Відділ з питань інтелектуальної власності

Завідувач відділу – Драгуновська Ольга Іллівна

 
Контактний тел.: +38(048)723-63-20,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
В 2009 році з метою охорони і ефективного захисту результатів наукових розробок університету (отримання патентів на винаходи, корисні моделі та інші об’єкти інтелектуальної власності) та запровадження їх у виробничу сферу був створений відділ з питань інтелектуальної власності Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.
 
Відділ є науковим підрозділом науково-дослідної частини університету і здійснює свою діяльність в єдиному комплексі наукової, науково-технічної, науково-дослідної діяльності університету, підпорядковується проректору з наукової роботи університету та начальнику Науково-дослідної частини.
 
Відділ взаємодіє з адміністративними, науковими, навчальними, виробничими та іншими підрозділами університету.
 
У межах своєї компетенції відділ співпрацює з органами виконавчої влади, українськими та іноземними інноваційними інфраструктурами.
 
Основними завданнями відділу є:
 • Організація та забезпечення сучасних методів управління у сфері інтелектуальної власності, комерціалізація результатів наукової та науково-технічної діяльності університету, залучення інвестицій, співробітництво з підприємствами і суб’єктами наукової та науково-технічної діяльності України та іноземних держав з метою використання результатів цієї діяльності.
 • Участь у заходах щодо забезпечення захисту і правомірного використання об’єктів права інтелектуальної власності.
 • Проведення експертизи потенціалу результатів наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності з метою визначення серед них найбільш перспективних.
 • Забезпечення набуття університету майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що створені в результаті його наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності, та сприяння введенню їх в господарський обіг.
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення робіт по створенню, охороні, захисту та комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності.
 • Надання працівникам університету і особам, які навчаються, консультативно-правову, інформаційну і практичну допомогу в реалізації ними особистих немайнових и майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності і пільг, передбачених правовими актами України та університету.
 • Проведення аналізу стану наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності університету в цілому та окремо його підрозділів, зокрема у сфері інтелектуальної власності, підготовка пропозицій щодо ії вдосконалення тощо.
 • Проведення аналізу результатів наукової, науково-технічної, науково-дослідної діяльності щодо можливості їх відкритого опублікування, використання, експонування.
 • Забезпечення реклами наукового та інноваційного потенціалу результатів наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності та товарів.
 • Захист прав та законних інтересів університету та його працівників – творців об’єктів права інтелектуальної власності (винахідників, авторів) в адміністративному порядку та в суді, зокрема, захист від недобросовісної конкуренції, запобігання неправомірному одержанню прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені працівниками університету, третіми особами та несанкціонованому використанню таких об’єктів.
Для вирішення покладених на нього завдань відділ виконує такі функції:
 • Досліджує потреби ринку в об’єктах права інтелектуальної власності, майнові права на які належать університету, при пошуку потенційних партнерів, розробці навчальних програм, укладення договорів на виконання наукових, науково-дослідних та науково-технічних робіт.
 • Здійснює спільно з відповідними підрозділами університету аналіз наукових, науково-дослідних та методичних робіт, що плануються до виконання, прогнозування їх результатів з метою виявлення патентоздатних об’єктів права інтелектуальної власності, доцільності їх правової охорони в Україні та в іноземних державах.
 • Виконує разом з відповідними підрозділами університету патентні, патентно-кон’юктурні та маркетингові дослідження при проведенні наукових, науково-дослідних, методичних робіт, підготовці пропозицій щодо доцільності патентування їх результатів та трансферу технологій, рекламі, розробці інноваційних та інвестиційних проектів, бізнес планів і програм перспективного розвитку університету.
 • Готує пропозиції щодо віднесення наукової, науково-технічної, науково-дослідної та іншої інформації до комерційної таємниці.
 • Проводить аналіз результатів наукової, науково-технічної, науково-дослідної діяльності щодо можливості їх відкритого опублікування, використання, експонування, передання третім особам і в інформаційні центри, включення до баз даних й інших форм інформації, доступних невизначеному колу осіб.
 • Проводить разом з іншими підрозділами університету моніторинг і аналіз результатів наукової, науково-технічної, науково-дослідної діяльності  для своєчасного виявлення об’єктів права інтелектуальної власності, які мають комерційний потенціал.
 • Бере участь у пошуку потенційних інвесторів для фінансування робіт, пов’язаних з доведенням об’єктів права інтелектуальної власності до рівня товару, здатного забезпечити потреби потенційних ліцензіатів.
 • Розробляє проекти договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, стороною яких є університет, бере участь у переговорах щодо укладання таких договорів, здійснює контроль за їх виконанням.
 • Бере участь у підготовці та поданні документів (заявок) на об’єкти права інтелектуальної власності у визначені законодавством органи для патентування в Україні та іноземних державах відповідно до національних і міжнародних процедур.
 • Бере участь у підготовці та забезпеченні укладення передбачених чинним законодавством договорів з авторами об’єктів права інтелектуальної власності та здійснює контроль за їх виконанням.
 • Вживає заходів для запобігання порушенню майнових  прав на об’єкти права інтелектуальної власності  університету іншими особами та запобігання порушенню  університетом аналогічних прав третіх осіб.
 • Бере в межах своєї компетенції участь у підготовці, укладенні та контролі за виконанням трудових договорів та договорів цивільно-правового характеру, передбачених законодавством України у сфері інтелектуальної власності з винахідниками (авторами) об’єктів права інтелектуальної власності, сприяє додержанню законності у реалізації особистих немайнових та майнових прав авторів, в тому числі щодо виплати їм винагороди.

Нормативні документи

Закон України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі

Правила складання заявки

Форма заяви про видачу патенту

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716

Корисні посилання

Патентний пошук

Перелік зарубіжних баз даних, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті

Міжнародна патентна класифікація

Міжнародна патентна класифікація

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top