Історія міжнародного співробітництва ОНУ

 • Міжнародне співробітництво 1865-1917 рр.

  МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

  ІМПЕРАТОРСЬКОГО НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

  (1865-1917 рр.)

  Імператорський Новоросійський університет (ІНУ) був створений і далі існував відповідно до Статутів державних університетів Російської Імперії від 1865 і 1883 років.

  Пріоритетами в цих статутах були, природно, освіта і наука, як база розвитку країни в цілому, і її Півдня зокрема. Розвиток освіти і науки завжди сягає своєї повної ефективності при відкритості і взаємодії з різними науковими центрами і окремими передовими фахівцями країни і світу.

  Розуміння цього і визначило інструменти співробітництва з закордонними науковими і освітянськими центрами Європи і cвіту, які сформувалися в Одеському університеті. Напрямки взаємодії вітчизняних і зарубіжних фахівців визначалися нагальними потребами розвитку тих чи інших галузей освіти, науки, промисловості і суспільства півдня Російської Імперії.

  Новоросійський університет, який своєю діяльністю швидко зайняв визначні позиції в різних галузях науки, співпрацював з різними науковими, громадськими та державними організаціями Європи, Америки, Азії та Австралії, серед яких були державні організації: Англійський уряд, Бельгійське консульство, Болгарське міністерство народної освіти, Варшавська цензурна комісія, Варшавський статистичний Комітет, Грецьке філоксерне товариство в Константинополі, Женевське управління народної освіти, Муніципалітет м. Буенос-Айреса, Румунське міністерство духовних справ і народної освіти, Французьке командування; відомі наукові організації: Смітсонівський інститут у Вашингтоні, Бібліотека Ватикану, Бібліотека Конгресу, Британський музей, Загребська (Югославська) академія, Товариство історії Франції, Фінляндське товариство; а також Громадські організації: Британська асоціація наукового прогресу, Варшавське товариство піклування про поранених воїнів, Грецька народна бібліотека в Афінах, Грецький філологічний Сіллог в Константинополі, Зоологічне товариство Франції, Королівське товариство Вікторія (Австралія), Німецьке товариство природознавців і лікарів у Франкфурті-на–Майні, Товариство Нового Південного Уельсу, Фонд Карнегі щодо сприяння викладацької діяльності (США).

  Незалежно від часу та епохи наш університет приділяв велику увагу підвищенню науково-освітнього рівня викладачів, ознайомленню вітчизняних спеціалістів та студентів з закордонним досвідом та залученню співробітників університету до взаємодії з провідними фахівцями та установами усього світу. Плідні, дружні та наукові зв’язки були розвинуті з Афінським університетом (Греція), Бодлеанською бібліотекою (Велика Британія), БуеносАйреським університетом (Аргентина), Варшавською ветеринарною школою (Польща), Варшавським університетом (Польща), Гельсінгфорським університетом (Фінляндія), Афінським університетом (Греція), Інститутом Карнегі (США), Копенгагенським університетом (Данія), Краківським університетом (Польща), Лілльським університетом (Франція), Мельбурнським університетом (Австралія), Норвезьким університетом в Христианії, Оксфордським університетом (Англія), Падуанським університетом (Італія), Пізанським університетом (Італія), Університетом Канзаса (США), Університетом Токіо (Японія), Французькою школою в Афінах (Греція), Единбурзьким університетом (Шотландія). Таким чином, закладався міцний фундамент плідної співпраці з цими установами в майбутньому.

  На другу половину XIX ст. припав період різноманітних політичних і державних трансформацій, в першу чергу, в міжнародному середовищі. Ці процеси з наукової точки зору привертали увагу вчених Новоросійського університету, чия діяльність демонструвала вихід Університету на якісно вищий рівень у системі відносин між освітянськими установами. Серед вчених-дослідників таких трансформацій був КАЗАНСЬКИЙ П. Є. (1866 - 1947), ординарний професор, доктор міжнародного права юридичного факультету Новоросійського університету з 1899 р. (див. фото 1). Він активно цікавився питаннями міжнародного права, зокрема - питаннями війни, миру, суду. Так само КАЗАНСЬКИЙ П. Є. значну увагу приділяв міжнародному адміністративному і цивільному праву. За роботу «Судноплавство по міжнародним рікам», отримав золоту медаль юридичного факультету Московського університету. У 1895 р. з науковою метою відправився за кордон. Метою його дослідження були важливі новоутворення міжнародного права - міжнародні адміністративні організації. Результатом великої роботи у цьому напрямку стала докторська дисертація «Загальні адміністративні союзи держав» у 3-х томах. Ці роботи заклали міцний фундамент для подальших наукових розробок в сфері міжнародного права, яке в той період переживало саме період свого становлення як нової самостійної дисципліни.

  Проф. П.Є.КАЗАНСЬКИЙ

  Географічне положення Одещини визначало центральне місце Університету у впливі на ідеологічне життя населення Балканського півострову. Північне Причорномор’я пов’язувало культурно, етнічно та релігійно різноманітні народи, що знаходилися під впливом, а іноді і в складі, різних імперій. Тим не менш, слов’янські народи Балкан визнавали свою схожість, саме тому вчені-історики Новоросійського університету, що займалися вивченням історії Балканський етносів, не тільки зміцнювали дослідницьку базу університету, а й посилювали взаєморозуміння між близькими за культурою та мовою народами. З моменту відкриття університет був центром ідейного впливу на народи Балканського півострова, де центральною фігурою у вивченні слов'ян у перші роки існування університету став професор В. І. ГРИГОРОВИЧ (1815-1892), філолог, історик, один з основоположників російського та українського слов'янознавства (див. фото 2). Одна з його перших праць «Нарис навчальної подорожі по Європейській Туреччині» (1848) містить найважливіші дані з етнографії, етнічної історії південних слов'ян, історії слов'янської писемності. Ця книга відіграла значну роль у розвитку російського слов'янознавства та в історії болгарського національного Відродження.

  Проф. В.І.ГРИГОРОВИЧ

  Сфера наукових інтересів вчених Новоросійського університету охоплювала політичні трансформації і в країнах Західної Європи. Значне місце у системі історичних досліджень посідало вивчення наслідків подій Великої Французької революції як процесу, що змінив економічний та соціально-політичний устрій усієї європейської цивілізації, а також інших процесів, що мали визначний вплив на розвиток тогочасного європейського та світового суспільства. Історик-новіст, соціолог, публіцист О. С. ТРАЧЕВСЬКИЙ (1838-1906) в одеський період написав велику кількість статей про міжнародну політику періоду Великої Французької революції (див. фото 3). У Новоросійському університеті О. С. ТРАЧЕВСЬКИЙ став одним із засновників вивчення історії Великої французької революції. Він одним з перших використав документальні дані російських архівів для вивчення історії Західної Європи. Він написав багато монографій з загальної та російської історії, серед них: «Польське безкоролів'я», «Підручник історії», «Німеччина напередодні революції та її об'єднання», «Іспанія 19 ст.», «Наполеон I. Перші кроки і консульство. 1769-1804» і т. д. У роботах ТРАЧЕВСЬКОГО повною мірою висвітлювалися питання політичної та соціально-економічної історії, міжнародні відносини. Належав до істориків ліберального напряму, входив до числа видатних діячів Паризької російської школи.

  Проф. О.С.ТРАЧЕВСЬКИЙ

  Вихованцем Новоросійського університету був Г. Є. АФАНАСЬЄВ (1848-1925), (див. фото 4). Його магістерська і докторська дисертації («Головні моменти міністерської діяльності Тюрго», 1884; «Умови хлібної торгівлі у Франції в 18 ст.», 1892) висвітлювали питання історії Франції напередодні буржуазної революції 18 ст. Цій проблематиці також були присвячені і його статті. Роботи АФАНАСЬЄВА, побудовані на величезній кількості архівних документів, користувалися особливою увагою серед істориків (основні з них були перекладені на французьку мову). АФАНАСЬЄВУ вдалося розкрити ряд питань щодо соціально-економічної історії Франції 18 ст. і залишити помітний слід у вітчизняній науці. Деякі праці АФАНАСЬЄВА видавались у Франції і в Англії. В ІНУ він так і не став професором, а згодом змушений був залишити посаду як «політично неблагонадійний». В 1896-1918 роках керував відділенням Державного банку Російської імперії в Києві, для якого дякуючи старанню АФАНАСЬЄВА у 1905 р була побудована нова будівля (нині в ній розміщений Нацбанк України). З 3 травня 1918 — член першого Уряду, а з 14 листопада — Міністр закордонних справ Української Держави. Останні роки свого життя він працював в Белграді.

  Г.Є. АФАНАСЬЄВ

  Плідною була також праця науковців природничих наук, що мали можливість відвідувати різні країни з метою проведення наукової роботи. Використовуючи досвід, отриманий від колег за кордоном, вони могли проводити свої унікальні дослідження та передавати західні здобуття молодим вітчизняним фахівцям. Так, 29 травня 1865 року доцент астрономії Л. БЕРКЕВИЧ отримав запрошення суспільства німецьких астрономів відвідати їх засідання з 31 серпня по 2 вересня. Поїздка схвалена на засіданні ради університету (поїздка була корисна для університету щодо придбання книг, а також астрономічних інструментів для споруджуваної обсерваторії при університеті). В період з 1868 по 1869 ординарний професор ЛЕОНТОВИЧ був двічі відряджений до Варшави, в перший раз для огляду, а другий для прийому та пересилання в університет юридичної бібліотеки сенатора фон-ГУБЕ. З науковою метою за кордон був відправлений доцент ВЕРИГО на три місяці, ординарний професор Н.СОКОЛОВ на п'ять місяців і доцент ПАТЛАЄВСЬКИЙ на два роки. З 1874 по 1875 за кордон були відряджені: екстраординарний професор УМОВ – 1 місяць, ординарний професор МЕЧНИКОВ - 2 місяця і 28 днів, а також доценти КОНДАКОВ (1 рік і 5 місяців) і КОЧУБИНСЬКИЙ (1,5 року).

  У 1876 році продовжувалась співпраця із закордонними науково-освітянськими установами за різними напрямками, важливими для Новоросійського університету. У цьому році з наукового метою були відряджені за кордон на 2 роки: доцент УСПЕНСЬКИЙ - для занять з загальної історії, і лаборант СПІРО - з фізіології; ординарний професор ВЕРИГО з 20 квітня по 15 серпня для огляду знов облаштованих за кордоном хімічних лабораторій; професори ЛІГИН, УМОВ і ВОЛКОВ та астроном-спостерігач БЛОК - в Лондон на відкриту там в Південно - Кенсингтонському музеї виставку наукових приладів з 1 червня по 1 серпня 1876 р.

  Відповідно до намірів спільних досліджень по реєстрації сигналів астроном-спостерігач БЛОК відвідав Варшаву і Берлін з метою визначення в Берліні умов управління, а в Варшаві - для умов прийому сигналів, що проходять між Віднем, Берліном і Грінвічем. Службовці приймали участь у визначенні координатів довготи обсерваторії Новоросійського університету. З 1881 по 1882 роки з дозволу міністерства народної просвіти за кордон були відрядженні: доценти ПАЛАУЗОВ, ГАМБАРОВ і лаборант МЕЛІКОВ на один рік, лаборант ВЕРНЕР на 2 роки, ординарний професор КОЧУБИНСЬКИЙ на вакаційний час 1882р. і 20 днів. У період з 1882 по 1883 роки за кордон був відряджений проф. БОГІШІЧ, лектор з історії слов'янських законодавств. Також у цей період за кордон були відряджені: доцент ПІРОГОВ на 11 місяців з 1 жовтня 1882 року, доцент ЧИЖОВ з 1 травня 1883р. по 1 вересня 1884р.

  Наприкінці XIX ст. міжнародний фон знову почав змінюватися, але політичні трансформації в Європі лише сприяли процесу становлення Новоросійського університету як міжнародно відомого наукового центру. Раніше, (до 1871 р.) між Російською імперією та сформованими країнами Західної Європи простягався пояс роздрібнених німецьких держав, що не мали достатньо фінансової можливості та стратегічної необхідності для посилення наукового співробітництва. Після ж 1871 р. на політичній карті Європи з’являється єдина об’єднана Німеччина, що стає пов’язуючою ланкою між українськими землями у складі Російської імперії та розвиненими країнами Західної Європи. Відповідно до цього розширюється і географія наукового співробітництва Новоросійського університету: крім традиційного європейського напрямку починає формуватися африканський (Єгипет) та латиноамериканський (Аргентина) тощо.

  Відповідно до згаданого вище з 1883 по 1884 роки для наукової діяльності за кордон були відряджені: ординарні професори УМОВ, КЛИМЕНКО та лаборант ГЕРИЧ на Віденську електричну виставку; ординарні професори КОНДАКОВ і УСПЕНСЬКИЙ в Константинополь з 25 квітня і на вакаційний час 1884 року; доцент РЕПЯХОВ і лаборант ГЕРИЧ на 1 рік з 1 вересня 1884р., а лаборанту ВЕРНЕРУ продовжено термін закордонного відрядження ще на 1 рік з 1 квітня. Протягом з 1884 по 1885 роки був відряджений з наукового метою за кордон ординарний професор ТРАЧЕВСЬКИЙ з 15 серпня по 15 жовтня 1884р. У 1904 році заслужений ординарний професор С. П. ЯРОШЕНКО і приват-доцент С. БУНІЦЬКИЙ були запрошені на Міжнародний з'їзд математики у Гейдельберг в липні місяці. У 1908 році були відряджені з науковою метою: професори Е. Р. фон-ШТЕРН, А. А. ПАВЛОВСЬКИЙ та І. А. ЛІННИЧЕНКО (див. фото 5) на міжнародний археологічний конгрес у Каїр (березень- квітень); на літній вакаційний час І. А. ЛІННИЧЕНКО (до Кракова, Відня - для продовження роботи з історії відносин Русі та Польщі), А. І. ТОМСОН (до Німеччини, Франції), С. Д. ПАПАДІМІТРІУ, С. Г. ВІЛІНСЬКИЙ (до Болгарії і в Москву для вивчення слов'янських перекладів грецьких містиків); на зимовий вакаційний час 1909/1910 р. - проф. І. А. ЛІННИЧЕНКО (до Німеччини і Австрії для вивчення устрою археологічних музеїв). У 1910 році з науковою метою був відряджений І. А. ЛІННИЧЕНКО на XVII міжнародний когресс Американістів в Буейнос-Айресі в травні місяці. У 1912 році були відряджені: проф. І. А. ЛІННИЧЕНКО на літній вакаційний час в Відень, Краків та Львів, а також на 14-ий міжнародний конгрес з антропології та доісторичної археології в Женеві у вересні 1912р.; проф. ПАВЛОВСЬКИЙ - на X міжнародний конгрес історії мистецтв і на Міжнародний Археологічний Конгрес у Римі. У 1914 році професор ЛЕБЕДИНСЬКИЙ був відправлений у закордонне відрядження до серпня 1915 року. Були відряджені за кордон з наукового метою на літній вакаційний час: професор ЛІННИЧЕНКО, професор ВІЛІНСЬКИЙ, професор ВАРНЕКЕ, приват-доцент ЛАЗУРСЬКИЙ, приват-доцент МАНДЕС, приват-доцент БІЦІЛЛІ, приват-доцент ПОТАПОВ (на зимовий вакаційний час 1914/ 1915).

  Професор І.А.ЛІННИЧЕНКО

  Результатами міжнародної наукової діяльності фахівців Імператорського Новоросійського Університету стали численні друковані видання в закордонних журналах. Серед них роботи доцента барона СТЮАРТА, ординарного професора ЦЕНКОВСЬКОГО, ординарного професора МАРКУЗЕНА.

  Наукові здобуття співробітників Новоросійського університету були оцінені не тільки вітчизняними, а й зарубіжними науковцями. Вчені нашого університету зробили вагомий внесок у розвиток європейських наукових шкіл, саме тому спеціалісти західноєвропейських університетів визнавали їхній високий науковий авторитет і європейський рівень досліджень. Факт високої взаємодовіри та визнання підтверджують наступні урочисті події. У 1869 р. ординарний професор СОКОЛОВ був обраний дійсним членом Німецького хімічного товариства в Берліні. З 1881 по 1882 роки професор Берлінського університету Рудольф ФІРХОВ був обраний почесним членом Імператорського Новоросійського Універ-ситету. Обраний почесним членом Новоросійського університету член Віденської академії і ординарний професор Віденського університету Франц МИКЛОШИЧ.

  Крім цього, вчені ІНУ співпрацювали з західноєвропейськими спеціалістами в рамках наукових конференцій і експедицій. Стаття доцента КЛИМЕНКО «Про етилмолочну кислоту з масла» відображена в протоколах V з'їзду російських природознавців у Варшаві. У 1907 році ординарний професор Імператорського Новоросійського Університету А. І. НАБОКИХ, виконуючий обов'язки члена Комітету Одеського Досвідченого Поля, взяв участь у кількох експедиціях з агрогеологами Румунії та Угорщини, проф. МУРГОЧІ і Доктором ТРЕЙТЦЕМ з ґрунтознавства та російської ґрунтознавчої літератури. Теж саме було зроблено і в травні 1908 р. ТИМКО та угорським агрогеологом ТРЕЙТЦЕМ. У червні 1908 р. спільно з професорами МУРГОЧІ, ТРЕЙТЦЕМ і ТИМКО, після спільних ґрунтознавчих екскурсій в Росії, Румунії та Угорщини, вироблено план скликання наради фахівців-ґрунтознавців всіх країн для встановлення нормальної ґрунтознавчої термінології та класифікації ґрунтів. У зв'язку з цим в 1909 р. пройшов з'їзд в Будапешті в Королівському Геологічному Інституті.

  Про європейське визнання нашого Університету свідчить й те, що значна кількість зарубіжних світських та релігійних діячів приймали запрошення керівництва ІНУ або самі виявляли бажання ознайомитися з його діяльністю. Так, 11 серпня 1869р. - університет відвідав Принц Карл Румунський, а 22 вересня 1869 р. - університет відвідав Високопреосвящений Михайло, Митрополит Сербський. Зі свого боку наш Університет демонстрував прихильність до курсу на відкритість та залучення закордонних фахівців до роботи з метою покращення та вдосконалення освітньо-наукового рівня Новоросійського університету. Більш того, провідні європейські вчені брали безпосередню участь у дослідженнях та викладанні на факультетах ІНУ. Наприклад, протягом періоду з 1876 по 1877 рр. було призначено професора Берлінського університету доктора В. ЯГИЧА ординарним професором кафедри слов'янської філології, а на протязі 1883 року було обрано великобританського підданого ГЕРДА лектором англійської мови,а італійського підданого Де-ВІВО лектором італійської мови. Почесним членом Імператорського Новоросійського Університету до 1 січня 1915р. був професор Паризької Політехнічної школи Амедей МАНГЕЙМ. Професор Варшавського університету Пожаріський був відряджений для читання лекцій з судової медицини на Медичному факультеті ІНУ. Також від директора Берлінської обсерваторії, професора ФЕРСТЕРА нашому Університету було передано 4 томи спостережень, зроблених у Берлінській Астрономічній Обсерваторії.

  Таким чином, вчені Імператорського Новоросійського університету заклали міцний фундамент для подальшого розвитку співробітництва Університету із зарубіжними науково-освітянськими установами , тим самим передавши естафету подальшого підтримання зв’язків із зарубіжними колегами наступним поколінням науковців. Це, в свою чергу, допомогало Університету надалі долати всі труднощі, пов’язані з політичними та соціально-економічними метаморфозами Російської іиперії, що припинила своє існування у 1917 р., та довгим періодом «руїни» в науковій сфері, спричинений державною політикою радянського керівництва та подіями Другої Світової війни.

 • Міжнародне співробітництво Одеського державного університету імені І.І. Мечникова

  МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВООДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА (1945-1991)

  Характерною особливістю сучасного етапу в діяльності університету є зміцнення його міжнародних зв’язків, зростання його міжнародного авторитету. Це пов’язано з географічним і економічним положенням Одеси, її історичними і культурними традиціями.

  З перших днів відкриття університет став одним з основних ВНЗ Півдня країни, які надавали допомогу в отриманні вищої освіти, розвитку культури і співробітництва слов'янам Балканського півострова, в основному Болгарії, Сербії. Багато студентів-болгар університету стали видатними діячами культури та освіти у себе на батьківщині, брали участь у визвольній боротьбі XIX - початку XX ст. Навчаючись на юридичному факультеті з видними учасниками народницького руху Росії А. ЖЕЛЯБОВИМ, Д. ШЕСТАКОВСЬКИМ, М. ТРИГОНОМ, А. ПОПІЧЕМ, болгарські студенти не могли залишатися осторонь від громадської діяльності російських товаришів. Такі традиції продовжувалися і в наступні періоди існуванні університету, який змінював свої форми існування, офіційні назви і остаточно став Одеським державним університетом у 1933 році.

  У повоєнні десятиліття (з 1945 р.р.) настав новий етап у розвитку зовнішніх зв'язків університету які мали відповідати новим потребам науки, освіти і міждержавних відносин. Провідна роль СРСР у перемозі Антигітлерівської коаліції визнавалася як союзниками (Британією та США), так і країнами Європи та Азії, що були звільнені силами Радянської армії. Зарубіжні фахівці буди зацікавлені у співпраці з освітянськими та науковими установами країни, яка змогла протистояти одній з найбільш розвинутих в економічному та науковому плані країн Європи – Німеччині. Поступово вони стали набувати планомірного і стійкого характеру. У 1947 р. в ОДУ прибула перша група студентів з Албанії, потім - з Польщі, Угорщини, Кореї, Китаю, Чехословаччини, Румунії, Югославії. У 60-ті роки почали приїжджати студенти з Болгарії, В'єтнаму, Індонезії, країн Близького Сходу, Африки.

  У 1940-1960-ті роки на біологічному факультеті за ініціативою ректора університету М. П. САВЧУКА почали навчатися студенти ряду країн Європи – Болгарії, Польщі, Румунії, Угорщини, Чехословаччині, Югославії. Згодом географія країн, звідки прибували студенти, розширилася – країни Африки, південно-східної Азії, Близького Сходу, центральної та південної Америки. Викладачі факультету виїжджали для викладання за кордон: Л. М. КАРПОВ – до Гвінеї, В. Т. КОВАЛЬ – до Конго, В. М. ТОЦЬКИЙ – до МНР, К. В. АСТАШКОВ – до Афганістану. З 1965 року здійснювався постійний обмін студентами та науковими делегаціями з університетом м. Сегед (Угорщина). В аспірантурі при кафедрах факультету підготовано ряд фахівців вищої кваліфікації – Берете НАМИРЕ (Гвінея), Ц.-У. НАМСРАЙ (Монголія), Нгуен ТАЙ ЛИОНГ (Вьетнам), Шарма ПАНКАДЖ (Індія). Відбувався обмін препаратами із колекцій зоологічного музею Одеського університету з зоомузеєм Мічіганського університету

  Про зростання авторитету Одеського університету за кордоном свідчить постійне збільшення кількості іноземних студентів. На навчання направлялися студенти навіть з країн, що мають відмінну власну наукову та навчальну базу. Наприклад в 1970 - 1971 рр. ГДР направила в ОДУ 100 студентів для отримання освіти на механіко-математичному, фізичному та хімічному факультетах. Багато з випускників ОГУ стали відомими вченими.

  В цей період в ОДУ навчалося близько 600 студентів з 70 країн. Студентам-іноземцям були створені всі необхідні умови для придбання глибоких теоретичних знань. Їм надавалася можливість працювати в студентських наукових товариствах, гуртках і семінарах, вести експериментальну роботу в лабораторіях кафедр, виступати з доповідями і повідомленнями на конференціях студентських товариств. Вони беруть активну участь у конкурсах наукових робіт.

  Велика увага в університеті приділяється підготовці аспірантів і стажистів. Більше десяти років університет був базовим для стажування з російської мови студентів з Угорщини. Вдосконалюють свої знання стажисти з Китаю, В'єтнаму, США, Канади, Іспанії та інших країн. Стажування дозволяє студентам не лише вдосконалювати знання російської мови, але й ближче познайомитися з радянськими людьми, їх життям, з історією нашої країни. Але іноземні аспіранти вивчають у Одеському університеті не лише мову. На фізичному факультеті залучаються до наукових досліджень та отримують наукові ступені аспіранти з Чілі (Сара Агільера МОРАЛЕС), Чехословакії (Ян БІРЧАК), Куби (Педро МАРСЕТ), В’єтнаму (Ву Суан СІЄН), Сірії (Тайсир КУРКМАЗ). Згодом Сара Агільера МОРАЛЕС стала деканом фізичного факультету університету м. Антофагаста в Чілі, а аспірант Ян БІРЧАК став професором і членом Сенату Прешовського університету і залишається другом Одеського університету.

  Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова завжди був привабливим та професійно цікавим для закордонних партнерів. Керівництво ОДУ ім. І.І. Мечникова серйозно відносилось до міжнародних контактів з університетами Польщі та Фінляндії.

  Ректор ОДУ ім. І.І. Мечникова професор А.І. ЮРЖЕНКО приймав делегації з Польщі, Фінляндії (див. фото 1), з якими обговорювались перспективи освітянського і наукового співробітництва.

  Ректор ОДУ ім. І.І. Мечникова, Проф. О.І. ЮРЖЕНКО, дає пояснення іноземним гостям.

  В наступні часи ці контакти переросли в повномасштабні двосторонні відносини.

  Ректор ОДУ ім. І.І. Мечникова, член-кореспондент АН УРСР О.В. БОГАТСЬКИЙ сприяв розвитку плідних наукових міжнародних контактів і сам особисто приймав участь у міжнародних заходах (див. фото 2).

  Момент урочистого засідання вченої ради ОДУ ім. І.І. Мечникова за участю іноземного гостя

  Значна увага приділялась міжнародному співробітництву у 70-ті роки ХХ століття як дієвому інструменту розвитку вітчизняної науки і освіти.

  Окремі, поодинокі контакти з університетами Заходу перетворились у стійкі наукові зв’язки.

  Були встановлені двосторонні угоди з Сегедським університетом (Угорщина), Оульським університетом (Фінляндія), (див. фото 3 і 4)

  Момент підписання двосторонньої угоди з Сегедським університетом.

  Зліва направо (верхній ряд):

  Проректор І.Я. СЕРЕДА;

  Проректор Д.І. ПОЛІЩУК;

  Секретар Парткому ОДУ Л.Х. КАЛУСТЬЯН;

  Член угорської делегації;

  (нижній ряд):

  Ректор ОДУ ім. І.І. Мечникова, Проф. В.В. СЕРДЮК;

  Ректор Сегедського університету, Проф. Д. АНТАЛФІ.

   

  Момент підписання двосторонньої угоди з Оульським університетом.

  Зліва направо (верхній ряд):

  Члени делегації Оульського університету.

  (нижній ряд):

  Ректор ОДУ ім. І.І. Мечникова, Проф. В.В. СЕРДЮК;

  Ректор Оульського університету, Проф. М. МАННЕРКОСКІ.

  В рамках цих угод були виконані спільні наукові роботи, підготовлені підручники з фізики напівпровідників. Серед активних учасників цієї масштабної роботи ректор ОДУ ім. І.І. Мечникова, професор СЕРДЮК В.В., декан фізичного факультету, професор ЧЕМЕРЕСЮК Г.Г., старший викладач ВОРОНЦОВ В.Ф. Професор Г.Г. Чемересюк проводив наукові дослідження п ‘ятиокисі ванадію де вперше була зареєстрована фотопровідність . За результатами цієї роботи було надруковано статтю у фаховому журналі.

  Двостороннє співробітництво з Сегедським університетом веде свій відлік з 1975 року, коли відповідно до міжурядових домовленостей почав здійснюватись обмін молодими науковцями наших країн. Так у 1976 році наказом Міністерства вищої, середньої і спеціальної освіти СРСР аспіранти ВНЗ СРСР в тому числі з Одеського державного університету імені І.І. Мечникова СКОРОХОД С.Ф. були направлені у Сегедський університет . Його науковим керівником був призначений відомий спеціаліст з математики, академік АН ВНР, директор Сегедської філії АН ВНР, Іноземний член АН СРСР і інших країн Бела СЕКЕФАЛЬВІ-НАДЬ. Він автор декількох монографій виданих в СРСР і КНР. Аспірант СКОРОХОД С.Ф успішно навчався в аспірантурі, засвоївши угорську мову. По завершенні аспірантури СКОРОХОД С.Ф. успішно захистив кандидатську дисертацію в ОДУ. Розпочата наукова співпраця у цій галузі привела до нового операторного підходу у рішенні краєвих задач у теорії функцій комплексної змінної. Наукова співпраця розпочата молодим науковцем продовжилася співробітництвом кафедри математичного аналізу ОДУ і кафедри теорії функцій Сегедського університета (завідувач кафедри професор Ласло ЛЕЙДНЕР). У той же період часу співробітники ОДУ доценти Веніамін КРОТОВ і Віктор КОЛЯДА відвідували неодноразово своїх колег у Сегедському університеті.

  Співробітництво з Сегедським університетом (Угорщина) набуло стійкого характеру. З часу підписання першого договору було виконано чимало спільних робіт. Наслідком спільних методичних розробок кафедр експериментальної фізики Одеського та Сегедського університетів стало видання навчального посібника В. В. СЕРДЮКА, Г. Г. Чемересюка, М. Терека «Фотоелектричні процеси в напівпровідниках» (1982 р.). У 1986 р. вчені та фахівці астрономічної обсерваторії ОДУ виготовили і встановили в Сегеді 40-сантиметровий телескоп. У 1989 р. у видавництві Сегедського університету вийшла монографія професора Одеського університету А. Г. Лобунця і професора Сегедського університету Лайоша Надя «Форми і методи стимулювання неухильного зростання продуктивності безпосередньо суспільної праці

  У 1970-1980-ті роки почався новий етап у розвитку радянської науки та освіти. Це було зумовлено зовнішніми та внутрішніми обставинами. По-перше, у 1970-1980-ті рр. період ескалації Холодної війни змінився на період «Розрядки» міжнародних відносин, що надало змогу радянським фахівцям заглянути за «залізну завісу» та перейняти новітній досвід західних колег.

  По-друге, керівництво СРСР усвідомило, що роки ізоляції не стали в нагоді вітчизняним науковцям, тому було вимушено стимулювати розвиток вітчизняної наукової сфери, сприймаючи досягнення науки закордоном. Це було край необхідним для країни, чиї темпи економіки були загальмовані в умовах початку науково-технічної революції. Тому науковці нашого університету, поряд з іншими перспективними фахівцями країни, переважно природничих наук, направлялися урядом Радянського Союзу у країни Західної Європи та США для отримання передових знань та досвіду. У 70-80-х роках в країні велике значення приділялось науковому стажуванню перспективних фахівців у авторитетних наукових і навчальних центрах, внаслідок чого вітчизняна наука поновилася перспективними науковцями, які пройшли стажування в різних центрах США, Великої Британії, Італії, Франції, Австрії, ФРН. Серед них у галузі фізики напівпровідників стажувалися проф. В.В. СЕРДЮК (США, Велика Британія ), проф. В.А. СМИНТИНА (Італія), доктор ф. м. н. Д.В. ВАСІЛЄВСЬКИЙ (Франція), доценти О.П. ФЕДЧУК, О.В. ІГНАТОВ (Італія), А.П. ЧЕБАНЕНКО (Австрія), проф. О.В. ТЮРІН (Італія) і ще багато фахівців ОДУ ім. І.І. Мечникова.

  Отримані стажерами знання застосовуються в навчальному процесі, у розвитку наукових досліджень. У 1987 р. вченими ОДУ на основі розробок по лінії міжвузівського співробітництва і під час наукових стажувань отримано п'ять авторських свідоцтв на винаходи і п'ять позитивних рішень. Доцент кафедри астрономії І. Л. АНДРОНОВ за результатами стажування в ГДР (1988 р.) підготував ряд наукових статей. Його цикл робіт по темі «Будова та еволюція зірок типу АМ Геркулес» був удостоєний першої премії на регіональному конкурсі ім. В.П. ЦЕСЕВИЧА в 1988 р. Використовуючи досвід наукового стажування в США доцент кафедри теоретичної фізики І.М. Ткаченко поглибив сферу своїх досліджень і отримав авторське свідоцтво на винахід «Спосіб діагностики щільної плазми».

  З кожним роком розвиваються і удосконалюються зв'язки Одеського університету із зарубіжними вузами. Безпосередні зв'язки здійснюються на основі укладених договорів, в яких визначені загальні принципи і форми взаємних контактів, а також робочих програм наукового та культурного співробітництва, де розроблені конкретні заходи щодо реалізації досягнутих узгоджень. Розвиваються зв'язки ОДУ з університетськими центрами Фінляндії (м. Оулу), Іспанії (м. Валенсія), Італії (м. Неаполь), ФРН (м. Регенсбург), Сполучених Штатів Америки (м. Балтімор), Канади (м. Галіфакс). Ці договори - прямий результат нового мислення в політиці, що сприяє розвитку контактів між країнами і народами.

  Укладені угоди і робочі програми включають спільну роботу над науковими темами, обмін матеріалами та інформацією, підготовку та публікацію монографій, підручників і навчальних посібників, збірників статей, обмін вченими, спеціалістами та студентами для проведення спільних наукових досліджень, читання лекцій, участі в конгресах, конференціях і симпозіумах, співпраця молодіжних організацій та профспілкових колективів. Так, в результаті візиту в 1989 р. делегації Одеського університету на чолі з ректором професором І. П. ЗЕЛІНСЬКИМ до Іспанії досягнута домовленість з Політехнічним університетом м. Валенсії про обмін студентами.

  Продовжує розвиватися обмін студентами в рамках двосторонніх міжвузівських зв'язків. У той час ОДУ був пов'язаний договірними відносинами з 15 зарубіжними вузами-партнерами.

  В результаті наукових контактів астрономічна обсерваторія ОДУ стала міжнародним координаційним центром з проблем змінних зірок, якими займаються вчені Польщі, Румунії, Угорщини, Чехословаччини, Італії, Голландії, США, Нової Зеландії. Успішно виконуються умови договору між ОДУ та університетом м. Оулу. У видавництві університету м. Оулу вийшов спільно підготовлений навчальний посібник В. ПЕТРУШЕНКО і П. ХАВАС «Промисловість і рослинне середовище. Економічні аспекти» (1989р.).

  Науково-технічне співробітництво в рамках міжвузівських зв’язків передбачає підвищення його ефективності, впровадження позитивного зарубіжного досвіду в народне господарство і навчальний процес, використання його у роботі над науковими проблемами, що мають значення для економіки держави.

  Незважаючи на певні особливості радянської політики в різних сферах життя суспільства, керівництво СРСР усвідомлювало необхідність та важливість розвитку міжнародного співробітництва в житті всієї країни, та науково-освітянської сфери, зокрема. Науковцям та викладачам ОДУ ім. І.І. Мечникова вдалося не тільки зберігти, а й збільшити величезний спадок міжнародного співробітництва, залишений ним попередніми поколіннями науковців. «Залізна завіса» не змогла зупинити розвиток взаємодії нашого Університету з іноземними ВНЗ. Саме тому, в незалежній Україні, ОДУ, а потім ОНУ ім. І.І. Мечникова, продовжував подальші плідні стосунки із закордонними науково-освітянськими установами на закладеному раніше міцному фундаменті.

 • Міжнародне співробітництво Одеського національного університету імені І.І. Мечникова в умовах незалежної Української Держави 1991-2015 рр.

  МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (1991-2015 рр.)

  В усі роки існування нашого університету, починаючи з перших десятиліть, міжнародна співпраця завжди сприймалася як невід’ємний інструмент розвитку освіти і науки. Така співпраця ніколи не була даниною моді чи оглядкою на західні наукові модні течії. Це завжди був єдиний підхід, який неможливо уявити без впливу світової наукової думки.

  Треба пам’ятати негативний історичний досвід самоізоляції Китайської імперії, що привела до багатьох століть відставання як науки, так і промисловості, бо ізоляція в науковій і освітянській співпраці виключає важливий виробничий фактор економічного розвитку – науку.

  Науково-освітянській співпраці в Одеському університеті завжди і традиційно приділяли гідне по значенню місце, що потребувало розвитку і поступового становлення організаційно-адміністративних форм координування такої міжнародної діяльності.

  Перші структурні форми координування міжнародної діяльності відомі з початку 50-их років XX століття, коли в СРСР активно залучалися іноземні студенти і аспіранти. Для організації вказаної роботи був заснований спеціальний деканат по роботі з іноземними громадянами. З розвитком інших форм співпраці з’явилися нові структури – відділ закордонних (міжнародних) зв’язків, який у теперішній час є відділом міжнародного співробітництва і є структурною складовою Управління міжнародного співробітництва, яке було засновано у 1993 році і існує і в теперішній час. Відділ міжнародних зв’язків на протязі багатьох років очолював полковник Радянської Армії у відставці ПИСІН Костянтин Калістратович, який забезпечував діяльність відділу у відповідності до вимог того часу.

  Нові форми наукового співробітництва у роки незалежності України стали необхідними відповідно до значно більшої відкритості співпраці як між установами освіти (не потребуючи узгодження з керівництвом освіти і науки країни), так і між окремими фахівцями. Для реалізації нових видів співпраці в Одеському університеті у 1992 році було створено новий науковий структурний підрозділ – Сектор наукового міжнародного співробітництва, який взяв на себе значну частину організації і координування всіх нових форм наукової співпраці. В теперішній час Сектор НМС Науково-дослідної частини ОНУ діє у тісній співпраці з Відділом міжнародного співробітництва (Керівник кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник ГРІНЕВИЧ В.С.).

  З 1992 року Сектор НМС спільно з відділом МС став координатором нових актуальних форм міжнародної співпраці про які можна дізнатися із наступних сторінок цього історичного опису.

  Міжнародне співробітництво наукових підрозділів вивело Одеський національний університет імені І.І. Мечникова на визначні позиції визнання у міжнародній науковій спільноті. Інтенсивні наукові контакти, здійснювались завдяки запрошенням до університету закордонних фахівців для науково-дослідних спільних робіт, читання лекцій студентам, молодим фахівцям, для обговорення питань співробітництва у галузі науки.

  Особливо інтенсивний інтерес до співробітництва з Україною, її різними установами, вищими навчальними закладами включно, з’явився з часів формування Української незалежної держави у 1991 році. Наслідки цього інтересу можна прослідкувати у фактичних даних, які наглядно демонструють різке зростання двосторонніх зустрічей, виїздів фахівців ОДУ в інші держави на різні наукові заходи, прийом в ОДУ іноземних фахівців, які прибували як в рамках новоукладених угод, а також в рамках стипендій міжнародних фондів, які стали тепер доступні громадянам України (це стипендії фонду імені Фулбрайта, імені Маскі (США), стипендії Німецької служби академічних обмінів ДААД та інших різних джерел).

  Протягом 1992-2014 років Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова відвідали іноземні фахівці з Болгарії, Італії, Нідерландів, Сирії, США, Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Австралії, Великобританії, Канади, Польщі, Венесуели, Швейцарії, Бразилії, Греції, Ірландії, Бельгії, Норвегії, Ізраїлю, Хорватії, Єгипту, Фінлянлядії та ін. країн світу.

  В нашому університеті з’явилася така форма освітянського співробітництва як запрошення іноземних викладачів-носіїв своєї мови для викладання на факультетах романо-германської філології, філологічному, в Інституті соціальних наук.

  Щорічно викладачі-іноземці напередодні Нового року запрошувались ректором для неформального, невимушеного спілкування, де можна було внести різні методичні, організаційні пропозиції до навчального процесу, розглянути побутові проблеми (див. фото 1).

  Співпраця ОНУ імені І.І.Мечникова з організаціями Сполучених Штатів Америки розвивалася досить інтенсивно за різними напрямками.

  Установи США завжди проявляли інтерес до співпраці з Одеським національним університетом імені І.І.Мечникова. У різні часи з цією метою ОНУ імені І.І.Мечникова відвідали:

  Перший Секретар Посольства США Джон БРАУН,

  Аташе з культури Посольства США Джеймс СТЮАРД,

  Перший секретар Посольства з питань культури, освіти і преси Мері КРЮГЕР,

  Посол США пан Вільям ПАЙФЕР,

  Аташе з питань культури Посольства США в Україні Сюзан КЛІАРІ,

  Аташе з питань культури Посольства США в Україні Ендрю ПОЛ.

  У жовтні 2008р. Мерилін ПАЙФЕР, представник CRDF брала активну участь у проведенні на базі ОНУ імені І.І. Мечникова Зальцбурзького Глобального Семінару.

  У квітні 2010р. ОНУ імені І.І.Мечникова відвідала делегація Посольства США в Україні на чолі з Аташе з питань культури Сюзан КЛІАРІ. Були проведені зустрічі з тогочасним ректором В.А.СМИНТИНОЮ, викладачами та студентами факультету РГФ, а студентів РГФ запросили на моноспектакль за творами Марка Твена за участю Кена РІХТЕРА.

  Одним з ефективних напрямків став обмін фахівцями в рамках програм Держдепартаменту США - імені Маскі, імені Фулбрайта та ін. Представники фонду імені Фулбрайта щороку відвідують одеський університет з метою проведення презентації своїх Програм.

  Внаслідок цього у 1993 році до Одеси прибули за цими програмами професор англійської літератури Ноел ХІРМАНС, професор економіки Елінор ХАРТШОРН. Ці фахівці працювали на відповідних факультетах, а також за сприяння університету відвідували середні школи. Американська сторона направляла в Одеський університет фахівців в області нових для України дисциплін.

  У 1994-1995 роках ОДУ ім. Мечникова відвідали викладачі в галузі економіки та логістики Майк КЕТХЕН і Девід МЕНАХЕМ. Вони співпрацювали з економістами університету, проводили навчальні заняття.

  У 1996 році на факультеті економіки, економіки і механіки ОДУ працювала професор Кетрін ДВАЙР. Одеський університет створював фахівцям із США необхідні умови для професійної роботи. Для дітей, які приїжджали разом з ними, були організовані курси за програмами коледжів США (математика, фізика). Для інших стажерів програми Фулбрайта проводилося навчання українській мові. Програма обмінів імені Фулбрайта включала в себе також візити фахівців Одеського університету в організації США. Серед них: професор-географ Ю.Д.ШУЙСКІЙ, професор-політолог І.М. КОВАЛЬ (у даний час Ректор ОНУ ім. І.І. Мечникова).

  У наступні роки в ОНУ приїжджали випускник Гарвардського університету Володимир КЛЕЙМАН, і дослідник творчості Бабеля - Ребекка СТЕНТОН.

  Восени 2009 року в ОНУ імені І.І.Мечникова проходив стажування стипендіат Фонду імені Фулбрайта, співробітник факультету історії Бірмінгемського-південного Коледжу в Бірмінгемі Ло РЕНДАЛЛ.

  Стипендіати фонду Фулбрайта Рут ФІШЕР-СМІТ у березні-квітні 2012 року та професор Університету Роуд Айленд м. Кінгстон (США) Ніколай ПЕТРО у вересні 2012 – червні 2013 року пройшли стажування в ОНУ ім. І.І. Мечникова.

  У жовтні 2009р. Палеонтологічний музей ОНУ проводив спільну науково-дослідницьку роботу з асистентом Департаменту антропології Державного університету Рутгерс Роберт СКОТТ.

  Починаючи з 1996 р., на підставі угоди між університетом імені І.І. Мечникова і Посольством Франції в Україні на кафедрі французької філології викладачами працюють французькі стажисти – фахівці з викладання французької мови як іноземної.

  За ініціативи викладачів кафедри французької філології ОДУ було створено громадську організацію «Альянс Франсез» в м. Одесі (1991р.). Це об'єднання було визнане Міжнародною організацією «Асоціація французьких альянсів» у 1993 р. Студенти та викладачі беруть участь у зустрічах з письменниками, художниками, акторами, музикантами та політичними діячами, які організуються «Альянс Франсез».

  Сьогодні один з керівників та викладацький склад курсів французької мови при «Альянс Франсез» - це випускники відділення французької філології ОНУ.

  У 1994 р. за результатами співробітництва кафедру відвідала представник прем'єр міністра Франції пані МЮРА і передала у дар кафедрі словники, художню літературу, методичні посібники.

  У 2004 р. делегація Одеської обласної державної адміністрації на чолі з С.Р. ГРИНЕВЕЦЬКИМ, у складі якої були представники різних організацій, у тому числі й ОНУ ім. І.І. Мечникова, відвідала Паризьку міську адміністрацію. В рамках цього візиту представники ОНУ ім. І.І. Мечникова підписали двосторонній договір про науково-освітянське співробітництво з Університетом Париж-1 (Сорбона), (див. фото 2).

  Зліва направо:

  Ректор ОНУ ім. І.І. Мечникова (2004 р.), Проф. В.А. СМИНТИНА;

  Проректор Університету Париж-1, Проф. Кристіан ПРИЖАН (Christiane PRIGENT);

  Проф. Університету Соброни М.А. СОЛОГУБ;

  Зав. відділом Міжнар. співр.ОНУ ім. І.І. Мечникова, доц. В.С. ГРИНЕВИЧ.

  У квітні 2010 р. кафедру відвідав пан Франсіс КОНТ, проректор з міжнародного співробітництва з країнами Східної Європи Паризького університету Сорбона. На його запрошення в травні 2010 р. магістр, а нині викладач кафедри ЖУК К.А. пройшла стажування протягом 1 місяця в даному університеті.

  30 листопада 2010 р. студенти факультету РГФ, які вивчають французьку мову, зустрілися з Послом Франції в Україні паном Жаком ФОРОМ.

  15 квітня 2011 р. студенти відділення французької філології зустрілися з паном Бернаром ЕМОНОМ, директором Центру досліджень франкофонії Північної Америки (м. Париж, університет Париж-ІV, Сорбона). Пан ЕМОН виступив з лекцією на тему: "Франкофонія і франкомовна література Північної Америки" та відповів на запитання студентів за темою лекції.

  Посольство Франції зацікавлене у розвитку співпраці з ОНУ ім. І.І. Мечникова, про що свідчать часті візити дипломатичних представників, а саме Аташе Посольства Франції в Україні Віржіні ВІЛЬШАНЖ у листопаді 2012 року та у грудні 2013 року, візит Посла Франції в Україні Алена РЕМІ у грудні 2013 року. Під час прийому іноземні дипломати ознайомлювались з університетом, обговорювали плани міжвузівського співробітництва.

  В березні 2000 року на РГФ відкрили Центр новогрецької культури, в бібліотеці якого 800 томів літератури для Одеси. 750 томів бібліотеки (на суму близько 10 тис.доларів США) - дар університету ім. Арістотеля міста Салоніки.

  Для викладання новогрецької мови в Інституті соціальних наук Посольство Греції в Україні та Грецький культурний центр направляють в університет фахівців - носіїв новогрецької мови. Викладач Нанушка ПОДКОВИРОФФ уже більше 15 років викладає новогрецьку мову на кафедрі міжнародних відносин ІСН та на факультеті РГФ.

  З 1998 року в рамках проекту TEMPUS-TASIS в ОНУ здійснюється програма «Одеса в Європі, Європа в Одесі», ведеться співпраця з Афінським національним і Каподістрійскім університетом, викладач якого, пан Анді КОНТУДАКЕ, у 2000 році працював в ОНУ.

  У різні роки Генеральні консули Республіки Греції в Одесі Йєрасімос ДАВАРІСу січні 2011 р., Антоніос ХАЗІОРГЛУ у грудні 2013 року, Надзвичайний та Повноважний Посол Греції в Україні Вассиліс ПАПАДОПУЛОС у березні 2014 році відвідали ОНУ ім. І.І. Мечникова з метою читання лекцій для студентів кафедри міжнародних відносин ІСН.

  Тісні стосунки пов’язують ОНУ ім. І.І. Мечникова з Ізраїльським Культурним Центром при Посольстві Держави Ізраїль в Україні, який відкрився в Одесі з 1992 року. Це дало змогу організувати читання спецкурсу з іудаїки для студентів філософського факультету та проводити спільні культурні заходи в університеті.

  За вказаний період визначні дипломатичні представники та науковці читали лекції для студентів, це ізраїльський науковець Ісаак КФІР, заступник Голови Місії Держави Ізраїль п. Шахар АРІЕЛЬ у 2006 році, у 2008 році з повторним візитом.

  Фахівці ОНУ ім. І.І. Мечникова у вересні 2009 року прийняли участь у виставці «Видатні громадяни Ізраїлю – вихідці з Одеси». Перед студентами виступила з лекцією «Культурологічні аспекти становлення Ізраїлю» професор Єрусалимського університету Олена РІМОН.

  ОНУ ім. І.І. Мечникова завжди бере активну участь в урочистих заходах, присвячених Дням культури Ізраїлю у травні місяці.

  І Секретар Посольства Держави Ізраїль Марк ДОВЕВ у лютому 2011 року презентував в ОНУ ім. І.І. Мечникова проект «Вивчення іудаїки та ізраїлезнавства». У зв’язку з цим, різні співробітники Центру Чейза при Єврейському університеті м. Єрусалим викладали даний спецкурс для студентів філософського факультету, - Семен ГОЛЬДІН (у 2011 році та у 2013 році), у 2012 році - співробітник Центру Чейза Урі ГЕРШОВИЧ, у 2013 році - Сирил АСЛАНОВ.

  Все вищезазначене послужило підготовкою та узгодженням Угоди про співробітництво ОНУ ім. І.І. Мечникова та Ізраїльського Культурного Центру при Посольстві Ізраїлю в Україні.

  Директор Ізраїльського культурного центру Юлія ДОР здійснювала часті візити в ОНУ ім. І.І. Мечникова для читання лекцій студентам (грудень 2012 року), приймала участь у заході «Дні Ізраїлю» (квітень 2013 року), у квітні 2014 року у заході «День пам’яті катастрофи і героїзму».

  У серпні 2014 року новопризначений І Секретар Посольства Держави Ізраїль в Україні Болеслав ЯТВЕЦЬКИЙ відвідав з ознайомчим візитом ОНУ ім. І.І. Мечникова.

  Треба відзначити традиційні стосунки ОНУ ім. І.І. Мечникова з установами Болгарії. У 2004 році на позачерговому засіданні Вченої Ради Одеського національного університету імені І.І.Мечникова було присуджено звання Почесного Професора пану Красиміру ПРЕМЯНОВУ. Ректор СМИНТИНА В.А. подякував видатному політику Болгарії пану К.ПРЕМЯНОВУ за те, що він гідно несе високе звання Почесного професора ОНУ у своїй професійній діяльності.

  Під час візиту до Одеси (11-12 квітня 2004р.) Міністра оборони Республіки Болгарія пана СВІНАРОВА, ним було висловлено побажання нагородити студенток-відмінниць спеціальності «Болгарське філологія» путівками до Болгарії.

  26 травня 2007р. відбулося відкриття на території університету пам'ятника Святим Рівноапостольним Кирилу і Мефодію за участі Віце-прем'єр-міністра та міністра освіти Болгарії пана Даніела ВІДЧЕВА.

  Більш ніж 20 років в ОНУ імені І.І. Мечникова працюють болгарські викладачі, носії мови, які забезпечують високий рівень знань студентів в області практичного володіння болгарською мовою, а також в області специфіки культурного, політичного та економічного життя Болгарії. В останні роки це були БАРБОЛОВА Зоя Тодорова (1996 рік та 2000-2002 уч.роки), Налбантова Олена (2002-2006 уч. роки), МИЖЛЕКОВА Марія Стеліянова (1997-2001, 2007р., 2009-2010 уч.роки), АНІСОВА Любена Мілтенова (2000р.), МІНКОВА Людмила Іванова (2010 р.), Іво Будінов ПАНЧЕВ (2012-2013 уч. рік).

  У 2014 році продовжила традицію перебування болгарських викладачів в ОНУ імені І.І.Мечникова в якості лектора болгарської мови та літератури Калина Велчева ГАЛУНОВА, що сприяє розширенню українсько-болгарських зв'язків та зміцненню міжнародного співробітництва.

  У вказаний період професори Великотирновського університету Давидов Ангел АССЕНОВ (1992 р.), Невена ДОНЧЕВА, викладачі Люба Стоічкова ДИМИТРОВА (1997 р.), Пєнка РАДЄВА (1998р., 1999р., 2001р.), Віолета РУСЄВА (1999р., 2002р.) здійснили візити до ОНУ ім. І.І. Мечникова для читання лекцій студентам болгарського відділення філологічного факультету.

  Викладачі Великотирновського університету читали в ОНУ ім. І.І. Мечникова спецкурс для наших студентів болгарського відділення «Болгарсько-українські літературні зв’язки», а саме доцент Димитр Вилчев ПЕТРОВ-КЕНАНОВ у 2002 році та викладач Єлена Колева НАЛБАНТОВА у 2008 році.

  ОНУ ім. І.І. Мечникова у травні місяці проводить Дні слов’янської писемності, в цих урочистих заходах приймають участь визначні дипломатичні особи Болгарії, такі як Генеральний консул Республіки Болгарія в Одесі Стоян ГОРЧІВКІН (у 2012 році), віце-Президент Республіки Болгарія Маргарита ПОПОВА та ін.

  Співробітництво з ВНЗ Італії успішно розвивалось в Одеському університеті на протязі багатьох років, а також і після встановлення України як незалежної держави. Починаючи з цього часу, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова підтримує ефективні двосторонні зв’язки з 11 університетами Італії. Серед них університети міст Рима, Генуї, Катаньї, Барі, Касіно, Болоньї, Мессіни, Венеції, Флоренції та інших міст.

  В рамках існуючих угод в ОНУ зроблено переклад на українську мову та було видано збірник поезії доктора Коррадо КАЛАБРО. Згодом він був обраний Почесним доктором нашого університету. Також у 2009 році під час проведення урочистих заходів Директор Італійського інституту культури в Україні пан Нікола БАЛЛОННІ був теж обраний Почесним Професором ОНУ ім. І.І. Мечникова.

  Логічним розвитком цієї діяльності є відкриття в університеті Центру італійської історії та культури імені Джузепе Гарібальді. В Центрі є необхідна методична література та технічні засоби для його ефективної діяльності. Для участі в урочистих заходах, що були пов’язані з відкриттям Центру 3 вересня 2007р., Одеський національний університет імені І.І.Мечникова відвідали Посол Італії в Україні Фабіо ФАББРІ, Директор Італійського інституту культури в Україні пан Нікола БАЛЛОННІ, пані Аніта ГАРІБАЛЬДІ-ЖАЛЛЄ, віце-мер м. Генуї пан Паоло ПІСАРЕЛЛО.

  Угода про науково-освітянське співробітництво між Одеським національним університетом імені І.І.Мечникова та Інститутом культури Посольства Італії в Україні в галузі вивчення італійської мови та італійської культури надала можливість роботи в ОНУ ім. І.І. Мечникова викладачів - носіїв італійської мови: Чечілія ГЕЛЛІ, Росана ЛЮККЕЗІ, Ніколетта КОНФОРТІ, Фабіо МАРКОТТО (з 2010 року).

  Викладач, співробітник Інституту Відкритого Суспільства Абель ПОЛЄЗЕ викладала курс для студентів «Європейська геополітика» та «Історія, теорія та сучасні проблеми європейської інтеграції» в рамках міжнародного проекту «civic Education Project – Проект громадянської освіти», 2003-2004рр.

  В Одеському університеті щорічно проходять «Тижні італійської мови у світі», які Міністерство закордонних справ Італії організовує під патронатом Президента Італійської Республіки. На запрошення Італійського інституту культури в ОНУ регулярно читають лекції та проводять семінари професори, науковці, громадські діячі з Італії, у т.ч. вищезгадана професор Аніта ГАРІБАЛЬДІ та мистецтвознавець Алессіо БЕРГАМО, професори Марчелло СІЛЬВЕСТРІНІ та Мауро БЕРНАККІ (Університет для іноземців у м. Перуджа), Клара Вадаккіно РІГАМОНТІ й Марія БОРДІНІ (Університет м. Феррара), та ін. Професор БАЛЛОНІ особисто бере активну участь у спільних українсько-італійських заходах, що відбуваються в Одеському університеті, зокрема у святкуваннях Дня незалежності Італії в ОНУ в травні 2009 р.

  У квітні 2010 року пройшли урочисті заходи, присвячені «Дню Європи в Україні», у зв’язку з цим наш університет відвідав Посол Італійської Республіки в Україні Петро Джованні ДОНІЧІ.

  Центр італійської історії та культури імені Джузепе Гарібальді у липні місяці проводить Дні культури Італії в Одесі. Ці заходи відвідують поважні дипломатичні особи Італії та наукові фахівці з ВНЗ Італії.

  Міжнародне співробітництво з ВНЗ Польщі є не менш важливою складовою міжнародної діяльності ОНУ ім. І.І. Мечникова.

  У липні 2005 року Маршалко Сейму Польщі Влодзимеж ЦИМОШЕВИЧ взяв участь в урочистому засіданні Вченої Ради ОНУ з приводу надання йому почесного ступеню «Доктор Honoris Causa» Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

  Неодноразово ми приймали делегації університету м. Лодзь, Варшавського університету у складі ректора професора Катажини ХАЛАЦІЙСЬКОЇ-МАЦУКОВ, проректора по міжнародним зв’язкам професора Войцеха ТИГЕЛЬСЬКОГО, директора Центру Східноєвропейських досліджень Яна МАЛИЦЬКОГО з метою встановлення напрямків співробітництва.

  У 2007 р. дружина Президента Польщі пані Марія КАЧИНЬСЬКА відвідала ОНУ імені І.І.Мечникова з ознайомчим візитом (див. фото 3).

  Візит пані Марії КАЧИНСЬКОЇ до ОНУ ім. І.І. Мечникова.

  По центру:

  Пані Марія КАЧИНСЬКА;

  Ректор ОНУ (2007 р.), Проф. В.А. СМИНТИНА;

  Ліворуч від Ректора – заступник Одеського міського голови Т. ФЕДІРКО.

  У 2011р. ОНУ ім. І.І. Мечникова провів XIV нараду Українсько-польської комісії експертів з питань удосконалення змісту шкільних підручників з історії та географії, за участю Генерального Консула Республіки Польщі в Одесі п. Іоанни СТЖЕЛЬЧИК.

  Консул Генерального Консульства Республіки Польща в Одесі Адам АДАМЧУК у грудні 2011 року прийняв участь в урочистих заходах, присвячених святкуванню Різдва.

  ОНУ імені І.І.Мечникова у травні 2012 року відвідала делегація освітянського Фонду Перспективи у складі: Президент Фонду – Вальдемар СІВІНСЬКІ - Президент Фонду, Станіслав АДАМЧАК – ректор Технічного університету м. Кельце, Войцех МАРВІЦА – координатор, для зустрічі з керівництвом і студентами ОНУ імені І.І.Мечникова.

  В ОНУ імені І.І.Мечникова на протязі останніх років працюють польські викладачі, носії мови, які забезпечують високий рівень знань у студентів в галузі практичного оволодіння польською мовою, а також в галузі специфіки культурного, політичного і економічного життя Польщі. Агнєшка ЯСТЖЕБСЬКА, а згодом Соня ДИНАРСЬКА, продовжують традицію перебування польських викладачів в ОНУ імені І.І.Мечникова в якості лектора польської мови і літератури, що сприяє розширенню українсько-польських зв’язків та зміцненню міжнародного співробітництва.

  Для участі в культурних заходах ОНУ ім. І.І. Мечникова, наприклад, у святі «Слов’янське різдво», у презентації програми «Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці», «Поляки в Одесі» та ін. неодноразово були запрошені високопосадовці: Генеральний консул Республіки Польща в Одесі Іоанна СТЖЕЛЬЧИК (вересень 2010 року, вересень 2011 року, вересень 2012 року, травень 2013 року), Консул Генерального Консульства Польщі Адам АДАМЧУК (грудень 2011 року та травень 2013 року), Посол Польщі в Україні Хенрік ЛІТВІН (квітень 2014 року).

  Дуже важливою подією у стосунках з ВНЗ Польщі стало підписання Меморандуму про взаєморозуміння з одним із найстаріших університетів Європи – Ягеллонським університетом в Кракові для чого у грудні 2013 року наш університет був запрошений Генеральним Консульством Польщі в Одесі (див. фото 4).

  Зправа наліво:

  Ректор Ягеллонського університету, Проф. Войцек НОВАК;

  Ректор ОНУ(2013 р.), Проф. І.М. КОВАЛЬ;

  Генеральний консул Польщі в Одесі І. СТЖЕЛЬЧИК;

  Зав. відділом Міжнар. співр.ОНУ ім. І.І. Мечникова, доц. В.С. ГРИНЕВИЧ.

  Ця угода передбачає широкий спектр співробітництва, починаючи з полоністики і українознавства.

  Важливі наукові результати були отримані внаслідок ряду угод укладених з провідними науковими установами Китайської Народної Республіки. Співробітництво між українськими та китайськими освітянськими установами носить традиційний характер. Воно бере свій початок ще з моменту утворення Китайської Народної Республіки у 1949 р. Китайсько-українське співробітництво ніколи не зупинялося, але в залежності від міжнародної ситуації та внутрішніх обставин в наших країнах, набувало більш, або менш, інтенсивного характеру. Новий етап настав у 1991 р., після визнання КНР незалежності України та встановленням дипломатичних відносин між нашими країнами, разом з якими були встановлені прямі контакти між ВНЗ Китаю та України.

  У 1991 році була укладена угода про наукове співробітництво між ОДУ імені Мечникова і Східно-Китайським педагогічним університетом (м.Шанхай). Робоча програма цієї угоди передбачала співпрацю кафедр загальної і морської геології ОДУ та кафедри фізичної географії з відповідними підрозділами університету КНР з екологічних проблем морських узбереж. З боку ОДУ у проекті брали участь професор Ю.Д. ШУЙСЬКИЙ, професор А.А. СВЕТЛИЧНИЙ, директор інституту професор Чен ДЖИ-Ю, професор И.Н. ГОГОЛЄВ і професор Чен ІОНГВЕН та інші.

  У 1995 році була створена спільна Китайсько-Українська компанія з обмеженою відповідальністю «Далянь» з виробництва передових джерел струму багато разового використання. Відповідальним за цей захід з боку ОДУ був завідувач наукової лабораторії кандидат наук Ф.В. МАКОРДЄЙ. Спільно з китайською стороною були проведені технічні іспити джерел току, що були розроблені в ОДУ. Вони довели перспективність запропонованих джерел струму.

  Місто Циньдао (КНР) - побратим м. Одеси з 29 квітня 1993 року, одне з найбільших міст-курортів Китаю, розташоване на схилі однойменної гори на південному краю Цзяодунского півострова на Жовтому морі.

  У 2007 році делегація університету м. Тянь Цзінь Китайської Народної Республіки на чолі з президентом університетської ради із загальних питань пані Чжан ЧЖИГАН відвідала Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова для реалізації планів двостороннього співробітництва.

  У вересні 2008 року делегація Технічного університету ім. Цюші (м Циньдао, КНР) у складі ректора проф. Лінь СИБАО, проректора Сюй ХУ і зав. відділом зарубіжних зв'язків доц. Гуань ЦЗЯЖУЙ прибула в ОНУ для підписання Договору про співпрацю. Договір передбачає спільну підготовку бакалаврів по ряду спеціальностей і навчання студентів з Китаю в ОНУ. Основи співробітництва двох університетів були закладені в ході візиту делегації ОНУ в КНР у 2007 року.

  На зустрічі з ректором Університету Циньдао, лідируючого університету регіону, обговорювалося не тільки хід виконання низки угод, підписаних між університетами раніше, але й розроблялися плани нових спільних проектів.

  Наступним кроком розвитку міжнародного співробітництва з КНР стало відкриття 14 грудня 2012 р. в ОНУ імені І.І. Мечникова Центру китайської культури та письменності існуючого на базі ідей Інституту Конфуцію. В цій урочистій події приймали участь Генеральний Консул КНР в Одесі У СЯОІН, віце-консул Генерального Консульства КНР в Одесі Юй ЧУНЬЛІ, Консул Генерального Консульства КНР в Одесі Сун ЯНЬВЕЙ.

  Інститути Конфуція складають глобальну мережу китайських культурно-освітніх центрів, створюваних Китайським державним комітетом з розповсюдження китайської культури та мови за кордоном. В даний час в 50 країнах світу діють більше 120 Інститутів Конфуція. Метою роботи Інститутів Конфуція є зміцнення дружби і взаєморозуміння між Китаєм та іншими країнами шляхом поширення інформації про культуру, мову, економіку та соціальне життя Китаю. Важливими аспектами діяльності Інституту Конфуція є організація курсів китайської мови та культури, проведення тестування з китайської мови, організація стажувань в Китаї, проведення конкурсів та таке інше.

  За сприяння Інституту Конфуція та Генерального Консульства КНР в Одесі в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова працюють викладачі-носії китайської мови Чинь ЦЗЮНЬ, Сює ВЕЙМІНЬ.

  У вказаний період історії України широка співпраця існує з установами Туреччини. В листопаді 1996 року на рівні Президентів України та Туреччини були підписані документи про взаємне торгово-економічне та культурне співробітництво між нашими країнами. Це послужило стимулом для налагодження більш близьких дружніх відносин також і в галузі освіти.

  В 2004 році в ОНУ відкрито Турецький Центр Культури при участі Генерального Консула Туреччини пана Яшара ПІНАРА.

  ОНУ ім. І.І. Мечникова відзначає ряд урочистих свят Турецької Республіки, наприклад, «День молоді та спорту», Дні культури Туреччини, у зв’ язку з чим університет запрошує представників Генерального Консульства Турецької Республіки: Генерального Консула Туреччини Мурата ТАМЕРА (у лютому 2011 року), Генерального Консула Турецької Республіки Хюсеїна ЕРГАНІ (у серпні 2011 року та березні 2012 року) та ін. дипломатичних осіб.

  З 2000 року за домовленістю з Технічним Університетом Караденіз, м. Трабзон започатковано спільне проведення Фестивалю молоді за участю Фольклорного ансамблю ОНУ ім.І.І.Мечникова. Танцювальний колектив Одеського національного університету імені І.І. Мечникова ”Автограф” щорічно приймав участь в Міжнародному фольклорному студентському Фестивалі. У 2003 році хор м. Ерміоні у кількості 35 осіб приїжджав до ОНУ ім. І.І. Мечникова в рамках обміну між хоровою капелою ОНУ та хором м. Ерміоні.

  Міжміністерська спільна Комісія з культури Турецької республіки та Генеральне Консульство Турецької Республіки щорічно направляють викладачів-носіїв турецької мови, які працюють на кафедри міжнародних відносин Інституту соціальних наук: викладач з університету м. Ізмір Мюневер ТЕНЕКЕДЖИ працював у 1999-2002 уч.роках, Алі БАЙКАН (2002-2004рр.), ЙИЛДИРИМ Назмі (2004-2007рр.), САКАЛЛІ Джемаль, Ахмет Сінан ДЕМИРСОЙ, Юсуф АЛТИНИШЕК (2004-2005 рр.), Озджан КЕМАЛЬ (2006р.), ПАРЛАКЙИЛДИЗ Хайреттин, ОЗЙИЛДИРИМ Ніхан (2007-2010 уч. роки), ЧІТЧІ Сінан (2007-2010 уч. роки.), КАРАДАВУТ Зекерія (2007р.), Чаглаян АЛМАЗ (2010-2012), викладачі Сонер КОРКМАЗ та Дурсун Ахмед АТАДЖИК нині продовжують традиції викладання турецької мови.

  У цей же період керівництво університету приділяє неабияку увагу соціо-гуманітарній діяльності з іноземними партнерами. Нашим університетом були укладені міжнародні угоди з університетами Туреччини: Чорноморським університетом м. Трабзон, Середземноморським університетом м. Анталія, університетами Стамбулу: імені Мімар Сінана, класичним університетом та іншими.

  Ці зв’язки включали в себе не тільки наукові і освітянські напрямки, але і культурні обміни.

  Танцювальний колектив Центру культури та дозвілля студентів і співробітників ОНУ (директор ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКИЙ Е.А.) був багаторазово запрошений до університетів м. Трабзон, м. Анталія, м. Стамбул, де гідно представляв наш університет, нашу країну (див. фото 5).

  Видно, яке яскраве видовище з’являлося на вулицях турецьких університетських містечок, над якими майорів державний прапор України.

  Для успіху цієї діяльності багато зробили працівники Центру культури і дозвілля ОДУ: художній керівник А.Е. КОЛЕСНІКОВА, керівники А.Г. БОЛОМСА, Л.В. БОРЩЕНКО та інші.

  У багатьох країнах світу добре запам’ятався Хор Одеського національного (державного) університету – Народний Колектив України – Хорова капела ОНУ ім. І.І. Мечникова.

  Становлення і розвиток цього колективу забезпечили видатні фахівці: заслужений діяч мистецтв України А.П. СЕРЕБРІ, а зараз Ю.Д. ПІЛЬЧЕН.

  Хорова капела університету була запрошена і виступала в університетах Угорщини (Сегед), Франції (Париж), Греції (Солоніки), а члени Клубу Веселих та Винахідливих (КВВ) відвідали міста Австралії, США, Ізраїлю та міста колишнього СРСР.

  Одеса розвиває стосунки з більш ніж 20 городами-побратимами у всьому світі. Серед них і місто Регенсбург у Німеччині. Ще у ХХ ст. в Регенсбурзі сформувалася унікальна наукова школа славістів, що досліджувала етно-культурні особливості народностей Одеського регіону. Цим зумовлювалась неймовірна зацікавленість Регенсбурзьких вчених в розвитку плідної співпраці з науковцями Одеського університету. Зі свого боку наш Університет приклав чимало зусиль для розвитку співпраці з німецькими організаціями як в Україні, так і за її кордонами. Результатом взаємозацікавленості та прагнення до плідної співпраці наших міст в цілому, та університетів зокрема, стало поріднення Одеси та Регенсбургу, внаслідок чого були встановлені постійні контакти й між Одеським та Регенсбурзьким університетами.

  У 2003 році в Одесі пройшла Міжнародна наукова конференція «Історія німців Причорномор'я та українсько-німецькі зв'язки». В організації конференції поряд з іншими організаціями взяв участь історичний факультет ОНУ ім. І.І. Мечникова, а також благодійний фонд «Баварський дім». Відкрив конференцію тогочасний ректор ОНУ ім. І.І. Мечникова професор В.А.СМИНТИНА.

  З ініціативи ОНУ ім. І.І. Мечникова та Університету Регенсбурга і за їх активної участі Одеса і Регенсбург стали містами-побратимами 4 листопада 1990 року.

  З 1990 року під керівництвом професорів Ервіна ВЕДЕЛЯ та Хайнца КНАЙПА почався обмін викладачами і студентами: студенти Регенсбурзького університету проходили стажування в ОНУ (в тому числі і п'ятимісячні), а германісти ОНУ - в Регенсбурзькому Університеті, а викладачі співпрацювали з фахівцями відповідних кафедр РУ. В наслідок цього було підготовлено та видано ряд монографій та підручників.

  У жовтні 1992р., ОДУ відвідала делегація Регенсбурзького університету (ректор проф. Х. Альтнер, проф. Е. Ведель), яку приймав ректор ОДУ імені І.І. Мечникова професор І.П. ЗЕЛІНСЬКИЙ (див. фото 6).

  На передньому плані:

  Ректор Регензбурзького університету, Проф. Х. Альтнер;

  Ректор ОДУ им. Мечникова, Проф. І.П. ЗЕЛІНСЬКИЙ;

  Декан РГФ, Проф. Л.М. ГОЛУБЕНКО.

  Починаючи з 1993 року, «Товариство друзів Регенсбурзького Університету» під керівництвом доктора Йохана ФІЛЬБЕРТА зібрало і передало для ОНУ більш ніж 18000 книг.

  У 1994-1999 роках доктор Йохан ФІЛЬБЕРТ організував в Регенсбурзькому університеті серію семінарів з економіки для студентів-економістів ОНУ, в яких взяли участь в цілому 136 студентів і 14 викладачів ОНУ.

  Доктор Йохан ФІЛЬБЕРТ також організував і профінансував приїзд до Одеси в 1993-2000 роках відомих німецьких економістів для читання лекцій в ОНУ, а також сам проводив серію лекцій з бізнесу та менеджменту для студентів та викладачів ОНУ.

  З 2000 по 2006 роки під керівництвом професора Вальтера КОШМАЛЯ проводилась серія програм «Тандем». В рамках кожної з них близько 15 пар студентів ОНУ і Регенсбурзького університету (тандемів) проводять по місяцю в ОНУ і в Регенсбурзькому університеті, займаючись разом вивченням мови країни-партнера і працюючи над темою (з актуальних проблем освіти, культури, громадського життя і т.д.), яку кожен з них обрав для себе.

  Поряд з вищими навчальними закладами Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова різнобічно співпрацює з неурядовими організаціями ФРН. Важливе місце серед них займає німецька академічна служба обмінів ДААД і її програми навчання для студентів та дослідницькі програми для молодих вчених та спеціалістів.

  Керівники регіонального офісу ДААД в Росії і Україні неодноразово відвідували Одеський університет і завжди давали високу оцінку рівню співпраці. ДААД регулярно направляє в ОНУ викладачів німецької мови, що є винятково важливим для підготовки фахівців в області німецької філології. В різні роки в ОНУ ім. І.І.Мечникова працювали Райнер ШЛІК, Таня ГРІСХАММЕР, Ельке БРЕДЕРЕК, Зіґберт КЛЕЕ (нині керівник офісу ДААД в Києві), Анетт ГЕЙТНЕР, Марія ЛАНДШУТЕР, РАЙХЕЛЬТ Міхаель, на сьогодні в університеті працюють на кафедрі німецької філології Лєоні ЛЮДВІГ та Регіна УЛЄН . Співпраця з ДААД розвивається і має хороші перспективи.

  У липні 2015 р. у Регенсбурзі проводилося урочисте святкування 25-річчя поріднення міст, куди було запрошено делегацію міста Одеси на чолі з міським головою Г.Л. ТРУХАНОВИМ. У складі делегації був і Ректор ОНУ ім. І.І. Мечникова Проф. І.М. КОВАЛЬ. У ході особистої зустрічі в рамках урочистих заходів, Проф. І.М. КОВАЛЬ та Директор Інституту Славістики Регенсбурзького університету Проф. Вальтер КОШМАЛЬ обговорили перспективи майбутньої співпраці, що матиме позитивний вплив не тільки на розвиток освіти, а й на поглиблення двосторонніх відносин між Україною та Німеччиною в цілому.

  Плідною була й співпраця з науково-освітянськими установами Румунії.

  Так, у грудні 2003 р. ОНУ ім. І.І. Мечникова відвідала делегація Університету ім. Бабеш-Больяй, на чолі з Ректором Університету, Проф. Андрієм МАРГОЮ. На зустрічі прийняв участь Генеральний Консул Румунії в Одесі Корнел ГЕОРГІАШ (див. фото 7).

  Візит в ОНУ ім. І.І. Мечникова делегації Університету ім. Бабеш-Больяй.

  Зліва направо:

  Зав. відділу міжнар.співр. В.С. ГРИНЕВИЧ; Декан фіз. фак. Г.Г. ЧЕМЕРЕСЮК; Генеральний Консул Румунії в Одесі К. ГЕОРГІАШ; Проректор ОНУ з міжнар.співр. В.В. ПОПКОВ; Ректор ОНУ (2003 р.), Проф. В.А. СМИНТИНА; Проф. Університету ім. Бабеш-Больяй А. МАРГО; Проректор ОНУ ім. І.І. Мечникова В.І. ІВАНИЦЯ; Директор ІСН, Проф. І.М. КОВАЛЬ (сьогодні – Ректор ОНУ ім. І.І. Мечникова); Проректор ОНУ, доц. О.В. ЗАПОРОЖЧЕНКО

   

  4-7 квітня 2012 року відповідно до Угоди між Одеським національним університетом і Нижньодунайським університетом (м. Галац, Румунія), делегація Нижньодунайського університету на чолі з деканом факультету історії, філософії і теології професором Іваном ЄВЛАМПІЄМ, відвідала ОНУ. На зустрічі були обговорені перспективи співпраці студентів у наукових дослідженнях з історії і культури населення Нижнього Подунав’я. З викладачами факультетів досягнута домовленість про початок з вересня 2012 року читання лекцій на безоплатній основі для студентів спеціальності «історія».

  Досягнута домовленість про доцільність розробки у найближчій перспективі спільного для двох факультетів спецкурсу з історії Нижнього Подунав’я.

  Для активізації двосторонніх контактів прийнято рішення про розробку проекту створення в Одесі і Галаці відповідно українського і румунського центрів, мета яких – поглиблення наукової і культурно-освітньої діяльності.

  У науковій бібліотеці ОНУ імені І.І.Мечникова 6 квітня 2012 року відбулась презентація виданого історичним музеєм м. Галац альбому В.КУШНІРА «Нижньодунайський рушник» і виставки румунських рушників із фондів історичного музею Галаца.

  21 травня 2012 року румунська делегація (представники національних меншин Румунії та Департаменту з питань міжетнічних відносин) відвідала історичний факультет та Управління міжнародного співробітництва ОНУ імені І.І.Мечникова. Під час зустрічі були обговорені результати співпраці історичного факультету з ВНЗ Румунії, громадськими організаціями, зокрема Союзом українців Румунії. Члени делегації були ознайомлені з планами про етнологічні дослідження історичного факультету, вивчення традиційної культури етнічних груп на теренах Одещини.

  Також була обговорена можлива участь комісії Ради національних меншин Румунії у сприянні вивченню і популяризації традиційної культури етнічних груп Нижнього Подунав’я. В свою чергу, факультет отримав запрошення сформувати делегацію студентів із представників етнічних груп Одещини і відвідати університети Румунії, в яких проводяться активні етнологічні дослідження.

  Спільні наукові дослідження пов’язують вузи Австрії та ОНУ ім. І.І. Мечникова. Наприклад, у 2001-2003 роках співробітники палеонтологічного музею Віденського університету та науковці з Комісії Четвертичних наук АН Австрії на чолі з професором Рабедером ГЕРНОТОМ проводили наукові дослідження у Палеонтологічному музеї ОНУ ім. І.І. Мечникова, який містить найбагатшу регіональну колекцію викопних останків, зібраних на півдні Східноєвропейської платформи (Україна та Молдова), та унікальні колекції викопної фауни і флори, які відсутні в багатьох інших палеонтологічних музеях світу.

  У травні 2008 року відбувся візит ректора Віденського університету пана професора Георга ВІНКЛЕРА для участі в заходах, пов’язаних із обговоренням результатів впровадження Болонської системи (див. фото 8).

  Семінар Європейської Асоціації Університетів «Болонський процес та питання його імплементації».

  У центрі:

  Ректор ОНУ ім. І.І. Мечникова, Проф. В.А. СМИНТИНА (2008 р.);

  Зправа від нього – Ректор Віденського університету, Проф. Г. ВІНКЛЕР, Президент Європейської Асоціації університетів.

  У тому ж році ОНУ імені І.І.Мечникова та Зальцбургський глобальний семінар (Австрія) на чолі з керівником РОБІСОН Олін, організував та провів в нашому університеті Зальцбурзький Глобальний Семінар «Запровадження інновацій і розвиток підприємства в Одесі: обговорення, проблеми, рішення» (див. фото 9).

  20 листопада 2009р. університет відвідав віце-міністр освіти Австрії Вольфганг ШТЕЛЬЦМЮЛЛЕР та заступник керівника департаменту шкільної освіти за кордоном Астрід ЛУКАССЕР з презентацією освітнього проекту «Австрійська школа» в Україні.

  Професори Віденського університету Ренате ФАЙСТАУБЕР, Тіна ВЕЛЬКЕ та інші фахівці приймали участь у конференціях ОНУ ім. І.І. Мечникова у 2012 -2013 роках, у березні 2013 року професор Хеннінг ШЛУС читав лекції для студентів Інституту соціальних наук на тему: «Система освіти Австрії і громадська думка».

  У червні 2007 року – проректори Відутіс ЛАУРЕНАС та Рімантас ДІДЗІОКАС університету м. Клайпеди (Литва) відвідали ОНУ для обговорення Робочої програми спільної діяльності, завдяки цьому співробітництво з вишами Литви набуло більш широкого розвитку.

  У 2008 році група студентів та співробітників Клайпедського університету прибула до ОНУ для спільних робіт на тему «Дослідження та охорона морського середовища». У наступному році група литовських студентів (17 осіб) та викладачів (4 особи) проходили в ОНУ ознайомчу практику.

  Наукові фахівці Астрономічної Обсерваторії ОНУ ім. І.І. Мечникова у 2009-2010 роках проводили спільні дослідження по литовсько-українському проекту зі спеціалістами Інституту теоретичної фізики та астрономії Вільнюського університету Арунасом КУЧІНСКАСОМ, Аугустінасом ІВАНАУСКАСОМ, Відасом ДОБРОВОЛЬСКІСОМ.

  У травні 2013 року Посол з особливих доручень міністерства закордонних справ Литовської Республіки Вітаутас НАУДУЖАС зустрічався з Ректором ОНУ ім. І.І. Мечникова, читав лекцію, присвячену головуванню Литви у раді ЄС.

  Фахівці університету м. Вільнюс, університету ім. Вітаутаса Магнуса м. Каунас приймали участь в 6-му форумі молодих дослідників єврейства Росії і Східної Європи у липні 2013 року, у конференції «Соціальні і політичні трансформації в кризовому суспільстві», яку проводив Інститут соціальних наук у вересні 2013 року.

  Також важливою складовою міжнародного співробітництва є співпраця з ВНЗ Союзу Незалежних Держав (СНД). Зокрема у 1998 році група фахівців з Інституту Географії Академії Наук Молдови провела спільно з ОНУ ім. І.І. Мечникова міжнародний польовий Симпозіум на кафедрі інженерної геології.

  У 2004 році група студентів Санкт-Петербурзького університету (18 чоловік) та 3 викладачі проходили практику на кафедрі фізичної географії і природокористування геолого-географічного факультету.

  Делегація університету ім. Т.Г. Шевченка (Молдова) на чолі з ректором БЕРИЛОМ Степаном Іордановичем відвідала ОНУ ім. І.І. Мечникова для обговорення планів співробітництва у березні 2007 року.

  Науковці Вищої антропологічної школи м. Кишинів (Молдова) на чолі з професором, РУССЄВИМ М., доцент Санкт-Петербузького університету ВОЛКОВА М., доцент Пермського державного університету КАМЕНСЬКИХ О.О. (Росія) приймали участь у науковому семінарі «Есхатос: філософія історії у контексті ідеї межі» (вересень 2010 року).

  Надзвичайний і Повноважний Посол Туркменістану АМАНМУРАДОВ Нурберди Аманмурадович двічі відвідував наш університет та проводив лекції для співробітників, студентів ОНУ ім. І.І. Мечникова у травні 2011 року та у березні 2013 року.

  Слід зазначити, що співпраця ОНУ ім. І.І. Мечникова з закордонними фахівцями є складовою частиною виконання держбюджетних, госпрозрахункових і інших науково-дослідних робіт в ОНУ, і взагалі - виконання одного із головних завдань нашого університету.

  Важливою ознакою діяльності ОНУ ім. І.І. Мечникова є спадкоємність, коли попередні доробки та стратегічні плани продовжуються незалежно від змін як в університеті, так і навкруги нього.

  Університет завжди був зацікавлений в позитивному нарощуванні нових зв’язків, нових угод.

  Відповідно до зазначеного, приклади ефективної спадкоєсмномності у відносинах демонструють дружні стосунки з ВНЗ Іспанії. Так, співробітництво з Валенсійським Політехнічним університетом було закладено ще Ректором ОДУ ім. І.І. Мечникова, Проф. І.П. ЗЕЛІНСЬКИМ і ефективно продовжувалося ректорами Одеського університету проф. В.А. СМИНТИНОЮ і Проф. І.М. КОВАЛЕМ.

  Одночасно, наш Університет плідно співпрацював з Валенсійським класичним університетом, угода з яким була продовжена у 2013 р., під час візиту делегації ОНУ ім. І.І. Мечникова на чолі з Ректором, Проф. І. КОВАЛЕМ. (див. фото 10).

  Зправа наліво:

  Ректор ОНУ (2013 р.), Проф. І.М. КОВАЛЬ;

  Проректор Валенсійського класичного університету Ольга Гіль МЕДРАНО;

  Зав. відділом Міжнар. співр.ОНУ ім. І.І. Мечникова, доц. В.С. ГРИНЕВИЧ.

  Пошук нових перспективних партнерів не обмежується Європою, а і звертається до Південного Сходу, країн Африканського континенту (див. фото 11).

  Візит делегації уряду Кенії до ОНУ ім. І.І. Мечникова 04.06.2012.

  Міжнародне співробітництво ОНУ ім. І.І. Мечникова має не тільки велику історію, а ще й не манш велику перспективу.

  ОНУ ім. І.І. Мечникова не стоїть осторонь процесів глобалізації та нівелювання державних та культурних кордонів. Робота підрозділів Університету не тільки відповідає викликам сучасності, а й пропонує свої рішення для поглиблення міжнародної кооперації. Взаємодія ж із зарубіжними парнерами, у свою чергу, перетворює Університет в провідний мультикультурний науково-освітянський центр Півдня України.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top