Д41.051.11 економічні науки

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 41.051.11

за спеціальностями

08.00.03 «ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ»
08.00.04 «ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)»

(Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.11.2019 р. № 1428 надано право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук строком до 31.12.2020 року)

 • Склад Ради

  Голова ради: Кузнєцов Едуард Анатолійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та інновацій, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.03.

  Заступник голови: Побережець Ольга Валеріївна, д.е.н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.04;

  Вчений секретар: Ломачинська Ірина Анатоліївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.04.

  Члени ради:

  • Андрейченко Андрій Вадимович, д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту та інновацій, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.03;
  • Барна Марта Юріївна, д.е.н., професор, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Львівський торговельно-економічний університет, перший проректор, спеціальність 08.00.03;
  • Горняк Ольга Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.03;
  • Запша Галина Миколаївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Одеський державний аграрний університет, спеціальність 08.00.03;
  • Захарченко Наталя В’ячеславівна, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.04;
  • Коваленко Олександр Михайлович, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.04;
  • Масленніков Євген Іванович, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та інновацій, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.04;
  • Ненно Ірина Михайлівна, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та інновацій, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.03;
  • Осипов Василь Іванович, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.03;
  • Сафонов Юрій Миколайович, д.е.н., професор, заступник директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і України, спеціальність 08.00.03;
  • Садченко Олена Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.04;
  • Сахацький Микола Павлович,  д.е.н., професор, професор кафедри маркетингу, Одеська державна академія будівництва та архітектури, спеціальність 08.00.04;
  • Селезньова Ольга Олександрівна, д.е.н., доцент, професор кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.04;
  • Тюхтенко Наталія Анатоліївна, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту і адміністрування, Херсонський державний університет, спеціальність 08.00.04;
  • Якубовський Сергій Олексійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.03.
Підготовка та етапи подання документів Корисна інформація

Об’яви про захист

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» спеціалізована вчена рада надає відкритий доступ до електронних версій прийнятих до захисту дисертацій, авторефератів дисертацій та відгуків офіційних опонентів. Документи розміщуються виключно з метою ознайомлення та заборонені для копіювання.

 • Козакова Тетяна Сергіївна

  Назва дисертаційної роботи: ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ ПЕРСОНАЛУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Дата захисту: 19.04.2019
  • Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Тюхтенко Наталія Анатоліївна
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Висновки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Савіна Галина Григорівна завантажити
  • кандидат економічних наук, доцент Соколюк Галина Олександрівна завантажити
 • Гавренкова Вікторія Володимирівна

  Назва дисертаційної роботи: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ І РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Дата захисту: 31.05.2019
  • Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Тюхтенко Наталія Анатоліївна
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Гарафонова Ольга Іванівна завантажити
  • кандидат економічних наук, доцент Савін Станіслав Юрійович завантажити
 • Масіна Людмила Олександрівна

  • Назва дисертаційної роботи: СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  • Дата захисту: 05.07.2019
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Побережець Ольга Валеріївна
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Сафонов Юрій Миколайович завантажити
  • доктор економічних наук, професор Мельник Віктор Миколайович завантажити
 • Прокоф’єва Ганна Сергіївна

  Назва дисертаційної роботи: ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

  • Дата захисту: 05.07.2019
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Садченко Олена Василівна
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, доцент Коваль Віктор Васильович завантажити
  • доктор економічних наук, старший науковий співробітник Тищенко Олександр Петрович завантажити
 • Шеремет Олег Олексійович

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення та реалізація ринкових стратегій у харчовій промисловості: теорія і методологія

  • Дата захисту: 09.04.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Сафонов Юрій Миколайович
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України Маргасова Вікторія Геннадіївна завантажити
  • доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Маркіна Ірина Анатоліївна завантажити
  • доктор економічних наук, професор Масленніков Євген Іванович завантажити
 • Церковна Альона Володимирівна

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення логістичної діяльності промислового комплексу

  • Дата захисту: 09.04.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Масленніков Євген Іванович
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Сафонов Юрій Миколайович завантажити
  • кандидат економічних наук, доцент Філіппов Володимир Юрійович завантажити
 • Філіппов Володимир Юрійович

  Назва дисертаційної роботи: Системно-інтегроване управління розвитком підприємництва за імперативами сталого розвитку в інформаційно-інноваційній економіці

  • Дата захисту: 09.09.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Ковтуненко Ксенія Валеріївна
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Масленніков Євген Іванович завантажитиl
  • доктор економічних наук, професор Мних Ольга Богданівна завантажити
  • доктор економічних наук, професор Пилипенко Андрій Анатолійович завантажити
 • Головченко Оксана Юріївна

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення стійкого зростання національної економіки в умовах глобалізації завантажити

  • Дата захисту: 09.09.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Побережець Ольга Валеріївна
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Барна Марта Юріївна завантажити
  • доктор економічних наук, доцент Мельник Юрій Миколайович завантажити
 • Дименко Руслан Анатолійович

  Назва дисертаційної роботи: Державне регулювання та стратегічний розвиток телекомунікаційної індустрії: теорія і методологія

  • Дата захисту: 10.09.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Сафонов Юрій
  • Миколайович
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Коваленко Микола Андрійович завантажити
  • доктор економічних наук, професор Шапошніков Костянтин Сергійович завантажити
  • доктор економічних наук, професор Масленніков Євген Іванович завантажити
 • Гайворонська Інна Віталіївна

  Назва дисертаційної роботи: Теоретико-методичні засади брендинг-маркетингового управління підприємствами туристичної дестинації

  Дата захисту: 10.09.2020 Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Садченко Олена Василівна На здобуття наукового ступеня: кандидат наук Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Тюхтенко Наталія Анатоліївна завантажити
  • доктор економічних наук, доцент Мельник Юрій Миколайович завантажити
 • Радченко Олександр Петрович

  Назва дисертаційної роботи: Структурно-функціональне забезпечення розвитку агропромислового комплексу в умовах глобалізації: теорія і методологія

  • Дата захисту: 11.09.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Побережець Ольга Валеріївна
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Маргасова Вікторія Геннадіївна завантажити
  • доктор економічних наук, доцент Мельник Юрій Миколайович завантажити
  • доктор економічних наук, професор Шебаніна Олена В’ячеславівна завантажити
 • Станіславик Олена В'ячеславівна

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення конкурентоспроможності промислового комплексу національної економіки: теорія і методологія

  • Дата захисту: 21.12.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Сафонов Юрій Миколайович
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Барна Марта Юріївна завантажити
  • доктор економічних наук, професор Котляревський Ярослав Вікторович завантажити
  • доктор економічних наук, професор Штулер Ірина Юріївна завантажити
 • Данько Владислав Віталійович

  Назва дисертаційної роботи: Формування інноваційної системи управління закладами охорони здоров’я

  • Дата захисту: 21.12.2020
  • Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Макаренко Сергій Миколайович
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Козирєва Олена Вадимівна завантажити
  • кандидат економічних наук, доцент Борщ Вікторія Ігорівна завантажити
 • Горбаченко Станіслав Анатолійович

  Назва дисертаційної роботи: Теоретико-методологічні основи інноваційного розвитку системи управління морегосподарським комплексом

  • Дата захисту: 22.12.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Кузнєцов Едуард Анатолійович
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Мінакова Світлана Михайлівна завантажити
  • доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки Парсяк Володимир Никифорович завантажити
  • доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Сафонов Юрій Миколайович завантажити
 • Павлович Олександра Романівна

  Назва дисертаційної роботи: Формування механізму професіоналізації менеджменту закладу вищої освіти

  • Дата захисту: 22.12.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Кузнєцов Едуард Анатолійович
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Тюхтенко Наталія Анатоліївна завантажити
  • доктор економічних наук, професор Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна завантажити
 • Грінченко Юрій Леонідович

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення стратегічного розвитку авіаційної галузі України в умовах відкритої економіки

  • Дата захисту: 23.12.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Нєнно Ірина Михайлівна
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Мінакова Світлана Михайлівна завантажити
  • доктор економічних наук, професор Барна Марта Юріївна завантажити
  • доктор економічних наук, професор Ареф’єва Олена Володимирівна завантажити
 • Брятко Анатолій Андрійович

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення стійкого розвитку національної економіки в контексті світової фінансово-економічної нестабільності

  • Дата захисту: 23.12.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Якубовський Сергій Олексійович
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Котикова Олена Іванівна завантажити
  • доктор економічних наук, доцент Сакун Олександра Сергіївна завантажити

k410511ob

Захист дисертаційної роботи

30 червня 2020 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.051.11 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (за адресою: Французький бульвар, 24/26, ауд. 202, м. Одеса) відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» Шеремета Олега Олексійовича.

Назва дисертаційної роботи: Забезпечення та реалізація ринкових стратегій у харчовій промисловості: теорія і методологія.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Сафонов Юрій Миколайович.

Опоненти:

 • доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України Маргасова Вікторія Геннадіївна
 • доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Маркіна Ірина Анатоліївна
 • доктор економічних наук, професор Масленніков Євген Іванович

Захист дисертаційної роботи

30 червня 2020 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.051.11 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (за адресою: Французький бульвар, 24/26, ауд. 202, м. Одеса) відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидатапецра економічних наук зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» Церковної Альони Володимирівни.

Назва дисертаційної роботи: Забезпечення логістичної діяльності промислового комплексу.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Масленніков Євген Іванович.

Опоненти:

 • доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Сафонов Юрій Миколайович
 • кандидат економічних наук, доцент Філіппов Володимир Юрійович

Контакти

м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, кабінет 2-н.
email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
web-site: http://k4105111.onu.edu.ua

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top