Відділ з питань інтелектуальної власності

Інформація оновлена 17.09.2015

Відділ з питань інтелектуальної власності

 
 
 
Завідувач відділу – Драгуновська Ольга Іллівна
 
Контактний тел.: +38(048)723-63-20,
e-mail: intelvla@onu.edu.ua
 
 
В 2009 році з метою охорони і ефективного захисту результатів наукових розробок університету (отримання патентів на винаходи, корисні моделі та інші об’єкти інтелектуальної власності) та запровадження їх у виробничу сферу був створений відділ з питань інтелектуальної власності Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.
 
Відділ є науковим підрозділом науково-дослідної частини університету і здійснює свою діяльність в єдиному комплексі наукової, науково-технічної, науково-дослідної діяльності університету, підпорядковується проректору з наукової роботи університету та начальнику Науково-дослідної частини.
 
Відділ взаємодіє з адміністративними, науковими, навчальними, виробничими та іншими підрозділами університету.
 
У межах своєї компетенції відділ співпрацює з органами виконавчої влади, українськими та іноземними інноваційними інфраструктурами.
 
 
Основними завданнями відділу є:
 
 
Для вирішення покладених на нього завдань відділ виконує такі функції:
 

 

 

 

НАГОРУ