Д41.051.01 фізико-математичні науки

 • Опарін Андрій Сергійович

  18 грудня 2020 року о 14.00 у Великій фізичній аудиторії за адресою вул. Пастера 27, на засіданні спецради Д41.051.01 відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню кандидата фізико - математичних наук за спеціальністю 01.04.17 хімічна фізика, фізика горіння та вибуху Опаріна Андрія Сергійовича. Тема дисертації: «Горіння гібридних сумішей».

  Науковий керівник:

  • Шевчук Володимир Гаврилович - доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри загальної фізики і фізики теплоенергетичних та хімічних процесів, Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

  Офіційні опоненти:

  • Свинаренко Андрій Андрійович - доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри вищої та прикладної математики Одеського державного екологічного університету;
  • Кіро Сергій Анатолійович - кандидат фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Фізико-хімічного інституту охорони навколишнього середовища і людини Міністерства освіти і науки та Національної академії наук України. 
 • Черненко Олександр Сергійович

  ЗАКОНОМІРНОСТІ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ГІСТЕРЕЗИСНОГО ТИПУ В АЕРОДИСПЕРСНИХ СИСТЕМАХ

  01.04.14 - Теплофізика та молекулярна фізика

 • Рокицька Галина Василівна

  27 вересня 2019 року о 14.00 у Великій фізичній аудиторії за адресою вул. Пастера 27, на засіданні спецради Д41.051.01 відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню кандидата фізико - математичних наук за спеціальністю 01.04.14 теплофізика та молекулярна фізика, завідувачки лабораторії “Полімерних нанокомпозитів” кафедри загальної та прикладної фізики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Рокицької Галини Василівни. Тема дисертації  «Теплофізичні та релаксаційні властивості полімерних композицій на основі пентапласту».

  Науковий керівник: Шут Микола Іванович – академік Національної академії педагогічних наук України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри загальної та прикладної фізики (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова)

  Офіційні опоненти:

  Драган Григорій Сильвестрович - доктор фізико-математичних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту фізики (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова)

  Алєксєєв Олександр Миколайович - кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідною лабораторією «Фізика рідин, полімерів та фазових переходів в них» фізичного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

 • Жуков Сергій Олександрович

  Повідомлення про захист дисертації

  18 жовтня 2018 року о 14.00 у Великій фізичній аудиторії за адресою вул. Пастера 27, на засіданні спецради Д41.051.01 відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню доктора фізико - математичних наук за спеціальністю 01.04.17 Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху, старшого наукового співробітника НДІ фізики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Жукова Сергія Олександровича.

  Тема дисертації «Фотоіндуковані фізико-хімічні процеси та їх сенсибілізація у мікросистемах “ядро – галогеносрібна оболонка”»

 • Полєтаєв Микола Іванович

  Полєтаєв Микола Іванович

  ПИЛОВЕ ПОЛУМ‘Я МЕТАЛІВ: ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ, ВИКОРИСТАННЯ

  01.04.17 – хімічна фізика, фізика горіння та вибуху

  Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня доктора фізико-математических наук

 • Сидоров Олексій Євгенович

  ЛАМІНАРНИЙ РЕЖИМ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПОЛУМ’Я ПО ГАЗОЗАВИСАМ ЧАСТИНОК ТВЕРДОГО ПАЛЬНОГО

  01.04.17 – хімічна фізика, фізика горіння та вибуху

  Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук

 • Терещенко Алла Володимирівна

   Повідомлення про захист дисертації

  24 січня 2018 року о 14.00 в ауд №22 за адресою вул. Пастера 42, на засіданні спецради Д41.051.01 відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню кандидата фізико - математичних наук за спеціальністю 01.04.10 Фізика напівпровідників та діелектриків молодшого наукового співробітника Міжвідомчого науково-навчального фізико-технічного центру ОНУ імені І.І.Мечникова Терещенко Алли Володимирівни. Тема дисертації "Вплив адсорбції біомолекул на оптичні властивості наноструктурованих плівок ТіО2" 

 • Калугін Володимир Віталійович

  Повідомлення про захист дисертації 

  26 лютого 2016 року о 14.00 в ауд №22 за адресою вул. Пастера 42, на засіданні спецради Д41.051.01 відбудеться захист дисертаційної роботи  Калугіна Володимира Віталійовича "Гістерезис тепломасообміну частинок і дротиків каталізатора в хімічно активних середовищах" за спеціальністю 01.04.14 теплофізика і молекулярна фізика. 

  Науковий керівник: професор кафедри теплофізики Калінчак В.В.  

 • Дараков Денис Сергійович

  Повідомлення про захист дисертації

  27 листопада о 14.00 в ауд №22 за адресою вул. Пастера 42, на засіданні спецради Д41.051.01 відбудеться захист дисертаційної роботи старшого викладача кафедри загальної та хімічної фізики ОНУ імені І.І.Мечникова Даракова Дениса Сергійовича.

  Тема дисертації "ВОСПЛАМЕНЕНИЕ И ГОРЕНИЕ МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫХ БИОТОПЛИВ" спеціальність 01.04.17 Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top