювала доцентом кафедри німецької філології;
 • З 2013 по теперішній час завідує кафедрою іноземних мов природничих факультетів;
 • З 2020 є мультиплікатором німецької мови (Гете Інститут);
 • 2020-2023 участь у міжнародному проекті Erasmus+ KA2 Modernization of Scientific German Language Teaching to Postgraduate Students of Humanities (GerTeSc)

Навчальна діяльність:

 • Курс практичної фонетики німецької мови;
 • Практичний курс німецької мови;
 • Курс німецької мови за професійним спрямуванням.

Членство в асоціаціях: Спілка германістів України

Сфера наукових зацікавлень: практична та теоретична фонетика німецької мови, міжкультурна комунікація, методика викладання німецької мови, методика дистанційного викладання іноземної мови, професійна лінгводидактика.

Основні публікації:

 1. Навчально-методичний комплекс DU 1: Підручник для студентів вищ.навч.закладів / Боріско Наталія, Каспeр-Хене Хільтрауд, Васильченко Елена та ін. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 452 с.
 2. Навчально-методичний комплекс DU 2: Підручник для студентів вищ.навч.закладів / Боріско Наталія, Каспeр-Хене Хільтрауд, Васильченко Елена та ін. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – 344 с.
 3. Навчально-методичний комплекс DU 3: Підручник для студентів вищ.навч.закладів / Боріско Наталія, Каспeр-Хене Хільтрауд, Васильченко Елена та ін. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 200 с.
 4. Навчально-методичний комплекс DU 4: Підручник для студентів вищ.навч.закладів / Боріско Наталія, Каспeр-Хене Хільтрауд, Васильченко Елена та ін. Вінниця: Нова Книга, 2018. 178 с.
 5. Васильченко Е. Г. Вариативность немецкой фонемы /r/ сквозь призму лингвосинергетики. Записки з романо-германської філології. Випуск 2 (43). 2019. 20-29. DOI 10.18524/2307-4604.2019.2(43).186208
 6. Vasylchenko E. Wandelprozesse bei der R-Aussprache in den nationalen Varietäten des Standarddeutschen. Jahrbuch für Internationale Germanistik, Reihe A. Band 132 Sprachliche Variation im Deutschen: Unterrichtsdidaktische, deskriptive und internationale Perspektiven. Herausgegeben von Jutta Ransmayr und Elena Vasylchenko. Peter Lang AG, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Bern 2019. 169-181. DOI 10.3726/b13270
 7. Verbitskaja T., Vasylchenko E. Ausgangslage mit Fokus auf die Ausgangssprache der Studierenden bei der Аusspracheschulung. Germanistik in der Ukraine. Heft 13. Kyjiw: Verlagszentrum der KNLU, 2018. 21-27.
 8. Vasylchenko E. Der R-Laut als Herstellungsmerkmal der nationalen Standardvarietäten des Deutschen. Sprache. Sprechen. Kommunikation. - Beiträge zum Jubiläum Prof. Olena Steriopolo. Kyjiw, 2016. 235-241.
 9. Васильченко Е.Г. Реализация фонемы /r/ в условиях меняющегося исторического контекста (на материале речи дикторов Германии 1923-2003 гг.). Веснiк Гродзенскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта iмя Янкi Купалы. Серыя 3. Фiлалогiя. Педагогiка. Псiхалогiя. 2014. № 3 (185). 22-27.
 10. Васильченко Е.Г. Синергетическая природа звуковых изменений (на примере реализации немецкой фонемы /r/) Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. праць / В. Д. Каліущенко (голов. ред.). Донецьк : ДонНУ, 2014. Вип. 29. 82-91.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f68f2060dd081275571381600713222
title_5f68f2060de064255607271600713222
title_5f68f2060df004122957881600713222
Top