Конференції студентов і молодих вчених

Перелік

міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених на 2018 рік в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова

Міжнародні конференції

 

Назва конференції.

Тематика

конференції.

Основні питання, що

пропонуються

для обговорення

Заклад вищої освіти відповідальний за проведення заходу

(адреса, телефон)

Термін проведення

(число, місяць, рік)

Кількість учасників

від

України

Назва зарубіжних країн

та кількість

учасників від

кожної із них

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізатора-ми конференції

від України та зарубіжних країн

1

2

3

4

5

6

7

Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених

Етнічна культура в глобалізованому світі”

Проблеми збереження етнічності.

Історія розвитку етнографічної науки.

Регіональні особливості традиційної культури. Традиції та інновації

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,

65082,

факультет історії та філософії, кафедра археології та етнології України

т.(048)723-62-14

arch_ethn@onu.edu.ua

Квітень-

травень

2018

30

Молдова – 3

Польща - 3

Росія – 2

Румунія – 2

МОН України

             

ХVІ Міжнародна студентська Кирило-Мефодіївська конференція

Проблеми сучасного перекладознавства у слов’янських

мовах (болгарська, сербська, польська, українська мови)

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,

65082

кафедра болгарської філології,

т.(048) 746-50-96)

onu.bolgaristika@gmail.

сom

17-18 травня

2018 р.

30

Болгарія - 10

Всеукраїнський центр болгарської культури

Всеукраїнські конференції

 

Назва

конференції

Тематика конференції.

Основні питання, що пропонуються

для обговорення

Вищий навчальний заклад відповідальний за проведення заходу

(адреса, телефон)

Термін проведення

(число, місяць, рік)

Кількість учасників

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції

       

всього

в т.ч. іногородніх

 

1

2

3

4

5

6

7

Всеукраїнська конференція

здобувачів, аспірантів і молодих учених

ХХІ наукові читання пам’яті Георгія Флоровського”

Актуальні питання сучасного філософського знання

(історії філософії, теоретичної філософії, логіки, етики, естетики,

культурології,

релігієзнавства)

Одеський національний університет імені

І.І. Мечникова,

65082,

факультет історії та філософії,

м. Одеса, вул. Новосельського, 64

т.( 048)-726-35-13

4-5 жовтня

2018 р.

85

20

МОН України.

Всеукраїнська наукова конференція з історії України для студентів, аспірантів “Хаджибеївські читання”

Україна в контексті світової історії. Історична біографістика та просопографія.

Історіографічні студії

та джерела з історії України.

Одеський національний університет імені

І.І. Мечникова

65082,

факультет історії та філософії,

Сорокіна Ксенія Ігорівна

066-35-67-607

(048) 723-58-42

23-24 березня 2018 р.

25

10

МОН України

Всеукраїнська конференція

здобувачів і молодих учених

Розквітання психології часу

Час як об’єкт дослідження у науці.

Індивідуальні особливості ставлення до часу.

Особливості часової перспективи особистості.

Тайм-менеджмент людскої діяльності.

Одеський національний університет імені

І.І. Мечникова,

м. Одеса, 65026

вул. Дворянська, 2

т. (048) 723-12-02

27 квітня 2018 р.

50

20

МОН України

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c421bc1aa29b9077292051547836353
title_5c421bc1aa3b61313385531547836353
title_5c421bc1aa4c915696103451547836353
title_5c421bc1aa5e05628416831547836353
Top