Ульянова Вікторія Олегівна

ulyanova

 Викладач 

ORCID ID

Google Scholar

Біографія:

 • В 2014 р. закінчила Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «українська мова та література» та «англійська мова»;
 • З 2015 р. працює старшим лаборантом на кафедрі іноземних мов природничих факультетів;
 • У листопаді 2017 р. закінчила аспірантуру в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова;
 • З 2017 р. працює викладачем на кафедрі іноземних мов природничих факультетів;
 • Протягом 2017-2018 рр. брала активну участь у проекті «Англійська мова для університетів», який був організований Британскою Радою при підтримці МОН України, та ціллю якого було удосконалення методів викладання англійської мови на рівні університетів (ESP Teacher Development course). Це стажування мало три етапи: 1) з 14.07.17 по 19.07.17 у м. Київ (35 годин); 2) з 19.02.18 по 24.02.18 у м. Львів (35 годин); 3) з 7.07.18 по 13.07.18 у м. Ірпинь (35 годин), загальна кількість – 114 годин.

Навчальна діяльність:

 • Англійська мова за професійним спрямуванням (ESP) (спеціальності: «Туризм», «Інформаційні системи та мережі»).

Членство в асоціаціях: Міжнародна асоціація викладачів англійської мови IATEFL Ukraine

Сфера наукових зацікавлень: викладання ESP, соціолінгвістика, мовна особистість, лінгвоперсонологія, лінгвоґендерологія.

Основні публікації:

 1. Романенко В. О. Вербалізація ґендерних стереотипів у соціально-побутових казках. Слов’янський збірни к: Зб. наук. пр. Вип. 18. Чернівці : 2014. С. 376 – 384.
 2. Романенко В. О. До питання історії появи у лінгвістиці термінів ґендер, маскулінність, фемінність. Мова : Науково-теоретичний часопис з мовознавства. № 23. Одеса : «Астропринт». 2015. С. 79– 83.
 3. Романенко В. О. Ґендерний стереотип «радянська жінка» на сторінках однойменного   періодичного видання. Записки з українського мовознавства: Зб. наук. пр. Випуск 23. Одеса, 2016. С. 244– 249.
 4. Романенко В. О. Мовна особистість української жінки (на матеріалі періодичного видання «Радянська жінка»). Записки з українського мовознавства : Зб. наук. пр. Вип. 24. Том 2. Одеса, 2017. С.64–70.
 5. Романенко В. О. До проблеми розуміння менталітету в сучасній лінгвістиці. Актуальні проблеми мовознавства і літературознавства: Зб. наук. праць (періодичне видання) / відп. ред. М. Л. Дружинець. Серія: Лінгвістика і літературознавство. Вип.1. Тирасполь, 2013. С. 336–342.
 6. Романенко В. О. Языковая личность советской женщины (на материале статей журнала «Радянська жінка»). Скарынаўскія традыцыі: гісторыяі сучаснасць : зборнік навуковых артыкулаў : у 2 ч. Ч. 2 / рэдкал.: А. М. Ермакова (гал. рэд.) ; М-ва адукацыі РБ, Гом. Дзярж. Ун-т імя Ф. Скарыны. Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2015. С. 98–104.
 7. Романенко В. О. Вербалізація стереотипу радянської жінки на сторінках українського періодичного видання. Скарынаўскія традыцыі: гісторыя і сучаснасць : зборнік навуковых артыкулаў ; М-ва адукацыі РБ, Гом. Дзярж. Ун-т імя Ф. Скарыны. Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2017. С. 95– 102.
 8. Романенко В. О. Мовна особистість героїв українських та китайських казок (якісні та кількісні асиметрії ґендерно маркованих номінацій). Традиционная духовная культура восточнославянских и китайського народов : сб. науч. ст. / редкол. : В. И. Коваль (гл. ред.); М-во образования Республики Белорусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. С. 143– 145.
 9. Ульянова В.О. Мовна особистість української ділової жінки на сторінках журналу жінка. Мова : Науково-теоретичний часопис з мовознавства, № 32. 2019. С. 45–50.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f6c36f60c49212687991481600927478
title_5f6c36f60c59016392262131600927478
title_5f6c36f60c68a11580850751600927478
Top