Д41.051.02 філологічні науки

Спеціалізована вчена рада Д 41.051.02

Спеціалізована вчена рада Д 41.051.02 для захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 10.02.01 – українська мова, 10.02.04 – германські мови в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 26 травня 2014 № 642 строком на три роки спеціалізованій вченій раді Д 41.051.02 надано право проводити захисти дисертацій за вказаними спеціальностями.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 41.051.02 - доктор філологічних наук, професор Колегаєва Ірина Михайлівна.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 41.051.02 - доктор філологічних наук, професор Ковалевська Тетяна Юріївна.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 41.051.02 - доктор філологічних наук, доцент Матузкова Олена Прокопівна.

Контактна інформація:

Спеціалізована вчена рада Д 41.051.02 працює на факультеті романо-германської філології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за адресою:
65058, г. Одеса, ул. Французький бульвар, 24/26, каб. 166
тел. (048) 746-50-48
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» спеціалізована вчена рада Д 41.051.02 надає відкритий доступ до електронних версій прийнятих до захисту дисертацій, авторефератів дисертацій та відгуків офіційних опонентів.

 

Документи у відкритому доступі:

 

 

Білецька Сюзанна Юріївна

Варіативність просодичних параметрів в мовленні британської молоді (інструментально-фонетичне дослідження)

10.02.04  – германські мови

26 травня 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

Билінська Олександра Сергіївна

Агітаційні жанри українського політичного дискурсу: сугестивний і лінгвопрагматичний аспекти

10.02.01 – українська мова

26 травня 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

Лектоваров Костянтин Сергійович

Вербалізований концепт SECURITY в англомовній  картині світу

10.02.04  – германські мови

26 травня 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

 

 

Бистров Яків Володимирович

Біографічний наратив у лінгвокогнітивному вимірі (на матеріалі англомовної прози ХХ – початку ХХІ століть)

10.02.04  – германські мови

 

20 квітня 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Відгук

 

Міщенко Тетяна Віталіївна

Когнітивно-риторичні функції фразеологізмів в англомовному журнальному дискурсі

10.02.04 – германські мови

20 квітня 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

 

 

Бербер Наталя Миколаївна

Поетонімія в структурі ідіостилю Марії Матіос

10.02.01 – українська мова

23 березня 2017 року

Автореферат

Дисертація 

ДОДАТКИ

Відгук

Відгук

 

 

Нахапетова Ольга Віталіївна

Номени на позначення родинних стосунків у сучасній українській мові: психолінгвістичний і етнолінгвістичний аспекти

 10.02.01 – українська мова

23 березня 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

 

Бялик Олена Євгенівна

Соціофонетичний аспект мовлення британських поп-музикантів (інструментально-фонетичне дослідження)

10.02.04 – германські мови

 

24 березня 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

Никитченко Катерина Петрівна

Оказіональне словотворення в англомовному постмодерністському тексті: лінгвокогнітивний аспект

10.02.04 – германські мови

24 березня 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

 

 

Завальська Любов Володимирівна

Комунікативні стратегії і тактики в політичному інтерактиві: лінгвопрагматичний аспект

10.02.01 – українська мова

23 лютого 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

 

Поліщук Світлана Сергіївна

Міждіалектна взаємодія говорів середньонадбузького ареалу

 10.02.01 – українська мова

23 лютого 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

 

Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна

 

Фраземна аксіологія: категоризація і рівнева структурованість

10.02.01 – українська мова;

10.02.15 – загальне мовознавство

 

24 лютого 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

Відгук

 

Березіна Юлія Олександрівна

Фонетико-фонологічний статус зімкнених приголосних /b, d, g – p, t, k/ у німецькій мові (діахронічне дослідження)

10.02.04 – германські мови

24 лютого 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгук

Відгук

 

ЩЕРБАК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

ДИСКУРС НІМЕЦЬКОМОВНИХ ІНТЕРНЕТ-НОВИН: ЛІНГВОРИТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Спеціальність 10.02.04 – германські мови

27 жовтня 2016

НОВАКОВСЬКА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «BLOOD» В АНГЛОМОВНІЙ НАЇВНІЙ ТА НАУКОВІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Спеціальність 10.02.04 – германські мови

28 жовтня 2016

БІЛЕЦЬКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

ГРАФОСЕМІОТИЧНЕ КОДУВАННЯ НАРАТИВНОЇ ПОЛІФОНІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Спеціальність 10.02.04 – германські мови

27 жовтня 2016

ГАЛЯНТ ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Соціофонетична варіативність мовлення афроамериканської спільноти (інструментально-фонетичне дослідження) 

Спеціальність 10.02.04 – германські мови

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

 
 

28 жовтня 2016

Мікава Нана Михайлівна

 

 Концепт HAIR в англомовній картині світу

Спеціальність 10.02.04 – германські мови 

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

 28 жовтня 2016


 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Top