К 41.051.11 економічні науки

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 41.051.11

за спеціальностями

08.00.03 «ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ»

08.00.04 «ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)»

(Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.10.2017 р. № 1413 надано право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук строком на три роки)

 • Паспорт спеціальності

 • Перелік документів, які подаються до спеціалізованої вченої ради

 • Підготовка та етапи подання документів

 • Корисна інформація

 • Об’яви про захист

  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» спеціалізована вчена рада надає відкритий доступ до електронних версій прийнятих до захисту дисертацій, авторефератів дисертацій та відгуків офіційних опонентів. Документи розміщуються виключно з метою ознайомлення та заборонені для копіювання.

  Козакова Тетяна Сергіївна

  Назва дисертаційної роботи: ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ ПЕРСОНАЛУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Дата захисту: 19.04.2019
  • Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Тюхтенко Наталія Анатоліївна
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Автореферат: завантажити Дисертаційна робота: завантажити

  Висновки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Савіна Галина Григорівна завантажити
  • кандидат економічних наук, доцент Соколюк Галина Олександрівна завантажити

  Гавренкова Вікторія Володимирівна

  Назва дисертаційної роботи: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ І РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Дата захисту: 31.05.2019
  • Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Тюхтенко Наталія Анатоліївна
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Автореферат: завантажити Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Гарафонова Ольга Іванівна завантажити
  • кандидат економічних наук, доцент Савін Станіслав Юрійович завантажити
 • Контакти

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 41.051.11

Голова ради: Кузнєцов Едуард Анатолійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та інновацій, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.03.

Заступник голови: Побережець Ольга Валеріївна, д.е.н., доцент, професор кафедри обліку та оподаткування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.04.

Вчений секретар: Ломачинська Ірина Анатоліївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.04.

Члени ради:

 • Андрейченко Андрій Вадимович, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та інновацій, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.03;
 • Дименко Руслан Анатолійович, к.е.н., доцент, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, спеціальність 08.00.03;
 • Запша Галина Миколаївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Одеський державний аграрний університет, спеціальність 08.00.03;
 • Заєць Микола Артемович, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та інновацій, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.03;
 • Коваленко Олександр Михайлович, д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.04;
 • Масленніков Євген Іванович, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та інновацій, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.04;
 • Ніценко Віталій Сергійович, д.е.н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.04;
 • Осипов Василь Іванович, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.03;
 • Садченко Олена Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.04;
 • Сахацький Микола Павлович, д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу, Одеська державна академія будівництва та архітектури, спеціальність 08.00.04;
 • Тюхтенко Наталія Анатоліївна, к.е.н., професор, професор кафедри менеджменту і адміністрування, в.о. ректора, Херсонський державний університет, спеціальність 08.00.04;
 • Якубовський Сергій Олексійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.03

Корисна інформація:

Положення про спеціалізовану вчену раду : Наказ МОН № 1059 від 14.09.2011, № 270 від 12.03.2012. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1170-11

Порядок присудження наукових ступенів : Постанова КМУ № 567 від 24.07.2013, № 656 від 19.08.2015, № 1159 від 30.12.2015, № 567 від 27.07.2016 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF

Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів : Наказ МОН № 758 від 14.07.2015 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0885-15

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації: Наказ МОН № 40 від 12.01.2017 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5ce1fcda21a7c12168882641558314202
title_5ce1fcda21b9713981082441558314202
title_5ce1fcda21cab875134481558314202
title_5ce1fcda21dc36504767831558314202
Top