Д41.051.11 економічні науки

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д41.051.11

за спеціальностями

08.00.03 «ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ»
08.00.04 «ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)»

(Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.11.2019 р. № 1428 надано право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук строком до 31.12.2020 року)

 • Склад Ради

  Голова ради: Кузнєцов Едуард Анатолійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та інновацій, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.03.

  Заступник голови: Побережець Ольга Валеріївна, д.е.н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.04;

  Вчений секретар: Ломачинська Ірина Анатоліївна, д.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.04.

  Члени ради:

  • Барна Марта Юріївна, д.е.н., професор, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Львівський торговельно-економічний університет, перший проректор, спеціальність 08.00.03;
  • Горняк Ольга Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.03;
  • Запша Галина Миколаївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Одеський державний аграрний університет, спеціальність 08.00.03;
  • Захарченко Наталя В’ячеславівна, д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.04;
  • Коваленко Олександр Михайлович, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 08.00.04;
  • Масленніков Євген Іванович, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та інновацій, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.04;
  • Ненно Ірина Михайлівна, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та інновацій, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.03;
  • Осипов Василь Іванович, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.03;
  • Радченко Олександр Петрович, д.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та інновацій, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.03;
  • Сафонов Юрій Миколайович, д.е.н., професор, заступник директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і України, спеціальність 08.00.03;
  • Садченко Олена Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.04;
  • Сахацький Микола Павлович,  д.е.н., професор, професор кафедри маркетингу, Одеська державна академія будівництва та архітектури, спеціальність 08.00.04;
  • Селезньова Ольга Олександрівна, д.е.н., доцент, професор кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.04;
  • Тюхтенко Наталія Анатоліївна, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту і адміністрування, Херсонський державний університет, спеціальність 08.00.04;
  • Якубовський Сергій Олексійович, д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.03.
Підготовка та етапи подання документів Корисна інформація

Об’яви про захист

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» спеціалізована вчена рада надає відкритий доступ до електронних версій прийнятих до захисту дисертацій, авторефератів дисертацій та відгуків офіційних опонентів. Документи розміщуються виключно з метою ознайомлення та заборонені для копіювання.

 • Журавльова Юлія Олегівна

  Назва дисертаційної роботи: Державне регулювання суспільних благ в транзитивній економіці

  Дата захисту: 23.12.2021

  Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Звєряков Михайло Іванович

  На здобуття наукового ступеня: доктор наук

  Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН Гриценко Андрій Андрійович (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України Маргасова Вікторія Геннадіївна (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Нєнно Ірина Михайлівна (завантажити)
 • Карпін Сергій Іванович

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення системи управління у агропромисловому комплексі в умовах глобальних викликів

  Дата захисту: 23.12.2021

  Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Мельник Юрій миколайович

  На здобуття наукового ступеня: кандидат наук

  Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Радченко Олександр Петрович (завантажити)
  • кандидат економічних наук Головченко Оксана Юріївна (завантажити)
 • Коротун Ольга Петрівна

  Назва дисертаційної роботи: Формування стратегії розвитку туристичної галузі

  Дата захисту: 17.09.2021

  Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Гуткевич Світлана Олександрівна

  На здобуття наукового ступеня: кандидат наук

  Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Сафонов Юрій Миколайович (завантажити)
  • доктор економічних наук, асистент Габа Мирослава Ігорівна (завантажити)
 • Чайковська Марина Петрівна

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення системи управління маркетинговими ІТ-проєктами в умовах цифрових трансформацій

  Дата захисту: 16.09.2021

  Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Садченко Олена Василівна

  На здобуття наукового ступеня: доктор наук

  Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор, Барна Марта Юріївна (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Гарафонова Ольга Іванівна (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Мельник Юрій Миколайович (завантажити)
 • Білах Іван Богданович

  Назва дисертаційної роботи: Формування механізму економічної безпеки у видавничій діяльності

  Дата захисту: 16.09.2021

  Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Григор’єв Геннадій Степанович

  На здобуття наукового ступеня: кандидат наук

  Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Гальцова Ольга Леонідівна (завантажити)
  • доктор економічних наук Головченко Оксана Юріївна (завантажити)
 • Рогачевський Олександр Петрович

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення стратегічного управління у системі охорони здоров'я в умовах глобальних викликів: теорія і методологія

  Дата захисту: 07.05.2021

  Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Барна Марта Юріївна

  На здобуття наукового ступеня: доктор наук

  Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Сафонов Юрій Миколайович (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Роговий Андрій Віталійович (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Лагодієнко Володимир Вікторович (завантажити)
 • Мумладзе Анзор Олександрович

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення інноваційного розвитку національної економіки в контексті трансформації фінансово-економічних процесів

  Дата захисту: 07.05.2021

  Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Ломачинська Ірина Анатоліївна

  На здобуття наукового ступеня: кандидат наук

  Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, с.н.с. Захарін Сергій Володимирович (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Мельник Віктор Миколайович (завантажити)
 • Полотнянко Оксана Іванівна

  • Назва дисертаційної роботи: Механізм інтегральної підготовки управлінських кадрів
  • Дата захисту: 06.05.2021
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Кузнєцов Едуард Анатолійович
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Маргасова Вікторія Геннадіївна ( завантажити )
  • доктор економічних наук, професор Свидрук Ірена Ігорівна ( завантажити )
 • Макаренко Сергій Миколайович

  • Назва дисертаційної роботи: Формування інноваційної стратегії розвитку промислового підприємства
  • Дата захисту: 06.05.2021
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Тюхтенко Наталія Анатоліївна
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Автореферат:  завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Гарафонова Ольга Іванівна ( завантажити )
  • доктор економічних наук, професор Гончар Ольга Іванівна ( завантажити )
  • доктор економічних наук, професор Коваленко Олександр Михайлович ( завантажити )
 • Савін Станіслав Юрійович

  Назва дисертаційної роботи: Системне забезпечення цілісності соціально-трудових структур

  • Дата захисту: 16.04.2021
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Наумов Олександр Борисович
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Стадник Валентина Василівна (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Семикіна Марина Валентинівна (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Череп Алла Василівна (завантажити)
 • Петрушко Андрій Віталійович

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення економічної безпеки національної економіки в умовах глобалізації

  • Дата захисту: 15.04.2021
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Сафонов Юрій Миколайович
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Шапошніков Костянтин Сергійович (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Масленніков Євген Іванович (завантажити)
 • Робул Юрій Володимирович

  Назва дисертаційної роботи: теоретико-методологічні основи формування маркетингових систем під впливом розвитку інформаційних технологій

  • Дата захисту: 15.04.2021
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Садченко Олена Василівна
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Семак Богдан Богданович (завантажити)
  • доктор економічних наук, доцент Мельник Юрій Миколайович (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Шапошников Костянтин Сергійович (завантажити)
 • Козакова Тетяна Сергіївна

  Назва дисертаційної роботи: ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ ПЕРСОНАЛУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Дата захисту: 19.04.2019
  • Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Тюхтенко Наталія Анатоліївна
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Висновки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Савіна Галина Григорівна (завантажити)
  • кандидат економічних наук, доцент Соколюк Галина Олександрівна (завантажити)
 • Гавренкова Вікторія Володимирівна

  Назва дисертаційної роботи: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ І РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Дата захисту: 31.05.2019
  • Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Тюхтенко Наталія Анатоліївна
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Гарафонова Ольга Іванівна (завантажити)
  • кандидат економічних наук, доцент Савін Станіслав Юрійович (завантажити)
 • Масіна Людмила Олександрівна

  • Назва дисертаційної роботи: СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  • Дата захисту: 05.07.2019
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Побережець Ольга Валеріївна
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Сафонов Юрій Миколайович (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Мельник Віктор Миколайович (завантажити)
 • Прокоф’єва Ганна Сергіївна

  Назва дисертаційної роботи: ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

  • Дата захисту: 05.07.2019
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Садченко Олена Василівна
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, доцент Коваль Віктор Васильович (завантажити)
  • доктор економічних наук, старший науковий співробітник Тищенко Олександр Петрович (завантажити)
 • Шеремет Олег Олексійович

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення та реалізація ринкових стратегій у харчовій промисловості: теорія і методологія

  • Дата захисту: 09.04.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Сафонов Юрій Миколайович
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України Маргасова Вікторія Геннадіївна (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Маркіна Ірина Анатоліївна (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Масленніков Євген Іванович (завантажити)
 • Церковна Альона Володимирівна

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення логістичної діяльності промислового комплексу

  • Дата захисту: 09.04.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Масленніков Євген Іванович
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Сафонов Юрій Миколайович (завантажити)
  • кандидат економічних наук, доцент Філіппов Володимир Юрійович (завантажити)
 • Філіппов Володимир Юрійович

  Назва дисертаційної роботи: Системно-інтегроване управління розвитком підприємництва за імперативами сталого розвитку в інформаційно-інноваційній економіці

  • Дата захисту: 09.09.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Ковтуненко Ксенія Валеріївна
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Масленніков Євген Іванович (завантажитиl)
  • доктор економічних наук, професор Мних Ольга Богданівна (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Пилипенко Андрій Анатолійович (завантажити)
 • Головченко Оксана Юріївна

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення стійкого зростання національної економіки в умовах глобалізації (завантажити)

  • Дата захисту: 09.09.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Побережець Ольга Валеріївна
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Барна Марта Юріївна (завантажити)
  • доктор економічних наук, доцент Мельник Юрій Миколайович (завантажити)
 • Дименко Руслан Анатолійович

  Назва дисертаційної роботи: Державне регулювання та стратегічний розвиток телекомунікаційної індустрії: теорія і методологія

  • Дата захисту: 10.09.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Сафонов Юрій
  • Миколайович
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Коваленко Микола Андрійович (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Шапошніков Костянтин Сергійович (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Масленніков Євген Іванович (завантажити)
 • Гайворонська Інна Віталіївна

  Назва дисертаційної роботи: Теоретико-методичні засади брендинг-маркетингового управління підприємствами туристичної дестинації

  Дата захисту: 10.09.2020 Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Садченко Олена Василівна На здобуття наукового ступеня: кандидат наук Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Тюхтенко Наталія Анатоліївна (завантажити)
  • доктор економічних наук, доцент Мельник Юрій Миколайович (завантажити)
 • Радченко Олександр Петрович

  Назва дисертаційної роботи: Структурно-функціональне забезпечення розвитку агропромислового комплексу в умовах глобалізації: теорія і методологія

  • Дата захисту: 11.09.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Побережець Ольга Валеріївна
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Маргасова Вікторія Геннадіївна (завантажити)
  • доктор економічних наук, доцент Мельник Юрій Миколайович (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Шебаніна Олена В’ячеславівна (завантажити)
 • Станіславик Олена В'ячеславівна

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення конкурентоспроможності промислового комплексу національної економіки: теорія і методологія

  • Дата захисту: 21.12.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Сафонов Юрій Миколайович
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Барна Марта Юріївна (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Котляревський Ярослав Вікторович (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Штулер Ірина Юріївна (завантажити)
 • Данько Владислав Віталійович

  Назва дисертаційної роботи: Формування інноваційної системи управління закладами охорони здоров’я

  • Дата захисту: 21.12.2020
  • Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Макаренко Сергій Миколайович
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Козирєва Олена Вадимівна (завантажити)
  • кандидат економічних наук, доцент Борщ Вікторія Ігорівна (завантажити)
 • Горбаченко Станіслав Анатолійович

  Назва дисертаційної роботи: Теоретико-методологічні основи інноваційного розвитку системи управління морегосподарським комплексом

  • Дата захисту: 22.12.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Кузнєцов Едуард Анатолійович
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Мінакова Світлана Михайлівна (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки Парсяк Володимир Никифорович (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Сафонов Юрій Миколайович (завантажити)
 • Павлович Олександра Романівна

  Назва дисертаційної роботи: Формування механізму професіоналізації менеджменту закладу вищої освіти

  • Дата захисту: 22.12.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Кузнєцов Едуард Анатолійович
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Тюхтенко Наталія Анатоліївна (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна (завантажити)
 • Грінченко Юрій Леонідович

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення стратегічного розвитку авіаційної галузі України в умовах відкритої економіки

  • Дата захисту: 23.12.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Нєнно Ірина Михайлівна
  • На здобуття наукового ступеня: доктор наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Мінакова Світлана Михайлівна (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Барна Марта Юріївна (завантажити)
  • доктор економічних наук, професор Ареф’єва Олена Володимирівна (завантажити)
 • Брятко Анатолій Андрійович

  Назва дисертаційної роботи: Забезпечення стійкого розвитку національної економіки в контексті світової фінансово-економічної нестабільності

  • Дата захисту: 23.12.2020
  • Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Якубовський Сергій Олексійович
  • На здобуття наукового ступеня: кандидат наук
  • Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

  Автореферат: завантажити

  Дисертаційна робота: завантажити

  Відгуки опонентів:

  • доктор економічних наук, професор Котикова Олена Іванівна (завантажити)
  • доктор економічних наук, доцент Сакун Олександра Сергіївна (завантажити)

k410511ob

Захист дисертаційної роботи

30 червня 2020 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.051.11 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (за адресою: Французький бульвар, 24/26, ауд. 202, м. Одеса) відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» Шеремета Олега Олексійовича.

Назва дисертаційної роботи: Забезпечення та реалізація ринкових стратегій у харчовій промисловості: теорія і методологія.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Сафонов Юрій Миколайович.

Опоненти:

 • доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України Маргасова Вікторія Геннадіївна
 • доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Маркіна Ірина Анатоліївна
 • доктор економічних наук, професор Масленніков Євген Іванович

Захист дисертаційної роботи

30 червня 2020 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.051.11 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (за адресою: Французький бульвар, 24/26, ауд. 202, м. Одеса) відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидатапецра економічних наук зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» Церковної Альони Володимирівни.

Назва дисертаційної роботи: Забезпечення логістичної діяльності промислового комплексу.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Масленніков Євген Іванович.

Опоненти:

 • доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Сафонов Юрій Миколайович
 • кандидат економічних наук, доцент Філіппов Володимир Юрійович

Контакти

м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, кабінет 2-н.
email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
web-site: http://k4105111.onu.edu.ua

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top