Бондаренко Олександра Костянтинівна

kovalchuk

Кандидат філологічних наук, старший викладач

ORCID ID

Google Scholar

Біографія:

 • В 2011 р. закінчила Одеський національний університет імені І.І. Мечникова за спеціальністю «Мова та література (англійська)»;
 • З 2011 по 2018 р. працювала викладачем секції іноземніх мов в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова;
 • В 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Єдність просодичних та кінесичних засобів у мовленні шеф-кухарів (інструментально-фонетичне дослідження на матеріалі британських телевізійних кулінарних передач)» (спеціальність 10.02.04 - германські мови) в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова;
 • З 2018 р. працює вікладачем кафедри іноземних мов природничих факультетів в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова;
 • З 2018 по 2019 р. працювала викладачем кафедри іноземних мов в Одеському національному економічному универсітеті.

Навчальна діяльність:

 • Англійська мова за професійнім спрямуванням (міжнародні економічні відносини, біологія, математика);

Членство в асоціаціях: Є членом Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної в Україні (IATEFL в Україні)

Сфера наукових зацікавлень: кінесичні та просодичні особлівості мовлення.

Основні публікації:

 1. Ковальчук О. К. Специфика взаимодействия мелодики речи с кинесическими средствами. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер: Філологія. 2015. Вип. 17. Том 2. С. 28 – 30.
 2. Ковальчук А. К. Особенности мелодики в речи шеф-повара. Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи: Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 жовт. 2015 р. Одеса, Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2015. С. 42 – 43.
 3. Ковальчук А. К. Вариативность темпоральных и динамических характеристик в речи шеф-поваров. Науковий вісник східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Філологічні науки. Мовознаство. 2016. Вип. 5 (330). С. 241 – 245.
 4. Ковальчук А. К. Вербальное и невербальное выражение эмоций в речи шеф-повара. Записки з романо-германської філології / ред. І.М. Колегаєва. 2016. Вип. 1 (36). С. 52 – 57.
 5. Ковальчук А. К. Роль кинесических и просодических средств в делимитации речового потока. Eastern European Scientific Journal, «Wschodnieuropejskie Czasopismo Naukowe». 2016. Vol. 3, No. 1 (5). P. 91 – 94.
 6. Ковальчук А. К. Динамические характеристики речи британских шеф-поваров в гендерном аспекте. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. 2017. Вип. 27. Том 2. С. 62 – 64.
 7. Ковальчук А. К. Темпоральные особенности речи шеф-повара. Записки з романо-германської філології / ред. І. М. Колегаєва. 2017. Вип. 2 (39). С. 32 – 38.
 8. Ковальчук А. К. Просодические портреты профессиональных шеф-поваров. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук: журнал науч. публ. по мат. XXVII междунар. науч. конф. «Современная филология: теория и практика». Москва, 2017. Ч. VII, № 04 (99). С. 18 – 22.
 9. Ковальчук О. К., Русавська О. О. Сучасні засоби та методики викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах. Молодий вчений. 2019. № 7.2 (71.2). С. 70-73.
 10. Ковальчук О. К., Русавська О. О. Сучасні методи роботи зі студентами різного ступеня активності. Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови: мат. І міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Одеса, 2019. С. 108-111.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top